Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  7 990
Hei,

jeg fikk denne vurderingen

"Bot som ikke betales eller lar seg inndrive ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding, skal etter straffeprosessloven paragraf 456 fulllbyrdes ved soning av den subsidiære fengselstraffen når den botlagt har evne til å betale boten eller allmenne hensyn tilsier det. Vedtak om soning treffes av politiet.

Statensinnkrevningssentral har ikke funnet dekning for bøtene ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding. Basert på Statens innkrevningssentral har ikke funnet dekning for bøtene ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding. Basert på at Statens innkrevningssentral ikke har funnet dekning for kravet leggr vi til grunn at du ikke har evne til å betale bøtene.

Ved vurdering av om det foreligger allmenne hensyn står lovbruddets karakter og den botlagtes sosiale situasjon sentralt. Etter konkret vurdering av polilitiet i denne sak har vi kommet frem til at vilkårene for soning foreligger. Ved vurdering er det blant annet lagt vekt på lovovertredelsens og at et annet resultat kan virke støtende på den alminnelige rettsfølelse.

altså dette

"Det vises blant annet til de sterke allmennpreventative hensyn som gjør seg gjeldende ved brudd på veggtrafikkloven."

Vedtak:
Påtalemyndighet har kommet til at vilkårene for soning av * dager foreligger. jf paragraf 456.

Kladeadgang:
Vedtak om fullbyrding av subsidiær fengselsstraff kan påklages til nærmeste påtalemyndighet. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om dette vedtaket kom frem til deg. Klagen fremsettes overfor * politidistrikt.

Bøttjenste som alternativ:
her står det litt om bøttjenste osv.."


Litt om situasjonen/spørsmål

Jeg har ved tre tilfeller i 2021 blitt tatt for kjøring uten førerkort, de har da tatt prøver av meg men jeg ruser meg heldigvis ikke, og har deretter fått følgende forelegg, altså kjøring uten legg som til sammen er en god slump. Jeg har aldri gjort noe annet illegalt, og jeg angrer den dag på hvorfor jeg kjørte uten førerkort, jeg manglet kun oppkjøring og skulle bare kjørt opp men jaja, dette var et år hvor jeg var veldig deprimert, og ikke tenkte streit.

Jeg har vært en god medborger både før og etter foreleggene, og jeg holder på å levere inn en endelig innlevering for master for å oppnå mastergrad i noe som overlapper helsevern, derfor er det behov for å sende inn et begrenset politiattest som bare utelater veldig få ting, forelegg for kjøring uten førerkort dukker heldigvis ikke opp her.

Jeg mottar faktisk penger fra staten pga depresjon og andre ting, og jeg har sendt dem en henvendelse omtrent samme dag (har ikke fått svar enda) hvor jeg har spurt om jeg kan dele opp boten på 4-8 måneder, da jeg ikke har råd til å havne i strafferegisteret eller få vandel, det vil ødelegge for fremtidig arbeidssøking og ansettelse, samtidig som jeg muligens ikke får levert inn masteroppgaven før soning eller bøtetjeneste.

Jeg har altså forklart politiet situasjonen i henvendelsen/klagen jeg sendte dem, og har spurt om å dele opp bøtene på 4-8 måneder.

Så spørsmålet mitt er, hvis de tillater oppdeling av bøtene og jeg ikke trenger å sone/bøtetjeneste vil det komme noe nytt på vandelen min da, eller ikke?

Hvis de ikke tillater oppdeling av bøtene, har jeg mulighet til å betale hele summen med engang slik at jeg unngår soning/bøttjeneste? I såfall vil dette komme på vandelen, hvilke paragraf i så fall? eller ikke?

Kan de nekte meg i å betale hele summen på engang hvis de ikke tillatter oppdeling av bøtene? slik at jeg må sone eller gjøre bøtetjeneste?

Hvis jeg blir benektet betalingsplan eller å betale hele summen, så blir det vel mest sannsynlig bøtetjeneste men da vil vel det dukke opp på vandelen, men hvilke paragraf evt, eller ikke?

Hvis jeg betaler med en gang, eller får en betalingsplan, så vil det ikke komme opp noe nytt på vandelen min ikkesant? som paragraf 456? Det kan jeg ikke ha på rullebladet, da får jeg ikke jobb.

betaler jeg hele summen innen 3 uker som er rommet for klaging, så skal vel det gå fint om de ikke gir meg betalingsplan, eller kan de benekte meg dette (betale hele summen på engang) og at jeg må sone/bøtetjeneste?

Det var vel egentlig spørsmålene.

Takk på forhånd, beklager litt rotete skriving og spørsmål, men er så stressa.

Mvh,
Skippern.
Snakket med Statens Innkrevingssentral? de som innkrever bøtene ikke snuten, skal ikke være noe problem så lenge man klarer minst 500kr i mnd/innen 2 år betalt, av din eksamen i div helseværn vil jeg si ikke noe problem med vandel, værre hvis du hadde knasket opiater i tilegg, er relativt sjeldend de sender deg til fengsel da det koster mere for de enn de tjener men ser ut som kan hende her, rart ikke betalt litt her å der før nå heller
Du får ikke sone bøter lengre.
Boten deler du opp selv på sismo.no så kan du finne en avbetalingsplan. Det går alltid igjennom
Hei igjen, brevet fikk jeg fra Politiet på Altinn, og med saksnummer fra politiet og skrevet av en politiadvokat, og det står under klagdeadgang at man må fremsette det for politidistriktet?

det første som ble skrevet var:

Beslutning vedrørende soning av subsidiær fengselstraff for bøter

Statens innkrevningssentral har den *dato* anmodet politiet til å vurdere å kalle deg inn til soning av subisidiær fengselstraff for følgende krav:

*Kravnummer ***bot-vanlig forelegg, rettskraftig dato DD/MM/2021 BELØP ** antall soningsdager **.Restbeløp ** .rest soningsdager **
Kravnummer ** bot-vanlig forelegg, rettskraftig dato DD/MM/2021 beløp **, antall soningsdager **


Totalt antall soningsdager: *

og så kommer det jeg skrev ovenfor som står i resten av brevet. altså

"Bot som ikke betales eller lar seg inndrive ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding, skal etter straffeprosessloven paragraf 456 fulllbyrdes ved soning av den subsidiære fengselstraffen når den botlagt har evne til å betale boten eller allmenne hensyn tilsier det. Vedtak om soning treffes av politiet.

Statensinnkrevningssentral har ikke funnet dekning for bøtene ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding. Basert på Statens innkrevningssentral har ikke funnet dekning for bøtene ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding. Basert på at Statens innkrevningssentral ikke har funnet dekning for kravet leggr vi til grunn at du ikke har evne til å betale bøtene.

Ved vurdering av om det foreligger allmenne hensyn står lovbruddets karakter og den botlagtes sosiale situasjon sentralt. Etter konkret vurdering av polilitiet i denne sak har vi kommet frem til at vilkårene for soning foreligger. Ved vurdering er det blant annet lagt vekt på lovovertredelsens og at et annet resultat kan virke støtende på den alminnelige rettsfølelse.

altså dette

"Det vises blant annet til de sterke allmennpreventative hensyn som gjør seg gjeldende ved brudd på veggtrafikkloven."

Vedtak:
Påtalemyndighet har kommet til at vilkårene for soning av * dager foreligger. jf paragraf 456.

Kladeadgang:
Vedtak om fullbyrding av subsidiær fengselsstraff kan påklages til nærmeste påtalemyndighet. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om dette vedtaket kom frem til deg. Klagen fremsettes overfor * politidistrikt.

Bøttjenste som alternativ:
her står det litt om bøttjenste osv.."


Men jeg kan altså bare ta kontakt med Statens innkrevningssentral, selvom det har gått til politiet og at de har kommet til en beslutning om antall soningsdager og vedtak paragraf 456?

Takk på forhånd,
Mvh,
Skippern.

Sitat av mrracerhacker Vis innlegg
Snakket med Statens Innkrevingssentral? de som innkrever bøtene ikke snuten, skal ikke være noe problem så lenge man klarer minst 500kr i mnd/innen 2 år betalt, av din eksamen i div helseværn vil jeg si ikke noe problem med vandel, værre hvis du hadde knasket opiater i tilegg, er relativt sjeldend de sender deg til fengsel da det koster mere for de enn de tjener men ser ut som kan hende her, rart ikke betalt litt her å der før nå heller
Vis hele sitatet...
Så selvom det har gått til politiet, og de har satt opp antall dager for soning og vedtak under p.456 så kan jeg betale hele summen på statens innkrevningssentral og at saken avsluttes, selvom det har gått til politiet, og de har fattet vedtaket og satt opp antall dager for soning osv.?

Takk på forhånd,
Skippern.
Sist endret av Skippernskatt; 7. mars 2024 kl. 23:20. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Jeg fikk omgjort ordinær soning til soning i institusjon på 5 dager. De er nok ivrigere på å få inn penger enn å kalle det inn til soning. Betal bota du, så er det ute av verden.
Sitat av Kierkegaard Vis innlegg
Jeg fikk omgjort ordinær soning til soning i institusjon på 5 dager. De er nok ivrigere på å få inn penger enn å kalle det inn til soning. Betal bota du, så er det ute av verden.
Vis hele sitatet...
Det er så simpelt? Ønsker helst betalingsplan men hvis det ikke er mulig og jeg bare betaler hele bota på SISMO, så skal det gå fint? Eller kan det hende at de allikevel sier at jeg må sone av en eller annen grunn? Videre så er summen som er på SISMO lavere med noen få tusen kroner enn selve summen på brevet fra politiet, er vel den restssummen som ikke står oppført på sismo, men kan det hende at summen er originalsummen? Hver gang jeg har fått skatt til gode de 2-3 siste åra så har det gått på boten så de har vel fått inn 6-10k på den måten.

Ser i hvert fall at når jeg går inn på SISMO, så ser jeg at den ene boten er betalt faktisk, trukket fra tilgodeskatt. Så det betyr altså 2 bøter, Hvis jeg trykker på hver bot på sismo så ser jeg at hvis jeg plusser antall soningsdager så blir det samme antall dager som politiet opplyser om i brevet. Det bør vel i prinsippet gå an å trykke på betal nå på hver av regningene/bøtene, da bør jo antall soningsdager på begge bøter gå ned til 0 som det gjorde på første boten som er betalt hvor det står opprinnelig soningsdager og 0 til overs, og saken bør deretter avsluttes etter at jeg sender en mail til politiet om at det er betalt også med bevis. Høres ikke det logisk ut?

Tror jeg bare betaler alt, ringer SISMO sier at jeg betaler alt nå, betaler, og sender en mail til politiet med bevis. Selvom det kommer til å treffe hardt økonomisk så er det virkelig mye mer verdt enn stresset jeg føler hvert eneste sekund som går, føler at alt jeg har jobba meg frem mot bare faller sammen, mastergraden min vil bokstavelig være ubrukelig hvis jeg må sone, og det er også mulig at jeg ikke får levert inn siste oppgaver osv.

Ser ingen grunn til at politiet ikke skal la meg kunne betale bøtene, jeg hadde opprinnelig regnet med tredje bot som er betalt så beløpet er altså mindre enn jeg trodde og jeg har dermed mulighet til å betale alt nå tross vansker. På denne måten slipper staten å kaste bort penger på at jeg kaster bort tiden min i fengsel, og får heller en borger som etter noen få måneder til med studie mest sannsynlig sitter med en god jobb. Alternativet mot å motta ferske kroner til staten, et individ med master som kan bidra til samfunnet, er jo bokstaveligtalt at staten kaster bort penger på å sette meg i fengsel, og fremtidige penger på at jeg ikke får meg jobb, da er det jo staten som må brødfø meg, ser ikke hvordan det gagner noen.
Sist endret av Skippernskatt; 8. mars 2024 kl. 00:24. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Hei

Du har tydeligvis ikke betalt bøtene dine. Ei heller har du inngått og overholdt noen betalingsordning med Statens Innkrevingssentral, da må du i fengsel. Tror ikke det er så mye mer å forhandle om når du har strekt strikken såpass langt over flere år. Det virker ikke sånn ut i fra den korrespondansen du har fått. Du kan selvfølgelig snakke med de men jeg vil tro det eneste alternativet er å bare betale så er nok saken ute av verden. Ville bare betalt og sendt kvittering til politiet med saksnummer etc.


Sitat av Skippernskatt Vis innlegg
Videre så er summen som er på SISMO lavere med noen få tusen kroner enn selve summen på brevet fra politiet, er vel den restssummen som ikke står oppført på sismo, men kan det hende at summen er originalsummen?
Vis hele sitatet...
Da må du jo lese hva det står men du bør jo bare betale HELE beløpet på det SISTE gjeldende kravet fra politiet, betaler du for mye får du det bare tilbake. Et krav blir ikke mindre av å holde på sånn du gjør så det er vel ikke utenkelig det kommer på noen gebyrer med åra.

Sitat av mrracerhacker Vis innlegg
Snakket med Statens Innkrevingssentral? de som innkrever bøtene ikke snuten, skal ikke være noe problem så lenge man klarer minst 500kr i mnd/innen 2 år betalt, av din eksamen i div helseværn vil jeg si ikke noe problem med vandel, værre hvis du hadde knasket opiater i tilegg, er relativt sjeldend de sender deg til fengsel da det koster mere for de enn de tjener men ser ut som kan hende her, rart ikke betalt litt her å der før nå heller
Vis hele sitatet...
Sitat av Fashen Vis innlegg
Du får ikke sone bøter lengre.
Boten deler du opp selv på sismo.no så kan du finne en avbetalingsplan. Det går alltid igjennom
Vis hele sitatet...
Kravet er ikke lenger hos Statens Innkrevingssentral, det er tilbake hos politiet.
Sist endret av Dough; 8. mars 2024 kl. 06:56. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Hei,
Jeg har nå betalt hele summen, og sendt en henvendelse til politiet. Må leve veldig frugalt de neste to måndene men absolutt verdt det med tanke på at jeg nå fortsatt har en god fremtid, eller i hvert fall en fremtid jeg ønsker og som nå har en mulighet til å gå i oppfyllelse.

Angrer på at jeg ikke betalte bøtene tidligere, har hatt så mye i privatlivet som rett og slett har gjort meg ekstremt deprimert, og det eneste lyset jeg ser i enden av tunellen er oppnådd master og å jobbe innad det jeg alltid har ønsket meg siden jeg gikk i 5. klasse, soning eller bøtetjeneste og vandel hadde ført til at dette ikke hadde vært mulig.

Tror nesten livskvaliteten min vil være lavere de kommende to måndene enn hvis jeg f.eks måtte sonet eller gjort bøttjeneste, men samtidig så rebounder den om to måneder istedenfor å skape en fremtidig nedgang i livskvalitet, så på den måte har jeg fått konsekvenser for hva jeg har gjort, og jeg råder ingen å kjøre uten førerkort uansett hvor dyktig du er eller tror du er, var rett og slett i en ekstremt depressiv fase når jeg gjorde dette, har aldri gjort noe annet kriminelt, verken før eller siden.

Politimannen som fikk skikk på meg sa dette her og det husker jeg veldig godt "Du virker som en alt for oppegående fyr til å holde på slik, når du nå kun mangler oppkjøring og ikke har noe vandel så tenker jeg at det beste for både deg og oss er at du kjører opp" omtrent noe slikt, det å være streng men å vise omsorg også går en lang vei altså, og jeg har ikke rørt bilen siden, og det skal jeg ikke før jeg kjører opp og det går i boks.

Mvh,
Skippern

Sitat av Dough Vis innlegg
Hei

Du har tydeligvis ikke betalt bøtene dine. Ei heller har du inngått og overholdt noen betalingsordning med Statens Innkrevingssentral, da må du i fengsel. Tror ikke det er så mye mer å forhandle om når du har strekt strikken såpass langt over flere år. Det virker ikke sånn ut i fra den korrespondansen du har fått. Du kan selvfølgelig snakke med de men jeg vil tro det eneste alternativet er å bare betale så er nok saken ute av verden. Ville bare betalt og sendt kvittering til politiet med saksnummer etc.
Da må du jo lese hva det står men du bør jo bare betale HELE beløpet på det SISTE gjeldende kravet fra politiet, betaler du for mye får du det bare tilbake. Et krav blir ikke mindre av å holde på sånn du gjør så det er vel ikke utenkelig det kommer på noen gebyrer med åra.

Kravet er ikke lenger hos Statens Innkrevingssentral, det er tilbake hos politiet.
Vis hele sitatet...
Hei Dough, jeg så visst feil og summen i brevet fra politiet er det samme som på SISMO, pleier som regel å se over ting nøye, selv i stressende situasjoner, men akkurat dette gikk så hardt inn på meg at jeg beregnet det litt feil.

Har nå betalt hele summen gjennom SISMO, og sendt kvittering til politiet, SISMO mener jo selv at det ikke skal være noe problem å betale beløpet men at jeg må henvende meg til politiet etter å ha betalt ser det ut som, så da håper jeg bare på at det nå avsluttes.

Det er ikke til å se bort i fra at jeg ikke har opptrådt logisk med tanke på betaling av bøtene, og det er jo selvsagt ingen andres skyld enn min egen, men jeg har nå betalt, så håper jeg at jeg aldri får noe mer med Politiet å gjøre annet enn når jeg trenger å oppsøke hjelp eller fornyelse av pass.

Mvh,
Skippern
Sist endret av Skippernskatt; 8. mars 2024 kl. 17:38. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.