Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  1 5801
Har nylig sagt opp leie. Kan utleier bare fritt låse seg inn i leiligheten uten å si ifra etter oppsigelsen?
Nei. Utleier kan ikke kreve tilgang uten grunn. Det må også gies varsel i rimelig tid.

Grunner kan være vedlikehold. Siden du har sagt opp er du pliktig til å være behjelpelig med visninger, men du skal forsatt ha varsel innen rimelig tid. Det vil si rundt en uke i forveien minst.

Send følgende til utleier:

1. Jeg godtar ikke at noen tar seg inn i leiligheten uten min tillatelse. Tillatelse må gis for hver enkelt tilfelle. Jeg minner om at hvis dere låser dere inn uten at det er avtalt vil det være "ulovlig selvtekt", jf. husleielovens forarbeider i Ot.prp.nr.82 (1997-1998) s. 66 punkt 9.4.3. (https://www.regjeringen.no/no/dokume.../id159235/sec9)2. Jeg er klar over at dere som utleier i noen tilfeller har rett til å bli gitt adgang til leiligheten. Hvis dere trenger adgang til leiligheten må dere gi melding i rimelig tid, jf. husleieloven § 5-6 tredje ledd første punktum. Vi kan så avtale et tidspunkt som passer for begge parter.3. Jeg ber om at dere bekrefter at dere i framtiden ikke vil låse seg inn i leiligheten uten at det er uttrykkelig avtalt.4. Hvis jeg ikke får en slik bekreftelse, eller noen til tross for bekreftelsen låser seg inn uten tillatelse i framtiden, vil jeg skifte lås (se f.eks. Wyllers Boligrett [2009] s. 291) og trekke kostnadene fra husleia.
Vis hele sitatet...