Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  1094 217831
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
DonorCrew
Det dukker med jevne mellomrom opp tråder som spør om identifisering
av piller pga "mistet etikett", vi må desverre se oss nødt til å slette disse,
ettersom risikoen for feilidentifisering (grunnet variasjon i utseende over tid,
forskjellige produsenter osv.) er for stor.
Legemidler er ikke ufarlige, og feil bruk, som med så mange andre ting,
kan få seriøse konsekvenser.

Liste
Dette blir langt ifra en alt-omfattende liste,
det er rett å slett så mange preparater i denne kategorien
og siden preparater kan skifte navn vil jeg først liste opp
virkestoffene (i noen tilfeller hele grupper med virkestoffer)
så jeg vil prøve å dele de inn i to hovedkategorier:

Sløvende (smertestillende, sovemedisiner, anestetiske midler o.l.)
Disse stoffene virker sløvende på kroppen, noen av de er febernedsettende,
noen er muskelavslappende.
Angående benzodiazepiner også kjent som "benzoer", har z0p en post
her: http://www.freakforum.nu/forum/showp...7&postcount=12


* Dekstropropoksyfen
Legemiddelnavn: Aporex
Mildt Opiatbasert smertestillende for lave til moderate smerter, ikke sett på som mer
effektiv enn aspirin i å bedøve smerte, har også anti-hosterefleks egenskaper.
Selges ofte blandet med koffein i statene for å forhindre misbruk.
Overdose: Vanlige doser rundt 1 tablett (70mg virkestoff) 3-4 ganger daglig.
LD50 tall var varierte og tvilsomme, fra 800mg i en dose under 24 timer til 282mg/kg.
OBS! Inneholder paracetamol, se under!

* Klorpromazin
Legemiddelnavn: Largactil Aventis Pharma
Sløvende Antipsykotika, Interaksjonene er mange:
Bedøvelser, barbituater, antihistaminer og andre narkotiske stoffer, kombinasjon
vil i de fleste tilfeller øke effekten og/eller bi-virkninger av stoffer (CNS-deppresiva interaksjon).
I kombinasjon med andre antipsykotika kan organfunskjoner reduseres.
Overdose: Vanlig doser rundt 25mg, en studie ga pasienter
1,200mg døgnet (kontrollerte omgivelser, andre medikamenter ble brukt for å kontrollere noen bivirkninger)
LD50 i rotter: 23-49mg/kg I.V. i Hund: 30mg/kg I.V
OBS! Mange interaksjoner!

* Karisoprodol
Legemiddelnavn: Somadril
Muskelavslappende, kommer i pilleform, klassifiseres av flere brukere
som et typisk 'apedop': Ingen tankegang, høyere doser kan resultere i
black-outs, kramper har også blitt rapportert.
Gir også mindre toleranse for alkohol.
Overdose: Vanlig dose er 1 tablett (350mg) 3-4 ganger daglig ifølge
rapporter skal det ikke mer en 2-3 tabletter over vanlig dose som
skal til for å få en potensiell dødelig dose, dog de som har bygget
opp toleranse kan tåle mer.
* Kodein
Legemiddelnavn: Paralgin forte/major/minor og Pinex Forte/Major
Svak Opiatbasert legemiddel, kommer i pilleform, brustablett, stikkpille.
Lang historie som rusmiddel ettersom stoffet finnes naturlig i opiumsvalmuen.
Brukes som smertestillende og for å redusere hosterefleksen.
Effektene er de samme som morfin, bivirkninger omfatter akutt forstoppelse,
lamming av brekningsrefleksen som kan føre til sterke smerter.
Kodein dannes om til morfin i leveren, og vil faktisk resultere i at man
scorer positivt til morfin på evt dop-tester.
Overdose: Vanskelig å finne informasjon om nøyaktig dose,
350mg rapporteres som grunn til sykehusinleggelse, mens misbrukere
har rapportert bruk fra 30-400mg og en fatal dose er på 800mg.
OBS! Inneholder paracetamol, se under!
* Ethylmorfin
Legemiddelnavn: Cosylan Recip.
Opiatbasert legemiddel, kommer i flytende form.
Er svakere enn morfin men sterkere enn kodein, selv
om det går igjennom de samme rutene: Det omdannes til morfin
i leveren. Og derfor er virkningene omntrent helt like.
Overdose: Lite/Ingen info om nøyaktig dose,
men i finsk rapport nevnes det å være så lavt som 500mg.
Vanlige doser varierer fra 5 tilogmed 50mg.
* Tramadol
Ledemiddelnavn: Tramadol «ratiopharm» / «HEXAL», Nobligan Grünenthal/Retard
Svak Opiatbasert legemiddel, kommer i kapsler. skal ikke brukes med MAO-hemmere.
Smertestillende effekt, følelse av velvære. Det kan oppstå
kløe, oppkast.
Overdose: ca 400mg, fører til brekninger, trøtthet, kramper og
kan føre til død.
* Morfin
Legemiddelnavn: Morfin-Skopolamin «Nycomed Pharma», Morfin «Nycomed Pharma»,Dolcontin, Morfin Epidural «Nycomed Pharma».
Sterk Opiatbasert legemiddel, kommer som injeksjonsveske, pilleform og granulat(nesten pulver).
Typisk opiat effekt, varm følelse, velvære, sterkt smertestillende.
Stor forsiktighet med bruk av MAO-hemmere.
Overdose: Dolcontin (depotgranulat) er 60mg høyeste gitte dosering en gang hver 12. time,
tabletter kan brukes i dobbel dose (dvs 120mg).
Det finnes dog rapporter på at folk med toleranse bruker alt fra et
par hundre mg til 4000-5000mg per dag.
* Hydromorfon
Legemiddelnavn: Palladon
Sterk Opiatbasert legemiddel, en av to morfinderivater (andre er oksykodon, se under),
kommer i kapselform. Skal ikke brukes med MAO-hemmere.
Sterk smertestillende effekt, følelse av velvære, trøtthet.
kan gi kløe, magesmerter, oppkast.
Overdose: Vanlig dose er 1-2mg hver 4. time, som skal være mer
enn nok for å dempe akutte smerter og gi døsighet, lite eller
ingen informasjon om dødelig dose.
* Oksykodon
Legemiddelnavn: OxyContin Mundipharma, OxyNorm Mundipharma
Sterk Opiatbasert legemiddel, en av to morfinderivatr (andre er hydromorfon, se over),
Sterk smertestillende effekt, følelse av velvære ,trøtthet.
Mindre sjangse for kløe enn hydromorfon (se over)
Overdose: Vanlig dose er 10-20mg hver 12. time, lite eller
ingen informasjon om dødelig dose.
* Fentanyl
Legemiddelnavn: Fentanyl «Alpharma»/«Hameln»/«Meda»/«HEXAL», Durogesic Janssen-Cilag, Actiq Cephalon
Sterk Opiatbasert legemiddel, kommer i form av injeksjonsveske, depotplaster og sugetabletter.
Effektene minner om heroin, og det har blitt solgt som heroin på gaten
(i statene spesifikt, under navnet "China white").
Uvanlig å kunne skaffe i ren form, utvis ekstrem forsiktighet, vanlig doseringer på 30-50 mg pr ml injeksjonsvæske.
Overdose: Rapporteres å være 0.03 mg/kg (mg per kilo kroppsvekt) intravenøst i aper, nøyaktig tall på mennesker finnes ikke.
* Ketobemidon
Legemiddelnavn: Ketorax Pfizer
Sterk Opiatbasert legemiddel, kommer som injeksjonsveske og tabletter.
Stor forsiktighet ved bruk av MAO-hemmere.
Typisk opiat effekt (samme effekt som morfin rapporteres),
sterkt smertestillende, trøtthet.
Overdose: Vanlig dose er 1-3 tabletter pr 4.-6. time,
Lite eller ingen info om dødelig dose.
* Buprenorfin
Legemiddelnavn: Norspan Mundipharma, Temgesic Schering-Plough, Subutex Schering-Plough
Finnes som injektsjonsvæske og resoritabletter (oppløses under tungen)
Sterk Opiatbasert legemiddel, er også en partiell agonist, dvs: brukes også
til behandling av opiatavhengige, av denne grunn vil optiatmisbrukere oppleve
små abstinenssymptomer.
Stor forsiktighet ved bruk av MAO-hemmere.
Typisk opiat effekt, smertestillende. Kvalme og oppkast er rapportert.
Overdose: Vanlig dose er 0,3-0,6 intramuskulært hver 6.-8. time,
resoritablettene brukes en (0,2 eller 0,4) på samme tidsskala.
lite informasjon om dødelig dose, i opioidsubstitusjon brukes 12-24mg daglig.
Iflg. Svensk und. 236mg/kg i rotter, men ned til 38mg/kg i blandingsmisbruk
(flunitrazepam).
* Petidin
Legemiddelnavn: Petidin Nycomed Pharma
Sterk Opiatbasert legemiddel, kommer som injeksjonsvæske og stikkpiller.
Stor forsiktighet ved bruk av MAO-hemmere.
Typisk opiateffekt, smertestillende, svimmelhet.
Kvalme og brekninger er rapportert.
Overdose: Vanlig dose på 100mg opptil 6 ganger i døgnet.
Dødelig dose rapporteres å være 1g.
Stimulerende (Antideppresiver o.l.)
Stoffer som virker stimulerende (oppkvikkende), endel av
disse inneholder MAO hemmere, et stoff som hindrer produksjon
av visse ensymer, dette fører til at dopamin og serotonin (stoffer
i hjernen som forbindes med glede, lykke) ikke blir ødelagt så fort,
og man føler seg gladere.
Faren imidlertid er at MAO hemmere kan få visse andre medikamenter
til å få kraftigere effekt, les under.

* Metylfenidat
Legemiddelnavn: Concerta Janssen-Cilag, Equasym UCB, Ritalin Novartis
Sentralstimulerende middel, kommer i pilleform.
Skal ikke brukes sammen med MAO-hemmere.
Brukes til behandling av deppresjoner, ADHD og narkolepsi.
Effekten er oppkvikkende, men større doser kan resultere i
skjelvinger, tørr munn, oppkast.
Overdose: Dagsdose skal ikke overskride 60mg, dødelig
dose er vanskelig å si men rapporteres å være 50mg pr kilo i rotter.
Sist endret av Dodecha; 1. mars 2009 kl. 05:37.
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Trådstarter DonorCrew
* Modafinil
Legemiddelnavn: Modiodal Organon
Mild sentralstimulerende middel brukes mot narkolepsi
og andre søvnforstyrrelser, kommer i pilleform.
Effektene er våkenhet, uten så mye av fysiske effekter
(stramme kjevemuskler, skjelvinge o.l.), kan føre til
opphisselse, aggresivitet og anoreksi.
Misbrukpotensiale ikke tilstrekkelig utredet.
Overdose: Vanlig bruk er maks 200-400mg pr døgn,
lite eller ingen info om dødelig dose, men ifølge
noen kilder skal det veldig mye til.
* Atomoksetin
Legemiddelnavn: Strattera Lilly
Sentralt virkende middel (ikke sentralstimulerende) som brukes
til behandling av ADHD. skal ikke brukes sammen med MAO-hemmere.
Effektene er våkenhet, men med mange hyppige bivirkninger:
Smerter i mage/tarm, oppkast, kløe, lite matlyst, influensasymptomer,
aggresitivitet.
Overdose: Vanlig dose ungdom under 70kg, 0,5mg pr kilo,
ungdom over 70kg 40mg-80mg, maks døgndose 150mg.
Lite eller ingen info om dødelig dose.
* Piracetam
Legemiddelnavn:Nootropil UCB
Psykostimulant GABA-derivat (ikke sentralstimulerende), som brukes til behandling
av kortikal myoklonus (plutselige muskelkramper/rykninger, epelepsi).
Sies også å være et såkallt "SMART drug", rapporter om klarere tankegang,
bedre hukommelse, læreevne i tillegg til hallusinasjoner.
Negative effekter forekommer også, som muskelspasmer, nervøsitet, søvnighet,
hodepine, svimmelhet.
Overdose: Maks vanlig dose er 24g daglig (7,2g-12g er standard),
lite eller ingen info om dødelig dose, men skal være veldig høy (4,5g per kg i rotter).

Advarsel angående MAO hemmere
MAO hemmere hindrer produksjon av ensymer som tar opp
serotonin og dopamin, dette fører også til at andre medikamenter
kan fordoble effekt, noe som kan i værste fall føre til fatale
blandinger av medikamenter.
Sjekk alltid oppføringene på felleskatalogen om
de medikamentene du bruker kan brukes med MAO hemmere, det
vil alltid stå om de ikke skal brukes sammen med de.

Advarsel angående Paracetamol
Paracetamol har en veldig smal terapeutisk-indeks, dvs. en 'vanlig' dose er
ikke langt ifra en giftig dose.
Akutt massiv overdosering av paracetamol kan gi alvorlige leverskader og
føre til død innen få dager.
Den levertoksiske dose varierer fra individ til individ, men det er
vanligvis liten fare for leverskader ved doser mindre enn 10 g.
Alkoholisme øker sensitiviteten for paracetamol, og sjangsen for å få
en overdose er betydelig større.
Symptomene kan komme først etter 2 døgn og har få symptomer annet
enn oppkast (massive overdoser fører til at man føler seg 'syk' og
ømet i mage området), man føler seg ikke sløv og mister ikke noe bevissthet.


Artikkelen oppdatert sist: 15. Mars 2007

Kilder:
Erowid
Universitetet i Oslo's bibliotek, Rettningslinjer for smertebehandling i Norge
Felleskatalogen
Lycaeum Opiod FAQ
Ashweb LD50
Wikipedia
Sist endret av Dodecha; 21. august 2008 kl. 00:14.
Takk for denne! Jeg skulle til å spørre om benzodiazepiner, men ser nå at du har linket til z0ps post ang. disse. Bra jobba!
▼ ... over en måned senere ... ▼
A Real Human Bean
Mullah's Avatar
Donor
Jeg må også bare si; Takk! Takk! TAKK! Flott tråd!

... Om bare brukerene kunne lære seg å bruke den. *bump*
Utrolig flott! Uansett om man ikke er en "rusmisbruker"(ikke oppfatt det feil! Vet jeg trør på tynn is, men det er det "generelle" uttrykket), så kan folk flest bruke denne og lære mye. Legemidler er jo laget for å kurere gruff, og brukes av alle. Dermed er det kjekt å vite det lille ekstra
Kjempe flott tråd. Siden du har litt peiling, så syns jeg du skal skrive ned deg selv på kildelista! :P Men ellers, en kjempe bra tråd!
Xanor 0,25mg er hvite, ovale og med delestrek. Er vel kanskje disse du sitter på da?
Usikker på hva de går for, men ville aldri betalt mer enn 15-20,- for 0,25mg.
viste ikke at den var noen som solgte de 0,25.. Hvis du må betale 15-20 kr for dem er det jo veldig dyrt da, siden du må spise 4 stk for å bli like loka som med 1 vanlig..

off topic: Er Xanax navnet på xanor i tyrkia?
http://www.opt.pacificu.edu/ce/catal...6-PH/xanax.jpg
det er Xanax (upjohn)
ligner den?
Sist endret av halla; 13. november 2006 kl. 13:34.
Sitat av Juno
Hei, har kommet over noen små hvite piller som visstnok skal være Xanor (eller en annen utenlandsk utgave av Alprazolam)
Det jeg lurer på er hvor mange mg de er på, jeg vet det ikke er 1,2 eller 3mg for disse vet jeg åssen er ut.
Pillene er små avlange og hvite med delestrek, minner på en måte om grønne Rohypnol, barre at disse er hvite..
Er nesten prikk like som Zyrtec også for de som har sett dem..

Så er de 0,5mg eller 0,25mg? og hva er prisen på disse egentlig, vet bare ca pris på de kraftigere typene..
Vis hele sitatet...

Står det ikkeno på de? Er det bare delestrek?
Sitat av halla
Vis hele sitatet...
Hjelper vel lite om de "ligner"? Cipralexene mine ligner om man fjerner stempelet.. iallfall på formen, om ikke størrelsen. De på bildet har dessuten påskriften XANAX 0,25.

Sitat av Juno
Pillene er små avlange og hvite med delestrek, minner på en måte om grønne Rohypnol, barre at disse er hvite..
Er nesten prikk like som Zyrtec også for de som har sett dem..
Vis hele sitatet...
Zyrtec, er de nesten pølseformet? Husker ikke, men i såfall ligner de absolutt ikke bildet halla linker til.
Sist endret av bread; 13. november 2006 kl. 14:06.
ja men dette er merkevaren, mange mange som produserer generic alprazolam lager i samme form og styrke på tablettene som originalen
Sitat av otherside
viste ikke at den var noen som solgte de 0,25.. Hvis du må betale 15-20 kr for dem er det jo veldig dyrt da, siden du må spise 4 stk for å bli like loka som med 1 vanlig..

off topic: Er Xanax navnet på xanor i tyrkia?
Vis hele sitatet...
Nå er det ingen fast pris over hele landet... La oss si at du betaler 40 spenn for 1mg alprazolam, da skal det ikke akkurat mye hoderegning til for å finne ut hva du betaler/selger 0,25mg alprazolam for.
okei, her koster bikkjebein 2mg 35,- kr. Så da koster de 0,25 mg 4 kroner da eller? Du kan jo ikke regne det ut sånn.
Det er vel heller tvilsomt, noen kroner + - blir det jo alltid.
Sitat av halla
Vis hele sitatet...
Nei ligner ikke den, den er mer avlang pluss at jeg mener å huske det ikke sto noe på dem..
Zyrtec og Cetrizin eller hva det het mener jeg og har dem samme formen..
På funken kjennes det ut som 0.5mg men det er så jævig vanskelig å bedømme sånt så hårfint..
Er det bare en dele strek? ikke tre?
Sitat av Berntern
Er det bare en dele strek? ikke tre?
Vis hele sitatet...
Om jeg ikke tar helt feil så er det vel Xanor 2mg som har 3 delestreker.
Som sagt! 2mg xanor har jeg både sett og smakt og de har tre delestreker. disser er ikke ovale på noen måte, og har kun en delestrek på ene siden. dem er kanskje en centimeter lange, eller mulig en halv. husker ikke helt hvor lang en centimeter er (eller forkortelsen for den saks skyld heller.. heh)
▼ ... noen uker senere ... ▼
Kommentar på Buprenorfin: Stemmer at TemGesic kommer i 0.4mg og 0,2mg styrke.Men Subutex, som du også har listet, finnes i styrkegradene 2mg - 8mg.Så at letal dose er under det dobbelt av effektiv dose er bare sprøyt.Jeg bruker selv Subutex 2x8 mg daglig, og har ved noen anledninger tatt ihvertfall det dobbelte, uten bivirkninger.Felleskatalogen sier:"16 mg per os til voksen ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning"
Når det er sagt, selv om faren for overdose ikke er like stor som ved bruk av andre stoffer, er dette et sterkt avhengihets-skapende stoff som bør behandles med største respekt.
Sist endret av streckster; 7. desember 2006 kl. 14:49.
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Trådstarter DonorCrew
Kjekt at folk bidrar litt streckster, til mitt forsvar så står det at jeg ikke kom over noe skikkelig ld50 informasjon om doser angåene buprenorfin, bare en tvilsom rapport.
▼ ... over en måned senere ... ▼
hei folkens, jeg bor i tyskland, hvor man faar kjOpt rene diphenhydramin tabletter á 50mg i 50stk pakninger for €7, RESEPTFRITT... ca 56 kr.....

flytta hit for og faa metadon pga min unge alder(i norge er den "litt,men bare litt" flexsibel grensa paa 25 aar(jeg er 21).. og siden jeg begynte og skyte H naar jeg var 16, og er naa 21, mener jeg at det holder naa).. + at jeg da ogsA slepper metadon kOen.. (vill ikke stryke med av hero bare fordi jeg ikke er gammel nok og maa vente uansett i opptill 1aar fOr jeg ville fAtt vite svaret paa sOknaden, pga alt den byrAkratien i norge)
her gikk jeg til legen, forklarte problemet mitt, og fikkk min fOrste dose metadon 5 dager senere!!!

men tilbake til den egentlige saken!! . Har nemlig aldri hOrt om dette virkestoffet som rusmiddel i norge fOr... Diphenhydramin heter det her, men sOkte meg fram til at det, het vist difenhydramin i norge.. bare liten forskjell da menn... jeg mener bare at de pillene smeller som bare det!! og jeg bruker 3 mg fluniterazepam(vanlige "gamle" grOnne rohypnol som har blitt forbudt i norge) om dagen, som jeg fAr forskrivet i tilegg til metadonen, men disse pillene, smeller skikkelig med bare 2-3 stk.....(nesten bedre enn flunitrazepam, pga min hOye toleranse)

sA for en Heroin Narkoman kan man fA et "supert" liv her, hvis du ikke har noen andre utveier lenger.. ( har selv vArt pa 7 forskjellige avrusninger og kollektiver,og det lengste jeg har vArt et sted var 8 dager) sA da mener jeg at metadon er en mulighet for meg, og den muligheten har gjort livet mit til en drOm i "narkomans Oyne" jeg fAr det kroppen trenger, metadon og rohypnol(har sterke angstlidelser og sosial forbi + store sOvnvansker)

Men jeg prOver igjen.. hehe..

Ville bare vite om noen som har erfaring med dette stoffet i norge(difenhydramin)!? vet eller truuur da, at de ikke finnes i "ren virkestoff pille" i norge, bare som tilsetningstoff i andre ting, og folk har extrahert de... men som sakt her fAr du rene 50mg piller uten resept for 56 norske kroner - 50 stk piller á 50mg...

Saa tilbake til spm mitt, har noen av dere prOvd det stoffet, og hva synes dere om det?ble litt "revet" med naar jeg skrev, sA sorrry for alt det som egentlig ikke har noe med difenhydramin og gjOre!
Sist endret av tezis; 10. januar 2007 kl. 16:54.
Har ikke prøvd det, men slo det opp på Erowid, og det så ut til å ha en veldig høy andel negative tripprapporter. Tror jeg ville ligget langt unna noen rekreasjonell bruk av dette stoffet. Ser også at det ligner på dimenhydrinate, som også mange har dårlig erfaring med. Ikke for å moralisere, men tror man skal være VELDIG forsiktig med dette.
reseptfri anti histamin sovepiller. boring. samme 'kategori' som vallergan.
Er det Betadorm-b? dormidina?
Merka ingenting på noen av de ikke litt døsig engang

edit: men så spiste jeg bare 1 til ett par stk, kanskje det er mer morro/bedre søvneffekt i høyere doser....
Sist endret av halla; 10. januar 2007 kl. 17:25.
ja,siden de vanlige er på 25mg,men de her er forte i tilegg, altså extra sterke.

så "vanlige" difenhydramin tabbiser her også er på ca 15-25 mg.. de jeg snakker om er 50 mg/stk!


men er nok et antihistamin ja,
men fan ikke kjipt..man trur det lissom ikke at det kan være et antihistamin når du tar det, pga virkninga! virker helt annerledes
jeg har prøvd det meste av antihistaminer og apedop, og det her er ikke noe alla valergan elelr Phenergan eller no annen neurolep. dritt..... så ikke utal dere negativt om stoffet, hvis dere ikke har prøvd det.... HUSK overskriften!! er vel en grunn til at det ikke finnes i norge...trur jeg... ?ivertfall blir man ikke trøtt, og etter 2-3 piller blir du i ca lik form som valium, hva som gjelder huet, men er jo som sakt et antihistamin, men IKKE likt de andre antihi. i det hele tatt..
tar du ca 50 mg blir du trOtt, tar du over 100-150 mg får du en alright rus.... veldig slapp og går som om du skulle vært drita..og ved ca 250mg blir du veeldig vimsete, som om du skulle ha spist no hyppere og drekki litt.. sånn kan jeg beskrive det vertfall!

men har hørt også negativt om de ved høye doser! (500mg)

de heter Emesan her! finnes nok ikke som rene pilller i norge, ganske så sikker på det! jeg hadde besøk av en venn fra norge, han tok med seg 5 pakninger med 50stk i vær, siden han var så begeistra,og mente også at han kan selge de godt i norge!

så det MÅ jo også være no spess med det stoffet, siden det ikke finnes i tabbiser i norge!( sjekka felleskatalogen på alllle måter)


og en ting til.. når jeg får rohyhnol av legen her og metadon, ville jeg vel aldri bruke de, vis de ikke funker digg! 10mg valium på brett koster 60 kr her for et brett!! da ville jeg heller kjøpt det siden det er nesten like dyrt! og jeg lover... når du går i "narkostrøket"( alla skippergata, bare at det er et helt kvartal" her, da fAr du ALT... alle typer piller til sprø priser.. en uåpna pakning ekte Roche grønne, 20 stk pakning, koster ca 150 kr her!!!!
Sist endret av tezis; 10. januar 2007 kl. 17:48.
Mine betadorm er hvartfall 50mg. Har noen liggende fortsatt
vet ikke hvor sterke dormidina er men femi navn så sikkert ikke så sterke ;D

De jeg snakker om er også fra tyskland forresten.
Sist endret av halla; 10. januar 2007 kl. 17:48.
japp, de er fra tyskland!!!
spis ca 5 stk opå engang og drekk en pils, da lover jeg deg at du er i form... men det kjipe med de er at du for hangover dagen etterpå... som sakt, apedop

sjekka akkuratt dormidina,det
er Doxylamin, det er ca,halvparten så sterkt som diphenhydramin + at det ikke "funker eller smeller" på samme måte... de andre smeller vel ikke akkurat heller, men er konge at de er reseptfrie!! jeg spiser de hver dag nesten, i tilegg til det jeg for av legen ,meta, flunitraz. for da smeller de stoffene mye bedre også pga den diphenhydramin en
Sist endret av tezis; 10. januar 2007 kl. 18:05.
▼ ... over en måned senere ... ▼
Noen som vet hva dette kan være for noe? Ganske små, tynne og avlange (med delestreker) hvite tabletter som det står U 94 på?
Sist endret av Spacegirl; 8. mars 2007 kl. 01:51.
første treff på google: alprazolam.

http://www.pharmer.org/node/623

edit: typo
null stress, men husk å google selv før du spør neste gang
▼ ... noen uker senere ... ▼
er 2mg xanor (alprazolam) de du faar paa apoteket i norge..har 4 dele streket paa tvers... ekte norke..som dere vist har finni ut
Cosylan (ethylmorphine) kan ha en respirasjonshemmede virkning. hva er farene med å drikke cosylan (små mengder) hvis du har tatt/skal innta pepper samme dagen?
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Trådstarter DonorCrew
Liten til ingen, de respirasjonshemmende effektene oppstår bare når man har tatt store doser.
Og man vil heller legge merke til svimmelhet/ubevissthet/kvalme før man ser de respirasjonshemmende effektene (så og si samme dealen med de andre opiatene).

Har aldri hørt om noen interaksjoner mellom ethylmorfin og amfetamin, men hva er egentlig grunnen å ta et sentraldempende stoff for å så ta et sentralstimulerede?
▼ ... over en uke senere ... ▼
De 600mg er gigantiske da.
Kan ta bilde hvis du vil?
edit2: Her er bilde av Ibux 600mg, så du kan sammenligne:
http://img.photobucket.com/albums/v2...0257Medium.jpg
Sist endret av Bundy; 12. april 2007 kl. 03:10.
Jeg har et forslag (hovedsaklig fordi jeg er fette lei av at de opprettes en ny tråd om legemidler hver eneste dag): kan vi ikke bare ta alle spørsmål om legemidler i denne tråden? Det ville gjort det veldig mye enklereå lese gjennom forumet istedenfor at jeg må lese gjennom femten topics om somadril.

Håper folk tar det til etterrettning
Sist endret av Gest; 12. april 2007 kl. 12:21. Grunn: Glemte å krive inn noe
▼ ... noen uker senere ... ▼
Hvor mange paragin forte piller kan man ta før man slukner helt?
Mnemonic Courier
Bothrops's Avatar
Hvis du mener dø, tror jeg du må hive i deg 20-30stykker, men det hjelper på med alkohol.
Sist endret av Bothrops; 1. mai 2007 kl. 16:31.
Hvis man er keen på å bare være helt slapp og sløv, for å bare glemme i en liten periode da?
Paralgin forte spiser leveren din, med mindre du konsentrer den. Paralgin forte er ikke noe og ruse seg på etter min mening, det finnes mye annet du heller kan ta for og bli "sløv".
jeg spiste 8x forte for lenge siden. ble svimmel etterhvert, så sovna jeg plutselig. "Morro" og bortkastet..
Hva med å svelge et par ibux tabletter med vodka? Hvor mange kan jeg ta da?
«Joo-jeok»
Nichotin's Avatar
DonorCrew
Du vil ikke kjøre pillekombinasjoner bare for å glemme, seriøst. Hvis du har problemer er det ikke lurt å ruse seg for å glemme dem en periode. Masse Ibux og alkohol har en viss sjanse for mageblødninger.
Sist endret av Nichotin; 1. mai 2007 kl. 17:25.
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
Trådstarter DonorCrew
Det står lengre oppe her under "Kodein", misbrukere rapporterer doser fra 30 til ca 300 mg, MEN parlgin forte inneholder paracetamol, som definitivt ikke er bra for levra di.
10 piller paralgin forte vil tilsvare 4 gram med paracetamol, ikke en dødelig dose, men du burde tenke deg om du virkelig har lyst å kjøre i deg all den paracetamolen bare for å få 'glemme' ting.

Evt prøv deg på en kodein ekstrasjon, noe som også har blitt beskrevet her på forumet om du søker.

Edit: Ibux er enda mer bortkastet tid, jeg har aldri hørt om et tilfelle der noen har ruset seg på ibuprofen (virkestoffet i ibux).
Sist endret av Dodecha; 1. mai 2007 kl. 17:28.
Hat lest at noen legger valiumer og hyppere under tunga og lar de smelte, mens andre bare dropper de, og noen knuser de i vann og drikker...

Er det egentlig noen særlig forskjell på måten man skal innta f.eks blåvalium og dobble Rohypnol for å makse effekten?

hehe...bortsett fra å skyte det da...men det ekke aktuellt så ikke engang gidd å nevn det
Sist endret av slappen; 2. mai 2007 kl. 10:17.
virkningen kommer fortere om du legger de under tunga.
OK - takk for svar.
Mer nysgjerrig: fungerer det likt å løse de opp i vann og drikke det?
Og når du sier virkningen kommer fortere - betyr det også at intensiteten blir sterkere - men virketiden kortere?
Kort sagt er jeg vel bare på utkikk etter størst kick - virkningstiden er sekundært
fungerer det også, men det tar litt lenger tid før det virker.
Personlig ville jeg lagt dem under tungen
▼ ... noen uker senere ... ▼
hei hei.. var på fylla i går jeg og en kompis.. kjøpte 20 blå..
tok ti stk hver og det ar var ikke med store mellomrom dem gikk ned..

kan det være farlig og ta så mange sammens med alkohol? og hvor lenge varer det da?

hvordan virkning er vanligst og få hvis man blander valium og alkohok?

Mvh
optimal
Vet du om det var 5 eller 10 Mg? Det som skjer meg, er at jeg ikke husker noenting, så hva slags "Rus" det gir blir litt vanskelig å huske på!