Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  1 843
Jeg skal gjennom mitt AS investere i et europeisk børshandlet fond (ETF). Fondet investerer i 72 amerikanske firmaer relatert til en børsindeks i USA, har hovedsete i Irland (innenfor EØS) og handles på børsen i London i amerikanske dollar.

Vil realisering av et slikt fond omfattes av fritaksmetoden?

Jeg har kommet over følgende punkter som gjør at jeg tviler på dette:

- Skatteloven § 2-38 (3) tolker jeg som at fritaksmetoden avskjæres hvis gevinsten/tapet knytter seg til "eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt”.

- Fra Skattedirektoratet i Utv. 2006 s. 1757 fremgår det at et svensk UCITS-fond ikke fikk gehør for at fritaksmetoden gjaldt når 50 % eller mer av de underliggende verdipapirene i fondet var EØS-aksjer. Skattedirektoratet mente at hvis det handles etter en indeks må 90 % av markedsverdiene på underliggende aksjer referere seg til selskaper innenfor EØS for at andeler i fondet skal omfattes av fritaksmetoden.

Input fra en skyndig?
▼ ... noen måneder senere ... ▼
Nei, det vil ikke gå inn under fritaksmodellen