Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  3 803
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Hvis jeg har fått stygge bivirkninger av et stoff og bare går inn på legevakten og bryter sammen, forteller om symptomene og stoffet tatt. Hvis jeg nekter å oppgi personalia, vil jeg da kunne slippe å bli meldt og miste førerkort og også slippe å betale?
Hvis du må ha akutt hjelp får du sikkert behandling uten å oppgi personalia først.
Det er jo folk som er så dårlig att de ikke kan gjøre rede for seg.

Så får du heller satse på å løpe derfra etterpå.
Bare en gang til?
Drsskkr's Avatar
Donor
Halla

Finner ingenting på nettet om dette men du kan jo evt ringe legevakta og høre med de om du er pliktig til og oppgi personalia visst de skal behandle deg og ta det derifra.

Men jeg regner med du må oppgi personalia visst du skal bli behandlet så de kan loggføre det i helseregistre ditt og det gir litt mening om du må det også.

Er det Legemidler du har tatt eller Illegale stoffer?!

Og du kan jo late som du ble dopa ned da du var på fest?!
§ 162.Brudd på identifikasjonsplikten

Den som ikke oppgir sitt navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel til et stevnevitne, en polititjenestemann eller annen offentlig myndighet som ber om opplysningen som ledd i tjenesteutøvelsen, straffes med bot. På samme måte straffes den som oppgir uriktige slike opplysninger om seg selv eller andre.
Vis hele sitatet...
Blir vell et definisjon spørsmål, er lege en offentlig myndighet?

Saken gjaldt spørsmål om en lege under sitt arbeid for en interkommunal legevaktordning skulle anses som offentlige tjenestemann i forhold til straffeloven § 127.

I likhet med lagmannsrettens flertall kom Høyesterett til at straffeloven § 127 fikk anvendelse. Dommen i Rt. 1997 side 1938 – som gjaldt en lege som hadde driftstilskudd – må innebære at en lege i sitt ordinære arbeid som fastlege ikke anses som offentlig tjenestemann i denne relasjonen. Høyesterett viste imidlertid til at legevakttjeneste er en spesiell form for legevirksomhet som i særlig grad har fremstått som en offentlig oppgave, noe som har medført at det er etablert kommunale og interkommunale legevaktordninger. Legen var tilknyttet denne ordningen gjennom et vilkår fastsatt av kommunen – med hjemmel i lov – i forbindelse med inngåelsen av fastlegeavtalen.
Vis hele sitatet...
Jeg fant dette, vet ikke om det relaterer. Advokat er jeg heller ikke, bare noe jeg fant mens jeg lette. Ta det med stor klype salt.

Håper det ordner seg, husk at førerkort og penger kan du få tilbake. Helsa er ofte ikke like enkelt med.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2...L_2#KAPITTEL_2
https://www.domstol.no/enkelt-domsto.../hr-2007-86-a/