Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  27 4883
Jeg har en leilighet jeg har leid ut til en beboer. Nå ønsker jeg å flytte tilbake til leiligheten min. Før jeg og leieboer signerte kontrakten, hadde vi en skriftlig samtale (SMS) hvor jeg skrev at jeg lover at leieboer skulle få bo i leiligheten i ett år. Nå har det gått 6 måneder, og jeg er usikker på om jeg da har rett til å si opp leieboeren.

Leiekontrakten er en ubestemt leiekontrakt med 3 måneders oppsigelsestid. Leieboer har likevel det skriftlig at jeg lovte 1 års utleietid.

Har jeg rett til å si opp leieboer, siden det ikke står i kontrakten, eller må jeg også forholde meg til kommunikasjonen vi hadde i forkant?

Forresten: profile.php gir 404 her på freakforum.
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Jeg har en leilighet jeg har leid ut til en beboer. Nå ønsker jeg å flytte tilbake til leiligheten min. Før jeg og leieboer signerte kontrakten, hadde vi en skriftlig samtale (SMS) hvor jeg skrev at jeg lover at leieboer skulle få bo i leiligheten i ett år. Nå har det gått 6 måneder, og jeg er usikker på om jeg da har rett til å si opp leieboeren.

Leiekontrakten er en ubestemt leiekontrakt med 3 måneders oppsigelsestid. Leieboer har likevel det skriftlig at jeg lovte 1 års utleietid.

Har jeg rett til å si opp leieboer, siden det ikke står i kontrakten, eller må jeg også forholde meg til kommunikasjonen vi hadde i forkant?

Forresten: profile.php gir 404 her på freakforum.
Vis hele sitatet...
Minste tid for utleie er 3 år. Selv om det finnes kontrakt på 1 år så blir det omgjort til 3 år. Unntaket er hybel
Sitat av Daw-G Vis innlegg
Minste tid for utleie er 3 år. Selv om det finnes kontrakt på 1 år så blir det omgjort til 3 år. Unntaket er hybel
Vis hele sitatet...
Avtalen er ikke tidsbestemt, den er tidsubestemt. Spørsmålet mitt er altså om kontrakten kan sies å være tidsbestemt på minst ett år, ettersom jeg i kommunikasjonen utenom kontrakten har lovet leietakeren det, uavhengig av hva som står i kontrakten.
Som leietager i Norge, så har man mye rettigheter. Det er ikke bare og kaste noen ut eller si opp et leieforhold.
Sitat av Pablo Technobar Vis innlegg
Som leietager i Norge, så har man mye rettigheter. Det er ikke bare og kaste noen ut eller si opp et leieforhold.
Vis hele sitatet...
Takk, men dette svaret hjelper meg absolutt ikke.
"Hvis det ikke står noe i leiekontrakten om oppsigelse, sier reglene i husleieloven §9-5 (sitert nedenfor) at dere kan si opp leietaker i følgende tilfeller:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden,

b) riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes,

c) leieren har misligholdt leieavtalen, eller

d) det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen."

Du stiller altså relativt sterkt om du skal bo der selv.
Sitat av Katt Vis innlegg
"Hvis det ikke står noe i leiekontrakten om oppsigelse, sier reglene i husleieloven §9-5 (sitert nedenfor) at dere kan si opp leietaker i følgende tilfeller:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden,

b) riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes,

c) leieren har misligholdt leieavtalen, eller

d) det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen."

Du stiller altså relativt sterkt om du skal bo der selv.
Vis hele sitatet...
Takk, dette har jeg også lest. Det betyr altså at selv om leietakeren har det skriftlig i en SMS at jeg lover at utleien kommer til å vare i minst ett år, så kan jeg se bort fra dette.
Sitat av Pablo Technobar Vis innlegg
Som leietager i Norge, så har man mye rettigheter. Det er ikke bare og kaste noen ut eller si opp et leieforhold.
Vis hele sitatet...
Forsåvidt riktig, men det er noen unntak, blant annet hvis utleier skal flytte inn i leiligheten selv, ref husleieloven §9-5.

Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Avtalen er ikke tidsbestemt, den er tidsubestemt. Spørsmålet mitt er altså om kontrakten kan sies å være tidsbestemt på minst ett år, ettersom jeg i kommunikasjonen utenom kontrakten har lovet leietakeren det, uavhengig av hva som står i kontrakten.
Vis hele sitatet...
Jeg er ikke jurist, men slik jeg forstår det er det fortsatt en tidsubestemt leieavtale, bare at dere har avtalt en minstetid. Har du lovet leietager å bo der ett år, så ville jeg foreslå å søke et kompromiss. Du kan jo forklare situasjonen, og se om leietager flytter på eget initiativ, eller at du kan betale et vederlag for å flytte inn tidligere.
Generelt sett så stiller leietakere svært svakt om du har behov for å bo der selv. At du bryter løfter er ikke ulovlig nødvendigvis, leietaker har også et ansvar for å påse at kontrakten er hensiktsmessig utført- det at du aldri førte opp det du lovet får gå på din egen regning, men det er ikke nødvendigvis synonymt med at du ikke kan flytte inn i ditt eget hus.
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Jeg har en leilighet jeg har leid ut til en beboer. Nå ønsker jeg å flytte tilbake til leiligheten min. Før jeg og leieboer signerte kontrakten, hadde vi en skriftlig samtale (SMS) hvor jeg skrev at jeg lover at leieboer skulle få bo i leiligheten i ett år. Nå har det gått 6 måneder, og jeg er usikker på om jeg da har rett til å si opp leieboeren.

Leiekontrakten er en ubestemt leiekontrakt med 3 måneders oppsigelsestid. Leieboer har likevel det skriftlig at jeg lovte 1 års utleietid.

Har jeg rett til å si opp leieboer, siden det ikke står i kontrakten, eller må jeg også forholde meg til kommunikasjonen vi hadde i forkant?

Forresten: profile.php gir 404 her på freakforum.
Vis hele sitatet...

Kommuniser med leieboeren? For alt du vet ønsker også hen å gå ut av avtalen?
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Takk, men dette svaret hjelper meg absolutt ikke.
Vis hele sitatet...
Når man ikke ønsker svar og man kun ønsker at noen skal si "du har rett, du kan gjøre det du vil", så blir det deretter når virkeligheten ikke tilsier at du kan gjøre det du ønsker.
Nevn til personen at du har lyst å flytte inn tidligere å se hva person sier
Sitat av Bl4derunner Vis innlegg
Forsåvidt riktig, men det er noen unntak, blant annet hvis utleier skal flytte inn i leiligheten selv, ref husleieloven §9-5.


Vis hele sitatet...
Det er helt riktig en av få grunner for oppsigelse. Husleieloven er dessuten ufravikelig så her er det vel bare å kaste folk ut på gata eller?

"Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her."

Nei vent nå litt, ufravikeligheten er plutselig fravikelig når utleier gjør avtaler på et år. Vi har en sterk avtalerett i Norge, og om dette er skrevet i kontrakten, på en SMS eller en serviett i fylla er revnende likelyldig. Det er en avtale.

Skal ikke være for bastant på jus'en her men det er nok noe fishy å gå til oppsigelse. Fordelen til utleier er jo av 9 av 10 nordmenn går i søvne og kommer til å flytte ut uten å gjøre noe mer ut av dette. Den siste muligheten fderimot kan nok gjøre livet til TS surt.

Det sagt, utover kommunikasjon som nevnt er det greit å lese litt om det formelle rundt en sånn oppsigelse.
Den foregår med mulighet for leier til å motsette seg oppsigelsen innen en frist på en måned. Så det er jo forsåvidt verdt et forsøk å late som ingenting å se hva som skjer. Hvis det ikke kommer noen protest er det jo greit.

§ 9-7. Formkrav til utleierens oppsigelse
Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig.

Oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leieren ikke protesterer innen fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven, jf. § 9-8 første ledd annet punktum, og at utleieren i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c.

En oppsigelse som ikke fyller kravene i første og annet ledd, er ugyldig. Har leieren flyttet i henhold til oppsigelsen, anses den som godtatt.

Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag og for selvstendig leie av garasje eller bod.
Sist endret av Dough; 24. april 2021 kl. 17:16. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av bashfoo Vis innlegg
Når man ikke ønsker svar og man kun ønsker at noen skal si "du har rett, du kan gjøre det du vil", så blir det deretter når virkeligheten ikke tilsier at du kan gjøre det du ønsker.
Vis hele sitatet...
Forstår absolutt ikke hva du mener! Jeg foreslår at du unngår å skrive flere svar i denne tråden.

Jeg sendte en mail til leietaker og informerte om at jeg planla å si opp leieforholdet og flytte inn. Da var svaret at dette isåfall brøt med mitt løfte om å la kontrakten vare minst ett år, som leietaker også har skriftlig. Dermed ble denne tråden opprettet.

Jeg har nå sendt en ny mail og sagt at jeg ikke tenkte over at jeg hadde gitt det løftet, og at jeg velger å holde løftet mitt, og lar leietaker få bo der en liten stund til.

Takk for alle fornuftige og reflekterte svar
Jeg foreslår at du setter deg inn i hva det betyr å være utleier. Hvis du i det hele tatt trodde du med loven i hånd kunne kaste ut noen usle 6 mnd før tiden, når leietaker til og med har skriftlig at du avtaler en viss periode, og realistisk tro at det lar seg gjøre å kaste ut noen på så kort tid så foreslår jeg at du ikke leier ut til noen i fremtiden.
Sitat av bashfoo Vis innlegg
Jeg foreslår at du setter deg inn i hva det betyr å være utleier. Hvis du i det hele tatt trodde du med loven i hånd kunne kaste ut noen usle 6 mnd før tiden, når leietaker til og med har skriftlig at du avtaler en viss periode, og realistisk tro at det lar seg gjøre å kaste ut noen på så kort tid så foreslår jeg at du ikke leier ut til noen i fremtiden.
Vis hele sitatet...
Du har tydeligvis ikke lest tråden godt nok, men det handler kanskje om selve viljen til å lese og forstå, med tanke på den merkelige atferden din. Merkelig at du så absolutt skal rakke ned på andre personer, for å ikke snakke om når det er du som har misforstått noe. Nå ber jeg også deg om å la være å fortsette å skrive svar i denne tråden, da jeg for det første allerede har tatt en avgjørelse, og for det andre heller ikke ønsker å se mer tull fra deg.
Det merkelige her er ditt usannsynlige behov for validering, og når din merkelige atferdt blir kommentert, så er det ironisk nok du som snakker om andre sin atferd, som om din ikke stinker av mindreverdighetskompleks. Du vurderte å kaste ut noen som hadde skriftlig at de skulle få leie boenheten ett helt år. Syns du det er grei atferd? Når noen forteller deg sannheten så tar det mange slike tilsvar før du til slutt innser at din egen tankegang var bak mål, og før du innså det så var det du som følte et behov for å prøve å snu svarene du fikk til det du selv ønskte å få høre.

Hvis du først skal rakke ned på de svarene du før, når noen til og med prøver å hjelpe deg vokse litt mentalt, så må du som minimum tåle å få høre at vi ser hva du prøver på. Hersketeknikker som din hører barnehagen til, og ingen fortjener en utleier som fortsatt holder på slik.
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
jeg velger å holde løftet mitt
Vis hele sitatet...
Godt valg.
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Avtalen er ikke tidsbestemt, den er tidsubestemt. Spørsmålet mitt er altså om kontrakten kan sies å være tidsbestemt på minst ett år, ettersom jeg i kommunikasjonen utenom kontrakten har lovet leietakeren det, uavhengig av hva som står i kontrakten.
Vis hele sitatet...
Den er ikke tidsubestemt om det er avtalt et år. Pga det blir det automatisk gjort om til 3 som er minstetid.. anbefaler å høre med jurist istedenfor oss her inne
Sitat av bashfoo Vis innlegg
Jeg foreslår at du setter deg inn i hva det betyr å være utleier (..)
Vis hele sitatet...
Man kan jo absolutt, med loven i hånd, kaste ut en leieboer om man skal bo der selv. Da gjelder normal oppsigelsestid. Det er jo forkastelig å gjøre det i dette tilfellet mtp. hva som er avtalt, men man kan allikevel besette sin egen bolig innen rimelig tid ved behov.
Sitat av Daw-G Vis innlegg
Den er ikke tidsubestemt om det er avtalt et år. Pga det blir det automatisk gjort om til 3 som er minstetid.. anbefaler å høre med jurist istedenfor oss her inne
Vis hele sitatet...
Det som er spørsmålet er om det defineres som en tidsbestemt avtale når kontrakten er skrevet som tidsubestemt.
Sitat av Katt Vis innlegg
Man kan jo absolutt, med loven i hånd, kaste ut en leieboer om man skal bo der selv. Da gjelder normal oppsigelsestid. Det er jo forkastelig å gjøre det i dette tilfellet mtp. hva som er avtalt, men man kan allikevel besette sin egen bolig innen rimelig tid ved behov.
Vis hele sitatet...
Hvis du leser innlegget mitt over så har jeg etter beste evne forsøkt å forklare hvordan ufravikeligheten ikke nødvendigvis er gjeldene.

"Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her."

Det kan altså avtales en leietid som er til leierens fordel, utleier kan altså frasi seg denne muligheten for oppsigelse.

Dette gjelder ogspå om den skulle vært gjort gyldig som tidsbestemt:

"En leieavtale som er inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Ved utleie av bolig må utleieren skriftlig opplyse at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid."
Sist endret av Dough; 25. april 2021 kl. 09:25.
Du missforstår svært mye her. Jeg har lest innlegget ditt

"Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her."
Dette betyr at man ikke kan kontraktfeste vilkår som er mindre gunstige enn utleieloven tilsier. Dvs. at selv om leietager går med på å ha 1 dags oppsigelse er det ikke lovlig, selv om det står i kontrakten og begge har signer- ettersom man ikke kan gjøre gjeldende vilkår mindre gunstige enn det som følger av bestemmelsene (i husleieloven).

Gitt at det å bo i enheten selv er spesifikt oppgitt som gyldig grunn i husleieloven til å terminere en avtale stiller man da altså ganske sterkt når man ønsker å bo der selv, uavhengig av hva man sa i noen sms tekstbeskjeder en gang i tiden- spesielt hvis det aldri ble skrevet ned i kontrakten etterpå.
Sitat av Katt Vis innlegg
Du missforstår svært mye her. Jeg har lest innlegget ditt

"Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her."
Dette betyr at man ikke kan kontraktfeste vilkår som er mindre gunstige enn utleieloven tilsier. Dvs. at selv om leietager går med på å ha 1 dags oppsigelse er det ikke lovlig, selv om det står i kontrakten og begge har signer- ettersom man ikke kan gjøre gjeldende vilkår mindre gunstige enn det som følger av bestemmelsene (i husleieloven).

Gitt at det å bo i enheten selv er spesifikt oppgitt som gyldig grunn i husleieloven til å terminere en avtale stiller man da altså ganske sterkt når man ønsker å bo der selv, uavhengig av hva man sa i noen sms tekstbeskjeder en gang i tiden- spesielt hvis det aldri ble skrevet ned i kontrakten etterpå.
Vis hele sitatet...
Da forstår jeg det slik at hvis det løftet på SMS-en skulle ha kunnet ha blitt en del av kontrakten, ville det uansett ha vært ugyldig ettersom det skal være minstetid på 3 år.
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Da forstår jeg det slik at hvis det løftet på SMS-en skulle ha kunnet ha blitt en del av kontrakten, ville det uansett ha vært ugyldig ettersom det skal være minstetid på 3 år.
Vis hele sitatet...
Det ville automatisk omgjøres til 3 år.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av i_et_nøtteskall Vis innlegg
Det ville automatisk omgjøres til 3 år.
Vis hele sitatet...
Nei.

Sitat av Husleieloven
Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt.
Vis hele sitatet...
Sitat av Katt Vis innlegg
Gitt at det å bo i enheten selv er spesifikt oppgitt som gyldig grunn i husleieloven til å terminere en avtale stiller man da altså ganske sterkt når man ønsker å bo der selv, uavhengig av hva man sa i noen sms tekstbeskjeder en gang i tiden- spesielt hvis det aldri ble skrevet ned i kontrakten etterpå.
Vis hele sitatet...
Jeg vet ikke. Hvis det er slik så er det vel slik. Men Hva hindrer utleiere som har en leietaker du ønsker å bli kvitt (har vel vært mange slike situasjoner. Til og med beskrevet her inne) å plutselig bli separert fra kona en liten stund og måtte flytte inn i leiligheten igjen. Bruke det som en måte å kaste ut leietakeren?
Er dette da noen folk gjør? For det kan vel ikke verifiseres skikkelig?
Sitat av Sjongløren Vis innlegg
Da forstår jeg det slik at hvis det løftet på SMS-en skulle ha kunnet ha blitt en del av kontrakten, ville det uansett ha vært ugyldig ettersom det skal være minstetid på 3 år.
Vis hele sitatet...
Like mye meninger som paragrafer her.
Jeg mener det ikke trenger å blandes inn noe tidsbestemt avtale her når det allerede er en tidsubestemt avtale.

Du står fritt til å legge til kontrakten det måtte ønske av «løfter» såfremt det er til leiers gunst. Og det er denne saken utvilsomt. Du har en tidsubestemt leiekontrakt som løper med vanlig oppsigelse hvor du som utleier har frasagt deg din mulighet for oppsigelse det første året. Ferdig. Case closed.