Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  11 1198
Jeg har en del ansatte som ønsker å jobbe så mye som dem kan, men dem blir begrenset av AML sine begrensninger til overtid. Jeg har sett på mulighetene for å gi dem som ønsker å jobbe mye, muligheten til det, en tanke har vært å opprette ett selskap til og ansette dem under den. Slik at når ordinær arbeidstid og overtid er brukt opp hos selskap nr 1, så går dem automatisk over til å jobbe for selskap nr 2.

Spørsmålet er jo om det lar seg gjøre? Arbeidslokale vil jo være det samme for begge selskapene, og det her usikkerheten kommer inn. For arbeidsmiljøloven sier jo at overtid regnes separat pr selskap, men gjelder det hvis begge selskapene bruker samme lokale?

Og eventuelt finnes det andre smutthull for å gi de som ønsker å jobbe mye, muligheten til det?
Dette er utenfor mitt fagfelt, men om (og et er et stort "om") dette er innafor reint juridisk og du bestemmer deg for å gjennomøre dette, så antar jeg at du vil måtte betale dobbelt opp med ting som arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon etc.

Andre fallgruver jeg umiddelbart kommer på er at du som arbeidsgiver må passe på å ikke utnytte situasjoner der du feks. lar ansatte jobbe for Selskap 2 på ordinær lønn mens de i utgangspunktet fortsatt kunne jobbet for Selskap 1 med rett på overtid. Videre, hvis det skulle oppstå en situasjon der en ansatt skal avskjediges med bakgrunn i noe som skjedde mens han var på jobb for Selskap 1 , så vil det ikke automatisk være saklig grunn i Selskap 2.
Når de jobber for selskap 2 må vel det selskapet fakturere selskap 1 for tiden så det får en inntekt å betale ut lønn fra. Bør sikkert regne på hva det betyr mtp mva.
Ser for meg at hvilken avtale de ansettes på i selskap 2 er viktig siden det vil bli variabel arbeidstid. Det vil jo også være rimelig for disse å få en høyere lønn fra selskap 2, enn selskap 1, siden dette er overtidsjobb.
Arbeidstidsbestemmelsene i paragraf 10 gjelder hovedsakelig pr arbeidsgiver. Men dersom to arbeidsgivere er organisert slik at en eller begge arbeidsgivere er kjent med eller burde være kjent med den totale arbeidstiden til arbeidstaker så vil nok kravet til forsvarlig arbeidsmiljø, gjennomsnittsberegning av arbeidstid osv fort bli gjeldende.

Så det må en god del arbeid og organisering til fra din side for å få dette til. Er det verdt det?

Så kan en spørre «whats in it for me». Som arbeidstaker vil man miste retten til overtidsbetaling når en går fra arbeidsgiver 1 til nr 2. Er de ansatte villige til å gå glipp av 40% overtidsbetaling?

Alternativt kan du jo lønne de med overtid fra første time hos arbeidsgiver nr 2, men det vil nok regnskapsfører og revisor reagere på. Alternativt gi de tilsvarende høyere timelønn, men da overtid skattes mer av enn vanlig lønn så vil nok skatteetaten ha noen innvendinger på slik praksis. For å ikke nevne hva som vil skje når arbeidstaker jobber overtid-overtid hos arbeidsgiver nr 2. Da vil jo vedkommende ha krav på 2x overtid av opprinnelig lønn. Har bedriften råd til det?
Sitat av nomore Vis innlegg
Alternativt gi de tilsvarende høyere timelønn, men da overtid skattes mer av enn vanlig lønn så vil nok skatteetaten ha noen innvendinger på slik praksis.
Vis hele sitatet...
Det er svada. Skatten er ikkje avhengig av typen arbeid du gjer, kun inntekta di.
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Det er svada. Skatten er ikkje avhengig av typen arbeid du gjer, kun inntekta di.
Vis hele sitatet...
Naturligvis endrer ikke skatten seg utifra typen arbeid. Han har jo ikke sagt det heller.

Men han mener når man jevnlig jobber masse overtid og øker inntekten betraktelig, så havner man i et dilemma når man skal endre skatteprosenten sin - for det må man jo, for å unngå skattesmell.

Det sier jo seg selv
Jeg kan vanskelig se for meg at lovverket er så dårlig at ditt helt åpenbare forsøk på å omgå loven som beskytter arbeidstagerne ikke blir potensialt straffbart.

Jeg har på ingen måte juridisk dekning for det, men hvis det var så skremmende enkelt som dette ville metoden garantert være mye brukt av alle halvkriminelle som driver business...

Så jeg ville sjekket med en advokat om ikke helt åpenbare forsøk på å omgå AML kan være straffbare...
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Det er svada. Skatten er ikkje avhengig av typen arbeid du gjer, kun inntekta di.
Vis hele sitatet...
Sitat av MrLoveYouAll Vis innlegg
Naturligvis endrer ikke skatten seg utifra typen arbeid. Han har jo ikke sagt det heller.

Men han mener når man jevnlig jobber masse overtid og øker inntekten betraktelig, så havner man i et dilemma når man skal endre skatteprosenten sin - for det må man jo, for å unngå skattesmell.

Det sier jo seg selv
Vis hele sitatet...
Jeg var nok litt upresis i det jeg skrev. Det stemmer at en av de tingene jeg tenkte på var skattetrekk på utbetaling som en følge av økt inntekt(men dette kom veldig dårlig frem), men den viktigste tingen jeg tenkte på når jeg skrev dette var a-meldingen som arbeidsgiver skal sende til skatteetaten. I denne så skal det skilles mellom normal lønn og overtidslønn og andre tillegg. Her vil det altså ha en konsekvens at arbeidstaker får rapportert vanlig lønn fra arbeidsgiver nr 2 når en egentlig burde fått overtidslønn fra arbeidsgiver nr 1, eller at en får rapportert kun overtidslønn fra arbeidsgiver nr 2 fra første time. Konsekvens for arbeidsgiver altså, ikke arbeidstaker.

Så kommer spørsmålet - hva med pensjonspoeng for overtid?
Dette er nok arbeidstilsynet godt kjent med. Det er ulovlig. Du får legge om bedriften til å bare hyre inn selvstendig næringsdrivende.
Du kan jo og søke om utvidet overtidsarbeid, men dette må kun gjelde i perioder og ikke ha fast karakter mener jeg. Og en helvetes god grunn.

Det som ble gjort på en arebeidsplass jeg jobbet på en gang var at for å komme rundt overtidsregler så ble det satt opp falske vakter, altså vakter som sto på papiret men ingen møtte opp på hehe. Dette var i en kommunal institusjon med krevende brukere på avlasting. og kommunen regnet overtid per uke istedenfor hver måned. SÅ da ble det løst slik.

Din løsning vil ikke fungere fordi du har begge firma og har full oversikt og ansvaret for at folk ikke jobber for mye i følge AML.
La arbeiderne dine makse ut overtiden, for så og søke om ekstra i følge AML.

Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene, jf. tredje ledd, skal vedlegges søknaden. Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen i femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd

denne kan jo være intressant

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra grensen på 13 timer i åttende ledd, men slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.http://arbeidsmiljoloven.com/article...-10-6-overtid/

Du kan jo å ringe arbeidstilsynet og spørre om råd de har til og med en chat hehe
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/
Sitat av 0xFF Vis innlegg
Og eventuelt finnes det andre smutthull for å gi de som ønsker å jobbe mye, muligheten til det?
Vis hele sitatet...
Hvordan tror egentlig folk at ting funker i oljenæringen hvor folk jobber 12t på og av? Selv på land har vi plenty med stillinger som åpenbart ikke passer inn i AML..

Smutthullet heter noe så enkelt som dispensasjon ifra Arbeidsmiljøloven. Det er ikke vanskelig å få til så lenge de ansatte ønsker dette, og det eneste som kreves er skriftlig avtale, tariffavtale eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

- Hilsen en som skal jobbe 3x >12t vakter nå til helgen uten å trigge ett eneste AML-brudd
Sist endret av bashfoo; 8. mai 2019 kl. 09:52.
Sitat av BlueGrot Vis innlegg
Dette er nok arbeidstilsynet godt kjent med. Det er ulovlig. Du får legge om bedriften til å bare hyre inn selvstendig næringsdrivende.
Vis hele sitatet...
Også en shady løsning. Jobber du som selvstendig næringsdrivende hovedsakelig for en oppdragsgiver så skal dette regnes som fast jobb, ansettelse og alt det medfører som TS forsøker å unngå inkludert AMS.