Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  15 28872
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Mol er ei SI-eining som vert brukt i kjemien. Eit mol inneheld 6.022×10^23 av noko. 6.022×10^23 er også kjent som Avogadro-talet. Eit mol er ekstremt mykje. Til dømes inneheld alle menneske i verden tilsammen omlag eit mol celler. Og når ein då tenkjer på at eit menneske inneheld omlag 100000000000000000000000000000000 celler, så blir det ein del...

Så over til eit litt meir konkret eksempel:
http://imma.gr/1349.jpg
Her har vi eitt mol menneske (altså litt meir enn det finst i verda). Om vi slaktar og parterer dei, så kan vi få to mol armar. Av dei to mola med armar, kan vi så få 10 mol fingrar, eller 60.22×10^23 fingrar. Eit mol seier berre kor mange det er av noko!

Det virkelig interessante med mol er at eit mol av eit grunnstoff har samme vekt i gram som eit enkelt atom i u. Med andre ord veg eit mol ¹²C 12.00g! Når vi har denne definisjonen kan vi byrje å rekne med mol for alvor.

Men først eit par definisjonar:
  • n er tal mol av noko.
  • m er er mengda stoff vi har, i gram
  • M er molmassen til eit stoff, uttrykt i gram per mol, g/mol.

Dersom vi skal finne vekta av eit mol vassmolekyl, så blir det følgjande:
m(H2O)=2*1.0g/mol + 1*16.0g/mol = 18g/mol
Eit mol vatn veg mao. 18 gram. Du kan gjere det samme med Etanol, C2H5OH, og du skal då komme til ein masse på 46g/mol.

Då har vi vist følgjande formel i bruk: m=m1+m2···
n=m/M
Det er fordel om du kan enkel algebra, og kan snu desse etter behov.

Dersom vi veit kor mykje vi har av eit stoff, og vekta per mol til stoffet, kan vi finne kor mange mol vi har. Tenk deg at vi har 59.2g vatn:
n=59.2g/18g/mol=3.2888··· mol. 0.592dl vatn er altså 3.2888 mol.

Då har vi vist endå ein formel: n=m/M

Dersom vi fortset med vatn som eksempel, så tek vi ein litt annan vri på det.
Ut strekmannen over ser du at eit mol menneske har to mol armar, og 10 mol fingrar osb.

På samme måte så har eit mol vassmolekyl 2 mol hydrogen, og eit mol oksygen. I praksis førekjem ikkje hydrogen i atomær form; det er H2-molekyl. 2 mol hydrogenatom vil difor normalt danne eit mol H2-gass.

Balansering
Ofte veit ein at to stoff reagerer, og ein veit kor mykje ein har av kvart stoff, men ein veit ikkje kor mykje ein får. Då er balansering av likninger nyttig.
Tenk deg at du skal lage vatn. Då er reaksjonen:
2H+O -> H2O + energi
Imidlertid har du ikkje reint hydrogen eller oksygen, men du har H2 og O2. Det blir då H2+O2=H2O. Men der er jo åpenbart fleire molekyl oksygen på venstre side enn på høgreside. Tricket med balansering er å få like mange molekyl av kvart grunnstoff på begge sider. Då har du den faktiske reaksjonen som finn stad.

Eksempelet over er rimelig enkelt.
2 H2 + O2 -> 2 H2O
All balansering følger samme prinsippet: få det likt på begge sider.

Døme: Du har propan, og skal brenne denne. Kor mykje CO2 vert danna om du brenn 10,00kg propan? Reaksjonen er fylgjande:
C3H8 + O2 -> CO2 + H2O.
Balanser likninga og finn ut kor mange kg oksygen du treng, og kor mange kg co2 som blir skapt.
Du må begynne med å finne kor mange mol propan 10.00kg faktisk er. Det gjer du ved å snu litt på første formelen presentert her. Så må du balansere likninga, og finne ut kor mykje av kvar reaktant som går med.
Løysingsforslag: (klikk for stor utgåve)
http://imma.gr/1350.jpg
No kan du brått regne ut nøyaktig kor mykje av kvar ingrediens du skal ha i svartkrut, dersom du kjenner forbrenningsreaksjonen. Då kan du tilsette andre stoff, finne reaksjon, og finne nøyaktige mengder. Meget nyttig i pyro altså!

Og vær så snill: ikkje post ting av typen "Takk!!1111!!! KNALL!! Haha, tog du 'an". Det vil forsvinne. Diskusjon om emnet.
Sist endret av vidarlo; 5. mars 2017 kl. 13:20.
Very Important Pyrotechnician
PTechSFX's Avatar
Denne er også kjekk å ha når du driver med molregning:

http://www.vk2zay.net/calculators/molecularMass.php
▼ ... over et år senere ... ▼
Hvis man vil drive med elektrolyse kan det være greit å kjenne til faradays konstant.

F = 96 485.3399(24) C/mol

Som betyr att det trengs 96 485 A/s, eller 26.8 A/h, for å få ett mol elektroner.

For å spalte ett mol vann trengs 2 mol elektroner.

kilde http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_constant
▼ ... over et år senere ... ▼
Sitat av asmika Vis innlegg
Hvis man vil drive med elektrolyse kan det være greit å kjenne til faradays konstant.

F = 96 485.3399(24) C/mol

Som betyr att det trengs 96 485 A/s, eller 26.8 A/h, for å få ett mol elektroner.

For å spalte ett mol vann trengs 2 mol elektroner.

kilde http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_constant
Vis hele sitatet...
Fikk fryktelig lyst til å eksemplifisere dette slik at det faktisk kan brukes til noe dersom folk ønsker å sette timere på elektrolysecella si feks.

Michael Faraday var en britisk forsker og kjemiker.
I 1831 publiserte han to elektrolyselover.
Den ene loven sier at utfelt masse er proporsjonal med elektrisk ladning som blir sendt gjennom elektrolytten.
Den andre loven uttrykker at en viss elektrisk ladning feller ut samme antall mol av to ulike stoffer dersom disse stoffene har samme ioneladning i elektrolytten.

Begge disse lovene er sammenfattet i ligningen:

m = M x I x t
z x 96 500 C

- m er masse utfelt i gram
- M er molmasse i gram
- I er strømstyrke i ampere
- t er tid i sekunder
- z er antall ladninger på det utfelte ionet
- Og 96 500 C er ladningen av et mol elektroner, kalt Faradays konstant.


Og nå et eksempel.


Hvor mange gram sølv blir utskilt ved katoden når det går en strøm på 10 A gjennom en AgNO3-løsning i 4 timer og 40 min?


m = M x I x t
z x 96 500 C


108 g x 10 A x (4 x 3600 + 40 x 60) s = 188
I x 96 500


Den utfelte massen er 188 gram sølv.
Det er denne metoden vi på wip har mest bruk for ettersom vi ikke driver så veldig mye med smelteelektrolyse og strøm på over 100 000A.

Ved en elektrolyse vil det alltid oppstå uønskede bireaksjoner.
De fører til at utbyttet blir mindre enn teoretisk.
Forholdet mellom den mengden av stoffet som blir utfelt i praksis og den teoretisk beregnede mengden, kaller vi strømutbyttet.

Stømutbyttet blir vanligvis målt i prosent.
En vanlig verdi for elektrolyseprosesser som den ovenfor ligger noe over 90%.
tenkte jeg og kunne legge til at et moll av en hvilken som helst gass ved 1 atmosfere trykk og 25 grader altid har volumet 24 Liter. dette kommer av at avstanden mellom partiklene i gasser er mer ellermindre den samme uanset hvilket stoff det er.
Very Important Pyrotechnician
Thoryllo's Avatar
Sitat av elirdir Vis innlegg
tenkte jeg og kunne legge til at et moll av en hvilken som helst gass ved 1 atmosfere trykk og 25 grader altid har volumet 24 Liter. dette kommer av at avstanden mellom partiklene i gasser er mer ellermindre den samme uanset hvilket stoff det er.
Vis hele sitatet...
Kan legge til at det er nærmere 24,5 liter (1 atm og 25 grader C) Dette kalles forresten Avogadros lov.
Og som de fleste også kanskje vet; synker tettheten når tempraturen synker, så 1 mol gass ved 1 atmosfæres trykk og 0 grader C er volumet 22,4 liter.
Up
Very Important Pyrotechnician
Up's Avatar
22,414 liter på null grader ja. For hver grad celcius det øker, så utvider gassen seg 1/273,15 del av seg selv.
▼ ... over en måned senere ... ▼
Hei, Tenkte dette programmet kunne være nyttig for den som ikke er en kløpper i matte og div. kjemisk regning
Programmet heter Chemix, fåes på norsk og engelsk.
dem tar for seg bl.a: Molekylkalkulator, Spektroskopi, Konverteringer, Gasslikninger, 3-D Molekylfremmviser, Ternært plott, Binært plott, Kurvetilspasning&Funksjonsplott, Løselighetstabell, Løselighetsprodukt, Elektrokjemi, Termokjemi, Likning balanserer, Periodesystem, Ordliste med forklaringer etc..

http://home.c2i.net/astandne/help_htm/dwnload1.htm
Sitat av KulaKanon Vis innlegg
Hei, Tenkte dette programmet kunne være nyttig for den som ikke er en kløpper i matte og div. kjemisk regning
Programmet heter Chemix, fåes på norsk og engelsk.
dem tar for seg bl.a: Molekylkalkulator, Spektroskopi, Konverteringer, Gasslikninger, 3-D Molekylfremmviser, Ternært plott, Binært plott, Kurvetilspasning&Funksjonsplott, Løselighetstabell, Løselighetsprodukt, Elektrokjemi, Termokjemi, Likning balanserer, Periodesystem, Ordliste med forklaringer etc..

http://home.c2i.net/astandne/help_htm/dwnload1.htm
Vis hele sitatet...
Kan dette programmet raskt og enkelt skrive strukturformler til vanlige stoffer? Liker å skrive kjemistoffet på data, men sliter ofte med dette, særlig de sykliske stoffene. Hadde vært greit med et program som fikser dette fort og greit.
Sitat av KulaKanon Vis innlegg
Hei, Tenkte dette programmet kunne være nyttig for den som ikke er en kløpper i matte og div. kjemisk regning
Programmet heter Chemix, fåes på norsk og engelsk.
dem tar for seg bl.a: Molekylkalkulator, Spektroskopi, Konverteringer, Gasslikninger, 3-D Molekylfremmviser, Ternært plott, Binært plott, Kurvetilspasning&Funksjonsplott, Løselighetstabell, Løselighetsprodukt, Elektrokjemi, Termokjemi, Likning balanserer, Periodesystem, Ordliste med forklaringer etc..

http://home.c2i.net/astandne/help_htm/dwnload1.htm
Vis hele sitatet...
Tusen takk kp til deg.

Skal inrømme at matte ikke er min sterkeste side så kommer nok til å få brukt for dette,
Rimelig lett program å forstå også om du bare kan litt grunleggende kjemi
Jeg har ikke rukket å sette meg så masse inn i programmet selv enda, men etter hva jeg forstår, kan man konstruere/tegne molekylstrukturer/formler og antakeligvis også skrive inn tilleggs info, for så å printe, men er som sagt ikke helt kjent med programmet ennå, så ikke lynsj meg om det er feil:P

Hehe, matte ja, får alltid forskjellige svar hver gang jeg regner samme stykket, så er avhengig av ett slikt progam selv:P

En litt mer utfyllende informasjons side ang CHEMIX programmet:

http://home.c2i.net/astandne/
http://www.wolframalpha.com/ bruker denne siden til alt av kalkuleringer. Fungerer bra til å regne konsentrasjoner på kjemiske stoffer.
▼ ... flere år senere ... ▼
Sitat av KulaKanon Vis innlegg
Hei, Tenkte dette programmet kunne være nyttig for den som ikke er en kløpper i matte og div. kjemisk regning
Programmet heter Chemix, fåes på norsk og engelsk.
dem tar for seg bl.a: Molekylkalkulator, Spektroskopi, Konverteringer, Gasslikninger, 3-D Molekylfremmviser, Ternært plott, Binært plott, Kurvetilspasning&Funksjonsplott, Løselighetstabell, Løselighetsprodukt, Elektrokjemi, Termokjemi, Likning balanserer, Periodesystem, Ordliste med forklaringer etc..

http://home.c2i.net/astandne/help_htm/dwnload1.htm
Vis hele sitatet...
Noen som har en oppdatert link/program?
Sitat av Magnisx Vis innlegg
Noen som har en oppdatert link/program?
Vis hele sitatet...
Jeg foreslår å gjøre dette på gamlemåten, til du virkelig kan det! Etter dette kan du "jukse" med programmer.

En utmerket anledning til å repetere matematikk, tegning og praktisk tenkning!
▼ ... noen måneder senere ... ▼
jeg har prøvd en liten stund nå å løse og balansere denne slik at jeg kan finne rette blandings forhold:
NaClO3 + NH4CL + C6H12O6 ->

ps: vet ikke om jeg poster dette på rett sted, men setter pris på all hjelp
Sitat av vio2 Vis innlegg
jeg har prøvd en liten stund nå å løse og balansere denne slik at jeg kan finne rette blandings forhold:
NaClO3 + NH4CL + C6H12O6 ->

ps: vet ikke om jeg poster dette på rett sted, men setter pris på all hjelp
Vis hele sitatet...

Umulig å balansere om du ikke vet produktene (stoffene på høyre side av reaksjonspila). Du kan vel gjette deg til hva slags stoffer som dannes (H2O, N2, CO2 er solide gjetninger) , men vanskelig å vite helt sikkert