Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  1 446
Hei.

Jeg jobber som freelancer, selvstendig næringsdrivende, og har pådratt meg en skade under arbeidet som gjør jeg ikke kan jobbe den jobben lengre.

NAV-damen jeg pratet med i telefonen opplyste meg om at yrkesskadeforsikring ikke gir rettigheter på sykepenger, men kun erstatning.

Stemmer det?
Yrkesskadeforsikring gir såvidt jeg vet kun menerstatning etter gjeldende forskrift og regler. Sykepengene beregnes ikke på noen annen måte selv om det er yrkesskade. Du kan likevel ha større rett på ytelser til livsopphold, dersom det trengs, ved yrkesskader - altså f.eks. arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Jeg regner med at du må ha tegnet en yrkesskadeforsikring hos NAV før skaden oppstod for å ha rett til erstatninger etc., så om du ikke hadde tegnet denne forsikringen før skaden skjedde, har du antagelig ikke rett til noen av delene.

Står greit beskrevet her om det generelle: https://www.nav.no/no/person/arbeid/...og-yrkessykdom
Siden linker også til et dokument som omtaler sykepengene du spør om: https://www.nav.no/no/person/arbeid/...015-bokmal.pdf

I den fila står det bl.a. skrevet:

SYKEPENGER

Med visse unntak beregnes sykepengene etter de vanlige reglene. Det er ikke satt noe vilkår for
hvor lenge arbeidsforholdet eller den selvstendige næringsvirksomheten må ha vart.

YTELSER TIL LIVSOPPHOLD
Med ytelser til livsopphold menes i denne sammenheng arbeidsavklaringspenger
og uføretrygd. Ved yrkesskade gjelder spesielle regler som kan gi bedre ytelser enn
etter de vanlige reglene. Den viktigste forskjellen er at ytelsene etter de vanlige regler bare gis ved
uføregrader på minst 50 prosent. Ved yrkesskade gis ytelsene ved uføregrader ned til 30 prosent.

MENERSTATNING
Du får menerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er 15 prosent eller mer. Dette er
en erstatning for det medisinske menet, og den skal - i motsetning til uføretrygd og
arbeidsavklaringspenger - erstatte et ikke-økonomisk tap.
Vis hele sitatet...