Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  29 2282
Hei, jeg har nettop kjøpt minecraft, men da jeg prøver å åpne det kommer '' The java virtual machine could not start'' , har innstallert java og prøvd å laste ned jVM JRE og alt, jeg har 64 bit windows.
please hjelp. Admin vennligst pm meg hvis tråden slettes takk
▼ ... over en uke senere ... ▼
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
I stedet for å lage ny tråd bruker jeg denne.

Minecraft kræsjer mens det loader, altså mens jeg logger inn og før jeg kommer til spillmenyen.

Den legger fra seg denne krasjrapporten i mappa:

Kode

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6903b212, pid=1992, tid=5268
#
# JRE version: 6.0_24-b07
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [atioglxx.dll+0xb212]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#  http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x4e964c00): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=5268, stack(0x50120000,0x50170000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000008

Registers:
EAX=0x00000008, EBX=0x0031e098, ECX=0x699aeee4, EDX=0x501eed10
ESP=0x5016f044, EBP=0x5016f070, ESI=0x75631222, EDI=0x0031e0a4
EIP=0x6903b212, EFLAGS=0x00010202

Register to memory mapping:

EAX=0x00000008
0x00000008 is pointing to unknown location

EBX=0x0031e098
0x0031e098 is pointing to unknown location

ECX=0x699aeee4
0x699aeee4 is pointing to unknown location

EDX=0x501eed10
0x501eed10 is pointing to unknown location

ESP=0x5016f044
0x5016f044 is pointing into the stack for thread: 0x4e964c00
"Minecraft main thread" daemon prio=6 tid=0x4e964c00 nid=0x1494 runnable [0x5016f000]
  java.lang.Thread.State: RUNNABLE

EBP=0x5016f070
0x5016f070 is pointing into the stack for thread: 0x4e964c00
"Minecraft main thread" daemon prio=6 tid=0x4e964c00 nid=0x1494 runnable [0x5016f000]
  java.lang.Thread.State: RUNNABLE

ESI=0x75631222
0x75631222 is pointing to unknown location

EDI=0x0031e0a4
0x0031e0a4 is pointing to unknown location


Top of Stack: (sp=0x5016f044)
0x5016f044:  00001494 6903a73c 75631222 7426af0b
0x5016f054:  00000001 58010f6e 00000000 58010f6e
0x5016f064:  6906fa40 6903a720 0031e0ec 5016f460
0x5016f074:  7426b0f3 5016f09c 00000048 00000003
0x5016f084:  00000000 7ef4f000 00000001 58010f6e
0x5016f094:  00000000 00000000 00000003 00740061
0x5016f0a4:  006f0069 006c0067 00780078 0064002e
0x5016f0b4:  006c006c 0c9f0000 fffff8a0 00000000 

Instructions: (pc=0x6903b212)
0x6903b202:  c5 69 e8 a7 db 03 00 8b 15 ac 98 c8 69 83 c0 08
0x6903b212:  8b 00 89 42 20 e8 e4 87 04 00 e8 9f 88 00 00 a1 


Stack: [0x50120000,0x50170000], sp=0x5016f044, free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [atioglxx.dll+0xb212]
C [OPENGL32.dll+0x3b0f3]
C [OPENGL32.dll+0x3b1a9]
C [OPENGL32.dll+0x3c6a4]
C [OPENGL32.dll+0x45658]
C [OPENGL32.dll+0x45dd4]
C [OPENGL32.dll+0x46559]
C [GDI32.dll+0x458b7]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+0
j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+15
j org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(Lorg/lwjgl/opengl/DisplayMode;Ljava/awt/Canvas;II)V+176
j org.lwjgl.opengl.Display.createWindow()V+68
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+63
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j org.lwjgl.opengl.Display.create()V+13
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+135
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
=>0x4e964c00 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=5268, stack(0x50120000,0x50170000)]
 0x4e964400 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=3680, stack(0x4efe0000,0x4f030000)]
 0x4ab68c00 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=3268, stack(0x4e0d0000,0x4e120000)]
 0x4e84c400 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=4512, stack(0x4f2a0000,0x4f2f0000)]
 0x4e84b000 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=6524, stack(0x4e5e0000,0x4e630000)]
 0x023b9000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=6488, stack(0x01bb0000,0x01c00000)]
 0x4abc0c00 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=6836, stack(0x4e2e0000,0x4e330000)]
 0x4ab89800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=1564, stack(0x4af60000,0x4afb0000)]
 0x4ab82c00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2184, stack(0x4aed0000,0x4af20000)]
 0x4ab82400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=1060, stack(0x4ae40000,0x4ae90000)]
 0x02498400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=5644, stack(0x4aa20000,0x4aa70000)]
 0x02494000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=7140, stack(0x4a990000,0x4a9e0000)]
 0x02491800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=1768, stack(0x4a900000,0x4a950000)]
 0x0248f000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3280, stack(0x4a870000,0x4a8c0000)]
 0x02458c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4352, stack(0x4a7e0000,0x4a830000)]
 0x02457800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5384, stack(0x4a750000,0x4a7a0000)]

Other Threads:
 0x02452c00 VMThread [stack: 0x4a6c0000,0x4a710000] [id=6808]
 0x024a1000 WatcherThread [stack: 0x4aab0000,0x4ab00000] [id=4424]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
 def new generation  total 157248K, used 114540K [0x044c0000, 0x0ef60000, 0x19a10000)
 eden space 139776K, 81% used [0x044c0000, 0x0b49b110, 0x0cd40000)
 from space 17472K,  0% used [0x0cd40000, 0x0cd40000, 0x0de50000)
 to  space 17472K,  0% used [0x0de50000, 0x0de50000, 0x0ef60000)
 tenured generation  total 349568K, used 0K [0x19a10000, 0x2ef70000, 0x444c0000)
  the space 349568K,  0% used [0x19a10000, 0x19a10000, 0x19a10200, 0x2ef70000)
 compacting perm gen total 13312K, used 13115K [0x444c0000, 0x451c0000, 0x484c0000)
  the space 13312K, 98% used [0x444c0000, 0x4518ef70, 0x4518f000, 0x451c0000)
No shared spaces configured.

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x77790000 - 0x77910000 	C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x75620000 - 0x75730000 	C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x76030000 - 0x76076000 	C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x64d00000 - 0x64d31000 	C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\snxhk.dll
0x77160000 - 0x77200000 	C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x77250000 - 0x772fc000 	C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x75e70000 - 0x75e89000 	C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x75b50000 - 0x75c40000 	C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x752f0000 - 0x75350000 	C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x752e0000 - 0x752ec000 	C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x75a50000 - 0x75b50000 	C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x76080000 - 0x76110000 	C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x75350000 - 0x7535a000 	C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x75360000 - 0x753fd000 	C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x754a0000 - 0x75500000 	C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x75730000 - 0x757fc000 	C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da96000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x73490000 - 0x734c2000 	C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x72cf0000 - 0x72d3c000 	C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x75430000 - 0x75435000 	C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\awt.dll
0x73890000 - 0x738e1000 	C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x77000000 - 0x7715c000 	C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x73010000 - 0x731ae000 	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
0x75440000 - 0x75497000 	C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x71510000 - 0x71523000 	C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
0x762b0000 - 0x76efa000 	C:\Windows\syswow64\shell32.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x71a00000 - 0x71a80000 	C:\Windows\system32\UXTHEME.DLL
0x701c0000 - 0x70383000 	C:\Windows\system32\d3d9.dll
0x73410000 - 0x73419000 	C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x74f50000 - 0x74f56000 	C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
0x4b1b0000 - 0x4b529000 	C:\Windows\system32\atiumdag.dll
0x4b730000 - 0x4ba0b000 	C:\Windows\system32\atiumdva.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\net.dll
0x75ea0000 - 0x75ed5000 	C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x75e90000 - 0x75e96000 	C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x73a50000 - 0x73a8c000 	C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x73a30000 - 0x73a36000 	C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\nio.dll
0x73a40000 - 0x73a45000 	C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x4e060000 - 0x4e079000 	C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x73b10000 - 0x73b2c000 	C:\Windows\system32\Iphlpapi.DLL
0x73b00000 - 0x73b07000 	C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x73a90000 - 0x73ab7000 	C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x73990000 - 0x739d4000 	C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
0x73ae0000 - 0x73ae6000 	C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x73950000 - 0x73988000 	C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x73bb0000 - 0x73bc6000 	C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x73b70000 - 0x73bab000 	C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x73c10000 - 0x73c27000 	C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x73c00000 - 0x73c0b000 	C:\Windows\system32\profapi.dll
0x73c30000 - 0x73c40000 	C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x73b60000 - 0x73b70000 	C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x73b40000 - 0x73b52000 	C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x73b30000 - 0x73b3d000 	C:\Windows\system32\wshbth.dll
0x73af0000 - 0x73af8000 	C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x75590000 - 0x7561f000 	C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.DLL
0x6d780000 - 0x6d788000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x75f10000 - 0x7602d000 	C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
0x77760000 - 0x7776c000 	C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
0x50050000 - 0x500bb000 	C:\Users\Ola\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x74230000 - 0x742f8000 	C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
0x74200000 - 0x74222000 	C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x73fc0000 - 0x740a7000 	C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x74e20000 - 0x74e26000 	C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x76110000 - 0x762ad000 	C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x75a20000 - 0x75a47000 	C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x75410000 - 0x75422000 	C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x6d350000 - 0x6d356000 	C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x69030000 - 0x69d41000 	C:\Windows\system32\atioglxx.dll
0x74e10000 - 0x74e1b000 	C:\Windows\system32\atigktxx.dll
0x731c0000 - 0x73256000 	C:\Windows\system32\aticfx32.dll
0x50170000 - 0x501a7000 	C:\Windows\system32\atiadlxy.dll
0x75ee0000 - 0x75f0d000 	C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m 
java_command: C:\Program Files\minecraft\Minecraft.exe
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\ATI Stream\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\ATI Stream\bin\x86;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
USERNAME=Ola
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows 7 Build 7601 Service Pack 1

CPU:total 4 (2 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 37 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht

Memory: 4k page, physical 4043336k(859000k free), swap 8084828k(4240280k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_24-b07), built on Feb 2 2011 17:44:41 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Mon Apr 04 19:20:40 2011
elapsed time: 25 seconds
Pc:
Asus G73JH
Ati mobility 5870
Intel i5 450m
Windows 7 home premium 64-bit

Har nyeste java installert, prøvd å slette bin-filene og laste ned hele launcheren på nytt.
Har også prøvd med ulike skjermkortdrivere.
Det fungerer heller ikke å spille in-browser på minecraft.net, vinduet blir bare svart på samme tidspunkt som det kræsjer og lukker seg fra programmet.
Gutta! Minecraft er bare beta! Det forekommer bugs. Prøv igjen senere. Enkle ting som å skru av og på maskinen kan funke. Bare, prøv.
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Det har jo fungert fint før, men det har ikke fungert på en lenger periode nå.
Ble veldig fristet til å spille igjen da jeg så freak-serveren.
Du kan alltids prøve dette:
 • Start -> %appdata%
 • Roaming
 • .minecraft
 • bin
 • Slett /bin
 • Profitt!
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Som jeg sa i den andre posten har jeg sletta bin-mappa, men samme problem og feilrapport oppstår.
Sant, glemte det når jeg posta på nytt. Er det bare med nye versjonen eller? (Beta 1.4)
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Har vært en stund, så tror det har vært med tidligere versjoner også. Den prøver å oppdatere så kan jo være noe der (?). Har kunnet spilt den første beta-versjonen som kom ut hvertfall, men det er såpass lenge siden at jeg neimen ikke er sikker.
Vet ikke om dette funker, men. På siden dems http://www.minecraft.net/download.jsp/ så har du to alternaltiver. Prøv å last ned nummer 2.
Download Minecraft.exe, place it anywhere you want, then run it.
If that version doesn't work for some reason, try this: Minecraft.exe
Vis hele sitatet...
Sist endret av Daybreak; 5. april 2011 kl. 21:03.
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Prøvde, samme problem.
Burde ikke si dette, men.. Go Mac!
Homemade Retard
zeicko's Avatar
Sitat av Bangfish Vis innlegg
Prøvde, samme problem.
Vis hele sitatet...
ta kopi av saves i .minecraft mappa. og slett hele .minecraft mappa ?
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Var dette jeg gjorde, for å så laste ned:
Download Minecraft.exe, place it anywhere you want, then run it.
If that version doesn't work for some reason, try this: Minecraft.exe
Vis hele sitatet...
Kan jo prøve en gang til, men tviler det vil gjøre noen forskjell.

EDIT: Ingen endring. Det fungerer heller ikke å spill in-browser.
Sitat av Bangfish Vis innlegg
Var dette jeg gjorde, for å så laste ned:


Kan jo prøve en gang til, men tviler det vil gjøre noen forskjell.

EDIT: Ingen endring. Det fungerer heller ikke å spill in-browser.
Vis hele sitatet...
Veldig rart, prøv på www.minecraftforum.net
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Kan poste der, driver å spør på hjelp-irc'en nå.
Sitat av Bangfish Vis innlegg
Som jeg sa i den andre posten har jeg sletta bin-mappa, men samme problem og feilrapport oppstår.
Vis hele sitatet...
Du har vel ikke tilfeldigvis texture packs installert?
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Nope, ingen add-ons.
Har også slettet alt uansett.
Postet om problemet på minecraft-forumet, så får se om det blir noe svar der. De på IRC'en fant ikke ut noe...
Jeg har hatt samme problemet selv, men hvis jeg bruker launcheren jeg lastet ned i november i fjor, så plutselig funker alt perfekt. Dette var også på en Windows 7 Premium Home.
Den ligger selvfølgelig på en pc som jeg har pakket ned, men sier det er verdt et forsøk.
Noen har sikkert en gammel launcher liggende som de er villig til å laste opp.
Never fallin'
Godzillaa's Avatar
Minecraft funket ikke på min pc heller, men så fant jeg en plass på nettet at det ikke funket vist du hadde tegn i brukernavnet ditt på pcen. Så du kan prøve og lage ny bruker vist det du har nå har tegn i seg. Var forresten 64 bit og noe java problem jeg hadde. Lykke til
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Sitat av PsychoMonkey! Vis innlegg
Minecraft funket ikke på min pc heller, men så fant jeg en plass på nettet at det ikke funket vist du hadde tegn i brukernavnet ditt på pcen. Så du kan prøve og lage ny bruker vist det du har nå har tegn i seg. Var forresten 64 bit og noe java problem jeg hadde. Lykke til
Vis hele sitatet...
Hva mener du med tegn? Minecraftbrukeren har kun vanlige bokstaver.

Om noen har en gammel launcher, please last opp.
HAHAHA, gjett hvem som fant en launcher på pcen fra 18.10.2010.
laster den opp på 2shared:
http://www.2shared.com/file/3xqcmo-I/Minecraft.html
Sær som enhver
Bangfish's Avatar
Takk for upload, men desverre fungerte ikke det heller.
Har ikke fått svar på tråden i minecraft-forumet og ingen på IRC'en visste noen løsning.
Jeg har en følelse at det er skjermdrivern, men denne er oppdatert til nyeste.
Sang en sang en gang
Echuz's Avatar
Heyo, istedet for og starte en ny tråd med et problem gjør jeg det her.

Problemet er akkurat det samme som skjer i denne videoen, jeg har ikke greid og finne ut hva det er eller hvordan jeg fikser det. det er enkelte stedet på mappet hvor dette skjer, restart av minecraft funker ikke så jeg må drepe meg selv med dynamitt for og komme meg tilbake til spawnpoint.. noen som har noe som hjelper?
Ordenens Seglbevarer
Ond^Sofa's Avatar
Sitat av echuz Vis innlegg
Heyo, istedet for og starte en ny tråd med et problem gjør jeg det her.

Problemet er akkurat det samme som skjer i denne videoen, jeg har ikke greid og finne ut hva det er eller hvordan jeg fikser det. det er enkelte stedet på mappet hvor dette skjer, restart av minecraft funker ikke så jeg må drepe meg selv med dynamitt for og komme meg tilbake til spawnpoint.. noen som har noe som hjelper?
Vis hele sitatet...
Spiller du på server, eller singleplayer?

Har du prøvd å slette %appdata%/roaming/.minecraft/bin og laste ned ny launcher?
Sitat av echuz Vis innlegg
Heyo, istedet for og starte en ny tråd med et problem gjør jeg det her.

Problemet er akkurat det samme som skjer i denne videoen, jeg har ikke greid og finne ut hva det er eller hvordan jeg fikser det. det er enkelte stedet på mappet hvor dette skjer, restart av minecraft funker ikke så jeg må drepe meg selv med dynamitt for og komme meg tilbake til spawnpoint.. noen som har noe som hjelper?
Vis hele sitatet...
Spiller du på server kan du som oftest skrive /spawn for å komme deg vekk.
Sang en sang en gang
Echuz's Avatar
Sitat av skateward Vis innlegg
Spiller du på server kan du som oftest skrive /spawn for å komme deg vekk.
Vis hele sitatet...
nop, dette er offline singleplayer.
Hmm, vel. Du kan jo installere singleplayer commands da. Så får du mulighet til mange andre fiffige ting også.
Sang en sang en gang
Echuz's Avatar
Sitat av skateward Vis innlegg
Hmm, vel. Du kan jo installere singleplayer commands da. Så får du mulighet til mange andre fiffige ting også.
Vis hele sitatet...
Tell me more please
Hvor og hvordan?
Kan det her fucke opp world saven min?
Les dette: http://www.minecraftforum.net/viewto...ad03a2ffc7413a

Det blir noe lignende å være administrator på en egen server. Men bare noe lignende.

Hvis du er redd for at saven din skal bli ødelagt så ta en backup! Win+R -> %appdata% -> .minecraft -> /saves -> world X