Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  15 2727
La oss si at, rent teoretisk sett selvfølgelig, jeg ønsker å tegne en livsforsikring. Dekker livsforsikringer selvmord?
Når jeg fin leser diverse forsikringsavtaler går følgende tekst igjen;

Begår forsikrede selvmord før det er gått ett år siden
forsikringen trådte i kraft, er Selskapet uten ansvar
Vis hele sitatet...
Det ser ut til å være hentet i fra § 13-8 i forsikringsavtaleloven, men den paragrafen tar også forbehold om at (forsikrings)selskapet ikke svarer for selvmord eller forsøk på selvmord (..)

Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) § 13-8. (forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet)
Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Selskapet kan ved ulykkesforsikring ta forbehold om at det ikke svarer for selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse.

Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, svarer selskapet ved livsforsikring dersom det er gått mer enn ett år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller dersom det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. Har en kortvarig livsforsikring som bare omfatter dødsrisiko, vært fornyet, regnes ett-årsfristen fra første gang forsikringen ble tegnet.
Vis hele sitatet...
På sett og vis kan man jo konkludere med at så lenge et evt. selvmord intreffer mer enn 12 måneder etter avtalen er inngått vil livsforsikringen utbetales, på den andre siden står det tydelig at "Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig."
Det understrekes også at selskapet "ikke svarer for selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse." Vil det i praksis si at etterlatte automatisk fraskrives en utbetaling om man var diagnosert med en psykisk lidelse kategorisert i ICD/DSM?

Hva er fasit, hvor går skillet og hva er gråsonen?
Slik jeg forstår det er det ingen gråsone... tar du selvmord dekker ikke forsikringen noe.
Så lenge det er gått ett år skal man få utbetalt forsikringen. Hvis man blir akutt sinnssslidende og tar selvmord innen ett år trer ulykkesforsikringen inn. Så det skal veldig mye til for ikke å ha krav på penger. Men mange etterlatte orker ikke å ta kampen eller vet hva de har krav på.
Du får nok aldri livsforsikring om du har historie hos psykisk helsevesen
Kan jo tenke seg at en person ikke er sinnslidende selv om han/hun begår selvmord.
Sitat av UAnonym Vis innlegg
Du får nok aldri livsforsikring om du har historie hos psykisk helsevesen
Vis hele sitatet...
Nettopp derfor er det viktig at man f.eks er med i ett eller annet fagforbund som har kollektiv forsikring. Men da veldig viktig å ikke droppe en eneste betaling, for mange/de fleste er da slik at da må man fylle ut helseattest for å starte den opp igjen, men den helseattesten slipper man fakisk når man melder seg inn.

"Som medlem i Fagforbundet har du også tilgang til andre gunstige forsikringer. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (gruppeforsikringen) når du melder deg inn i forbundet. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie."
Sitat av daffe Vis innlegg
Nettopp derfor er det viktig at man f.eks er med i ett eller annet fagforbund som har kollektiv forsikring. Men da veldig viktig å ikke droppe en eneste betaling, for mange/de fleste er da slik at da må man fylle ut helseattest for å starte den opp igjen, men den helseattesten slipper man fakisk når man melder seg inn.

"Som medlem i Fagforbundet har du også tilgang til andre gunstige forsikringer. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (gruppeforsikringen) når du melder deg inn i forbundet. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie."
Vis hele sitatet...
Men tror den faller bort om du er uheldig og sykemelder deg pga feks nervøs sammenbrudd ved dødsfall i familie etc. Sykemeldingen trigger systemet tror eg.
Katt's Avatar
Trådstarter
Jeg antar man kan tegne en livsforsikring selv om man har en sykdoms historikk innenfor psykiatrien. En livsforsikring dekker en rekke uforutsette hendelser som kan medføre død, kanskje mest åpenbart ulykker og alvorlig sykdom.
Hovedspørsmålet her er hvordan man skal tolke de motstridende paragrafene mtp. selvmord. Alle selskapene er raske til å liste opp at selvmord dekkes så fremt man har hatt livsforsikringen i over 1 år, samtidig ser jeg at lovene sier noe annet rent teknisk sett.

Ved mindre man helt ut av det blå og uten noen form for diagnoser eller kontakt med helsevesen plutselig tar sitt eget liv, virker en utbetaling lite sannsynlig slik jeg ser det nå. Samtidig er det mulig å søke opp flere tilfeller hvor livsforsikring har dekket selvmord.

Sitat av daffe Vis innlegg
Så lenge det er gått ett år skal man få utbetalt forsikringen. Hvis man blir akutt sinnssslidende og tar selvmord innen ett år trer ulykkesforsikringen inn. Så det skal veldig mye til for ikke å ha krav på penger. Men mange etterlatte orker ikke å ta kampen eller vet hva de har krav på.
Vis hele sitatet...
Dette er jeg forsåvidt enig i, men det virker som om nøkkelordet her er akutt. Hvis man fra før var diagnostisert med eksempelvis depresjon, angst, PTSD, personlighetsforstyrrelser m.m. så vil man jo kategorisere det som selvmord som følge av en sinnslidelse og nekte utbetaling.

Som med så mange andre instanser man befatter seg med i hverdagen er ting formulert på en motstridende og diffus måte når man fin leser og tenker over det. Jeg forstår de som bastant erklærer at "sånn er det!" og "sånn er det ikke!", men for min del fortoner det seg som om det er flere faktorer og gråsoner her. Jeg skulle ønske noen med forbindelser til forsikringsbransjen kunne uttale seg mer konkret om temaet ettersom det er vanskelig å finne noe definitivt i Google, og jeg kvier meg for å ringe rundt til diverse firma og spørre direkte.
Sitat av UAnonym Vis innlegg
Du får nok aldri livsforsikring om du har historie hos psykisk helsevesen
Vis hele sitatet...
Uten å ha sjekket opp men hentet fra en hjerne som bare tidvis virker så mener jeg å huske at det eksisterer en 5 års grense i forhold til forsikringer. Har du vært frisk i 5 år kan du da ofte få tegnet forsikring likevel. Men, forsikringsselskapet vil nok gjerne øke prisen på forsikringen om det er kjent historie. Såvidt jeg kan huske så var det ikke noe spesielt i reglene rundt psykisk helse så derfor tror jeg at også psykisk helse omfattes av 5 års regelen. Ja med mindre diagnosen er en "livstidsdom".
▼ ... over en uke senere ... ▼
Katt's Avatar
Trådstarter
Jeg lurer ikke på om jeg kan få forsikring, hvordan man går frem for å forsikre seg etc. etc.

Har behov for konkret, håndfast, informasjon om hvorvidt polisen utbetales ved selvmord. Nettet florerer av motstridende informasjon, hadde vært greit om vi kunne klart å finne en fasit på dette sammen! Er garantert noen som kjenner noen her inne som kan svare på dette. Jeg klarer i hvertfall ikke å finne ut av det definitivt, og tør ikke ringe og høre heller..
Sitat av DigitalAnarchy Vis innlegg
Jeg lurer ikke på om jeg kan få forsikring, hvordan man går frem for å forsikre seg etc. etc.

Har behov for konkret, håndfast, informasjon om hvorvidt polisen utbetales ved selvmord. Nettet florerer av motstridende informasjon, hadde vært greit om vi kunne klart å finne en fasit på dette sammen! Er garantert noen som kjenner noen her inne som kan svare på dette. Jeg klarer i hvertfall ikke å finne ut av det definitivt, og tør ikke ringe og høre heller..
Vis hele sitatet...

Livsforsikring gir utbetaling ved død uansett årsak så lenge du har vært ærlig når du fyller ut helseskjemaet. Unntaket er ved selvmord, her er det en karenstid på et år. Etter dette gis utbetaling også ved selvmord.

Livsforsikring er ofte den letteste personforsikringen å få godkjent (Med unntak av ulykke hvor det ikke kreves helseskjema).
Hvis selvmord planlegges, utbetales det ingenting. Dvs at feks et avskjedsbrev vil før til null utbetaling til etterlatte. Men hvis man bare gjør det impulsivt vil det utbetales erstatning.
Sitat av Stone1 Vis innlegg
Hvis selvmord planlegges, utbetales det ingenting. Dvs at feks et avskjedsbrev vil før til null utbetaling til etterlatte. Men hvis man bare gjør det impulsivt vil det utbetales erstatning.
Vis hele sitatet...
Sukk. Har du ei kjelde for påstanden?

Eg siterer http://www.projure.no/aktuelt/forsik...-c4a9672ea20b:

Dersom dødsfallet skyldes selvmord, er hovedregelen ved livsforsikring at de etterlatte er dekket. Det gjelder imidlertid et unntak for det første året etter at forsikringen er tegnet. Årsaken til denne karenstiden, er at tegningen av livsforsikringen ikke skal være motivert av et selvmord. Regelen er derfor utformet slik at selvmord innenfor karenstiden allikevel gir krav på forsikring dersom de etterlatte kan sannsynliggjøre at tegningen av livsforsikringen ikke hadde noen sammenheng med selvmordet. Det er forholdene på tegningstidspunktet som er gjeldene, slik at forsikring skal komme de etterlatte til gode om det kan godtgjøres at den ble tegnet av andre grunner enn at forsikrede hadde planer om å sitt eget liv.
Vis hele sitatet...
Om du hadde rett er det mildt sagt påfallande at eit advokatfirma som skriv om temaet ikkje nevner ei så skarp avgrensing som du påstår er gjeldande.
Watchman of the Gods
Heimdall-'s Avatar
Forsikringsbeløpet utbetales ved selvmord. Eneste er at det er karenstid i 1 år. Jobber med dette. - Case closed.

Sitat av livsnyter Vis innlegg
Livsforsikring gir utbetaling ved død uansett årsak så lenge du har vært ærlig når du fyller ut helseskjemaet. Unntaket er ved selvmord, her er det en karenstid på et år. Etter dette gis utbetaling også ved selvmord.

Livsforsikring er ofte den letteste personforsikringen å få godkjent (Med unntak av ulykke hvor det ikke kreves helseskjema).
Vis hele sitatet...
Dette er korrekt
Sist endret av Heimdall-; 22. januar 2020 kl. 19:49. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Katt's Avatar
Trådstarter
Takk!
Ringte en gang DNB for å spørre om dette. De ville ikke svare på spørsmålet men sa det spørs litt på situasjonen.
Etter 2 min ringte det lokale politiet meg opp og spurte om alt gikk bra osv.

No joke. Syntes egentlig det var en bra ting at de meldte ifra, kan forstå de tar sånne spørsmål alvorlig.

Ps. Beklager at jeg ikke kan svare på spørsmålet ditt.