Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  17 2067
Jeg har mistet lappen og har ikke love til å kjøre fordi jeg har sperrefrist. Jeg kjørte en tur ut i går før jeg kom hjem. Da jeg kom hjem hadde jeg min ruskonsulent ventende på meg. Hun så at jeg kjørt og meldte det til politiet. Hva slags konsekvenser kan jeg forvente fra politiet? Hjelper det hvis jeg nekter å ha kjørt fordi ruskonsulenten ikke har bevis?
Nekt.. Det blir ord mot ord. Med mindre d kan bevises på noen måte.
Jeg ville prøvd meg på nekt, det eneste jeg ville sagt er at jeg erkjenner ingenting.

Om det hjelper eller ikke er jo en annen sak, men ville gått for nekt uansett.
Trådstarter
5 2
OK, takk for svar.
Spørs vel også hvem som har størst troverdighet.
Så de med høyere sosial satus er automatisk mer troverdige?
Sitat av Sondre Vis innlegg
Så de med høyere sosial satus er automatisk mer troverdige?
Vis hele sitatet...
lol, som om det aldri har skjedd før...
Sitat av Sondre Vis innlegg
Så de med høyere sosial satus er automatisk mer troverdige?
Vis hele sitatet...
Ja, slik er det desverre.
Uten bevis kan de ikke straffe deg, de vil prøve å få deg til å innrømme kjøring. Kun da er du fucked. Bare nekt, å ikke utdyp forklaringen noe mere.
Har de ikke mer enn påstanden hennes, er det uansett ikke nok til å dømme deg. Det er derimot nok til at de holder litt ekstra utkikk etter deg, så resultatet kan til slutt bli det samme.
Et interessant spørsmål her er om din aktivitet med bilkjøring uten førerkort er så risikabel med tanke på fare for at en skadevoldende handling vil inntre at din ruskonsulent(er ruskonsulenten helsepersonell med taushetsplikt?) har rett til å sette taushetsplikt til side og varsle politiet (aktuelle paragrafer her er helsepersonelloven paragraf 21, 23 nr 4 og 31). Det virker tvilsomt i utgangspunktet at kjøring uten alvorlig ruspåvirkning skulle være alvorlig nok til å kvalifisere som årsak til kunne bryte en taushetsplikt. Dersom du føler dette var et overtramp har du rett til å be fylkeslegen vurdere saken.
Sitat av Thror Vis innlegg
Et interessant spørsmål her er om din aktivitet med bilkjøring uten førerkort er så risikabel med tanke på fare for at en skadevoldende handling vil inntre at din ruskonsulent(er ruskonsulenten helsepersonell med taushetsplikt?) har rett til å sette taushetsplikt til side og varsle politiet (aktuelle paragrafer her er helsepersonelloven paragraf 21, 23 nr 4 og 31). Det virker tvilsomt i utgangspunktet at kjøring uten alvorlig ruspåvirkning skulle være alvorlig nok til å kvalifisere som årsak til kunne bryte en taushetsplikt. Dersom du føler dette var et overtramp har du rett til å be fylkeslegen vurdere saken.
Vis hele sitatet...
En ganske sær tolkning av taushetsloven, må en si. Har du grunnlag for å si, at denne ruskonsulenten har sagt noe om denne personens helsetilstand? Altså data som en må til en journal for å finne.
Generelt sett har man ikke anledning til å varsle politiet om ulovlig kjøring, f.eks. brudd på muntlig kjøreforbud, kjøring i mild rus osv. som helsepersonell da taushetsplikten står veldig sterkt. Det riktige i slike situasjoner er at fylkeslegen kontaktes for å vurdere om behovet for melding til politiet står sterkere enn taushetsplikten. Ved å ringe politiet som behandler har man allerede identifisert seg som behandler og at pasienten går til behandling, noe som i utganspunktet er taushetsbelagt.
Vist faen har en lov og varsle politiet. Eller en heller mere mot pliktig. Det å kjøre i en ruspåvirket tilstand, er å sette andres liv og helse i fare. Ellers når en har mistet førerkort, så er det en offentlig tilgjengelig dom. Hvilken personlig og/eller medisinsk informasjon røper en da?..
Informasjonen ruskonsulenten røper er at personen går til behandling og at konsulenten er behandler. Taushetsplikten står sterkt i norge, jeg tillater meg å sitere fra: https://sykepleien.no/2018/04/bilkjo...-taushetsplikt
Der står det hva som skal til for at helsepersonell skal få unntak fra taushetsplikten:

«Det kan for eksempel dreie seg om situasjoner (…) hvor en pasient er i ferd med å kjøre i ruspåvirket tilstand. Hvor stor risikoen er for at en skade-voldende handling vil inntre, må vurderes opp mot hensynene som taushetsplikten er ment å ivareta. Det må baseres på en konkret vurdering av påregneligheten for at handlingen skal skje, og alvorligheten av faren og det potensielle skadeomfang.

Ikke ethvert brudd på straffelovgivningen og vegtrafikkloven er tilstrekkelig for å tilsidesette taushetsplikten. Hensynene bak taushetsplikten tilsier at helsepersonell har taushetsplikt til tross for fare for at pasienten vil kjøre ulovlig. I situasjoner hvor pasienten er synlig beruset og sannsynligheten for at kjøringen vil medføre stor risiko for skade, vil dette stille seg annerledes.»
Vis hele sitatet...
Så det sentrale her vil være: Er ruskonsulenten behandlende helsepersonell? -> Røper ruskonsulenten taushetsbelagt informasjon indirekte om at pasienten er under oppfølging? .-> Vil antatt rusfri kjøring uten gyldig førerkort hos en som tidligere har innehatt førerkort medføre så stor risiko for skade-voldende handling vil inntreffe at taushetsplikten skal settes til side.
Jeg skjønner ikke hvordan det å kjøre bil kan gå under taushetserklæringen til helsepersonell? Iallfall ikke når det gjøres såpass åpenlyst som bilkjøring faktisk er.

En ting er å fortelle helsepersonell noe fortrolighet, en annen ting er at helsepersonellet ser noe.
Sitat av Thror Vis innlegg
Informasjonen ruskonsulenten røper er at personen går til behandling og at konsulenten er behandler. Taushetsplikten står sterkt i norge, jeg tillater meg å sitere fra: https://sykepleien.no/2018/04/bilkjo...-taushetsplikt

Så det sentrale her vil være: Er ruskonsulenten behandlende helsepersonell? -> Røper ruskonsulenten taushetsbelagt informasjon indirekte om at pasienten er under oppfølging? .-> Vil antatt rusfri kjøring uten gyldig førerkort hos en som tidligere har innehatt førerkort medføre så stor risiko for skade-voldende handling vil inntreffe at taushetsplikten skal settes til side.
Vis hele sitatet...
Hvor får du det ifra at ruskonsulenten har nevnt taushetsbelagt informasjon? TS Skriver da at det er bilkjøringen som er nevnt til politiet, ikke noe som helst som har med helse eller noe som bryter en eventuell taushetsplikt å gjøre.
Bilkjøring går da ikke under taushetsplikt
Sitat av Flaffersen Vis innlegg
Hvor får du det ifra at ruskonsulenten har nevnt taushetsbelagt informasjon? TS Skriver da at det er bilkjøringen som er nevnt til politiet, ikke noe som helst som har med helse eller noe som bryter en eventuell taushetsplikt å gjøre.
Bilkjøring går da ikke under taushetsplikt
Vis hele sitatet...
Ved å vedkjenne seg som behandler så er det røpt at du går til behandling. F.eks. hadde en ruskonsulent ringt arbeidsplassen din og etterlyst deg, er da ikke taushetsplikten brutt når din arbeidsgiver får vite at du går til ruskonsulent?