Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  5 1303
Dette innlegget er oversatt til norsk av en god venn, si fra hvis noe er vanskelig å oppfatte:

Jeg treffer ofte personer som snakker et annet språk enn meg.
Jeg har lovfestet rett til tolk, og det er kommunen som har ansvaret for å motta tolkebestilling og vurdere å tildele tolk.

Jeg vil ikke gi flere detaljer om hvilket språk det er snakk om, og hvordan jeg er sikker på at jeg har lovfestet rett til tolk. Gå ut i fra at dette stemmer.

Jeg har en vennegjeng som jeg har blitt kjent med gjennom våre statuser som bestyrere av et lukket sosialt nettverk.

Det er mange i samfunnet som er uenige i om aktiviteten som skjer mellom medlemmene i det sosiale nettverket er ulovlig eller ikke. Vi som styrer det sosiale nettverket deltar på ingen måte i aktiviteten.

Da vi bestyrere valgte å ha et sosialt treff på en restaurant, spise god mat, drikke pils, snakke om løst og fast, måtte jeg bestille tolk, ettersom de andre snakker norsk, og ikke jeg.

Da jeg snakket med avdelingen for tolk i kommunen i telefonen i forbindelse med bestillingen av tolken, ble det naturlig sett stilt diverse spørsmål fra dem for å vurdere omfanget av oppdraget og være forberedt på hva som kan komme.

Da det ene spørsmålet kom, fortalte jeg at vi som skulle delta på det sosiale treffet er bestyrere av det sosiale nettverket, og at det er derfor vi kjennner hverandre, og dermed har et sosialt treff.

Dette førte til at avdelingen svarte på bestillingen med:
"Vi er i tvil på lovligheten av det sosiale nettverket og aktiviteten mellom medlemmene, og har derfor i arbeidsinstruksen plikt til å avstå fra å tildele tolk til deg."

Etter flere telefoner frem og tilbake, hvor jeg har forsøkt å forklare at dette er et helt vanlig sosialt treff, på lik linje som når jeg skulle ha truffet personer som ikke er en del av det sosiale nettverket, står de fast på sitt, jeg får ikke tolk.

Dette mener jeg at er en stor feilvurdering, da det nødvendigvis ikke vil skje noe ulovlig under det sosiale treffet, vi skal tross alt bare spise og drikke. Tolken har i arbeidsinstruksen plikt til å forlate møtet dersom det skjer noe ulovlig under oppdraget, men det er en helt annen sak.

Hva synes dere om dette? Føles det som at jeg gjør en feilvurdering?
Man får ikke tolk av staten for sosiale sammenkomster. I en sånn sammenheng er det mer naturlig at alle snakker engelsk sammen istedet for at noen snakker norsk og noen snakker russisk for eksempel.

Tolk er noe du kan få i for eksempel en straffesak, i kontakt med helsepersonell og myndigheter og i forbindelse med forvaltningssaker hos Nav og lignende.

https://www.imdi.no/tolk/hva-sier-lo...-bruk-av-tolk/
Du skal ikke ha tolk fordi du velger å møte personer med annet på språk på fritiden
Jeg forhørte meg med en kompis som er tolk og det er som de andre sier. Du har ingen krav på tolk i sosiale sammenkomster
Jeg forstår det sånn at det her er snakk om muntlig tolking og ikke tegnspråktolk. Vi kan ikke gå ut fra at det stemmer at du har lovfestet rett til tolk, for eventuell rett til tolk er situasjonsbetinget. Det finnes ingen generelle hjemler som gir en ubetinget rett til muntlig tolk i sosiale situasjoner. Vi må derfor vite mer om bakgrunnen før vi kan si noe som helst om du er på bærtur eller ikke.
Dersom det blir ansett som en samling i regi av organisasjonen/nettverket, så kan jeg tenke meg at det kan regnes som ulovlig. Altså at de ikke vil bidra til å hjelpe et kriminelt nettverk, selv om akkurat det de hjelper dere med ikke i seg selv er kriminelt.

Hvis det ikke skjer i regi av nettverket men bare er en random vennegjeng som møtes og som tilfeldigvis har noen kriminelle interesser felles, så ser jeg ikke helt hvorfor du har krav på tolk. Har jeg krav på at en tolk dukker opp hvis jeg vil drikke kaffe med min utenlandske nabo?
Sist endret av *pi; 26. august 2021 kl. 22:22.