Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  253 171884
Ca. 33.000 pr. år.

Noen som har fått noen bekreftelse i år?
Sitat av Hei-Det-Er-Meg Vis innlegg
Ca. 33.000 pr. år.

Noen som har fått noen bekreftelse i år?
Vis hele sitatet...


Siden grensen for frikort er på 50 000 kr i 2016, hva baserer du utsagnet ditt for 33 000 per år ?


§17-4 sier følgende:
(1) Hvis skattyter har så lav inntekt at den sammen med andre fordeler som er tilflytt skattyteren, eller som denne har hatt adgang til å få utbetalt eller erlagt, ikke kan anses tilstrekkelig til et nødvendig, nøkternt underhold for vedkommende selv og i tilfelle de personene som denne har plikt til å forsørge, kan skatten beregnes etter § 17-1. Slik skatteberegning kan bare foretas når skattyterens økonomiske stilling også ellers er slik at det foreligger et påtakelig behov for skattenedsettelse.Grensen er i 2016:

Enslig: 139 400
Ektefelle: 128 150
Total ektepar/samboere: 256 300

Kilde:
http://www.skatteetaten.no/se/Radgiv...chapter=172015
Jeg som tolka det feil. Antok at han lurte på hva man kunne få igjen pr. år med liten skatteevne.

Du finner vel ikke tilfeldigvis igjen tallene for 2014/15?
Sitat av Pyrocake Vis innlegg
Er student nå, men jobbet en del i 2014. Går det ann å søke for min del?
Vis hele sitatet...
Jeg er selv student å søkte, det står at det i alminnelighet ikke gis skattebegrensning når du har rett til studielån en større del av året. Men har fått beskjed av dem som jobber i skatteetaten at det kan lønne seg å søke allikevel, stikkordet her blir i alminnelighet.

[IMG][/IMG]
Sist endret av Cityreefah; 4. august 2016 kl. 10:37.
▼ ... over en uke senere ... ▼
Cannabisentusiast
Svartedauden's Avatar
Søkte om skattebegrensning etter 17,4 med lite forhåpninger på selvangivelsen. Slo med til ro med å ikke ha hørt noenting.

Idag fikk jeg skatteoppgjøret. 45 blanke tusenlapper rett på konti iløpet av et par uker..
▼ ... noen måneder senere ... ▼
Det er jo litt merkelig att det står skriftlig inne på skatteetaten att man kan søke 10 år tilbake. Men alle her som har søkt 3 år tilbake får beskjed om att det er for.lsng tid mellom likningen. Hva er poenget da? Jeg søkte i 2016 (ikke noe særskilt år)bare søkte. Og fikk igjen for 2015 automatisk. Nå har jeg søkt for 12-13-14. Dette skal jo være mulig. Men vil vel da få avslag som alle andre her?? ��
Noen som har noe info om hvordan dette er nå, etter det ble gjort noen endringer for de som er for eksempel uføretrygdet? Hvordan er det å sende en slik søknad i dag mtp regelendringene? Noe vits i det hele tatt?

Vet at for eksempel uføretrygdede mista en del kronasjer i mnd på grunn av noe endringer i skatt/fradrag, slik at de blir mer eller mindre "tvunget" ut i noe form for arbeid for å dekke inn tapet.

EDIT: Hadde ikke tid til å lese hele tråden i det jeg postet første post. Ser nå at det står på side 2 at denne klageretten "bortfaller" fra 2015 og at noe bakes inn i andre ytelser. Det var sikkert dette jeg siktet til i original post mtp. endringene.
Sist endret av KarlsenK; 16. januar 2017 kl. 05:29. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
▼ ... noen uker senere ... ▼
Kan man ikke ende opp med baksmell istedenfor?
Sitat av Cella Vis innlegg
Kan man ikke ende opp med baksmell istedenfor?
Vis hele sitatet...
Virker sånn, en jeg kjenner måtte betale tilbake en betydelig sum etter en slik søknad.
Ok. Da nøyer jeg meg med de 30 lappene jeg får igjen hvert år��
▼ ... noen uker senere ... ▼
Jeg fikk i går svar på min søknad på to linjer, og fikk fullt medhold i klagen for året 2015. For 2013 og 2014 var det vist for sent. I brevet sto det ikke noe om hvor mye jeg får. Pleier det å ta lang tid før jeg får vite hvor mye jeg får og penger på konto? Erfaringer?
▼ ... noen uker senere ... ▼
Anonym bruker
"Full Gaupe"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Har gått på AAP i 2 måneder nå. Er det for tidlig å søke? Og slipper man å betale skatt om søknaden blir innvilget?
Hei.
Jeg kontaktet skatteetaten i dag og spurte hvordan jeg skulle gå frem for å søke om skattelette, og da fortalte han meg at jeg skulle vente til neste uke når vi får ligningen i posten eller noe? slik at jeg kunne søke for 2016. Men vil ikke dette bety at jeg ikke kan søke for 2015 når ligningen for 2016 kommer?? Han sa også jeg fylelr det ut på ligningen når jeg skal søke, ikke sender brev... Forvirra ><
Sitat av moomoo Vis innlegg
Hei.
Jeg kontaktet skatteetaten i dag og spurte hvordan jeg skulle gå frem for å søke om skattelette, og da fortalte han meg at jeg skulle vente til neste uke når vi får ligningen i posten eller noe? slik at jeg kunne søke for 2016. Men vil ikke dette bety at jeg ikke kan søke for 2015 når ligningen for 2016 kommer?? Han sa også jeg fylelr det ut på ligningen når jeg skal søke, ikke sender brev... Forvirra ><
Vis hele sitatet...
Du kan søke for 2015 helt fram til skatten for 2016 er klar. Skal du søke for 2016 kan du enten søke på selvangivelsen, eller send klage i etterkant når skatten er ferdig beregnet. Det er 1 års frist.
▼ ... mange måneder senere ... ▼
hei, trenger litt hjelp og veiledning fra noen som klarer å lese lover

Jeg søkte om skattelettelse for året 2012, altså innenfor 5 års klagefristen til skattekonteret (endret fra 1 jan 2017)
De skriver at det har gått for lang tid fra jeg fikk skattemelding til jeg klaget. Dette tror jeg strider imot loven? som sier:

§ 12-6. Frister for endring av skattefastsetting mv.
(1) Fristen for å ta opp saker til endring etter §§ 12-1, 12-3 og 12-4 er fem år etter utgangen av skattleggingsperioden. For skatter som ikke fastsettes for en bestemt tidsperiode, gjelder fristen fra utgangen av det kalenderåret da den ordinære fristen for å gjennomføre fastsetting etter kapittel 9, løp ut.


Det skattekontoret lener seg på for å avvise klagen er denne paragrafen: Nærmere bestemt dette med tid. Men denne paragraf er eldre enn den nye endringen som gjelder 5 års endringsrett.

12-1.Endring av skattefastsetting mv.
(1) Skattemyndighetene som nevnt i § 2-7, kan endre enhver skattefastsetting når fastsettingen er uriktig. Reglene får tilsvarende anvendelse dersom det ikke foreligger noen skattefastsetting etter kapittel 9.
(2) Før fastsettingen tas opp til endring etter første ledd, skal skattemyndighetene vurdere om det er grunn til det under hensyn til blant annet den skattepliktiges forhold, den tid som er gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning.
(3) Skattemyndighetene skal ta opp skattefastsettingen til endring når
a) endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål
b) skattelovgivningen foreskriver endring av fastsettingen som følge av omstendigheter som inntreffer etter fastsettingen eller
c) endringen følger av en avtale som nevnt i dobbeltbeskatningsavtaleloven.
(4) Skattemyndighetene kan endre beregningen av formue og inntekt fra selskap som skal levere selskapsmelding som nevnt i § 8-9.


SKATTEKONTORET HAR AVVIST KLAGEN DIN
Vi viser til din klage av 14.september 2017 hvor du krever skattebegrensning etter skatteloven § 17-4.
Skattekontoret har avvist klagen for inntektsåret 2012, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1.
Begrunnelse
Anmodning om endring av ligningen for inntektsåret 2012 er kommet inn mer enn ett år etter at skatteoppgjøret
var klart, og saken kan da ikke behandles som en klagesak, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 tredje ledd. Det vil
være opp til skattekontoret om saken skal realitetsbehandles, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1 første ledd.
Det følger av § 12-1 andre ledd at før spørsmål om endring tas opp skal det vurderes om det er grunn til det
under hensyn til blant annet spørsmålets betydning, skattepliktiges forhold, sakens opplysning og tiden som er
gått. Etter en totalvurdering har skattekontoret kommet til at saken ikke skal tas opp til realitetsbehandling, jf.
skatteforvaltningsloven 12-1 første ledd.
Ved vurderingen av om spørsmålet skal realitetsbehandles, er det lagt vekt på tiden som er gått fra
skatteoppgjøret var klart til det ble anmodet om endring av ligningen. Det ble først anmodet om endring av
ligningen i henvendelse den 14. september 2017. Skatteoppgjøret var klart 26. juni 2013. Det vil si at
anmodningen kom mer enn ett år etter vedtak ble truffet.
Forvaltningspraksis viser at det ikke skal være kurant for den skattepliktige å få endret ligningen dersom han ikke
har brukt klageretten. Hensynet til andre arbeidsoppgaver tilsier at endringssakene begrenses.
Skattekontoret bemerker at selv om en skattepliktig er blitt kjent med et fradrag, gir det ikke grunnlag for at
ligningen skal tas opp til realitetsbehandling.
Skattekontoret har derfor besluttet å ikke ta ligningen opp for inntektsåret 2012, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1
andre ledd. Når en sak er avvist med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 13-4, kan saken ikke påklages.
Aktuelle regler
 skatteforvaltningsloven § 13-4 tredje ledd siste punktum, jf. § 12-1 andre ledd.
Lover og forskrifter det er henvist til, finner dere på lovdata.no.
▼ ... noen måneder senere ... ▼
Dersom du ikke har noe annen grunn enn å at du søker for å søke, så vil de nok ikke gi deg skattelette så langt tilbake. Er det spesielle omstendigheter, f.eks du har vært i utlandet, vært i fengsel, vært syk eller noe som gjør det logisk at det har tatt deg 5 år å søke, så hadde du hatt en bedre sjangs. Enkelt og greit, du burde søkt før.
Anonym bruker
"Harm Fjellrev"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Hvor tidlig kan man søke om å få igjen innbetalt skatt for 2017? Må en vente til etter frist for innsending av ligning, dvs 30 april? Eller kan man levere ligningen allerede nå, og samtidig legge ved søknad om skattebegrensning grunnet lav skatteevne? Om det er mulig å levere søknad og ligning nå, hvor lang tid må en regne med at det tar å få svar på søknad? Har fått innvilget dette de siste 5 årene pga lav skatteevne, men da har jeg fått hjelp av verge til å søke, nå har jeg ikke verge og må ordne dette selv og er usikker på hvordan jeg går frem.
du kan tidligst søke om skattelette for 2017 når du mottar og skal godkjenne skattemeldingen. Dvs du skriver det på ligningen når du sender den inn til 30 april. akkurat hvor er jeg usikker på, men det vet nok andre. Du kan ikke levere ligningen nå. Har du fått skattelette tidligere pga lav skatteevne og situasjonen ikke har forandret seg, så er det formaliteter. Du kan nok forvente utbetaling ca i slutten på juni.

En kjapp telefon til skatteetaten, så vet du hvor på ligningen du skal føre opp at du søker om skattelette. Mener det skal være under "andre merknader" eller noe slikt. Kan lønne seg sende lignigen på papir og ikke elektronisk ved endringer.
▼ ... over en uke senere ... ▼
Vet ikke bedre
Trollanon's Avatar
Drar denne opp for å informere om at alle kan søke, søkte selv etter tips fra denne tråden og det tikket nettopp inn 32k på konto.

Ha en fin dag videre!
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
Sitat av Trollanon Vis innlegg
Drar denne opp for å informere om at alle kan søke, søkte selv etter tips fra denne tråden og det tikket nettopp inn 32k på konto.

Ha en fin dag videre!
Vis hele sitatet...
Hva skrev du? Sendte du bare inn et fysisk brev til det lokale skattekontoret?
Vet ikke bedre
Trollanon's Avatar
Sitat av Quakecry Vis innlegg
Hva skrev du? Sendte du bare inn et fysisk brev til det lokale skattekontoret?
Vis hele sitatet...
Mener jeg fant søknadsdokumenter inne på Skatteetaten.no eller altinn.no sine sider, jeg søkte enkelt på skattelette og kom inn på en side hvor man fyller ut en søknad og sender den avgårde elektronisk.

Tror faktisk jeg bare skrev "jeg navn navnensen søker herved om skattelette pga for lav inntekt 2015,2016 og 2017"
Det var ikke rare greiene jeg skrev, veldig kort og enkelt om livssituasjon.
Fikk innvilget 2015 og 2016, 2017 måtte jeg legge inn en ny søknad nå over nyåret, skal sende ny søknad men har mine tvil da jeg tjente noe mer enn i 15 og 16
Fikk også nettopp skattelette for 2015 og 2016. Skrev en kort søknad der jeg greiet litt ut om situasjon og forventet inntekt i fremtiden.
ble vel litt over 67k utbetalt inkludert renter.

De tar en helhetsvurdering av situasjonen, så om man kan dokumentere f.eks sykdom eller lignende, gjerne at man er i behandling og har mye helseutgifter, så teller dette til din fordel. Man kan godt få skattelette selv om man ligger litt over inntektsgrensen, siden situasjonen kan tilsi at man har mye utgifter.
▼ ... over en uke senere ... ▼
Anonym bruker
"Hjemmelaget Succubus"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Tusen hjertelig takk for dette fantastiske tipset.
Hadde ikke noe tro på det men tenkte jeg skulle prøve og siden jeg er fattige uføretrygdet sendte jeg inn en søknad om å få skattelette for 2014 2015 og 2016. Sendte søknaden for 7 dager siden og fikk svar nå etter 6 dagers behandlingstid.
Kan faen ikke tro det. Jeg fikk tilbake 120.000 lapper. Nekta å tro det som sto i brevet/vedtaket så jeg ringte og de bekreftet at det stemmer og lappene er på vei til min konto.
What the fuck skjedde nå?
Passa meg sinnsykt bra kan nesten ikke tro det.
Nå blir det feiring med litt morrotobakk.
Måtte nesten lage denne posten anonymt så jeg ikke får tiggere og kanskje blir Rana.
Yippee!!!!!!
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Tusen hjertelig takk for dette fantastiske tipset.
Hadde ikke noe tro på det men tenkte jeg skulle prøve og siden jeg er fattige uføretrygdet sendte jeg inn en søknad om å få skattelette for 2014 2015 og 2016. Sendte søknaden for 7 dager siden og fikk svar nå etter 6 dagers behandlingstid.
Kan faen ikke tro det. Jeg fikk tilbake 120.000 lapper. Nekta å tro det som sto i brevet/vedtaket så jeg ringte og de bekreftet at det stemmer og lappene er på vei til min konto.
What the fuck skjedde nå?
Passa meg sinnsykt bra kan nesten ikke tro det.
Nå blir det feiring med litt morrotobakk.
Måtte nesten lage denne posten anonymt så jeg ikke får tiggere og kanskje blir Rana.
Yippee!!!!!!
Vis hele sitatet...
Hvor sendte du inn søknaden?

Jeg gikk inn her og la til at jeg søkte om blablabla under en av postene.
http://www.skatteetaten.no/no/Om-ska...r/klage/skatt/

Har enda ikke fått svar, så mulig jeg har gjort feil?
Ok gutter, nå har jeg også sendt inn en slik søknad! Skreiv søknaden i punkt 5 i ligningen/selvangivelsen(?) og trykka på send inn.

I will report back!
Har også sendt inn søknad. sendte både via «klage» på skatteoppgjør og på generell henvendelse til skatte etaten.
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
Ja ser faen meg ut som det funka det her. Står jeg skal få tilbake penger for 2016 nå. Er bare å smøre seg med tålmodighet. Håper ikke det tar for lang tid før dem kommer.
Anonym bruker
"Hjemmelaget Succubus"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Ja dere må bare stå på og søke på alle de årene som dere har krav på. Tror det er de 3siste skatteårene man kan søke om.
Som tideligere postet søkte jeg for 2014 - 2015 og 2016 og fikk full skattelette for alle 3årene så jeg fikk tilbake alt jeg hadde betalt som var ca. 120.000 lapper.
DIGG..!!
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Ja dere må bare stå på og søke på alle de årene som dere har krav på. Tror det er de 3siste skatteårene man kan søke om.
Som tideligere postet søkte jeg for 2014 - 2015 og 2016 og fikk full skattelette for alle 3årene så jeg fikk tilbake alt jeg hadde betalt som var ca. 120.000 lapper.
DIGG..!!
Vis hele sitatet...
Hvor lang tid tror du det tar før jeg får pengene på konto? Fikk godkjenning igår.
Anonym bruker
"Hjemmelaget Succubus"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Vis du har fått brev hvor det står at du har fått "fullt medhold" går det en uke så får du et brev fra skatteetaten hvor det står at de skal sjekke om du skylder staten noe penger.
Om du ikke har noen kreditorer får du penger etter en ny uke.
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Vis du har fått brev hvor det står at du har fått "fullt medhold" går det en uke så får du et brev fra skatteetaten hvor det står at de skal sjekke om du skylder staten noe penger.
Om du ikke har noen kreditorer får du penger etter en ny uke.
Vis hele sitatet...
Hvordan søkte du? Ved hjelp av punkt 5.0 i skattemeldingen, eller ved å sende brev til lokalt skattekontor?
Anonym bruker
"Harm Fjellrev"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Fikk avslag for 2014 og 2015 som flere her har fått pga det er over 1 år siden skatteoppgjøret kom som er fristen for å klage.

Rart at noen får godkjent mens andre får avslag?? Jeg har tom mange gode grunner og vise til + en diagnose.

2016 blir fortsatt behandlet.
Anonym bruker
"Identisk Mink"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Det hadde vært interessant å vite hvilke inntekter og evt. årsaker dere som har fått godkjent lavere skatteevne har oppgitt til skatteetaten..
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Det hadde vært interessant å vite hvilke inntekter og evt. årsaker dere som har fått godkjent lavere skatteevne har oppgitt til skatteetaten..
Vis hele sitatet...
Det er ikke snakk om inntekter og årsaken men vilke rettigheter du har som en person med lav og liten skatteevne.
Da kan du søke om skattelette.
Ikke vanskeligere enn det.
Anonym bruker
"Fattig Satyr"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Til dere som har fått godkjent;
Bor dere alene eller hos mor/far?

Søkte for 2015 men fikk avslag fordi jeg har registrert adresse hos mor og at jeg derfor med hjelp klarer å betjene husleie, strøm etc.
Bor alene.
Mulig det er vanskeligere når du bor hjemme da du har mye mindre utgifter og et av kriteriene er at du må dokumentere at du har høye utgifter slik at du sliter økonomisk
Anonym bruker
"Fattig Satyr"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Sitat av Voodoome Vis innlegg
Bor alene.
Mulig det er vanskeligere når du bor hjemme da du har mye mindre utgifter og et av kriteriene er at du må dokumentere at du har høye utgifter slik at du sliter økonomisk
Vis hele sitatet...
Var det jeg også tenkte.
Litt rart, da min mor fikk innført skattebegrensning for flere år siden pga veldig lav inntekt, og hun har den samme lave inntekten nå.
Du sier du har søkt for 2015 og fikk avslag. Da bør du også søke for 2016 kanskje det går bedre er iallefall vært et forsøk
Anonym bruker
"Fattig Satyr"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Sitat av Voodoome Vis innlegg
Du sier du har søkt for 2015 og fikk avslag. Da bør du også søke for 2016 kanskje det går bedre er iallefall vært et forsøk
Vis hele sitatet...
Jeg skrev feil, søkte for 2016. Tenker å søke for 2017 da jeg gikk over til AAP. Men tviler sterkt på at de godkjenner da jeg med AAP har det dobbelte av inntekten jeg hadde i 2016.
Jeg har søkt, har AAP og har fått avslag, begrunnet med for høy inntekt.
Har ikke søkt for 2017 ennå da jeg tror man må vente til selvangivelsen kommer, men har ikke nevnverdig håp all den tid inntekten min er den samme.
Anonym bruker
"Fattig Satyr"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Sitat av Antimatter08 Vis innlegg
Jeg har søkt, har AAP og har fått avslag, begrunnet med for høy inntekt.
Har ikke søkt for 2017 ennå da jeg tror man må vente til selvangivelsen kommer, men har ikke nevnverdig håp all den tid inntekten min er den samme.
Vis hele sitatet...
Du må vente til selvangivelsen kommer ja. Kan jeg spørre hvor mye du hadde i AAP i 2017? Selv hadde jeg minstebeløpet.
Anonym bruker
"Fattig Satyr"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
I 2016 mente jeg.
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Du må vente til selvangivelsen kommer ja. Kan jeg spørre hvor mye du hadde i AAP i 2017? Selv hadde jeg minstebeløpet.
Vis hele sitatet...
ca.26000kr brutto mnd.
Anonym bruker
"Fattig Satyr"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Sitat av Antimatter08 Vis innlegg
ca.26000kr brutto mnd.
Vis hele sitatet...
Såpass ja. Da begrunnet dem med at du har nok til å brødfø deg selv da, eller?

Ser ut som den beste kombinasjonen er å ha minsteytelse + bo for seg selv.
Det er riktig, begrunnelsen var for høy inntekt.
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
Da har pengene kommet på konto!
Anonym bruker
"Harm Fjellrev"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Fikk godkjent skattelette for 2016 og penger på konto allerede etter noen dager.

Litt kjipt jeg fikk avslag 2014 og 2015, mens andre får godkjent?
Anonym bruker
"Full Gaupe"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Må man gå på AAP for å få disse pengene?

Jeg jobber deltid ca 30% iløpet av året, men har egentlig bare fast 15% og resten er ekstravakter og har gjort det i 2 år, men går og har gått på VGS alle disse årene jeg jobber. Er på siste året nå. Er det noe vits for meg å søke egentlig? Bor hjemme med foreldre.
Anonym bruker
"Hjemmelaget Succubus"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Da kan du bare glemme det. Bor du hjemme hos foreldrene har du ikke nok utgifter
Anonym bruker
"Full Gaupe"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Da kan du bare glemme det. Bor du hjemme hos foreldrene har du ikke nok utgifter
Vis hele sitatet...
Ok.

Hvis jeg derimot flytter ut og blir student med 5k i leie og matutgifter, er det da aktuelt?