Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  18 2978
Halla freaks, lurte bare på noe idag. Er det sånn at det er ulovlig å røyke weed i amsterdam i coffe shops hvis man besøker fra norge? har søkt mye og noen sier det er ulovlig og noen sier det er lovlig. sorry men er ganske "newb" i dette temaet

takk for svar
Går helt fint Kun nedre deler av Nederland (med unntak av noen byer) som har forbud for turister. Kom nettopp hjem fra en behagelig tur selv
I Straffeloven §12 - tredje ledd - kan du se hvilke lover som gjelder for nordmenn i utlandet.
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Crew
Nei, bruk av narkotika omfattes av legemiddelloven og gjelder ikke for nordmenn i utlandet.

Teknisk sett er ikke Cannabis lovlig i nederland heller, det er bare at praksisen har blitt til at politiet tolererer bruken, det er på fagspråket de facto legalisert.

Så bare sørg for at du ikke har med deg noe snusk når du kommer tilbake til Norge.
Anonym bruker
"Lei Storkobbe"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Var der for to uker siden, bare og gå på en Coffee shop og kjøpe og røyke. Vær obs på at du ikke kan fyre opp overalt. Hold deg til Coffeeshops og forhåndsvis tomme steder
Anonym bruker
"Tom Pigghå"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
I forhold til norsk lov kan du ikke bli straffet såfremt du står på at du kun har røyket, ikke kjøpt. Det enkleste hvis noen i tollen skulle spørre deg vil uansett være å si nei.

Der nede blir du nok definitvt ikke tatt. Personlig røyket jeg overalt, men hvis du ikke er på coffeshoppen trenger du ikke gjøre så jævlig mye ut av at du røyker i et "lovlig" land, som mange gjør. Så mange ganger folk som røyket på spisesteder mens det satt barnefamilier på neste bord, uten at jeg oppfordrer til det.
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
I forhold til norsk lov kan du ikke bli straffet såfremt du står på at du kun har røyket, ikke kjøpt. Det enkleste hvis noen i tollen skulle spørre deg vil uansett være å si nei.

Der nede blir du nok definitvt ikke tatt. Personlig røyket jeg overalt, men hvis du ikke er på coffeshoppen trenger du ikke gjøre så jævlig mye ut av at du røyker i et "lovlig" land, som mange gjør. Så mange ganger folk som røyket på spisesteder mens det satt barnefamilier på neste bord, uten at jeg oppfordrer til det.
Vis hele sitatet...
Du kan ikke "i forhold til norsk lov" straffes for å kjøpe der heller.
Sitat av sokkejohn123 Vis innlegg
Du kan ikke "i forhold til norsk lov" straffes for å kjøpe der heller.
Vis hele sitatet...
Jo, det kan du. Kjøp av narkotika er ulovlig for oss nordmenn selv om vi befinner oss i utlandet.
Sitat av caperno Vis innlegg
Jo, det kan du. Kjøp av narkotika er ulovlig for oss nordmenn selv om vi befinner oss i utlandet.
Vis hele sitatet...
Nei, det stemmer ikke. Fordel om du kommer med hjemmel når du hevder at noe er straffbart, forresten, i og med at det blant annet er Grunnlovsfestet at det kreves hjemmel for å straffe (se Grl. § 96).

Det er en vanlig misforståelse at nordmenn kan straffes lovbrudd relatert til narkotika i utlandet, men det gjør det ikke noe mindre feil.

Det følger av straffeloven (heretter strl., og når du sjekker opp det jeg sier, husk straffeloven av 2005) § 4, som også gjelder alle andre straffesanksjonerte lover, jf. § 1 (herunder legemiddelloven), at "Straffelovgivningen gjelder for handlinger foretatt i Norge". Videre i bestemmelsen dekkes også andre jurisdiksjonsområder.

Så, om du går til § 5 ser du overskriften "Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet". Det er her du har en uttømmende liste over alternativer det aktuelle tilfelle må plasseres under for at det skal kunne være straffbart. For vi kan raskt slå fast at Amsterdam ikke er hverken Norge eller andre områder Norge har full jurisdiksjon over.

Dersom du går inn i § 5, nærmere bestemt § 5 (1) 9 ser du at handlingen, dersom den er mulig å plassere inn i straffebudene som nevnes, også er straffbare, selv om de ikke er det i landet de er begått i. Her er blant annet bestemmelsen om prostitusjon.

Ingen bestemmelser om narkotika står i § 5. Det vil si at hverken straffelovens bestemmelser om narkotika eller legemiddelloven kommer til anvendelse på handlinger du har begått i utlandet, dersom de er lovlige der. Så, kjøp så mye du vil i Amsterdam, men kjøper du sex er det straffbart her, selv om det er lovlig der.

Så, nei, du kan ikke straffes for å kjøpe narkotika i Amsterdam.
Sist endret av sokkejohn123; 13. oktober 2017 kl. 18:09.
sokkejohn123: Jeg glemte jo at man nå endelig har klart å innføre straffeloven av 2005 og at det er gjort noen endringer. Uansett så er jo ikke cannabis legalisert i Nederland (kun legalisert i Uruguay pr. d.d), så da er det slik jeg forstår det fremdeles straffbart for nordmenn å kjøpe cannabis eller andre narkotiske stoffer der. Norge har ingen jurisdiksjon i Amsterdam, men landet har en viss jurisdiksjon over norske borgere uansett hvor de befinner seg i verden.
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Crew
Vi har faktisk et relativt ferskt eksempel på at det ikke er straffbart hverken å bruke eller å erverve narkotika i utlandet:
https://www.nrk.no/hordaland/ikke-st...dam-1.12379854

Fra saken:
Riksadvokaten slår fast at den lokale påtalemyndigheten og politiet i Bergen forskjellsbehandlet Skutle og tre Unge Høyre-politikere, da de straffet dem for bruk av hasj på en tur til Amsterdam.

– Ingen andre ville fått et forelegg for å ha ervervet hasj til eget bruk i Nederland, sier Elden. (Skutles advokat)
Vis hele sitatet...
Bare for ordens skyld, siste revisjon av straffelovens omfant i utlandet:
5. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet

Utenfor virkeområdet etter § 4 gjelder straffelovgivningen for handlinger foretatt
a) av en norsk statsborger,
b) av en person med bosted i Norge, eller
c) på vegne av et foretak registrert i Norge

når handlingene:
1. er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt,
2. anses som krigsforbrytelse, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten,
3. anses som brudd på krigens folkerett,
4. anses som barneekteskap eller tvangsekteskap,
5. anses som kjønnslemlestelse,
6. er rettet mot den norske stat eller norsk statsmyndighet, eller rammes av §§ 120 a eller 127 jf. 120 a,
7. er foretatt utenfor området for noen stats høyhetsrett og kan straffes med fengsel,
8. anses som omsorgsunndragelse,
9. rammes av §§ 257, 291-296, 299-306 eller §§ 309-316,
10. anses som terror- eller terrorrelatert handling etter straffeloven kapittel 18, eller rammes av §§ 145 eller 146, eller
11. anses som oppfordring til en straffbar handling etter straffeloven § 183 eller innebærer fremsettelse av en hatefull ytring etter straffeloven § 185.

Første ledd gjelder tilsvarende for handlinger foretatt
a) av en person som etter handlingstidspunktet er blitt norsk statsborger eller har fått bosted i Norge,
b) av en person som er eller etter handlingen er blitt statsborger i eller bosatt i et annet nordisk land, og som oppholder seg i Norge, eller
c) på vegne av et utenlandsk foretak som etter handlingstidspunktet har overført sin samlede virksomhet til et foretak registrert i Norge.

Kilde: Norsk straffelov

Narkotikaovertredelser rammes nå av den nye paragrafen § 231 "Narkotikaovertredelser" og ikke den gamle straffelov 162.
Den nye narkotikaloven er ikke nevnt som en lov som skal virke utenfor landets grenser, da den ikke er straffbar i Nederland, anses som en krigsforbrytelse, menneskerettighetsbrudd, terrorhandling eller oppfyller noen av de andre kravene i paragraf 5.
Sist endret av Dodecha; 14. oktober 2017 kl. 11:29.
Når det gjelder Skutlesaken så har jeg aldri lest selve dommen (noen som vet hvor jeg kan finne den?), men slik jeg forstår det så ble han bøtelagt for et par tilfeller av bruk både i Norge og i Amsterdam. Forelegget ble siden redusert ettersom det ikke er straffbart å bruke cannabis i utlandet. Han ble dermed kun bøtelagt for bruk i Norge. Dommen hadde vært grei å lese ettersom nyhetsartiklene om saken ikke er veldig samstemte. Erverv av mindre mengder går uansett under legemiddelloven, og er ikke straffbart i utlandet, men hvor går grensen for hva som ikke lenger kan betraktes som 'mindre mengder' ?

I en annen artikkel (BT) om saken så fremkommer det at det hender at folk blir bøtelagt for å kjøpe cannabis i Nederland:
- Ikke enestående

— Var det en feilvurdering å bøtelegge Skutle for hasjkjøp i Amsterdam?

— Forelegget ble gitt etter ordre fra statsadvokaten. Riksadvokaten, som er vår øverste myndighet, har kommet til annen konklusjon, og vi tar avgjørelsen til etterretning.

— Hvor vanlig er det å bøtelegge folk for å kjøpe hasj i Nederland til eget bruk?

— Jeg har ikke eksakt tallmateriale på det, men det hender. I denne saken har vi ikke drevet noen etterforskning i utlandet. Det var opplysninger som kom i tillegg til en eksisterende sak i Norge. Man kan være enig eller uenig i om det er hensiktsmessig å straffe narkotikabruk, men det er et spørsmål for stortingspolitikerne. Å håndheve loven er en av politiets samfunnsoppgaver.
Vis hele sitatet...
Sitat av caperno Vis innlegg
Når det gjelder Skutlesaken så har jeg aldri lest selve dommen (noen som vet hvor jeg kan finne den?), men slik jeg forstår det så ble han bøtelagt for et par tilfeller av bruk både i Norge og i Amsterdam. Forelegget ble siden redusert ettersom det ikke er straffbart å bruke cannabis i utlandet. Han ble dermed kun bøtelagt for bruk i Norge. Dommen hadde vært grei å lese ettersom nyhetsartiklene om saken ikke er veldig samstemte. Erverv av mindre mengder går uansett under legemiddelloven, og er ikke straffbart i utlandet, men hvor går grensen for hva som ikke lenger kan betraktes som 'mindre mengder' ?

I en annen artikkel (BT) om saken så fremkommer det at det hender at folk blir bøtelagt for å kjøpe cannabis i Nederland:
Vis hele sitatet...
Skutle-saken ble avgjort ved vedtatt forelegg. Det foreligger således ingen ordinær dom du kan lese. Det er riktig som du sier, mindre mengder, både erverv og bruk, straffes etter legemiddelloven. Den øvre grensen for at påtalemyndigheten skal kunne utstede forelegg er i alle fall 15 gram. Kvanta over dette skal vanligvis inn for ordinær domstolsbehandling.

Det er feil av påtalemyndigheten å bøtelegge mennesker for det. Har det forekommet er det synd, og det viser slett juristarbeid. Trist.

Sitat av caperno Vis innlegg
sokkejohn123: Jeg glemte jo at man nå endelig har klart å innføre straffeloven av 2005 og at det er gjort noen endringer. Uansett så er jo ikke cannabis legalisert i Nederland (kun legalisert i Uruguay pr. d.d), så da er det slik jeg forstår det fremdeles straffbart for nordmenn å kjøpe cannabis eller andre narkotiske stoffer der. Norge har ingen jurisdiksjon i Amsterdam, men landet har en viss jurisdiksjon over norske borgere uansett hvor de befinner seg i verden.
Vis hele sitatet...
Hvilke endringer er gjort som har betydning i denne saken? Ingen. Noe Skutle-saken er et eksempel på (fra 2014, Riksadvokaten hadde sagt sitt i mai 2015, saken er bedømt etter strl. 1902).

Det strl. av 2005 har bidratt til på akkurat dette feltet er å gjøre rettstilstanden klarere når det kommer til narkotika-lovbrudd begått i utlandet. Dette grunnet strl. 1902 sine bestemmelser om anvendelse på handlinger begått i utlandet. Det følger av lovens § 12 at bestemmelsene omtalt i kapittel 14, herunder § 162 om narkotika, også kommer til anvendelse på handlinger begått i utlandet.

Dog, som blant annet Skutle-saken viser, straffes erverv av brukerdoser etter legemiddelloven. Så, nei, det har heller ikke vært straffbart å hverken røyke (omfattes ikke av ordlyden i strl. 1902 § 162, så, no brainer der), eller erverve (omfattes av ordlyden, men brukerdoser straffes etter legemiddelloven, jf. Riksadvokaten) narkotika i utlandet, så fremt det er lovlig der.
Om det er lovlig eller ikke Amsterdam tar jeg ikke stilling til, men jeg regner med at Riksadvokaten hadde opprettholdt forelegget til Skutle i sin opprinnelige form, dersom det var grunnlag for å gjøre det.

Det stemmer at Norge har "en viss" jurisdiksjon over egne borgere uansett hvor de befinner seg i verden. Legg merke til min "full jurisdiksjon". Det å ha full jurisdiksjon over egne borgere innebærer at du har lovgivnings-, doms- og tvangsjurisdiksjon over borgerne. Utgangspunktet i folkeretten er territorialhøyhetsprinsippet.
Å utøve tvang på en annen stats territorium er utelukket, jf. territorialhøyheten. En del av kjernen av territorialhøyheten er nettopp den eksklusive retten til å utøve tvangsjurisdiksjon på eget territoriet.
Spørsmålet om adgangen til å utøve lovgivings- og domsjurisdiksjon stiller seg en del annerledes enn spørsmålet om tvangsjurisdiksjon, da det er lettere å akseptere en alminnelig adgang til at en stat gjør gjeldende lovbrudd begått av egne rettssubjekter, også i utlandet, enn å utøve tvang på en annen stats territorium.
Folkeretten aksepterer som en hovedregel at lovgivings- og påfølgende domsjurisdiksjon gjøres gjeldende på bakgrunn av personalhøyhet, det vil si ovenfor egne rettsubjekter, i utlandet. Det er dog viktig å understreke at statens territorialhøyhet må respekteres. I en tenkt situasjon der stat A pålegger statsborger av A, C, å bryte loven i stat B, er ikke territorialhøyheten respektert.
Sist endret av sokkejohn123; 14. oktober 2017 kl. 21:52.
Sitat av RelaxA Vis innlegg
Halla freaks, lurte bare på noe idag. Er det sånn at det er ulovlig å røyke weed i amsterdam i coffe shops hvis man besøker fra norge? har søkt mye og noen sier det er ulovlig og noen sier det er lovlig. sorry men er ganske "newb" i dette temaet

takk for svar
Vis hele sitatet...
For å si det veldig forenklet: Man er underlagt de lovene som gjelder for det landet man besøker. Svenske lover i Sverige, Nederlandske lover i Nederland osv...

Sitat av kallisti Vis innlegg
I Straffeloven §12 - tredje ledd - kan du se hvilke lover som gjelder for nordmenn i utlandet.
Vis hele sitatet...
Denne loven er opphevet.
Sitat av sokkejohn123 Vis innlegg
Skutle-saken ble avgjort ved vedtatt forelegg. Det foreligger således ingen ordinær dom du kan lese.
Vis hele sitatet...
Jeg mente forelegget. Et forelegg er det samme som en dom. Sannsynligvis enklere å forholde seg til enn media hvor artiklene er såpass lite samstemte.

Det er feil av påtalemyndigheten å bøtelegge mennesker for det. Har det forekommet er det synd, og det viser slett juristarbeid. Trist.
Vis hele sitatet...
Hvilke endringer er gjort som har betydning i denne saken? Ingen. Noe Skutle-saken er et eksempel på (fra 2014, Riksadvokaten hadde sagt sitt i mai 2015, saken er bedømt etter strl. 1902).
Vis hele sitatet...
Det var straffeloven av 1902 som var gjeldende da Skutle ble bøtelagt. Der fremkom det klart og tydelig at kjøp av narkotika (utover brukerdoser) i utlandet var straffbart. Nå vet ikke jeg helt om man kan straffes for dette etter den nye straffeloven, men jeg tolker det slik at det fremdeles er straffbart.

Dog, som blant annet Skutle-saken viser, straffes erverv av brukerdoser etter legemiddelloven. Så, nei, det har heller ikke vært straffbart å hverken røyke (omfattes ikke av ordlyden i strl. 1902 § 162, så, no brainer der), eller erverve (omfattes av ordlyden, men brukerdoser straffes etter legemiddelloven, jf. Riksadvokaten) narkotika i utlandet, så fremt det er lovlig der.
Vis hele sitatet...
I akkurat Skutlesaken, ja. Der var det snakk om noen jointer og 10-15 gram trøfler. Nå vet ikke jeg hvordan norsk rettspraksis stiller seg til trøfler og hva som regnes som brukerdoser der. Men nå er det vel slik at 'Skillet mellom besittelse i legemiddelloven og oppbevaring i straffeloven går ved 1-2 brukerdoser, uavhengig stofftype.[1]'?
Hvor mye er 1-2 brukerdoser med cannabis? Kan et par jointer tenkes å overskrede den grensen? Hva hvis man handler en femmer? Fremdeles under legemiddeloven?

Om det er lovlig eller ikke Amsterdam tar jeg ikke stilling til, men jeg regner med at Riksadvokaten hadde opprettholdt forelegget til Skutle i sin opprinnelige form, dersom det var grunnlag for å gjøre det.
Vis hele sitatet...
Eller så ville de ikke styre noe særlig med det. De hadde allerede nok på han til å gi han forelegg for bruk, oppbevaring og erverv her hjemme.

For å oppsummere så mener jeg at det ikke er noen tvil om at man etter straffeloven av 1902 kunne straffes for å kjøpe narkotika i utlandet. Jeg forstår det slik at det fremdeles er straffbart å bruke cannabis i Amsterdam, siden cannabis ikke er legalisert der. Selv om de tolererer bruk og omsetning via coffeshop, så er faktisk bøtesatsene for kjøp og oppbevaring av cannabis høyere der enn her i Norge.
Sitat av caperno Vis innlegg
Jeg mente forelegget. Et forelegg er det samme som en dom. Sannsynligvis enklere å forholde seg til enn media hvor artiklene er såpass lite samstemte.
Vis hele sitatet...
Ja, det har samme virkningene for saken i form av at saken blir lagt død. Dog vil det ofte ha andre virkninger, og mest praktisk av alt; et forelegg kan i sin helhet være type 2-3 linjer om faktum, og that's it. Det hele er med andre ord meget, meget forenklet. Så, forelegget til Skutle er nok meget lite interessant. I alle fall i sin opprinnelige form, før Riksadvokaten tok tak i det, all den tid jusen var feil.
Det var straffeloven av 1902 som var gjeldende da Skutle ble bøtelagt. Der fremkom det klart og tydelig at kjøp av narkotika (utover brukerdoser) i utlandet var straffbart. Nå vet ikke jeg helt om man kan straffes for dette etter den nye straffeloven, men jeg tolker det slik at det fremdeles er straffbart.
Vis hele sitatet...
Hvordan kan du tolke det dithen at det er straffbart i dag? Av det jeg skriver ovenfor er det meget klart at det ikke er det. Rett og slett fordi du ikke har hjemmel for å straffe. Etter strl. 1902 var rettstilstanden noe uklar, noe som dessverre resulterte i at Skutle fikk bot for forholdet i Amsterdam, og andre også har fått det.

I akkurat Skutlesaken, ja. Der var det snakk om noen jointer og 10-15 gram trøfler. Nå vet ikke jeg hvordan norsk rettspraksis stiller seg til trøfler og hva som regnes som brukerdoser der. Men nå er det vel slik at 'Skillet mellom besittelse i legemiddelloven og oppbevaring i straffeloven går ved 1-2 brukerdoser, uavhengig stofftype.[1]'?
Hvor mye er 1-2 brukerdoser med cannabis? Kan et par jointer tenkes å overskrede den grensen? Hva hvis man handler en femmer? Fremdeles under legemiddeloven?
Vis hele sitatet...
Det vil nok i alle tilfeller være 15 gram og under, jf. Riksadvokatens rundskriv (ja, det var anledning til å utstede forelegg etter strl. § 162 også, men jeg regner med at grensene er samsvarende)). Dog noe usikker her. Spennende tema (irrelevant for diskusjonen om rettstilstanden i dag når det gjelder narkotikalovbrudd i utlandet, men).

Eller så ville de ikke styre noe særlig med det. De hadde allerede nok på han til å gi han forelegg for bruk, oppbevaring og erverv her hjemme.
Vis hele sitatet...
De styret nok til å dra det hele gjennom Statsadvokaten og opp til Riksadvokaten.

For å oppsummere så mener jeg at det ikke er noen tvil om at man etter straffeloven av 1902 kunne straffes for å kjøpe narkotika i utlandet. Jeg forstår det slik at det fremdeles er straffbart å bruke cannabis i Amsterdam, siden cannabis ikke er legalisert der. Selv om de tolererer bruk og omsetning via coffeshop, så er faktisk bøtesatsene for kjøp og oppbevaring av cannabis høyere der enn her i Norge.
Vis hele sitatet...
Det kan absolutt hende, altså. Riksadvokaten har dog talt, og det er noe vi kan forholde oss til. Uttalelsene til øverste påtalemyndighet vil ha rettskildemessig vekt.

Jeg er på vei ut en tur nå, men jeg fant frem rundskrivet fra Riksadvokaten. Tror det kan gi deg svar på grensedragningen legemiddelloven/straffeloven, forelegg/ikke forelegg, o.l.
Sist endret av sokkejohn123; 14. oktober 2017 kl. 23:49. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av sokkejohn123 Vis innlegg
Hvordan kan du tolke det dithen at det er straffbart i dag? Av det jeg skriver ovenfor er det meget klart at det ikke er det. Rett og slett fordi du ikke har hjemmel for å straffe. Etter strl. 1902 var rettstilstanden noe uklar, noe som dessverre resulterte i at Skutle fikk bot for forholdet i Amsterdam, og andre også har fått det.
Vis hele sitatet...
Da cannabis ikke er legalisert i Nederland, så tolker jeg Straffeloven 2005 slik at det fremdeles er straffbart for nordmenn å kjøpe narkotika der (utover 1-2 brukerdoser):

Iflg, §231 så er det straffbart å erverve og oppbevare stoff som er å anse som narkotika.

Iflg, §5 'Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet'
Utenfor virkeområdet etter § 4 gjelder straffelovgivningen for handlinger foretatt
a) av en norsk statsborger,'

'når handlingene:
1. er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt,'Det vil nok i alle tilfeller være 15 gram og under, jf. Riksadvokatens rundskriv (ja, det var anledning til å utstede forelegg etter strl. § 162 også, men jeg regner med at grensene er samsvarende)). Dog noe usikker her. Spennende tema (irrelevant for diskusjonen om rettstilstanden i dag når det gjelder narkotikalovbrudd i utlandet, men).
Vis hele sitatet...
Ja, interessant er det, men er ikke enig i at det er irrelevant. For hvor mye er 1-2 brukerdoser? Riksadvokaten kan da ikke mene i rundskrivet at dette tilsvarer 15 gram? Det må jo etter alle målestokker være langt mer enn 1-2 brukerdoser...? Jeg tror ikke at så mye som 15 gram er grensen for når lovbruddet ikke lenger går under legemiddelloven. Den ligger antageligvis langt lavere.

De styret nok til å dra det hele gjennom Statsadvokaten og opp til Riksadvokaten.
Vis hele sitatet...
Her var det snakk om en politiker, så det kan nok ha hatt noe med saken å gjøre. Forelegget Skutle fikk gjaldt erverv og bruk over en periode på 13 måneder både i Norge og i Amsterdam. Amsterdamdelen ble droppet. Uttalselse fra politiadvokat i saken: "Forholdet i Amsterdam har hatt liten betydning for saken, og vi har ikke brukt ressurser på det. Det er opplysninger som har dukket opp i forbindelse med etterforskningen av en annen sak."[*
Sitat av caperno Vis innlegg
Da cannabis ikke er legalisert i Nederland, så tolker jeg Straffeloven 2005 slik at det fremdeles er straffbart for nordmenn å kjøpe narkotika der (utover 1-2 brukerdoser):

Iflg, §231 så er det straffbart å erverve og oppbevare stoff som er å anse som narkotika.

Iflg, §5 'Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet'
Utenfor virkeområdet etter § 4 gjelder straffelovgivningen for handlinger foretatt
a) av en norsk statsborger,'

'når handlingene:
1. er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt,'
Vis hele sitatet...
Det er sant. Er det straffbart i landet du oppholder deg i, er det også det i Norge. Riksadvokaten mener dog at det ikke er straffbart i Nederland..

Ja, interessant er det, men er ikke enig i at det er irrelevant. For hvor mye er 1-2 brukerdoser? Riksadvokaten kan da ikke mene i rundskrivet at dette tilsvarer 15 gram? Det må jo etter alle målestokker være langt mer enn 1-2 brukerdoser...? Jeg tror ikke at så mye som 15 gram er grensen for når lovbruddet ikke lenger går under legemiddelloven. Den ligger antageligvis langt lavere.
Vis hele sitatet...
Det er jeg enig i. Grensen for å kunne få forelegg er i alle fall 15 gram.

Her var det snakk om en politiker, så det kan nok ha hatt noe med saken å gjøre. Forelegget Skutle fikk gjaldt erverv og bruk over en periode på 13 måneder både i Norge og i Amsterdam. Amsterdamdelen ble droppet. Uttalselse fra politiadvokat i saken: "Forholdet i Amsterdam har hatt liten betydning for saken, og vi har ikke brukt ressurser på det. Det er opplysninger som har dukket opp i forbindelse med etterforskningen av en annen sak."[*
Vis hele sitatet...
""Forholdet i Amsterdam har hatt liten betydning for saken, og vi har ikke brukt ressurser på det. Det er opplysninger som har dukket opp i forbindelse med etterforskningen av en annen sak."
Hadde det vært sant hadde de droppet Amster-biten av det hele da Elden klaget det inn for Statsadvokaten. Det hele fremstår for meg som at de ikke vil innrømme at det var en slett jobb..
Vil utenlandske statsborgere som kjøper, spiser og evt videreselger eller deltar på fangst av hval mens de oppholder seg i Norge, kunne straffeforfølges når de returnerer til hjemlandet sitt..??

Vi vet fra før at muslimske kvinner fra konservative land risikerer å få på pukkelen når de kommer hjem om de oppfører seg tøsete under utenlandsopphold.