Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  0 23206
Fittesatananarkikommando
Cadex's Avatar
Donor
[COLOR=RoyalBlue]Underforum for grafisk design på Norsk FreakForum[/COLOR]

Dette er plassen for å spørre og grave, vise og svare, innen alt som tenkelig kan omhandle grafisk design. Lurer du på hvordan du skal få en logotyp til å vise stolthet framfor ynkelighet, hvilken font som best gjør seg i en bok som omhandler riddere på 1500-tallet eller si din mening om hvordan form følger funksjon, er alle disse gode utgangspunkt for å benytte dette underforumet. Men du er kanskje litt usikker på hva grafisk design er?


[COLOR=RoyalBlue]Hva er grafisk design?[/COLOR]

Over alt du snur og vender på deg, vil du komme over en eller annen form for grafisk design. Busstabellen på terminalen, magasinet du leser på do, etiketten på emballasjen du drikker farget sukkerlake fra, statistikken som dekker bildet i skiskyttersendingene på TV og trykket på tshirten din, alt har opphav fra grafisk design. Jawohl, grafisk design omgir oss overalt sier du, men hva er det?

Definisjon
Grafisk design er jevnfør Oxfords Advanced Dictionary definert som «kunsten å kombinere tekst og bilder til reklame, blader og bøker», men med dagens mediekonvergens kan dette også utvides til skjermbaserte medier. Og i begrepet tekst og bilder, ligger mer enn bare ord og fotografier.

Typografi
Formgivning av tekst, også kjent som typografi, er en veldig viktig del av grafisk design. Typografi omhandler alt fra valg av skriftsnitt, typestørrelse, linjeavstand, skriftfarger til mer avanserte ting som kerning[COLOR=YellowGreen]1)[/COLOR], ombrekking[COLOR=YellowGreen]2)[/COLOR] og satsspeilskonstruksjon[COLOR=YellowGreen]3)[/COLOR].
Apollinaires Il Pleut, på norsk 'Det regner', kan være et godt eksempel på at den typografiske formen på en tekst i segselv kan være et sterkt virkemiddel om det brukes korrekt, uten nødvendige grafiske symboler eller bilder til.
Bilder
Når definisjonen sier bilder, menes mer enn fotografiet som mange vil forbinde med begrepet 'bilde'. Det kan være et fotografi, men i tillegg kan det være former og illustrasjoner.

Sammensmeltingen
Former, teksturer, farger, valører, luft: alle disse kombineres for å kommunisere[COLOR=YellowGreen]4)[/COLOR] budskapet.


[COLOR=RoyalBlue]Hvordan gjør jeg det der da?[/COLOR]

Pr idag består grafisk design stort sett av det vi kan kalle «desktop publishing», kreasjoner skapt ved hjelp av en datamaskin (bransjestandarden har vært Apples Macintosh-maskiner siden desktop publishing-en begynte), men grafisk design som virke har fantes lenge før det. Lysbord, skalpell, pipette, sprayverktøy (air brush), blyant og viskelær er alle verktøy som har hatt sin fartstid innen grafisk design lenge før bruk av datamaskiner til samme oppgaver virket logisk; for de som har vært borti programvare for desktop publishing vil dere nok kjenne igjen ikoner av disse, og nå skjønne at disse verktøyene er tatt med inn i den digitale verdenen for å henvise til en analog teknikk. Nå, la meg kjapt gå gjennom noe programvare brukt innen grafisk design.
Akkurat som Mac er et foretrukket valg av maskinkraft, er Adobe sin Creative Suite en samling med defakto programvare innen grafisk bransje. Creative Suite finnes i flere varianter, og inneholder programmer for web- og flashdesign, bildebehandling, illustrasjon, tekstombrekking, videoredigering, videobehandling og mye til; jeg vil ta for meg de tre mest brukte innen fagfeltet grafisk design.
Adobe Photoshop
Photoshop er som navnet tilsier primært et fotoredigeringsprogram, men har fått et utvidet bruksområde etterhvert som flere og flere bruker det til å lage rene grafiske elementer, på godt og vondt. Photoshop jobber med pikselert grafikk[COLOR=YellowGreen]5)[/COLOR], og inneholder et drøss med verktøyer man kan bruke til å manipulere fotografier med, eller for å lage illustrasjoner (dog, sistnevnte har man egen programvare til). NB: Som et tillegg til Photoshop finnes ImageReady, et program som kan brukes til å animere og weboptimalisere grafikk og fotografier laget/behandlet i Photoshop.

Adobe Illustrator
Illustrator er et program dedikert til å lage vektorisert grafikk[COLOR=YellowGreen]6)[/COLOR] for bruk innen grafisk design. Her jobber man med å manipulere form framfor fotografiske uttrykk (men joda, det finnes lensflare også i Illustrator, faktisk vektorlensflare!), og tilbyr en mye mer avansert arbeidspalett for disse oppgavene.

Adobe InDesign
InDesign er et ombrekkingsprogram, som lar deg sette sammen bilder og tekst i skjønn forening. InDesign brukes helst ikke til å lage grafikk, men har enkle verktøy for dette likevel, dog er programmet å foretrekke når man skal kombinere flere elementer for trykkede medier. InDesign er også det mest avanserte programmet innen typografi i Creative Suite-pakken, med sine utallige verktøy for å manipulere tekst akkurat slik du ønsker.

Som nevnt finnes det flere produkter i Creative Suite, og det finnes også alternative produkter fra andre produsenter. QuarkXPress har vært mest utbredt innen ombrekking i aviser og forlagsbransjen i årevis, og brukes fortsatt i stor grad; men slik Adobe baner seg vei, ikke minst hvordan de legger opp programmene i Creative Suite til å interagere med hverandre, har InDesign blitt mer og mer vanlig. I tillegg er det enklere for et designbyrå, en avis eller en forlegger å kjøpe en programvarepakke enn flerfoldige løse lisenser, og at programmene har såpass like UI og snarveier at læringskurven ikke er like bratt som om man skulle ha programmer fra forskjellige produsenter.


[COLOR=RoyalBlue]Ok, jeg har programmene, nå er jeg grafisk designer![/COLOR]

Ja, hadde det bare vært så lett. Grafisk design handler i stor grad om estetisk sans og å forstå kommunikasjon og trender, i tillegg er grafisk designer en beskyttet arbeidstittel definert av norsk grafisk forbund, Grafill. På lik linje kan ikke jeg kjøpe et skrujern for så å løpe rundt og skru i stikkontaktene til folk, og kalle meg elektriker.

Studier
I Norge er det meg bekjent fem utdanningsinstitusjoner/studier Grafill har godkjent til å gi deg rett til å kalle deg grafisk designer. Westerdals School of Communication/Grafisk Design, Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Buskerud/Visuell kommunikasjon, samt Høgskolen i Gjøvik/Bachelor i mediedesign. Studier ved NKF(tidligere MI), Noroff og lignende kalles pr idag derfor studier innen grafisk design, . En tankevekker for de som måtte ønske å utdanne seg innen denne bransjen. Dette er ment som en ren opplysning, og må ikke på noen måte tolkes som et spark i siden; kun en presisering vedr. å tittulere seg grafisk designer. Å drive med grafisk design kan man fint gjøre uten tittel, på samme måte jeg kan stikke skrujernet i støpselet her hjemme uten å ha fagbrev.


[COLOR=RoyalBlue]Hva nå?[/COLOR]

Nå har du fått en liten introduksjon til faget grafisk design, men det er fortsatt mye å lære. Det finnes mange bøker man kan anskaffe for å lese om design, men det handler også mye om å sanse; bruk øynene aktivt rundt deg og ta til deg alle inntrykk fra omgivelsene. Det handler også om å skape, noen har et naturlig talent, noen kan utvikle talent og de resterende, vel, de er bare håpløse. Uansett hvilken av disse gruppene du faller innunder, så er «learning by doing» et av de viktigste prinsippene å følge for å drive med grafisk design. Ingen er utlærte, det er stadige endringer i marked, verktøy og produkter. Gå ut der og skap, og i mellomtiden er det fint hvis du bidrar til økt entusiasme rundt faget, ved å poste i underforum for grafisk design ved Norsk FreakForum.


[COLOR=DarkSlateGray]Fotnoter
1) Kerning er en prosess hvor man utligner mellomrommet mellom to bokstaver som kommer etter hverandre for å gi et best optisk inntrykk av ordet. Bokstavens form vil bestemme hvor mye man må utligne, ettersom hvordan bokstavene i segselv skaper luftige rom mellom seg.

2) Ombrekking er å behandle en tekst etter en typografisk mal man har satt opp. Sørge for at teksten følger malen, typografiske regler for linjebrudd, antall linjer i et avsnitt før og etter man bytter side i en bok og et tonn med andre ting.

3) Satsspeilskonstruksjon vil si å skape det området hvor man skal ha objekter og tekst. Ved å distribuere luft og trykkflate, marger, kolonner etc. skaper man et satsspeil. Åpner du en bok vil du gjerne se at det er like et fast område hvor teksten er plassert, side for side. Dette er satsspeilet.

4) Kommunisere er her ment som å formidle et budskap, det være seg sinnsstemninger, holdninger, kvaliteter m.m. fra produkt/produsent til mottaker/forbruker.

5) Pikselert grafikk
I en dataskjerm har man et raster av små punkter som sammen skaper et bilde. I pikselert grafikk har hvert punkt en fargeverdi. Typisk pikselert grafikk er formater som JPEG, GIF, PNG. Pikselert grafikk er god til å gjengi fotografiske bilder, hvor det kan være stor forskjell i fargeinformasjon fra et punkt til det neste. Ønsker man å skalere pikselert grafikk vil man «strekke» punktene til å omfatte et større område (noe som vil gi uskarphet).

6) Vektorisert grafikk
I motsetning til pikselert grafikk består ikke vektorisert grafikk av mange punkter med fargeinformasjon, men er derimot en matematisk beskrivelse av objekter. Vektorer kan således skaleres i det uendelige ved at programvaren kalkulerer om tallene som beskriver vektoren(e), uheldigvis er ikke vektorgrafikk detaljert nok til å gjengi et fotografi nøyaktig, men visse tilnærmelser finnes likevel.[/COLOR]

NB: Enkelte påstander kan være en forenklet versjon av sannheten.
Sist endret av Jonta; 23. juli 2014 kl. 09:58. Grunn: Fotnotetekstens farge