Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vært snill å vurder å slå på annonsevisning, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  0 2319
Registrer deg for å skrive svar Trådrulett
travaxa's Avatar
mars 2016
118  22
Hei Freak!

Sitter & skriver til en novelltevling, og jeg har litt spörsmål til noen som har blitt inlagt etter selvmordsförsök, eller bare til noen som har peiling.

Vilka medikament får hvis man tas til tvangsinnleggelse etter å ha sprettet opp armene og bare vil dö?
Selvfölglig speler mye in, men hvis vi bare tar sånn generellt - ka er det mann blir dopa ned på?

Fant masse på wiki seff, men hva av disse er "vanlig"?

Førstegenerasjons antipsykotika
Lavpotente
Klorpromazin (Largactil, Hibanil)
Klorprotiksen (Truxal)
Levomepromazin (Nozinan)
Amisulprid (Solian)
Overgang lavpotente-høypotente
Proklorperazin (Stemetil)
Perfenazin (Trilafon)
Zuklopentixol (Cisordinol)
Høypotente
Flupentixol (Fluanxol)
Haloperidol (Haldol)

Annen generasjons antipsykotika

Paliperidon (Xeplion)
Klozapin (Leponex)
Risperidon (Risperdal)
Olanzapin (Zyprexa)
Kvetiapin (Seroquel)
Ziprasidon (Zeldox)
Aripiprazol (Abilify)
Sertindol (Serdolect)

Kanskje ligger tråden feil, och kanskje er spörsmålet idiotisk, men jeg hittar inget konkret på google, så jag vender meg til er freaks.

Takk på forhand og ha en fin dag

PS. Unnskyld min svorsk - hjernen er schizo etter sex år i Oslo. Bor i Sverige nå men prater som en invandrare..
Registrer deg for å skrive svar
Moderer