Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  3 1427
Hei! Skal hente avhørspapirer og skrive under i morgen. Kan jeg la være og skrive under? Og i og med at jeg tenker å stille uten advokat, kan jeg be om å få alle papirer de har på meg ang saken?

Gjerne kom med så mye rettigheter til meg som mulig. Mvh

Med papirer osv mener jeg at jeg har e rettssak om en mnd.
Sist endret av MatPlussMat; 3. juli 2018 kl. 23:39. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Hva er avhørspapirer? Hvorfor I all verden skal du stille I en rettsak uten advokat? Hva er det du har gjort?

Nei, kun advokater får tilsendt papirer og kan beholde disse. Du får kun innsyn på politistasjonen, men får ikke med deg noe.
§ 16-1.Mistenktes og forsvarerens rett til dokumentinnsyn
Mistenkte og hans forsvarer har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter reglene i straffeprosessloven § 242.

§ 16-3.Gjennomføringen av mistenktes rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene
Dokumenter som mistenkte har rett til å gjøre seg kjent med i saken, leses opp for ham eller han gis anledning til selv å lese dem i politiets eller forsvarerens nærvær. Når det anses ubetenkelig, kan politiet tillate at mistenkte gis kopi av dokumentene.

§ 8-14.Utarbeidelse av rapport om avhøret
Det skal settes opp rapport om avhør av mistenkte og vitne.

Rapporten skal angi tjenestedistrikt, tiden og stedet for avhøret, avhørets varighet og hvilken tjenestemann (navn og stilling) som har opptatt forklaringen. Det skal også angis hvem som ellers har vært til stede under avhøret. Videre skal rapporten gi opplysning om hva saken gjelder og avhørtes navn, adresse og stilling. For nærmere personopplysninger om mistenkte skal det vises til personaliarapporten som skal settes opp etter § 8-15. Ved avhør av vitner skal rapporten inneholde de opplysninger som er nevnt i § 8-10 annet ledd. Ved avhør av anonyme vitner etter straffeprosessloven § 234 a skal personopplysninger og andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent, protokolleres og oppbevares etter reglene i kapittel 8A.

Enhver forklaring skal skrives ned. Tilståelser og andre særdeles viktige uttalelser bør så vidt mulig gjengis med avhørtes egne ord.

Forklaringen skal leses opp til vedtakelse. Dersom avhørte ønsker det, kan gjennomlesning tre i stedet for opplesning. Krever avhørte endringer, skal disse foretas ved tilføyelse til rapporten. Forklaringen skal så vidt mulig forelegges avhørte til underskrift. Nekter avhørte å undertegne forklaringen, skal dette opplyses i rapporten.

Har det ikke vært anledning til å skrive ned forklaringen på stedet, skal det gjøres snarest mulig.

Rapporten bør fortrinnsvis skrives på skrivemaskin, med mindre protokollasjon skjer ved diktat til lydopptak etter reglene i § 8-16 sjette ledd. Eventuell kladd med avhørtes underskrift skal oppbevares på saken.

Av rapporten må det kunne ses om de former som er foreskrevet ved lov eller instruks er iakttatt.

Vedkommende som har skrevet rapporten skal undertegne denne.

Ved avhør over telefon bør rapporten om avhøret utarbeides i form av egenrapport fra tjenestemannen.


https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...-3-1#%C2%A78-2

Håper det hjalp litt!
Sist endret av Madworld; 4. juli 2018 kl. 00:51. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Blomzterkasse
Advokaten din kan få papirene. Du får de ikke. Ikke kopi av avhøret en gang får du med deg. Er advokaten din kul får du kopier av han. Blir du tatt med det kan han få problemer.