Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  22 4544
Samboer jobber på sykehjem. Kvaliteten som leveres av det kommunale er ikke spesielt imponerende og ting kunne gjort mye bedre av hensyn til både ansatte og beboere. Her er det selvsagt snakk om penger og om kommunen kan øke budsjetter.

Nå er det valget like rundt hjørnet, og da dette er et svært viktig tema for samboer, er spørsmålet. Bør man stemme på et parti som har fokus på velferd og eldreomsorg i det kommunale, eller bør man gå for et parti som er for privatisering?

Det er vanskelig å bli klok på hva som faktisk er best. Antakelig fordi det er vanskelig å komme med et absolutt fasitsvar her - men kan dere som er litt mer politisk opplyste enn meg komme med gode argumenter - både for og i mot privatisering? Gjerne med kilder, der det er naturlig, så kan vi lese mer ��

God valg!
Sist endret av TroNnY; 3. september 2019 kl. 17:00.
Det å stemme på et parti er et langtidsperspektiv. Det tar MANGE år fra du stemmer inn et parti til at det blir faktiske endringer.

Tenk på at privatisering betyr dårligere kvalitet da det er priser og lønninger som presses. Samtidig er ikke monopol bra heller.
Sitat av TroNnY Vis innlegg
Nå er det valget like rundt hjørnet, og da dette er et svært viktig tema for samboer, er spørsmålet. Bør man stemme på et parti som har fokus på velferd og eldreomsorg i det kommunale, eller bør man gå for et parti som er for privatisering?
Vis hele sitatet...
Det enkle spørsmålet er korleis det kan drivast billegare. Det er tre tenkjelege svar:
  • Lågare lønn til tilsette
  • Færre sjukepleiarar/faglærte
  • Færre tilsette
  • Dårlegare bygningsmasse

Det er ca. dei variablane som er å spele på i eldreomsorga. Det er timeintensivt, foreløpig svært vanskeleg å automatisere mykje av det, og nivået på personleg oppfølging er stortsett gitt av kor mange hender som er på jobb.

I Oslo har vi sett at privatisering i praksis fører til lågare løn. Det er i utgangspunktet ei yrkesgruppe med relativt låge lønninger, og mykje uønska deltid. Er det då rett å presse dei meir på lønn?

I tillegg går stortsett private inn i det med eit profittmotiv; dei skal hente ut eit overskot. Det profittmotivet har ikkje det offentlege. Som aksjonær ville eg forventa avkastning som var bedre enn inflasjonen, ergo minst 2-3% i året. Så berre der er ein ekstrakost for samfunnet.

For meg er svaret opplagt nei til privatisering. Det er ingen grunn til at private skal få til å drive billegare, utan at det får konsekvensar for enten dei eldre, dei tilsette, eller begge gruppene.
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Jeg mener at det beste vil være å gjøre den offentlige eldreomsorgen bedre. Jeg har vært i en situasjon der jeg har fått testet ut både privat og offentlig hjemmehjelp-tjenester, og etter min erfaring er forskjellen minimal.
Og om det er privat er målet profitt, ikke å yte best mulig tjenester, så for at det private skal bli vesentlig bedre enn det offentlige, må tilbudet på aktører være så stort, at man kan velge vekk alle som ikke gir et tilfredsstillende tilbud.
Slik jeg ser det vil en styrking av det offentlige tilbudet, være den løsningen som kan gi flest mulig et god tilbud.
Det satses i dag alt for lite på eldreomsorg, og av en eller annen grunn, har noen funnet ut at behovet for sykehjemsplasser er minkende, slik at antall sykehjemsplasser minker og bruk av hjemmehjelp-tjenester øker. Noe som igjen gir en økt belastning på et tilbud som allerede er underbemannet.
Jeg er ikke kategorisk imot privatisering, der det offentlige legger føringer for hva som skal leveres. Det er ikke urimelig å tenke at konkurranse kan gi høyere effektivitet. Det kan funke for enkle tjenester der kvaliteten på tilbudet er lett målbart. Omsorg er ikke en slik tjeneste.
Sitat av *pi Vis innlegg
Det kan funke for enkle tjenester der kvaliteten på tilbudet er lett målbart. Omsorg er ikke en slik tjeneste.
Vis hele sitatet...
Eller der det er åpenbart at det finst mange måter å løyse problemet på. T.d. er ikkje det direkte urimelig å lyse ut brubygging på anbud; det kan vere ymse firma som har gode ideer til korleis dei kan gjere det meir effektivt, t.d. ved å finne opp nye støypeprosesser.
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Eller der det er åpenbart at det finst mange måter å løyse problemet på. T.d. er ikkje det direkte urimelig å lyse ut brubygging på anbud; det kan vere ymse firma som har gode ideer til korleis dei kan gjere det meir effektivt, t.d. ved å finne opp nye støypeprosesser.
Vis hele sitatet...
Det er sant. Det finnes mange måter å gi omsorg på, men ingen som ikke involverer mange ansatte og mange arbeidstimer. Man kan ikke effektivisere seg unna det uten å gå på akkord med kvaliteten.
Takker for gode argumenter. Det jeg hører fra folk som er pro-privatisering er gjerne at de vil ha muligheten til å velge. Om et privat sykehjem klarer å levere kvalitet uten å dumpe lønninger, tenker jeg at de fort blir mye dyrere enn de kommunale. Risikerer man ikke et økt klasseskille da? Samtidig kan jeg forstå at folk med masse penger, føler at de fortjener å kunne ha et slikt valgt.
Sitat av TroNnY Vis innlegg
Takker for gode argumenter. Det jeg hører fra folk som er pro-privatisering er gjerne at de vil ha muligheten til å velge. Om et privat sykehjem klarer å levere kvalitet uten å dumpe lønninger, tenker jeg at de fort blir mye dyrere enn de kommunale. Risikerer man ikke et økt klasseskille da? Samtidig kan jeg forstå at folk med masse penger, føler at de fortjener å kunne ha et slikt valgt.
Vis hele sitatet...
Det vil det selvsagt. Et slikt tilbud vil også gå direkte ut over kvaliteten på det offentlige tilbudet. De offentlige sykehjemmene vil få en opphopning av tyngre saker som må løses innenfor samme budsjett, de private kan håndplukket de ressurssterke. De mindre pengesterke vil ha en større andel sosiale problemer, flere sykdommer og mindre ressurssterkt nettverk, sånne ting henger sammen. Du kan også tenke deg hvor det er mest attraktivt å jobbe, og hvor det vil bli gjennomtrekk og sistesortering av ansettelser.

Det blir vel et ideologisk spørsmål, når alt kommer til alt.
Sist endret av *pi; 3. september 2019 kl. 20:48.
Høres veldig fornuftig ut det du sier. Men hva skal til for at stat og kommuner bevilger mer penger? Samboer og andre ansatte blir kneblet. Man ser jo andre tilfeller i media hvor folk faktisk har gått ut offentlig og sagt hvor ille det faktisk er, ender med å miste jobben, og ingen vil ansette vedkommende.

Eldre får imovane, ikke fordi de trenger det, men for at de skal være rolige, slik at de ansatte får tid til å ta seg av andre oppgaver. De får kveldsmat kl 17 og frokost kl 12 neste dag. Igjen, fordi det er for få ansatte til å rekke over alt.

Sorry, sporer litt av. Men kjenner dette er vanskelig. Er i utgangspunktet mot privatisering, men får intrykk av at kommunen nærmest driver mafiavirksomhet for at de faktiske forholdene ikke skal komme ut.
Sist endret av TroNnY; 3. september 2019 kl. 21:43.
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Det enkle spørsmålet er korleis det kan drivast billegare. Det er tre tenkjelege svar:
  • Lågare lønn til tilsette
  • Færre sjukepleiarar/faglærte
  • Færre tilsette
  • Dårlegare bygningsmasse

Det er ca. dei variablane som er å spele på i eldreomsorga. Det er timeintensivt, foreløpig svært vanskeleg å automatisere mykje av det, og nivået på personleg oppfølging er stortsett gitt av kor mange hender som er på jobb.
Vis hele sitatet...
Det er mye som kan optimaliseres, uten at det trenger å gå på gjengene løs. Det tar ikke mange samtaler med de som jobber i det offentlige å forstå at det er en del direkte unødvendig byråkrati inne i bildet. Det enkleste eksempelet er hvordan mange offentlige institusjoner spinker og sparer iløpet av året for å få budsjettene til å gå opp, for så å kaste penger på ubrukelige ting fordi de må opprettholde budsjettet. For bruker man langt under budsjettert mengde, blir neste års budsjett kuttet. Åpenbart ikke et argument for privatisering, men sløseriet for å ikke få kutt i budsjetter er intet nytt. Min hypotese er at det går på hvor vanskelig det er å få en økning til tiltrengte endringer, men det er ren spekulasjon, og måten de idag holder på hjelper de ikke å finansiere løftene som trengs.

Sitat av vidarlo Vis innlegg
I Oslo har vi sett at privatisering i praksis fører til lågare løn. Det er i utgangspunktet ei yrkesgruppe med relativt låge lønninger, og mykje uønska deltid. Er det då rett å presse dei meir på lønn?
Vis hele sitatet...
Da må man også stille seg spørsmålet - hvorfor er det mye uønsket deltid? Der må faktisk fagforeninger ta sin del av støyten, ettersom de har gjort det klart at de som jobber 100% skal slippe å jobbe særlig i "ugunstige arbeidstider". Det vil si helg, kveld og natt. Som i at man måtte overansatt for å få ansettelseskabalen til å gå opp, om alle skulle hatt fulle stillinger. Hvordan må da arbeidsgiver kompensere? De må utlyse flere deltidsstillinger for å bemanne disse postene, man velger tross alt ikke hvilken del av døgnet man er pleietrengende.

Sitat av vidarlo Vis innlegg
I tillegg går stortsett private inn i det med eit profittmotiv; dei skal hente ut eit overskot. Det profittmotivet har ikkje det offentlege. Som aksjonær ville eg forventa avkastning som var bedre enn inflasjonen, ergo minst 2-3% i året. Så berre der er ein ekstrakost for samfunnet.

For meg er svaret opplagt nei til privatisering. Det er ingen grunn til at private skal få til å drive billegare, utan at det får konsekvensar for enten dei eldre, dei tilsette, eller begge gruppene.
Vis hele sitatet...
Profitt er ikke ortogonalt på tjenestetilbud. Det er helt fint mulig at en tjeneste kan utføres av det private, som er like god, eller bedre enn det offentlige. Om noen kan tilby et like godt tilbud som staten/kommunen og samtidig tjene penger? Det tror jeg vi alle er for, og jeg har personlig ingen problemer med at gitt premisset, så sitter de igjen med penger. Men det er helt klart ikke rett fram å få til, og empirisk er jeg enig i konklusjonen, men det betyr ikke at det trenger, eller må være slik.

Sitat av TroNnY Vis innlegg
Det jeg hører fra folk som er pro-privatisering er gjerne at de vil ha muligheten til å velge. Om et privat sykehjem klarer å levere kvalitet uten å dumpe lønninger, tenker jeg at de fort blir mye dyrere enn de kommunale. Risikerer man ikke et økt klasseskille da? Samtidig kan jeg forstå at folk med masse penger, føler at de fortjener å kunne ha et slikt valgt.
Vis hele sitatet...
Empiri tilsier at argumentet deres feiler, både for konsumenter og produsenter av disse tjenestene. Det betyr at vi må enten bruke mer penger på regulering, droppe det hele, eller se på private sykehjem som et tilbud for de rike. Enn så lenge, mener jeg sistnevnte er det beste, uten at det trenger å være sannheten til evig tid. Tilbud til de eldre er ingen luksus, det handler om menneskeverd, men om noen vil kjøpe noe mer? Vær så god. Hvorvidt man skal ha folk som er så rike at de har råd til slike tjenester er en annen debatt, og jeg mener ærlig talt den er viktigere når man går til valgurnen. Politikk handler om retninger, ikke fire eller åtte år - så når du skal ta eldreomsorg inn i betraktningen, husk at dette kan enten bite deg i ræva, eller redde deg i fremtiden. Private tilbud har sin plass, men det har også statens minstegaranti for menneskeverd for de som har kommet før, deg selv, og de som kommer etter.
Min mor jobbet i hjemmesykepleien til nå nylig. Hun sluttet fordi hun fikk mindre og mindre tid med brukeren/pasienten.

Har faktisk har litt vedrørende dette på skolen.
I hennes tilfelle handlet det om at hennes leder var opptatt av blandet annet budsjetter og effektiviseringen. Hun derimot ønsket og yte den beste pleien og gjerne slå av en liten prat med pasientene.

Så for å svare på spørsmålet ditt er jeg verken for eller i mot.

Men heller en omorganiseringen i helsesektoren hvor det faktisk er pasientene som skal tas hensyn til og ikke budsjettene.

Du kan effektivisere så mye du vil og få veldig fine og gode tall. Men dette går da på bekosting av sluttbrukeren og de som faktisk er der for å hjelpe.

Privat kan også skape skjevheter i systemet, hvor det bare er de rikeste som har midlene til den beste pleien. Mens bestemor/bestefar i gate får et dårligere og dårligere tilbud.
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Sitat av Xasma Vis innlegg
Det er mye som kan optimaliseres, uten at det trenger å gå på gjengene løs. Det tar ikke mange samtaler med de som jobber i det offentlige å forstå at det er en del direkte unødvendig byråkrati inne i bildet. Det enkleste eksempelet er hvordan mange offentlige institusjoner spinker og sparer iløpet av året for å få budsjettene til å gå opp, for så å kaste penger på ubrukelige ting fordi de må opprettholde budsjettet. For bruker man langt under budsjettert mengde, blir neste års budsjett kuttet. Åpenbart ikke et argument for privatisering, men sløseriet for å ikke få kutt i budsjetter er intet nytt. Min hypotese er at det går på hvor vanskelig det er å få en økning til tiltrengte endringer, men det er ren spekulasjon, og måten de idag holder på hjelper de ikke å finansiere løftene som trengs.
Vis hele sitatet...
Godt poeng, men er det noe som indikerer at et privat sykehjem vil ha mindre byråkrati? Pengesparerne i det private elsker i alle fall å belemre de ansatte med å dokumentere effektivitet og svinnbekempelse. Videre, hvorfor innføre vanskelige optimeringer i struktur og ledelse, når man kan innføre kortsiktige og enkle besparelser ved lønns- og kvalitetskutt? Det er mange mulige måter å spare penger på, men de enkleste og mest opplagte er de kjipe metodene vidarlo listet opp - altså er det de som vil bli brukt.

Videre, og helt urelatert - det er vel ganske mye av det byråkratiet man elsker å hate som er ganske relevant å ha den dagen noe har gått til helevete? Jeg er ikke akkurat noen stor fan av å produsere dokumentasjon som aldri blir lest, men de debattene der er ofte fryktelig enspora - det er jo ikke som om staten alltid innfører kontrolltiltak for shits and giggles (selv om det helt klart forekommer). Selv jeg er imidlertid villig til å akseptere at når støvet har lagt seg etter at det smalt, og granskningskommisjonen må grave i loggene for å finne ut hva som skjedde, så kan det være en fordel om de aktuelle loggene faktisk har blitt produsert. Her er et eksempel mange elsker å trekke frem som det endlige beviset på at all dokumentasjonen bare er tull, men som for meg egentlig bare belyser at legen ikke har forstått sin egen rolle i systemet - man stoler på at legene gjør det de skal, men staten vil ha muligheten til å gjennomgå historikken om det skulle skje noe.
Sist endret av Myoxocephalus; 4. september 2019 kl. 15:48.
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Godt poeng, men er det noe som indikerer at et privat sykehjem vil ha mindre byråkrati? Pengesparerne i det private elsker i alle fall å belemre de ansatte med å dokumentere effektivitet og svinnbekempelse. Videre, hvorfor innføre vanskelige optimeringer i struktur og ledelse, når man kan innføre kortsiktige og enkle besparelser ved lønns- og kvalitetskutt? Det er mange mulige måter å spare penger på, men de enkleste og mest opplagte er de kjipe metodene vidarlo listet opp - altså er det de som vil bli brukt.
Vis hele sitatet...
Det er nettopp disse jeg mener skulle vært regulert - man skal få drive privat, men da skal konsumenter og produsenter ha samme eller bedre vilkår. Offentlige tjenester skal være det minste vi er villige til å godta, og så får vi diskutere hvor dette nivået skal ligge. Om det private ikke klarer å levere dette nivået, får man avvikle de som ikke klarer det. Men poenget mitt var veldig enkelt, og det er at gitt kontrollmekanismer på riktige steder, og droppe de totalt unødvendige sløseriene kan private drive mer effektivt. Om de driver på lik måte som det offentlige året igjennom, men ikke blåser 200k på nye lamper på slutten av året for å opprettholde et budsjett, så har de et sted å ta marginer fra. De slipper dyre, offentlige anbudsrunder for alt mulig, mer margin å ta av. Det mangler ikke på steder, og det er svartens synd at noen/en del/alle(?) av de som holder på i dag skviser de med behov. Men det betyr ikke at det er umulig å fikse.

Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Videre, og helt urelatert - det er vel ganske mye av det byråkratiet man elsker å hate som er ganske relevant å ha den dagen noe har gått til helevete? Jeg er ikke akkurat noen stor fan av å produsere dokumentasjon som aldri blir lest, men de debattene der er ofte fryktelig enspora - det er jo ikke som om staten alltid innfører kontrolltiltak for shits and giggles (selv om det helt klart forekommer).
Vis hele sitatet...
Aldri påstått det ikke er dokumentasjon som er lur å ha, poenget er å kutte i sløsingen på det totalt unødvendige, og om noen kan tjene penger på disse marginene? Vær så god.
Sitat av Xasma Vis innlegg
Det er nettopp disse jeg mener skulle vært regulert - man skal få drive privat, men da skal konsumenter og produsenter ha samme eller bedre vilkår. Offentlige tjenester skal være det minste vi er villige til å godta, og så får vi diskutere hvor dette nivået skal ligge.
Vis hele sitatet...
Som sagt så er ikke omsorg en størrelse det er så lett å måle kvaliteten på. Man kan alltids ha brukerundersøkelser, men noen pasientgrupper er ikke i stand til å si fra. Det er nok allerede tendenser til at de svakeste, som ikke kan stå opp for seg eller har pårørende som gjør det, er lettere å nedprioritere når tøffe valg skal gjøres med knappe ressurser. Jeg tror ikke et profittfokus gjør det problemet noe mindre.
Sist endret av *pi; 4. september 2019 kl. 18:13.
Sitat av *pi Vis innlegg
Som sagt så er ikke omsorg en størrelse det er så lett å måle kvaliteten på. Man kan alltids ha brukerundersøkelser, men noen pasientgrupper er ikke i stand til å si fra. Det er nok allerede tendenser til at de svakeste, som ikke kan stå opp for seg eller har pårørende som gjør det, er lettere å nedprioritere når tøffe valg skal gjøres med knappe ressurser. Jeg tror ikke et profittfokus gjør det problemet noe mindre.
Vis hele sitatet...
Åpenbart ikke, men leser man tråden her, og nyhetsartikler ser man at det stort sett handler om tiden tilgjengelig med hver enkelt pasient/beboer. Det er relativt lett å dokumentere hvor mange som enhver tid er på jobb, og hvilken tetthet som tilbys i det offentlige og private. Det er på ingen måte gitt at det er sannheten heller, det finnes en god del slasker i det offentlige fordi det er umulig å få sparken. Dette må dekkes opp av de som faktisk bryr seg, så det er fordeler og ulemper med begge. Jeg bare forstår ikke glorifiseringen av det offentlige, som om alle som jobber der er helgener, og ingen i det private kan tilby en like god tjeneste. Min personlige erfaring er det totalt motsatte, der besteforeldre på private institusjoner(leid av det offentlige) hadde det veldig mye bedre enn hos de offentlige, og de fikk skikkelig hjelp. Men slikt blir det ikke avisoppslag av, sjeldent man ser "Mann/kvinne gjør en god jobb, og det liker de pleietrengende" fra det offentlige eller private. Jeg tror bare det er lett å falle inn i skyttergraver her. Både for de som glorifiserer det private og det offentlige.
Skal bli gammel engang selv og vil da selvfølgelig ha den beste hjelp mulig. Får noia bare av tanken på åssen de behandler de eldre nå.håper virkelig at det blir bedre.
Sitat av TroNnY Vis innlegg
Takker for gode argumenter. Det jeg hører fra folk som er pro-privatisering er gjerne at de vil ha muligheten til å velge. Om et privat sykehjem klarer å levere kvalitet uten å dumpe lønninger, tenker jeg at de fort blir mye dyrere enn de kommunale. Risikerer man ikke et økt klasseskille da? Samtidig kan jeg forstå at folk med masse penger, føler at de fortjener å kunne ha et slikt valgt.
Vis hele sitatet...
Høyresiden tror av en eller annen grunn at de har patent på hva "frihet" skal være. Feks retten til å velge sykehjem. Problemet er at om man gir én person det denne personen definerer som frihet, så innskrenker det en annens opplevelse av frihet.

Noe er du inne på i det du skriver. Private sykehjem (som ikke drives på vegne av det offentlige) vil definitivt være for de med best råd. Disse kan sannsynligvis gi bedre lønnsbetingelser noe som fører til at de trekker til seg de beste fagfolkene. Og dermed senker kvaliteten på de offentlige tilbudene. Og med det så begrenser man indirekte andre folks frihet til å få best mulig hjelp. Jeg vet ikke hvor mange slike sykehjem det finnes i Norge, men dette er vel neppe noe stort problem per nå. Man ser vel mer antydning til det i andre deler av helsevesenet, men alt i alt ikke noe stort problem.

For de private sykehjemmene som drives på vegne av det offentlige så stiller det seg litt annerledes. Her er ikke pasientenes økonomi en faktor - de får betalt det samme per beboer uansett grunnet avtalen med det offentlige. Likevel vil det skape et klasseskille. For hvem er det som klarer å ta de beste valgene? Hvem finner fram til de beste sykehjemmene? Jo, det er de som er mest ressurssterke. Og man kan se at fagfolk trekkes mot de stedene som går for å være best - og de mindre ressurssterke betaler igjen. I tillegg - siden det skal koste det samme å drive et offentlig og et slikt privat sykehjem OG eierne skal tjene så mye penger som mulig, så må man spare en eller annen plass. Det er helt sikkert en del løsninger kreative private aktører kommer opp med som er verdt å lære av, men man ser at lønninger og pensjonsordninger kan svekkes. Så da betales denne valgfriheten av ansatte som får innskrenket sin grunnet dårligere økonomi.

Til sist skal man ikke underkjenne at det å slippe å velge, det å slippe å gruble, undersøke og bekymre seg over slike valg, men heller føle seg trygg på at man får god hjelp uansett, kan oppleves som en betydelig grad av frihet for mange. Frihet til å fokusere på andre ting og frihet fra bekymringer rundt dette også er en form for frihet som mange verdsetter.

Frihet er ikke en uendelig ressurs. Får noen, må noen gi et eller annet. Politikk dreier seg mye om å fordele denne friheten på en "best" mulig måte og man ser klare skillelinjer mellom blokker og partier her.

Så, for å svare på trådens hovedspørsmål: Nei, jeg synes ikke privatisering av helse og omsorg, herunder også sykehjem, er noen god idé. Og heller ikke skole. Jo mer komplekse og grunnleggende slike tjenester er, jo dårligere liker jeg det. At man har klinikker som tar seg av mindre komplekse inngrep og feks røntgenundersøkelser er nå så, det kan ha sin plass. Og i mange andre sektorer som ikke tilbyr grunnleggende tjenester direkte til bruker, så er jeg mindre skeptisk på prinsipielt grunnlag i alle fall. Hvem som bygger en vei er mindre avgjørende for folk flest enn hvem som tar vare på deg når du ikke kan selv. Dog skal det sies at lønns- og pensjonsbetingelser og sosial dumping er noe man må være oppmerksom på også i slike tilfeller.

Jeg innser at det kan være vanskelig dette. At kliss like institusjoner uten konkurranse kan føre til underprestering, mindre innovasjon og sløsing. Balanserer man med stor grad av åpenhet, et godt lovverk, en opplyst befolkning og gode journalister så tror jeg det hjelper mye.
Sitat av Xasma Vis innlegg
Jeg bare forstår ikke glorifiseringen av det offentlige, som om alle som jobber der er helgener, og ingen i det private kan tilby en like god tjeneste.
Vis hele sitatet...
Jeg ser heller ingen grunn til å glorifisere offentlig helsesektoren, langt ifra. Jeg har noe erfaring fra både helse- og skolesektoren, og har sett mange eksempler på hvordan de svakeste blir nedprioritert fordi ingen kjemper for dem. Barn uten foreldre, f eks. Både for å spare ressurser, men også for å dysse ned problemer og ta vare på ryktet. Jeg har også sett hvordan de prøver å håndplukke hvem de tar imot, for å slippe unna problemene, ved å late som det er fullt. Det eksisterer en god del konkurranse allerede mellom institusjoner, fordi alle vil bli valgt av de ressurssterke brukerne (som stort sett er "billigere i drift"). Det er et resultat av valgfriheten. Legger du da til at de er avhengig av å ha samme gode rykte og samtidig bruke mindre penger for å overleve, så tror jeg det kan forverre problemet.

Ikke dermed sagt at alle private aktører er sleske og kyniske, og alle offentlige er fantastiske. At du har god erfaring fra privat sektor, kan bety at det var et veldig bra sykehjem. Eller at dine besteforeldre tilhørte en prioritert gruppe. Hvem vet.
Sist endret av *pi; 4. september 2019 kl. 18:59.
Sitat av *pi Vis innlegg
Det er et resultat av valgfriheten. Legger du da til at de er avhengig av å ha samme gode rykte og samtidig bruke mindre penger for å overleve, så tror jeg det kan forverre problemet.
Vis hele sitatet...
Mulig jeg bare er blant de uinnvidde her, men innen eldreomsorg i det offentlige, så er det ingen valgfrihet, i alle fall ikke blant de som trenger hjelpen, eller de pårørende. Sted og avdeling blir valgt på bakgrunn av medisinsk vurdering.

Sitat av *pi Vis innlegg
Ikke dermed sagt at alle private aktører er sleske og kyniske, og alle offentlige er fantastiske. At du har god erfaring fra privat sektor, kan bety at det var et veldig bra sykehjem. Eller at dine besteforeldre tilhørte en prioritert gruppe. Hvem vet.
Vis hele sitatet...
Etter å ha gått igjennom minnebanken, fant jeg også en offentlig institusjon som behandlet de bra. Men på intet punkt var hvem de var relevant for samtalen, ikke at det hadde hatt noe å si heller, ettersom arbeiderklassen ikke er av den mest prioriterte. Forskjellen ligger primært i hvordan flere offentlige institusjoner dopet ned, fremfor å bruke tid. Hvilket også er grunnen til at jeg hele veien har påpekt det banalt åpenbare i at offentlige tilbud skal være vårt minste felles multiplum. Under det skal ingen gå, og når det feiler er det tragisk. Men jeg ser ikke hvordan private ikke kan oppfylle samme minstekrav, og fremdeles tjene penger. Implisitt i dette ligger det at jeg helst skulle sett problemene du snakker om blir adressert og ikke oppstår i det offentlige, som følgelig er en non sequitur for drift i det private utifra det jeg har argumentert for.
Sitat av Xasma Vis innlegg
Mulig jeg bare er blant de uinnvidde her, men innen eldreomsorg i det offentlige, så er det ingen valgfrihet, i alle fall ikke blant de som trenger hjelpen, eller de pårørende. Sted og avdeling blir valgt på bakgrunn av medisinsk vurdering.
Vis hele sitatet...
De eksemplene var fra skolen. Poenget er at det er lett å prioritere de som har ressurser til å klage og lage trøbbel om de ikke får det de har krav på.

Men på intet punkt var hvem de var relevant for samtalen, ikke at det hadde hatt noe å si heller, ettersom arbeiderklassen ikke er av den mest prioriterte.
Vis hele sitatet...
Sikkert ikke. Men det at de hadde et barnebarn som besøkte dem og fikk med seg sånn cirka hvordan de hadde det, sier meg at de kanskje ikke var av de mest sårbare som det er lettest å nedprioritere. Jeg skal uansett ikke påstå noe om hvordan tilstanden var på de sykehjemmene du har erfaring med, det kan jeg jo ikke vite.

Sitat av Xasma Vis innlegg
Men jeg ser ikke hvordan private ikke kan oppfylle samme minstekrav, og fremdeles tjene penger. Implisitt i dette ligger det at jeg helst skulle sett problemene du snakker om blir adressert og ikke oppstår i det offentlige
Vis hele sitatet...
Jeg er helt enig i at det ikke er noen automatikk i at private driver dårlig, og som lidran beskriver er det andre deler av helsesektoren der jeg ser at private aktører kan ha en plass. Men jeg er skeptisk når det gjelder omsorg til de aller mest sårbare.

Jeg skulle også ønske at disse problemene ble adressert i det offentlige. Et steg i den retningen hadde vært om det ble tryggere å snakke høyt om fra innsiden.
Sist endret av *pi; 4. september 2019 kl. 20:10. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av *pi Vis innlegg
De eksemplene var fra skolen. Poenget er at det er lett å prioritere de som har ressurser til å klage og lage trøbbel om de ikke får det de har krav på.
Vis hele sitatet...
Fult klar over det, poenget var at her snakkes det om eldreomsorg, så samme muligheter for forskjellsbehandling er ikke der. Om noen vil tilby unge det offentlige skyr et bedre tilbud, så sier jeg velkommen til det også, gitt samme premiss.

Sitat av *pi Vis innlegg
Sikkert ikke. Men det at de hadde et barnebarn som besøkte dem og fikk med seg sånn cirka hvordan de hadde det, sier meg at de kanskje ikke var av de mest sårbare som det er lettest å nedprioritere. Jeg skal uansett ikke påstå noe om hvordan tilstanden var på de sykehjemmene du har erfaring med, det kan jeg jo ikke vite.
Vis hele sitatet...
Nei, for det handlet ikke bare om hvordan de ble behandlet, men alle som var der, burde muligens blitt poengtert. Andre demente eldre kom gående, ble håndtert på en god måte, hvilket selvsagt er måten jeg ønsket mine besteforeldre også skulle behandles. Men dette er uansett en avsporing, mine erfaringer er ikke særlig relevant for hvordan helsevesenet fungerer for de fleste. Poenget med å skrive det var bare å ta ett eksempel - det private har sin plass innen de fleste sektorer, så lenge tilbudet er det samme eller bedre. Man kommer sjeldent noen vei med å ønske seg til fortiden da alt var offentlig, jeg tror vi kommer lenger med å heve standarden for det offentlige, og kreve det samme av det private.
Sitat av Xasma Vis innlegg
Fult klar over det, poenget var at her snakkes det om eldreomsorg, så samme muligheter for forskjellsbehandling er ikke der. Om noen vil tilby unge det offentlige skyr et bedre tilbud, så sier jeg velkommen til det også, gitt samme premiss.
Vis hele sitatet...
Jeg ser ikke hvorfor de private skulle være mindre interessert i å håndplukke de mest ressurssterke. Hele poenget er at de svakeste er de som faktisk ikke velger, for de er ikke i stand til å ta stilling og har ikke noen som gjør det for dem. De som velger privatskoler er håndplukket allerede der: De har noen som ivaretar interessene deres og tar et aktivt valg for dem. Da har du sortert vekk de fleste "tapsprosjektene" allerede. Men du har rett, det var ikke skole dette handlet om

PS: Når jeg googler nå, så ser jeg at det i alle fall noen steder er fritt sykehjemsvalg, eller mulighet for å søke om å bytte.
Sist endret av *pi; 4. september 2019 kl. 20:26. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.