Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  16 3967
Hei,
Hva er en person under 18 nødt til å si til politiet hvis de blir spurt om personalia?
Uansett hvem som blir spurt og uansett alder er du pliktig og oppgi personalia
the lone deranger
mentalmelt's Avatar
DonorAdministrator
Straffeloven § 162. Brudd på identifikasjonsplikten

Den som ikke oppgir sitt navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel til et stevnevitne, en polititjenestemann eller annen offentlig myndighet som ber om opplysningen som ledd i tjenesteutøvelsen, straffes med bot. På samme måte straffes den som oppgir uriktige slike opplysninger om seg selv eller andre.
Vis hele sitatet...
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28
Vis ID hvis du har, og hvis ikke er du pliktet til å oppgi riktig navn og fødselsdato. (du er ikke pliktet til å oppgi personnummer)
Utav ren nyskjerrighet. Hvis man i en eller annen random situasjon hvor man har urinert offentlig og ikke har ID på seg og nekter å oppgi personalia. Og man fortsetter å nekte dagen og dagene etterpå. Hvor lenge kan de holde på deg om de ikke klarer å finne ut hvem du er?
Sitat av Molekyl Vis innlegg
Utav ren nyskjerrighet. Hvis man i en eller annen random situasjon hvor man har urinert offentlig og ikke har ID på seg og nekter å oppgi personalia. Og man fortsetter å nekte dagen og dagene etterpå. Hvor lenge kan de holde på deg om de ikke klarer å finne ut hvem du er?
Vis hele sitatet...
Ikke lenger enn nødvendig og maksimalt fire timer (min utheving):
Politiloven §8:
§ 8.Innbringelse
Politiet kan innbringe til politistasjon, lensmannskontor eller annet lokale som benyttes under polititjenesten
  1. den som på offentlig sted forstyrrer ro og orden eller den lovlige ferdsel
  2. den som ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel
  3. den som ikke oppgir navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet forlanger det, eller som gir opplysninger herom som det er grunn til å tvile på riktigheten av
  4. den som treffes på eller ved et sted der det må antas å være begått en forbrytelse umiddelbart forut.

Ingen må holdes tilbake lenger enn nødvendig etter denne bestemmelsen og ikke ut over 4 timer.
Vis hele sitatet...
Så vidt jeg vet syndes det en del mot denne firetimersregelen, uten at det får nevneverdige konsekvenser for politiets daglige virke, men jeg har ingen god formening om omfanget.
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Sånn for ordens skyld er det ingenting man må, men mange ting man burde
Tror nok politiet holder de fleste i arrest inntil de har fastsatt personalia.
Alternativet til det er ikke realistisk.
Hypotetisk bedrager
Btyven's Avatar
Du er pliktig til å oppgi personnummer til politiet?? Om du ikke oppgir det så blir du tatt inn til stasjonen for å fastsette hvem du er. Dem kan holde deg i Max 48 timer.

Urinering på offentlig plass og dem har sett deg? Inndrømdet og ta bota de. Da slipper du iallefall unna en bot for å nekte å gi dem personalia
Sitat av Btyven Vis innlegg
Du er pliktig til å oppgi personnummer til politiet?? Om du ikke oppgir det så blir du tatt inn til stasjonen for å fastsette hvem du er. Dem kan holde deg i Max 48 timer.

Urinering på offentlig plass og dem har sett deg? Inndrømdet og ta bota de. Da slipper du iallefall unna en bot for å nekte å gi dem personalia
Vis hele sitatet...

Hvis de ikke får identiteten din, kan de holde deg inntil denne er kjent. Antageligvis går det via retten og du blir varetektsfengslet, men du slipper garantert ikke ut etter 48 timer om politiet ikke klarer å finne ut hvem du er.
Sitat av Btyven Vis innlegg
Du er pliktig til å oppgi personnummer til politiet?? Om du ikke oppgir det så blir du tatt inn til stasjonen for å fastsette hvem du er. Dem kan holde deg i Max 48 timer.
Vis hele sitatet...
Hvor har du dette fra?
mentalmelt lenka til straffebestemmelsene, der er ikke personnummer nevnt. Du kan straffes for å ikke gi de navn, fødselsdato, stilling og bopel. Og hvor kommer disse 48 timene fra? Det står heller ikke nevnt noe sted.

Etter politiloven §10 kan de ta deg visitere deg for å avklare identitet, så dersom du har legitimasjon som du ikke vil vise, så kommerde til å sjekke lommeboka di. Dersom de ikke finner legitimasjon, og ikke tror på det du forteller de, så kan du innbringes på stasjonen inntil din identitet er avklart. De har ikke lov til å holde deg der lenger enn nødvendig og ikke i mer enn fire timer etter denne regelen.

Sitat av Putresopp Vis innlegg
Hvis de ikke får identiteten din, kan de holde deg inntil denne er kjent. Antageligvis går det via retten og du blir varetektsfengslet, men du slipper garantert ikke ut etter 48 timer om politiet ikke klarer å finne ut hvem du er.
Vis hele sitatet...
Jaha? Etter hvilken hjemmel? Det hadde vært fint om du kunne lenke til relevante bestemmelser og ikke bare synse vilt.
Jeg klarer ikke finne noen eksakt lov, men se svaret fra Juster i denne tråden
https://freak.no/forum/showthread.php?t=157351

Jeg kaller det ikke synsing, men litt logisk tekning. Det sier seg jo egentlig selv at du ikke får gå om nekter å oppgi id og politi ikke finner ut hvem du er. Hvorfor oppgir du ikke id? Er du etterlyst? Savnet? Utgått oppholdstillatelse?
Det kan være så mangt
Sist endret av Putresopp; 29. mars 2018 kl. 16:34.
▼ ... over en uke senere ... ▼
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Ikke lenger enn nødvendig og maksimalt fire timer (min utheving):
Politiloven §8:

Så vidt jeg vet syndes det en del mot denne firetimersregelen, uten at det får nevneverdige konsekvenser for politiets daglige virke, men jeg har ingen god formening om omfanget.
Vis hele sitatet...
Tja, du har også straffeprosessloven § 173:

"Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen."

Nå vet jeg ikke rettspraksis på dette, men teoretisk sett kan man jo si at man ved å fortsette å nekte å oppgi riktig personalia nettopp ikke avstår fra den straffbare virksomhet. Dermed kan det kanskje være grunnlag for pågripelse?

På den annen side så må det alltid foretas en vurdering om det er et uforholdsmessig ingrep (§ 170 a). Det er ikke sikkert det å pågripe noen for å nekte å oppgi personalia vil anses for å være forholdsmessig.
Godt poeng!
Men hvis man helt enkelt ikke har ID på kropp, men man oppgir disse fire opplysningene muntlig, så kan jeg ikke se at de har hjemmel til å holde deg i mer enn fire timer? Hva er imidlertid kutyme hvis du ikke viser legitimasjon, men velger å heller oppgi personalia muntlig?
Gatas Parlament - Prat

https://www.youtube.com/watch?v=y9i2x596LZ4
Sist endret av Sterol91; 9. april 2018 kl. 12:00.
the lone deranger
mentalmelt's Avatar
DonorAdministrator
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Godt poeng!
Men hvis man helt enkelt ikke har ID på kropp, men man oppgir disse fire opplysningene muntlig, så kan jeg ikke se at de har hjemmel til å holde deg i mer enn fire timer? Hva er imidlertid kutyme hvis du ikke viser legitimasjon, men velger å heller oppgi personalia muntlig?
Vis hele sitatet...
Hvis de er usikre på om du oppgir korrekt informasjon, kan de stille deg kontrollspørsmål med utgangspunkt i folkeregisteret. Da spør de om navn på nær familie, deres fødselsdato og adresser.
Sist endret av mentalmelt; 9. april 2018 kl. 12:55.
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Godt poeng!
Men hvis man helt enkelt ikke har ID på kropp, men man oppgir disse fire opplysningene muntlig, så kan jeg ikke se at de har hjemmel til å holde deg i mer enn fire timer? Hva er imidlertid kutyme hvis du ikke viser legitimasjon, men velger å heller oppgi personalia muntlig?
Vis hele sitatet...
Det som er kravet er at man må oppgi korrekte opplysninger. Hvis man ikke har ID på seg så må vel politiet på en eller annen måte søke å verifisere opplysningene før vedkommende får gå.