Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  60 5902
Sitat av woff Vis innlegg
Vet ikke hvor gammel du er tipot, men det er jo ikke veldig mange år siden politiet gikk ubevæpnet her i landet. Det ER en grunn til at de nå går med våpen og det viktigste poenget med et skytevåpen er vel egenskapen det har til å skade eller drepe. Dette er altså et resultat av hvilken hverdag vi har fått her i landet de site tiårene.
Forøvrig benyttet ABB også ekspanderende ammo og legene som mottok ofrene hadde problemer med å forstå skudd-skadene. Husk altså at ekspanderende ammo også benyttes av andre enn politiet!
Vis hele sitatet...
Alderen min har ingenting med temaet å gjøre.
Jeg lurer på hvem andre du mener enn terrorister og storviltjegere som bruker ekspanderende ammo?
Det er forbudt å bruke i kirg fordi skadene er vanskelige å rette opp igjen.
Bevepne politiet hjelper faktisk ingenting når de blir stående ved land å vente på delta når sånne som ABB herjer.
Bruk av ekspanderende ammunisjon er et vanskelig spørsmål. At det er forbudt i krig betyr ikke automatisk at det bør være forbudt i fredstid, vi snakker om to veldig forskjellige situasjoner.
Når politiet åpner ild er det ofte risiko for å treffe uskyldige ved gjennomskyting, her vil ekspanderende ammo kunne redusere risiko. Og politiets mål er gjerne å uskadeliggjøre en trussel raskt, hvis bruk av helmantel gjør at man må skyte flere skudd for å oppnå samme resultat er man fort like langt.
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Hvis noe har vel verden bare blitt tryggere og tryggere
Vis hele sitatet...
Sitat av woff Vis innlegg
Du kan jo lett sjekke gamle hovedstads-aviser? Var vel ikke dagligdags med knivstikking, bilbranner, ran og vold mot barn for noen få år siden? Mulig politiet faktisk bør ha noe å forsvare seg med nå da macheter blant småbarn tydeligvis er ok?
Vis hele sitatet...
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Faktisk statistikk viser at det er mindre grov vald i samfunnet.
Vis hele sitatet...
Jeg synes dette er ganske interessant, og skulle gjerne lest noen kilder til påstandene. Som nevnt, så er ikke «Bare se på avisoverskriftene!» noen god kildehenvisning, men in fairness så har det ikke blitt levert noen kilder motsatt vei heller. Jeg forsøkte selv å finne noen kilder her, og fant blant annet denne; Politiets drapsoversikt, som har mye interessant informasjon om politidistriktene, våpnene, gjerningspersonene og ofrene i alle Norges drapssaker de siste årene. Her er blant annet også denne grafen, som jeg antar er det vidarlo sikter til når han sier antall drapssaker har holdt seg stabilt, men til dels gått ned:


SSB (Kriminalitet og rettsvesen) har også ganske mange, gode og grundige statistikker, om både straffereaksjoner, fengslinger, etterforskede lovbrudd, samt anmeldte lovbrudd og ofre. Så vidt jeg kan se, så er imidlertid disse kun basert på siste år, og ikke en sammenstilling av statistikken over tid. Vet ikke om de har lagt ut en slik sammenstilling eller om det er noe man i så fall må gjøre selv.

I tillegg har vi denne: Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold, som omtaler den årlige levekårsundersøkelsen, som blant annet tar for seg vold og trusler. Her forteller de at volden var noe høyere i 2018 enn i de historiske bunnpunktene 2012 og 2015, men lavere enn de andre undersøkelsene fra 90-tallet og ut.
I levekårsundersøkelsen 2018 oppga 4,7 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre at de i løpet av det siste året var utsatt for ett eller flere tilfeller av vold eller trusler om vold. Dette er en større andel enn i 2012 og 2015 – da det var historisk lave andeler ofre for alle typer vold og trusler. Det samlede omfanget av ofre for vold og trusler om vold er imidlertid mindre enn i alle de syv tidligere undersøkelsene i tidsperioden 1987–2007. [...] Andelen av den voksne befolkningen som er utsatt for fysisk vold er mer på nivå med 2015 og 2012, og lavere enn i 2007 og på 1990-tallet
Vis hele sitatet...
Graf:


Fant også en (riktig nok gammel) sammenstilling av vold og trusler i 20 år. Den tar for seg utviklingen i voldssaker mellom 1983 og 2001. I den perioden fant levekårsundersøkelsen at volden holdt seg ganske stabil:
I perioden mellom 1983 og 2001 har Statistisk sentralbyrå (SSB), gjennom sine levekårsundersøkelser (LKU), spurt hele 22 000 personer over 15 år om deres utsatthet for lovbrudd. De intervjuede har utgjort representative utvalg av den voksne befolkningen - og er blant annet spurt om de i løpet av de siste 12 månedene er blitt utsatt for:

... vold som førte til synlige merker eller kroppsskader
... vold som ikke førte til synlige merker eller kroppsskader
... trussel som var så alvorlig at du ble redd

Den totale andelen av den norske befolkningen som oppgir at de har vært ofre for en eller flere voldelige handlinger eller trusler, er svært stabil de siste 18 årene. I de fem siste undersøkelsene har mellom 5,0 og 5,5 prosent av den voksne befolkningen vært ofre for vold eller trusler - eller både vold og trusler - i løpet av et år. Selv om undersøkelsen fra 1983 viser en noe lavere andel, kan vi ut fra levekårsundersøkelsene ikke si at volden i det norske samfunnet har økt i løpet av de to siste tiårene. At 2001-undersøkelsen har en lavere andel ofre enn de fire foregående, understreker dette.
Vis hele sitatet...
Neste avsnitt starter også med:
Den svært stabile andelen selvrapportert utsatthet for vold og trusler, står i en sterk kontrast til det mediebildet vi er blitt presentert i løpet av de siste årene.
Vis hele sitatet...
, som viser at man ikke nødvendigvis får et riktig bilde av å skumme avisoverskrifter.

Samtidig så presiseres det at levekårsundersøkelsen skiller seg fra rettssystemets kriminalstatistikk:
Levekårsstatistikkene viser også en annen utvikling enn den vi kan lese ut av kriminalstatistikker basert på rettssystemets register. Fra den første statistikken over anmeldte lovbrudd i 1991, har antallet voldsforbrytelser (i forhold til innbyggertallet) økt med 65 prosent. I levekårsundersøkelsene finner vi ingen utvikling som tilnærmelsesvis følger denne utviklingen i anmeldelser - snarere tvert om (jf. figur 2).
Vis hele sitatet...
De prøver også å forklare denne diskrepansen, men erkjenner at de mangler empiri til å kunne fastslå sikkert:
Det kan være mange årsaker til at de to kildene viser så stor forskjell. Utviklingen i den anmeldte voldskriminaliteten på begynnelsen av 1990-tallet er tidligere forklart med endringer i registreringen hos politiet og påtalemyndigheten (Olaussen 1995). økningen i anmeldte voldslovbrudd i de siste årene er delvis forklart med en økt tilbøyelighet til å anmelde mindre alvorlige tilfeller av vold og trusler (Ellingsen 2001, Falck 2002, Estrada 2001). Det er minst to andre forklaringer på de ulike trendene vi ser ut fra levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikkene: Noen spesielt utsatte grupper er ikke med i levekårsundersøkelsene (Ellingsen 2001), og en eventuell voldsøkning i disse gruppene vil derfor ikke bli fanget opp av undersøkelsene. Det er også mulig at dagens voldsofre utsettes for flere voldshandlinger enn det voldsofrene opplevde tidligere. I dag mangler vi imidlertid empiri for å kunne teste disse to forklaringene.
Vis hele sitatet...
Det at de nevner at enkelte spesielt utsatte grupper ikke representeres på levekårsundersøkelsen gjør jo at det kanskje bør legges mer vekt på rettssystemets register som viser en oppgang på 65%...?Litt dumt å måtte bruke majoriteten av innlegget på 20 år gammel statistikk, men sånn kan det gå når man er så dårlig til å finne kilder som det jeg er. Derfor ønsker jeg veldig gjerne å få forelagt kildene dere baserer deres egne påstander på, i begge retninger! Takk!
Sitat av Realist1 Vis innlegg
Litt dumt å måtte bruke majoriteten av innlegget på 20 år gammel statistikk, men sånn kan det gå når man er så dårlig til å finne kilder som det jeg er. Derfor ønsker jeg veldig gjerne å få forelagt kildene dere baserer deres egne påstander på, i begge retninger! Takk!
Vis hele sitatet...
Fint at du ser dette med litt alvor! Nå er det sånn at statistikk aldri vil hjelpe deg da GRUNNLAGET for statistikkene er feil. Uten at jeg kan (selvsagt!) dokumentere dette er hendelser unndratt statistikk og har blitt det så lenge jeg vet om (siste 50 år). Politikk bestemmer hva vi skal få vite og da får du bare slite med et elendig grunnlag.
Vurderte å vise til konkrete saker / hendelser, men det er jo sikkert mange grunner til at data ønskes underslått så jeg skal ikke ødelegge!
Sitat av woff Vis innlegg
Fint at du ser dette med litt alvor! Nå er det sånn at statistikk aldri vil hjelpe deg da GRUNNLAGET for statistikkene er feil. Uten at jeg kan (selvsagt!) dokumentere dette er hendelser unndratt statistikk og har blitt det så lenge jeg vet om (siste 50 år). Politikk bestemmer hva vi skal få vite og da får du bare slite med et elendig grunnlag.
Vurderte å vise til konkrete saker / hendelser, men det er jo sikkert mange grunner til at data ønskes underslått så jeg skal ikke ødelegge!
Vis hele sitatet...
Så vi skal ignorere statistikken hvis den sier noe annet enn du mener fordi da er den fake news? Hjemmelekse til deg: Bevis at datagrunnlaget er tuklet med eller fuck off.

Sitat av Realist1 Vis innlegg
Litt dumt å måtte bruke majoriteten av innlegget på 20 år gammel statistikk, men sånn kan det gå når man er så dårlig til å finne kilder som det jeg er. Derfor ønsker jeg veldig gjerne å få forelagt kildene dere baserer deres egne påstander på, i begge retninger! Takk!
Vis hele sitatet...
Jeg kan sikkert grave mer i det, men basert på det du har skrevet virker det som om det er hold i påstanden om at politiet ikke har fått et akutt og plutselig behov for våpen på kropp i møte med nye trusler. Hva konkret vil du ha undersøkt grundigere?
Sist endret av Myoxocephalus; 26. april 2021 kl. 14:35. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av woff Vis innlegg
Fint at du ser dette med litt alvor! Nå er det sånn at statistikk aldri vil hjelpe deg da GRUNNLAGET for statistikkene er feil. Uten at jeg kan (selvsagt!) dokumentere dette er hendelser unndratt statistikk og har blitt det så lenge jeg vet om (siste 50 år). Politikk bestemmer hva vi skal få vite og da får du bare slite med et elendig grunnlag.
Vurderte å vise til konkrete saker / hendelser, men det er jo sikkert mange grunner til at data ønskes underslått så jeg skal ikke ødelegge!
Vis hele sitatet...
Ja, drapsstatistikken nevner jo f.eks. eksplisitt at terrorangrepet 22.07.2011 er utelatt fra statistikken, så sånn sett har du jo beviselig rett. Hvis du vet om andre enkelthendelser som er utelatt, eller enda bedre/verre; systematisk fabrikkering av voldsstatistikk, så er det jo uhyre interessant! Faktisk så interessant at jeg er tilbøyelig til å høre hva du har, selv uten noen dokumentasjon.

Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Jeg kan sikkert grave mer i det, men basert på det du har skrevet virker det som om det er hold i påstanden om at politiet ikke har fått et akutt og plutselig behov for våpen på kropp i møte med nye trusler. Hva konkret vil du ha undersøkt grundigere?
Vis hele sitatet...
Nja, jeg følte ikke selv at jeg klarte å finne tilstrekkelig dokumentasjon på de påstandene jeg siterte, hvertfall. Hvis jeg dro de påstandene ut av kontekst, så beklager jeg. Jeg syntes bare det var interessante påstander, så jeg ville gjerne se kildene for dem, særlig siden de møtte motstand her (riktignok også uten kilder).

Bevæpningen av politiet føler jeg er en helt annen debatt igjen, så det var ikke denne jeg mente å røre ved. Uten at jeg har fulgt særlig med på den saken, så er der vel så mange andre faktorer og argumenter (utenom landsdekkende draps-, vold- og trusselstatistikk) som inngår i den diskusjonen, at statistikken jeg fant neppe er spesielt relevant...? Altså, jeg mener, de fleste drap skjer jo i nære relasjoner (partner/ekspartner/foreldre/avkom, ref drapsstatistikken), så om den går opp eller ned noen prosent kan vel ikke være noe argument verken for eller mot generell bevæpning av politiet i gatene? Jeg har bare antatt at bevæpningsdebatten inneholder helt andre argumenter enn antall drapssaker i Norge, men som sagt så har jeg jo ikke fulgt med på denne, så det kan godt være jeg tar feil her.Den andre statistikken jeg refererer til er jo 20 år gammel, og mye kan ha skjedd på 20 år.

Jeg vet ikke hvilken metrikk du la til grunn ved å si at verden har blitt tryggere og tryggere, men prosentandelen som rapporterer å ha blitt utsatt for vold eller trusler virker i mine øyne som en fin kandidat. Hvis det var noe sånt du også tenkte på, så hadde det vært fint å se om statistikken for 1980–2000 også har vært like stabil fra 2000–2020, og gjerne noen tanker rundt diskrepansen ift. rettsvesenets statistikk (som jo meldte at volden skjøt til værs). Hvis du hadde en annen metrikk i tankene, så har jo «min» statistikk ikke dekket det i det hele tatt, så da hadde det vært interessant å se hvilken metrikk og hvilken statistikk du mener.

Vidarlo viser konkret til en «faktisk statistikk [som] viser at det er mindre grov vold i samfunnet», så her er jeg bare nysgjerrig på hvilken faktisk statistikk han sikter til – ikke fordi jeg ikke tror på det, men fordi jeg ikke følte at kildene jeg klarte å finne underbygget det i tilstrekkelig grad.
Sist endret av Realist1; 26. april 2021 kl. 15:09. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Det er derfor jeg elsker freakforum. Her spurte en om skuddsikker vest, folk antar det værste og det eskalerte i en seriøs diskusjon om voldsstatistikk ifbm politibevæpning.
Ikke at det er noe galt bare så det er sagt
Med tanke på at forsvaret kjøper fra billigste tilbyder som møter spesifikasjonene og de kjøper det i bulk til langt over 1000kr stykket, tror jeg ikke at jeg hadde lagt mitt liv. Hendene til ett produkt til 1000spenn
Sitat av Mokkasinen Vis innlegg
Med tanke på at forsvaret kjøper fra billigste tilbyder som møter spesifikasjonene og de kjøper det i bulk til langt over 1000kr stykket, tror jeg ikke at jeg hadde lagt mitt liv. Hendene til ett produkt til 1000spenn
Vis hele sitatet...
Hvis jeg var så fette udugelig klønete at risikoen for å skyte meg selv i magen var reell, så hadde jeg ikke satsa livet mitt på et produkt til 10000 spenn heller!
Jeg hadde ikke brukt under 1000 kr på en telefon av helt overfladiske grunner. Hvis jeg skulle kjøpt en skuddsikker vest så ville jeg antatt at det var en reell sjanse for å få bruk for den, og jeg hadde ikke vært gjerrig på varen som sannsynligvis holdt hele livet mitt i sine hender.

Dette argumenter med spesifikasjoner er jo litt relevant. Poenget er litt slik, at hadde jeg funnet en telefon til under 1000 lappen som hadde samme spesifikasjoner som en til 8.000 så hadde jeg neppe stolt på at den faktisk fungerte på samme vis. Virker noe for godt til å være sant, så er det gjerne det. Er virkelig rattvarmer i bilen noe å sette livet sitt i risiko for?
Sist endret av Relevant; 26. april 2021 kl. 16:44.
Til de som lurer på ammunisjonen til politiet her er
https://imgur.com/gallery/84UsJO1

Ifra venstre politiet sitt softpoint hollow.

I midten Standard HP ifra s&b

Og til høyre fmj ifra magtech