Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  46 13196
[COLOR=red]Advarsel: Flere av stoffene nevnt i denne rapporten er ulovlige ved norsk lov og dette er INGEN oppfordring til å innta psykoaktive stoffer!!! [/COLOR]


*** Stuukings on Imovane ***

Dato: 01.07.2004
Stoff: 3 Imovane (22.5 mg. Zopiclone) + mer godis i slutten av turen
Level: +++
Varighet: 4 timer.
Deltakere: Meg (Apoteket) og Tulla
Setting: Hjemme og en tur på Rimi

Klokka 16.30: Tok først 2 Imovane og ventet ca en time.. Begynnte da å loke noe sinnsykt. Glemte hva jeg holdt på med hele tiden. Så skulle lade mobilen. Men jeg skjønte ikke at jeg prøvde å sette USB-kabelen til kameraet inn i ladehullet på mobilen. Men etter 20 minutters stuuking med dette fikk jeg endelig satt mob'en på lading.

Føler meg helt sløva og looka i hodet. Musikken er digg, men også som en rotete mølje inni hodet mitt. Ååååå, formen er sååå digg nå og Terese sitter i telefonen og snakker bare svada tror jeg. Det er bare SÅÅÅÅÅ deilig å LOKE på Imovane asså. Nå skal vi prøve å få tak i litt pepper så vi skal bli litt gira senere i kveld.

Var på butikken og kjøpte litt tobakk og drikke. Kjøpte tobakk forde vi skal røyke bønner i kveld. Det skal bli digg. Var helt rart å være på butikken, skjønte nesten ikke hvordan jeg skulle klare å betale. Dro feil kort og stuuka med koden. Gikk så ut fra Rimi og ringte litt rundt for å høre etter speed, men da måtte vi til Jessheim og det ble litt langt nå.

Klokka 18.19: En ny Imovane er tatt.Kjenner jeg begynner å loke mer nå etter en halv time. Ikke så lett å skrive akkurat nå. Føler meg som en seig gummimann - LoL. La meg i senga en times tid. Lå og hørte på musikk mens sengetøyet var i aktivitet. Jeg hadde fått halliser på Imovanene. Puta til dama mi "pustet" og beveget seg og mønstret på den begynnte å gå rundt på puta. Og etterhvert begynnte mønstrert i puta og danse etter musikk.

Klokka er nå 00.12: Venter fortsatt på den brune shiiten, men har fått tak i det andre. Var like borti gata her og henta 10 Hyppere og 2 gram Pepper for 1050 kroner som jeg hadde tatt ut på kredittkortet. Sitter nå på 4 linjer og har det fett. Imovanen er ute for lenge siden, men nå skal snart ta hyppere og røyke bønner *** Super Duper Dag ***


Konklusjon og oppsumering: Dette ble en knall dag. Tulla ringte legen og fikk ut ei pakke Imovane. Tok så med en haug resepter på apoteket og tok ut en hel bærepose med medisiner. Vel hjemme gikk det ned 2 Imovane hver og vi begynnte å stuuke skikkelig. Skulle sette i laderen til mobilen, men trodde USB-kabelen til digitalkameraet var laderen til mobilen og stuuket med dette i 20 minutter før jeg skjønte at jeg drev med feil kabel. Var så ett par turer i butikken og tok noen telefoner etter noe godis: Hasj, Amfetamin og Hyppere. Tok ut cash på kredittkortrt og så tuslet jeg til en kompis og fikk levert varene. Nå er det HD4S i kveld og snart er det bønne og 2 stk 542.. Super dag Nå var jeg ute og fixa noe brunevarer og da traff jeg på en danske som var på ferie i Norge. Han var på rockern og hadde tatt hyppere og røyka bønne. Litt senere kom kompisen med bønnene mine. Klokka er 0130 og nå skal vi fyre og så skal jeg lage musikk Nå kjenner jeg den førte hypperen, det er fett asså Bedre enn Imovane...


- Apoteket 01.07.2004 - PLUR
Hehe. Kult Men hva er Imovaner?
z0p
uʍop ǝpısdn
z0p's Avatar
http://www.felleskatalogen.no/

Imovane Aventis Pharma

Hypnotikum.

ATC-nr.: N05C F01

TABLETTER 5 mg og 7,5 mg: Hver tablett inneh.: Zopiclon. 5 mg, resp. 7,5 mg, lactos. 20,5 mg, resp. 30,8 mg, const. q.s. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Tabletter 7,5 mg med delestrek.

Indikasjoner: Forbigående og kortvarige søvnvansker. Som støtteterapi i begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker.

Dosering: For å sikre optimal behandling bør dosen tilpasses pasientens alder, vekt og allmenntilstand, samt type søvnforstyrrelse. Behandlingen bør startes med lavest mulig dose. Skal tas kort tid før en går til sengs. Innsovningsvansker og forstyrret nattesøvn: Voksne: 5 mg. Kan ved behov økes til 7,5 mg. Eldre: 3,75 mg (½ tablett). Kan ved behov økes til 5 mg (inntil 7,5 mg ved forstyrret nattesøvn). For tidlig oppvåkning: Voksne: 7,5 mg. Eldre: 5 mg. Kan ved behov økes til 7,5 mg. Bør fortrinnsvis gis intermitterende.

Kontraindikasjoner: Alvorlig leverinsuffisiens. Søvnapné.

Forsiktighetsregler: Mulighet for tilvenning eller misbruk bør alltid vurderes ved forskrivning av preparatet. Forsiktighet bør utvises ved nedsatt leverfunksjon, myasthenia gravis, ved behandling av pasienter med nedsatt allmenntilstand og misbrukere. Forsiktighet må også vises ved samtidig behandling med andre psykofarmaka eller ved inntak av alkohol. Kan påvirke reaksjonsevnen og bør brukes med forsiktighet hos bilførere og personer som betjener maskiner. Påvirkningen økes ytterligere ved samtidig inntak av alkohol. Behandlingen bør ikke strekke seg ut over 2-4 uker. Klinisk dokumentasjon hos barn mangler. Søvnvansker kan bero på psykisk eller somatisk sykdom. Søvnproblemer bør derfor utredes med henblikk på dette. Behandling med sovemedisin bør være av kort varighet eller intermitterende for å redusere risikoen for seponeringsproblem. Brå seponering ved bruk av sovemedisin kan lede til tiltagende urolig søvn noen netter. Samtidig bruk av alkohol bør unngås.

Interaksjoner: Den sentralt dempende virkning kan forsterkes av stoffer av typen hypnotika, sedativa, narkotiske analgetika, generelle anestetika, tranquillizers, neuroleptika, antihistaminer og av alkohol. Den hypnotiske effekten av zopiklon vil kunne bli forsterket ved samtidig inntak av erytromycin. Erytromycin hemmer metabolismen av legemidler (som zopiklon) som metaboliseres via CYP 3A4. (I: N05C F01 zopiklon)

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk erfaring hos gravide er begrenset. Dyreeksperimentelle data viser ikke økt risiko for fosterskade. Negative farmakologiske effekter på fosteret og/eller det nyfødte barnet slik som hypotoni, påvirkning av respirasjonen og hypotermi kan ikke utelukkes. På grunnlag av dette anbefales ikke behandling under graviditet. Overgang i morsmelk: Zopiklon går over i morsmelk. Mengde zopiklon som gjenfinnes i morsmelken er ca. 50% av mengden i morens plasma. Selv om konsentrasjonen av zopiklon i morsmelk er lav, bør ikke zopiklon gis til ammende kvinner.

Bivirkninger: Søvnighet om dagen, nedsatt stemningsleie, nedsatt oppmerksomhet, forvirring, tretthet, hodepine, svimmelhet, muskelsvakhet, ataksi og dobbeltsyn er bivirkninger som forekommer hovedsakelig ved behandlingens start og forsvinner normalt ved fortsatt behandling. De vanligste bivirkninger er bitter smak (oppleves hos ca. 4% av pasientene), munntørrhet og tretthet om morgenen. Hyppige (>1/100): Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Sentralnervesystemet: Døsighet, tretthet om morgenen. Syn: Dobbeltsyn. Øvrige: Smaksforandringer (bitter smak), munntørrhet. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Uvelhet, kvalme, oppkast, dyspepsi, fordøyelsesbesvær. Neurologiske: Endring i libido. Sentralnervesystemet: Uro, endret drømmemønster, mareritt. Øvrige: Hodepine, svimmelhet. Sjeldne (<1/1000): Hud: Eksantem, kløe, angioødem og/eller anafylaktiske reaksjoner. Lever: Mild til moderat stigning i serumtransaminaser og/eller alkalisk fosfatase. Sentralnervesystemet: Psykiatriske og paradoksale reaksjoner som angst, irritabilitet, aggressivitet, raseriutbrudd, hallusinasjoner, forvirring, eksitasjon, adferdsforstyrrelser, dysfori, rastløshet, vrangforestillinger, psykoser, konsentrasjonsproblemer, anterograd amnesi. Behandlingen kan, selv i terapeutiske doser, føre til fysisk avhengighet. Opphør av behandlingen kan føre til abstinenssymptomer eller «rebound»-effekt. Psykisk avhengighet kan forekomme. Misbruk har vært rapportert.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Varierende grad av CNS-depresjon, fra døsighet til koma, som avhenger av den inntatte mengde zopiklon. Respirasjonsdepresjon (først og fremst ved kombinasjon med alkohol eller CNS-dempende legemidler). Behandling: Generelle forholdsregler tas, overvåkning av respirasjon og blodtrykk, ev. aspirasjon. Hemodialyse er av liten verdi pga. zopiklons store distribusjonsvolum. Flumazenil kan forsøkes som antidot.

Egenskaper: Klassifisering: Cyklopyrrolonderivat, kjemisk og strukturelt ulik andre hypnotika. Virkningsmekanisme: Zopiklon har høy affinitet for bindingssteder innenfor GABA-reseptorkomplekset, der det induserer spesifikke konformasjonsforandringer og forsterker den normale transmisjonen av signalsubstansen GABA i CNS. Hurtig innsettende effekt (ca. 30 minutter), forkorter innsovningstiden, forlenger søvnens varighet og minsker antallet nattlige oppvåkninger. Mengden av REM-søvn og dyp søvn (stadium III og IV) opprettholdes. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon oppnås innen 1-2 timer. Biologisk tilgjengelighet ca. 80%. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribusjonsvolum 1,3 liter/kg. Halveringstid: 4-6 timer, økende til 7 timer hos eldre. Halveringstiden er betydelig forlenget ved leversvikt. Metabolisme: Hovedsakelig i leveren gjennom dekarboksylering. Ikke fullstendig beskrevet. Utskillelse: Ca. 5% utskilles uforandret gjennom urin, og resten som metabolitter uten klinisk betydning.

Pakninger og priser: 5 mg: Enpac: 10 stk. kr 49,80, 30 stk. kr 71,30, 100 stk. kr 107,30, 7,5 mg: Enpac: 10 stk. kr 49,80, 30 stk. kr 71,30, 100 stk. kr 136,30.

Sist endret: 04.12.2003
▼ ... over en uke senere ... ▼
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
DonorCrew
Er gepshen et alter ego for apoteket? Må isåfall få si at jeg har hatt stor glede av å lese mange av tripprapportene dine på norshroom (og andre eldre sider?), selv om jeg personlig ikke liker samme stoffer som deg.
▼ ... mange måneder senere ... ▼
livsfarlige tabeletter dette. Spess når man allerede er på fylla og undervurderer effekten av dem.
Hadde ikke spist dem viss jeg ikke var full som en alke først. Husker ikke mer fra kvelden før jeg var hjemme.. og spiste 10 stk i 11 tiden.. var hjemme i fem tiden..
Tok meg 14 imovane og ei pils en gang våkna opp av en ambulanse mann vekte meg.Uansett imovane er ikke noe bra å ruse seg på viss du ikke vill bli ape.Menne ingenting slår seg å legge seg etter 1 1/2 tablett.Btw bruker det pga søvnvansker.Menne værste med imovanen er jo viss du får halliser, så en edderkopp i taket som datt ned på meg fefaen så redd jeg ble =p
Alt kan være farlig, det er bare snakk om og dosere. Nå har ikke jeg ett forhold til noen av nevnte stoffer, men fy-fy - narkitika er farlig - er ikke så populært her.. Ganske logisk at du skal begynne og selvdosere heftige piller på fylla..
1 eller 2 7.5mg imovane er digg av og til, ganske avslappende, jeg får det for søvnvansker da, men må innrømme at av og til sitter jeg meg heller ned med noe musikk og bare tar livet med ro
Har du en lege som dealer resepter til dere...?
spQ
Dyslectic Mind
spQ's Avatar
Tipper dere som slæfset i dere så mange imovaner/zoplicone hadde verdens mest intense dritt smak i kjeften i flere dager etterpå!
Alt man spiser og drikker smaker imovane...mm herlig.

Reiser du til spania kan du kjøpe det på apoteket uten resept.
Da heter det seg. One pack of Limovan please!
Nei. faktisk ikke. Haddde ventet det men utrolig nok ikke.
spQ
Dyslectic Mind
spQ's Avatar
nehei?
Snodig.. Husker at det var noe med 10% av folk som spiste imovane fikk smak og resten ikke. (om det var 10 eller 20 % husker jeg ikke nøyaktig)
merksnodige greier. Omtrent det samme med de som spiser aspargues og ikke kjenner lukt når de pisser senere..
Er noe slik der også
Sist endret av InTrance; 12. mai 2005 kl. 17:45.
▼ ... over en uke senere ... ▼
Err.. InTrance = Ghespen? :P
nohope: Nei(?).
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
DonorCrew
gepshen = Apoteket
▼ ... over en uke senere ... ▼
Sitat av StaiN
Tok meg 14 imovane og ei pils en gang våkna opp av en ambulanse mann vekte meg.Uansett imovane er ikke noe bra å ruse seg på viss du ikke vill bli ape.Menne ingenting slår seg å legge seg etter 1 1/2 tablett.Btw bruker det pga søvnvansker.Menne værste med imovanen er jo viss du får halliser, så en edderkopp i taket som datt ned på meg fefaen så redd jeg ble =p
Vis hele sitatet...
StaiN: Neste gang vi møtes og skal drikke, så får du ikke lov å knaske imovane, du kan få knaske det når du først kommer hjem igjen. Etter ei god fylla.
Du husker sist gang vi satt å røkte? 8 pils og en drøss med imovanes + litt tjall.
Du ble ikke akkurat hva jeg kan kalle sinnsrik..
▼ ... over et år senere ... ▼
Etter en saftig kveld på byen tok jeg 2 imovane og satte meg ned og for å se en episode av Carnivalè. Blacka ut halvveis i episoden og våkna opp i senga dagen etter med klærne på, mat ved siden av meg i senga og serien gående på repeat. Etter det har jeg alltid lagt med for å sove hvis jeg tar imovane i fylla.

Broren min kom forresten hjem utpå mårrakvisten og fant det meste av maten i kjøleskapet liggende på golvet med kjøleskapsdøra åpen.
Sist endret av borch; 2. november 2006 kl. 22:49.
Har spist imovane èn gang før. Poppa 3 etter 6 øl, samtidig som jeg også tok 2 grønne. Dette var på et vorspiel.. Noe uerfarent og festen ble det ikke noe av.... Våkna hvertfall ikke på sykehuset

Og JA, jeg fikk stålsmak i kjeften, og det opp til et par dager etter og nok til at jeg aldri mer kommer til å ta dem igjen...
Ett lite tips: for å bli kvitt den fryktelige smaken man får i munnen av Imovane så drikk ren sitronsaft! Dettte har jeg riktignok ikke prøvd før, men sekretæren til fastlegen min sa at hun pleide å gjøre det og da gikk smaken bort med en gang..
Har dog ikke prøvd det,men hvis noen gjør det så si om det funket (eller ikke) da!
Jeg spisste 6 imovane før jeg skulle legge meg.. Ble ikke serlig trøtt selv omd et er en innsovningstabelett. Så kan ikke fatte hvordan du har fått hallisser og alt det der av 1-2 imovane. Kunne omtrent like godt spist 2 drops....
enig. zopiclone er ikke rare greiene.... blir ikke søvnig engang av de
Har spist 8 imovane 7.5mg + 8 Halvlitere pils. Kan fortsatt huske alt jeg gjorde, snakka med snuten å greier(= Nei imovane og zopiklon er ikke rare greiene... Må minst spise 4-5 for å merke noe (i mitt tilfelle). Og halliser på 2-3 imovane kan ikke stemme. Sikker på at det ikke er noe annet du har fått da?
tror ikke gepshen ville unnlatt å nevne evt. andre psykoaktive stoffer....
vi sluka vel 10 piller++ i en mix av imovane, nobligan og paralgin forte. Pluss at vi tok med oss en liten "snackpack" med piller når vi skulle bort på butikken. Jeg har aldri vært så loka før! Tror jeg. For jeg husker ikke stort mer enn 30-40min etter vi tok pillene..


piller er det verste som er å dope seg på etter min mening
jeg har spist 78 Imovane på 2 dager. Anbefaler selvsagt ikke dette, men hvis man virklig blir så på tur av et par tre stykker så ønsker jeg dere all god billig tur... Jeg er helt grønn av misunnelse her (..litt blå også
Ville bare si at han som startet tråden, er dessverre død.....
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
DonorCrew
Gepshen / apoteket er død ja :-/. RIP.
Var det pillerelatert?

Rip
oi vet du vilke piller og hvor mye han døde av? RIP
Det var metadon + noe anna... var det stesolid mon tro? Jeg husker ikke helt... og nei det var ikke mye i det hele tatt... absolutt ikke dødelig dose... men det er visst livsfarlig(bokstavelig talt) å blande disse pillene med metadon.. det er derfor de som går på metadon ikke får skrevet ut b-preparater.
▼ ... noen måneder senere ... ▼
R.I.P. ... sånnt skal ikke skje!
▼ ... flere år senere ... ▼
Sitat av gepshen Vis innlegg
[COLOR=red]Advarsel: Flere av stoffene nevnt i denne rapporten er ulovlige ved norsk lov og dette er INGEN oppfordring til å innta psykoaktive stoffer!!! [/COLOR]


*** Stuukings on Imovane ***

Dato: 01.07.2004
Stoff: 3 Imovane (22.5 mg. Zopiclone) + mer godis i slutten av turen
Level: +++
Varighet: 4 timer.
Deltakere: Meg (Apoteket) og Tulla
Setting: Hjemme og en tur på Rimi

Klokka 16.30: Tok først 2 Imovane og ventet ca en time.. Begynnte da å loke noe sinnsykt. Glemte hva jeg holdt på med hele tiden. Så skulle lade mobilen. Men jeg skjønte ikke at jeg prøvde å sette USB-kabelen til kameraet inn i ladehullet på mobilen. Men etter 20 minutters stuuking med dette fikk jeg endelig satt mob'en på lading.

Føler meg helt sløva og looka i hodet. Musikken er digg, men også som en rotete mølje inni hodet mitt. Ååååå, formen er sååå digg nå og Terese sitter i telefonen og snakker bare svada tror jeg. Det er bare SÅÅÅÅÅ deilig å LOKE på Imovane asså. Nå skal vi prøve å få tak i litt pepper så vi skal bli litt gira senere i kveld.

Var på butikken og kjøpte litt tobakk og drikke. Kjøpte tobakk forde vi skal røyke bønner i kveld. Det skal bli digg. Var helt rart å være på butikken, skjønte nesten ikke hvordan jeg skulle klare å betale. Dro feil kort og stuuka med koden. Gikk så ut fra Rimi og ringte litt rundt for å høre etter speed, men da måtte vi til Jessheim og det ble litt langt nå.

Klokka 18.19: En ny Imovane er tatt.Kjenner jeg begynner å loke mer nå etter en halv time. Ikke så lett å skrive akkurat nå. Føler meg som en seig gummimann - LoL. La meg i senga en times tid. Lå og hørte på musikk mens sengetøyet var i aktivitet. Jeg hadde fått halliser på Imovanene. Puta til dama mi "pustet" og beveget seg og mønstret på den begynnte å gå rundt på puta. Og etterhvert begynnte mønstrert i puta og danse etter musikk.

Klokka er nå 00.12: Venter fortsatt på den brune shiiten, men har fått tak i det andre. Var like borti gata her og henta 10 Hyppere og 2 gram Pepper for 1050 kroner som jeg hadde tatt ut på kredittkortet. Sitter nå på 4 linjer og har det fett. Imovanen er ute for lenge siden, men nå skal snart ta hyppere og røyke bønner *** Super Duper Dag ***


Konklusjon og oppsumering: Dette ble en knall dag. Tulla ringte legen og fikk ut ei pakke Imovane. Tok så med en haug resepter på apoteket og tok ut en hel bærepose med medisiner. Vel hjemme gikk det ned 2 Imovane hver og vi begynnte å stuuke skikkelig. Skulle sette i laderen til mobilen, men trodde USB-kabelen til digitalkameraet var laderen til mobilen og stuuket med dette i 20 minutter før jeg skjønte at jeg drev med feil kabel. Var så ett par turer i butikken og tok noen telefoner etter noe godis: Hasj, Amfetamin og Hyppere. Tok ut cash på kredittkortrt og så tuslet jeg til en kompis og fikk levert varene. Nå er det HD4S i kveld og snart er det bønne og 2 stk 542.. Super dag Nå var jeg ute og fixa noe brunevarer og da traff jeg på en danske som var på ferie i Norge. Han var på rockern og hadde tatt hyppere og røyka bønne. Litt senere kom kompisen med bønnene mine. Klokka er 0130 og nå skal vi fyre og så skal jeg lage musikk Nå kjenner jeg den førte hypperen, det er fett asså Bedre enn Imovane...


- Apoteket 01.07.2004 - PLUR
Vis hele sitatet...
har selv spist over 15, og eneste jeg har merket er den helt forferdelige smaken som setter seg i kjeften i dagene etterpå.. fikk ikke sove på dem engang og det er jo sovepiller!
Imovane gjør deg inni helvetes fucka.. Det er snakk om sterke saker asså! Jeg spiste vel 2-3 først. Så husker jeg ikke noe særlig før jeg hadde en kebab i kjeften, ca 2 mil unna 4-10 timer senere...
Det handler jo om toleranse, noen tåler mere enn andre, og ser ikke helt vitsen i å utpeke det i annenhvert innlegg. Jeg har brukt Imovane som innsovningstabletter i et-to år, og jeg blir fremdeles helt fjern og desorientert etter 7,5mg.
Sitat av InTrance Vis innlegg
livsfarlige tabeletter dette...
Vis hele sitatet...
harmløse søvntabletter som selges uten respept i spania,dro med meg 8 pakker hjem sist gang

tar to 7.5 ere før jeg legger meg iblandt,kjenner ikke stort til det annet enn at jeg sovner når jeg prøver

tok en stk en gang mens jeg kjørte fordi jeg var deppa..du blir ikke trøtt av dem med mindre du vil er min erfaring

så har jeg en relativ høy toleranse for medikamenter mener jeg selv da

Sitat av Demandred Vis innlegg
jaha.. kan spise ei hel pakkje uten å kjenne annet enn hvor møkk dem smaker jeg.. sterke saker??? spis noen flunniser du så får vi se hvor du havner å hva du har i kjeften..
men for all del, blir du så fjern på dritt-piller så for all del!! billig..
Vis hele sitatet...
gutta som er heldige

hvis ikke placebo`n er sterk der i gårn da,hehe
Sitat av dinos Vis innlegg

gutta som er heldige

hvis ikke placebo`n er sterk der i gårn da,hehe
Vis hele sitatet...


Er litt vanskelig å få placebo av å ikke huske noe, men det er nok snakk om at jeg er ganske liten uten å putte i meg bon hver helg heller, så da blir det fort sånn...
Sitat av dinos Vis innlegg
harmløse søvntabletter som selges uten respept i spania,dro med meg 8 pakker hjem sist gang

tar to 7.5 ere før jeg legger meg iblandt,kjenner ikke stort til det annet enn at jeg sovner når jeg prøver

tok en stk en gang mens jeg kjørte fordi jeg var deppa..du blir ikke trøtt av dem med mindre du vil er min erfaring

så har jeg en relativ høy toleranse for medikamenter mener jeg selv dagutta som er heldige

hvis ikke placebo`n er sterk der i gårn da,hehe
Vis hele sitatet...
Det er ekstremt uansvarlig å innta denne typen medisiner når man kjører! Å kalle disse innsovningstablettene for "harmløse", vitner også om liten innsikt i temaet.
Sist endret av felix_poker; 3. november 2009 kl. 15:43.
▼ ... noen uker senere ... ▼
Så utrolig vondt å lese at trådstarteren er død. Måtte han hvile i fred!

Det skumle med piller er at man ikke helt vet hva man tåler. Best å begynne smått om man skal gi seg ut på det. Imovane er regnet som "harmløs" fordi det skal en ganske kraftig overdose til for å faktisk stryke med av stoffet (zopiclon) i seg selv. Men når man blander harmløst med harmløst behøver det ikke være så harmløst mer. Har selv lekt litt med Imovane som jeg får mot søvnproblemer... Er immun mot de (siden jeg i det hele tatt fikk utskrevet stoffet), men jeg er en person som må ha kraftige doser... Og den bitre smaken er ikke særlig god heller. Sitronsaft tar den ikke, men det hjelper.

Nei, piller er skummelt. Naboen min strøk med av en utilsiktet overdose i sommer . Holder meg til de tingene jeg veit at jeg tåler jeg, men jeg skjønner jo at man får lyst til å leike litt. Har tross alt gjort det selv og jeg liker å bli fjern...
▼ ... noen måneder senere ... ▼
Først og fremst, hvil i fred!

Jeg fikk Imovane utskrevet engang jeg var 16 år, som innsøvningstabletter. Jeg tokk kun en 7.5 mg hver natt. Hver gang ble jeg fjern, nesten små full, hadde ikke noe særlig bra kordinasjon osv om jeg forsøkte å gå. Men å ligge i senga og styre med mobil osv gikk greit. Men om jeg slo av mest av lys osv og la meg ned for så og se meg rundt i rommet. Begynte ting å skje, halliser, ikke særlige sterke, men intense nok. Ting på veggene som streker og forskjellig rørte på seg, fikk farger og kom mot meg. Jeg ble ikke redd, jeg synes det var gøy men også litt slitsomt og rart.

Poenget med å ta disse den gang var jo for å sove, jeg ble jo trøtt av dem, men rusen holdt huet mitt i gang. Så jeg kuttet dem ut. Jeg fikk stål smak i munnen men det gikk som regel over etter frokost neste dag. Kan være fordi jeg spiste kun 1 hver natt.

Men har også tatt Imovane for en rus opplevelse. Dum som jeg var hakket jeg opp 2 7.5 og sniffet det, av en eller annen grunn, ville vel få mest ut av dem. Så tokk jeg 4 til, oralt. Jeg husker ikke mye, det jeg husker var at jeg ble totalt lammet i hodet, og helt fjern. Jeg husker også at jeg trynet flere ganger inne på rommet til kompisen min. Han fikk meg etterhvert i sengs, jeg sov vel i en halv time eller no. Når jeg våknet, følte jeg meg nokså klar i hodet, men kroppen var tung og rar og bevege. Men jeg var våken og klar nok til å sykle hjem, uten null problemer. Da jeg var hjemme og la meg i senga igjen, sovnet jeg med engang. Men det er minst 1 time jeg ikke husker hva jeg har gjort.

Tingen er at alle har forskjellig toleranse for stoffer. Og det ser ut til at Imovane er ganske spesiel akkurat når det gjelder dette. Så og si at det er ett harmløst medikament, er helt feil, spør legen din du som mener dette!
Når jeg leser ditt innlegg ZionRoad. Så var du en ung gutt, jeg vet ikke hvor gammel du er nå? Får du slike piller ennå av din lege? Og bruker du dem bare for en rus? Da må jeg spørre deg hvor gammel er du i dag? Og hvor mye av innsovning piller har du brukt tidligere?
Jeg har brukt Imovane selv og har aldri opplevet det som du sier? Men jeg forstår at det er stor forskjell på folk. Har faktisk tatt 5 stk og drukket masse HB og føller det samme som jeg pleier og gjøre når jeg drikker HB... Full vist du lurte. Men jeg er klar i huet så dette virker forskjellig på folk. Jeg blir ikke trøtt av dem i det heletatt? Har også doblet dosen uten resultat. Men det skal også sies at jeg har drukket mye i mitt liv og brukt sterke medisiner som er klasifisert som A prepart.
Jeg er 18 nå, og på den tia veide jeg ikke mye i det hele tatt. Hvis du leser innlegget mitt bedre, så ser du at jeg skrev om at jeg sluttet med dem. Gjorde det fordi jeg ble fjern, litt trøtt, men ikke trøtt nok til å sove. Som regel lå jeg bare å små koste meg til rusen var over. Så fikk jeg ikke sove før mye seinere. Før den tid, hadde jeg vel kun ruset meg på blå valium kanskje 3-4 ganger. Alså null toleranse. Skal også sies at jeg er ganske sensetiv på de fleste rusmidler, særlig downers.

Det er nok forskjell på folk, særlig med dette medikamentet.. Les hele tråden.
immovane=shit. bare å sørre noen som har rusa seg i noen år. eneste jeg får, er stål/blodsmak i kjeften, samme faen hvor mange jeg tar.
▼ ... over en uke senere ... ▼
R.I.P. :/

Piller er skumle saker..
Trist å se at Gepshen er død, Rip!
▼ ... noen uker senere ... ▼
Imovane er noe syke greier.
Som jeg ser, har ikke det funket for alle her ( funket ikke for en venn av meg heller når vi tok )


Hvil I fred!