Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  38 4987
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier at innføringen av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere har vært en så stor suksess at hun nå ønsker å utvide ordningen.

Aktivitetsplikten har vært innført for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Nå ønsker de å utvide slik at også andre aldersgrupper vil få aktivitetsplikt.

Isolert sett kan jeg se og forstå tankengangen. Samtidig så vet jeg fra tilfeller jeg kjenner til at det ikke er alle som er istand til å jobbe for ytelsen. Det som ikke sies er hva som skjer med de som ikke er istand til å møte daglig hos NAV, pga feks psyken. Jeg ser for meg at dette kan medføre at de som trenger hjelpen aller mest risikerer å bli fullstendig avskåret fra hjelp. Mennesker i dyp krise er kanskje heller ikke i stand til å argumentere for sin sak, eller istand til å innhente nødvendig dokumentasjon for å underbygge sin situasjon.

Skal vi være et samfunn som ikke hjelper de som ikke kan bidra? Føler dette kan være den aller største trusselen mot velferdsstaten. Starter vi først nedbyggingen så hvor stopper det? Hvem er det som neste gang skal ofres for at vi skal skal nå måltall eller få budsjettet i havn? Hva er den neste ordningen som står laglig til for hugg? Er det sykelønnsordningen? Fødselspermisjonen? Mange land har jo ikke fødselspermisjon, og det fødes jo barn der likevel. Er arbeidsgiverperioden for tøff for næringslivet? Hvorfor ikke la de syke ha sin egen forsikring som dekker lønn de første 14 dagene? Eller hvorfor stoppe der? Om man så ser at forsikringsordningen fungerer bra så kan man jo bare utvide den og avskaffe sykelønnen?

Er det slik samfunnet skal bli fremover? At det ikke er rom for de som faller utenfor A4 samfunnet? Bidra eller dø liksom?
Nå er det jo ikke slik at aktivitetsplikten er uten fritaksgrunnlag. Altivitetsplikt er hovedregelen, og så kan man søke om fritak hvis det foreligger særskilte eller medisinske grunner til at man ikke kan være aktiv.
Hele argumentasjonsrekken din bygger på en tankefeil som kalles for slippery slope. Altså at du i stedet for å fokusere på hva som faktisk skjer endrer du fokus til ekstreme hypoteser om hva som kan skje, uten noe bevis for det, for å appelere til frykt. Link

Selvfølgelig er det ikke slik at de som sliter så alvorlig pykisk at de ikke kommer seg til NAV blir å miste pengene sine, initiativet går ut på å få de som kan være i aktivitet ut i aktivitet. Dette er det flere positive aspekter med også, en ser for eksempel at blant de som først havner utenfor arbeidslivet over lengre perioder er det mange færre som kommer tilbake, noe dette er med på å motvirke. Det skal også snart innføres et pakkeløp innenfor psykiatrien hvor pasienter får lovfestet blant annet krav til rask utredning, så bildet du prøver å male om at vi beveger oss bort fra et samfunn som tar vare på alle er feil.

Videre er det faktisk slik at med det økende sykefraværet i Norge og den kommende (pågående?) eldrebølgen er vi nødt til å tilpasse oss for at systemet vårt skal være bærekraftig økonomisk, noe blant annet Jørgen Skavlan også argumenterer for her
Sist endret av Skepty; 6. september 2018 kl. 15:11.
Norge har ved neste valg hatt en høyrevridd regjering i 8 år. Kanskje det da går opp for arbeidere at det er lurere å stemme rødt(venstresiden) enn frp og høyre. Arbeiderpartiet er også mer høyreorientert enn tidligere. Så til spørsmålet ditt: ja! Du sitter ikke trygt på stønad eller som arbeidstaker i årene fremover! Litt etter litt smuldrer velferdssamfunnet bort og verdiene fordeles mellom private aktører. Helsevesenet privatiseres! Skummelt at så mye skal tilfalle enkelte, nå som teknologi frigjør så mye arbeidskapasitet. Sannheten er at vi alle kunne hatt en 4-6 timers arbeidsdag og fortsatt høy kjøpekraft og gode velferdsordninger. Tenk på hva du skal stemme neste gang!
Å få folk ut i aktivitet er ikke en måte å frarøve syke mennesker verdier på. Det er i alles interesse, også de som mottar sosialhjelp, at de ikke blir sittende stille, men at de utifra egen kapasitet blir inkludert i aktiviteter og at de vedlikeholder en viss kontakt med samfunnet og arbeidsmarkedet.
Sitat av smetti Vis innlegg
Litt etter litt smuldrer velferdssamfunnet bort og verdiene fordeles mellom private aktører. Helsevesenet privatiseres! Skummelt at så mye skal tilfalle enkelte, nå som teknologi frigjør så mye arbeidskapasitet. Sannheten er at vi alle kunne hatt en 4-6 timers arbeidsdag og fortsatt høy kjøpekraft og gode velferdsordninger. Tenk på hva du skal stemme neste gang!
Vis hele sitatet...
Det er ikke utelukkende negativt med privatisering heller, spørsmålet er hvordan det gjøres. Ofte er det slik at det offentlige er svært lite tilpasningsdyktig og tungrudd grunnet strenge reguleringer og byråkratisering, da kan det være både billigere og mer hensiktsmessig at vi har bedrifter og organisasjoner som konkurrer om kunder og oppdrag. Et bra eksempel på det i praksis er LASIK/LASEK, for bare noen få år siden var det en svært dyrt operasjon som ofte ikke ga så gode resultater, mens det idag fungerer svært godt og er billig å gjennomføre. Problemstillingen er hvilken måte privatiseringen gjøres på.
Jo og her kan det også ligge et kjempeproblem. At noen er for syke til å faktisk klare å samle seg til å fremskaffe dokumentasjon. Hvorfor tror du det er såpass mange uteliggere? De færreste bor jo utendørs fordi de er så glade i frisk luft og utendørsaktiviteter. De havner under en bro i en pappeske fordi de ikke fikser samfunnets krav. En som blir uten bolig og skal ha hjelp hos nav må til en viss grad være selvgående, nok til å klare å fremskaffe dokumentasjon, purre på saksbehandling, pese boligkontoret, søke her og søke dit. Skal disse menneskene risikere å også miste livsopphold?

For mennesker som har sauene hjemme eller som ikke psykiatriske tilfeller så vil slikt være en smal sak. Det er enkelt-tilfeller jeg tenker på. Var med på et prosjekt sist vinter å dele ut varmt tøy og soveposer til uteliggere. Eyeopener. Det var mange skjebner og fellestrekket var at de ikke fikset kravene fra nav så da ble ting som de ble. Så hadde jo mange av de tilleggsproblemer og mange var også tunge rusmisbrukere. De klarte å komme seg på nav en gang per måned å få livsopphold men de klarte ikke stå i det hos nav slik at de fikk bolig.

Man kan mene hva man vil om rusbruken og livsførselen, men dette var mennesker som trengte hjelp alle sammen. Og de var jo egentlig bare vanlige folk som deg og meg som livet hadde gitt en haug med bredsider. Til sist hadde de gitt opp. Jeg blir skikkelig opprørt. Møtte så mange varme og skikkelige mennesker sist vinter, ja de var nederst i samfunnet men de er jo folk. Og de må ivaretas. Og mange av disse frykter jeg vil ikke klare å håndtere krav om aktivitetsplikt. Det blir for mange skjemaer, for mye som må ordnes og for mange krav.

Sitat av Skepty Vis innlegg
Hele argumentasjonsrekken din bygger på en tankefeil som kalles for slippery slope. Altså at du i stedet for å fokusere på hva som faktisk skjer endrer du fokus til ekstreme hypoteser om hva som kan skje, uten noe bevis for det, for å appelere til frykt. Link
Vis hele sitatet...
Jeg tar ikke ting fra løse luften. Jeg var med på et frivillig prosjekt som delte ut tøy og soveposer til uteliggere sist vinter. Jeg har møtt haugevis av mennesker som ikke takler nav systemet. Og flere krav fra nav vil jo bare gjøre ting verre for dem. Hvordan skal de dokumentere sin helse? De har kanskje ikke vært hos lege de siste 5 åra. Medisiner kjøper de på gata.

Jeg tenker at det du er den som er for rask til å konkludere her.
Sist endret av random67489; 6. september 2018 kl. 15:22. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Det er sant at noen mennesker er for svakt stilt til å klare å skaffe seg den mest elementære nødhjelp, og derfor havner på gaten. Men mottar man først sosialhjelp, så er man i systemet, jeg vil påstå at veien da er svært mye kortere til å involvere fastlegen sin enn den er for mange av de som ender opp utendørs.
Selvfølgelig er det ikke slik at de som sliter så alvorlig pykisk at de ikke kommer seg til NAV blir å miste pengene sine, initiativet går ut på å få de som kan være i aktivitet ut i aktivitet. Dette er det flere positive aspekter med også, en ser for eksempel at blant de som først havner utenfor arbeidslivet over lengre perioder er det mange færre som kommer tilbake, noe dette er med på å motvirke. Det skal også snart innføres et pakkeløp innenfor psykiatrien hvor pasienter får lovfestet blant annet krav til rask utredning, så bildet du prøver å male om at vi beveger oss bort fra et samfunn som tar vare på alle er feil.
Vis hele sitatet...
Men hvordna skal de dokumentere det? Ser du ikke at det skaper problemer for de aller svakeste?

Pakkeløp? Du mener at du virkelig tror på dette? Når tallene bak viser at det blir stadig lengre kø og ventelister for hjelp i psykiatrien? Og samtidig så skjæres det inn til benet på liggedøgn på både psykiatrisk akuttavdelinger og de lokale DPS. Det er mange plasser der de har fått halvert antallet sengeplasser de siste 4 årene. Og det kan være opp til 12-18 måneders venting for å få starte poliklinisk behandling. I praksis så betyr det at folk skrives ut fra akuttmottak langt tidligere enn det som har vært vanlig, og da er langt sykere enn det som var normalt tidligere når folk ble skrevet ut. Så kommer de til et ukesopphold eller maks to på sin lokale DPS før de også dimmiteres derfra. Og køen hos DPS poliklinikk den vokser. Når og hvor skal denne raske utredningen finne sted?

Hvor passer det inn reelle bildet inn i det dømmescenarioet om raskere utredning?
Sist endret av random67489; 6. september 2018 kl. 15:29.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Jo og her kan det også ligge et kjempeproblem. At noen er for syke til å faktisk klare å samle seg til å fremskaffe dokumentasjon. Hvorfor tror du det er såpass mange uteliggere?

Så hadde jo mange av de tilleggsproblemer og mange var også tunge rusmisbrukere. De klarte å komme seg på nav en gang per måned å få livsopphold men de klarte ikke stå i det hos nav slik at de fikk bolig.

mange av disse frykter jeg vil ikke klare å håndtere krav om aktivitetsplikt. Det blir for mange skjemaer, for mye som må ordnes og for mange krav.
Vis hele sitatet...
Aktivitetsplikt og uteliggere har ingen ting til felles, og at du prøver å koble de to sammen er igjen en slippery slope, et krav om aktivitetsplikt for de som har evnene til det og bolighjelp til de som er uteliggere er to totalt uavhengige problemstillinger.

Det er ikke slik at de er for syke for å framskaffe dokumentasjon, da det ikke trengs. Så lenge de møter opp hos NAV kan de fatte et vedtak om at de har rett på bopel. Slik det er per idag kan de få en midlertidig bolig samme dag som de søker, fram til vedtaket om at de har rett på bopel er fattet, så kan de flytte til sin nye, permanente bopel. Videre er det slik at det er en svært liten del av befolkningen som står uten bolig, og de som ikke har en bolig gjør det som oftest indirekte eller direkte av eget valg. Det er også ofte personer som forskjellige helseorgan prøver å hjelpe, men de kan ikke holdes under tvang.

Ingen av disse vil få et krav om aktivitetsplikt så lenge de ikke er i stand til det, og uavhengig av det er det heller ingen skjemaer de trenger å ordne, det er noe som gjøres av saksbehandleren deres på NAV. Og om de skulle være eller skulle bli frisk nok til å være en del av samfunnet, er det slik jeg ser det utelukkende positivt at de hjelpes tilbake i arbeid.

Sitat av random67489 Vis innlegg
Men hvordna skal de dokumentere det? Ser du ikke at det skaper problemer for de aller svakeste?

Pakkeløp? Du mener at du virkelig tror på dette? Når tallene bak viser at det blir stadig lengre kø og ventelister for hjelp i psykiatrien? Og samtidig så skjæres det inn til benet på liggedøgn på både psykiatrisk akuttavdelinger og de lokale DPS. Det er mange plasser der de har fått halvert antallet sengeplasser de siste 4 årene.

Når og hvor skal denne raske utredningen finne sted?

Hvor passer det inn reelle bildet inn i det dømmescenarioet om raskere utredning?
Vis hele sitatet...
Det skal ikke lang utredning til for å kunne fatte et vedtak om at de er arbeidsufør om de virkelig er det, og det er heller ikke slik at det er aktivitetsplikt under utredningen, så før en eventuell konklusjon faller vil det være et ikke-problem.

Ja, jeg har troen på at pakkeløp kan være et effektivt virkemiddel for å effektivisere utredning og raskere gi folk psykisk helsehjelp. Da det blant annet stilles krav gjennom lovverket om at utredning og behandling ikke kan ta så lang tid som det har gjort tidligere.

At antall sengeposter reduseres er igjen en helt annen, isolert problemstilling, som jeg personlig er sterkt imot. Men om en ser på det objektivt er det ikke utelukkende negativt heller, en av tankene bak reduserte sengeposter er at de som sliter psykisk skal kunne forsette å være en del av samfunnet, slik at de ikke får seg en ny knekk med en gang de kommer tilbake etter behandling. Men det er en annen diskusjon.
Sist endret av Skepty; 6. september 2018 kl. 15:40. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av mentalmelt Vis innlegg
Det er sant at noen mennesker er for svakt stilt til å klare å skaffe seg den mest elementære nødhjelp, og derfor havner på gaten. Men mottar man først sosialhjelp, så er man i systemet, jeg vil påstå at veien da er svært mye kortere til å involvere fastlegen sin enn den er for mange av de som ender opp utendørs.
Vis hele sitatet...
Det er jo ikke det at de gremmes over å fortelle fastlegen om situasjonen eller snakke om at de bor ute eller ikke kan møte opp daglig. De har ikke forutsetninger for å klare å kontakte fastlegen. Ette mange år som uteligger, uten fast adresse vet de i det hele tatt hvem fastlegen er? Klarer de å bestille time også faktisk møte opp? Huske å få med seg de korrekte skjemaene til fastlegen, ta vare på de samme utfylte skjemaene helt til det blir nytt møte med nav. Dette er folk som sover med skoa på inne i soveposen for å unngå at andre stjeler skoa dems mens de sover.

Flere krav vil bare gjøre at de som sliter aller mest vil unngå nav fullstendig. I beste fall fører det til noe mer tigging, men det vil sikkert medføre at de må ty til mer kriminalitet, nasking, dealing etc.

@sketpy du må ha all din kussnakp fra teoribøker. For den virkelig verne er ikke slik du tror at verden er. Å få boplass for en uteligger er ikke ETT møte også er det gjort. Gå ut å snakk med folk som sliter. Ta deg en fridag og heng utenfor nav og snakk med forskjellige folk, spør om det er noe du kan hjelpe de med. Forsøk å høre på hva de sier og hvor langt det lærrete kan være å faktisk få hjelp.
Sist endret av random67489; 6. september 2018 kl. 15:53. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Det er jo ikke det at de gremmes over å fortelle fastlegen om situasjonen eller snakke om at de bor ute eller ikke kan møte opp daglig. De har ikke forutsetninger for å klare å kontakte fastlegen. Ette mange år som uteligger, uten fast adresse vet de i det hele tatt hvem fastlegen er? Klarer de å bestille time også faktisk møte opp? Huske å få med seg de korrekte skjemaene til fastlegen, ta vare på de samme utfylte skjemaene helt til det blir nytt møte med nav. Dette er folk som sover med skoa på inne i soveposen for å unngå at andre stjeler skoa dems mens de sover.

Flere krav vil bare gjøre at de som sliter aller mest vil unngå nav fullstendig. I beste fall fører det til noe mer tigging, men det vil sikkert medføre at de må ty til mer kriminalitet, nasking, dealing etc.

@sketpy du må ha all din kussnakp fra teoribøker. For den virkelig verne er ikke slik du tror at verden er. Å få boplass for en uteligger er ikke ETT møte også er det gjort. Gå ut å snakk med folk som sliter. Ta deg en fridag og heng utenfor nav og snakk med forskjellige folk, spør om det er noe du kan hjelpe de med. Forsøk å høre på hva de sier og hvor langt det lærrete kan være å faktisk få hjelp.
Vis hele sitatet...
2% av de uten fast bopel er uteliggere. Ser på det som forsvinnende lite sannsynlig at dette ikke er personer som faktisk følges opp av helsevesenet og faktisk har et aktivt tilbud om fast bopel.

Det om et møte er ikke noe jeg har fra "teori" men noe som leder for Nav Tromsø sier er måten de praktiserer det på, går utifra at han snakker av erfaring.
https://www.nordlys.no/byavisa-troms...s/1-79-6950063
Sitat av random67489 Vis innlegg
Det er jo ikke det at de gremmes over å fortelle fastlegen om situasjonen eller snakke om at de bor ute eller ikke kan møte opp daglig. De har ikke forutsetninger for å klare å kontakte fastlegen. Ette mange år som uteligger, uten fast adresse vet de i det hele tatt hvem fastlegen er? Klarer de å bestille time også faktisk møte opp? Huske å få med seg de korrekte skjemaene til fastlegen, ta vare på de samme utfylte skjemaene helt til det blir nytt møte med nav. Dette er folk som sover med skoa på inne i soveposen for å unngå at andre stjeler skoa dems mens de sover.

Flere krav vil bare gjøre at de som sliter aller mest vil unngå nav fullstendig. I beste fall fører det til noe mer tigging, men det vil sikkert medføre at de må ty til mer kriminalitet, nasking, dealing etc.
Vis hele sitatet...
Det er ingen som har sagt noe om å gremmes. Poenget mitt var at det er forskjell på de som mottar sosialhjelp, og de som er så ressurssvake at de ikke evner å skaffe seg hjelp overhodet. Mottar du sosialhjelp, så tilhører du ikke den mest ressurssvake gruppen av uteliggere, i og med at du faktisk evner å fylle ut skjemaer og etterkomme noen krav. Det er med andre ord ikke helt rimelig å bruke det laveste ressursnivået som grunnlag for å male et bilde av disse brukernes kapasitet til egeninnsats.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Det er jo ikke det at de gremmes over å fortelle fastlegen om situasjonen eller snakke om at de bor ute eller ikke kan møte opp daglig. De har ikke forutsetninger for å klare å kontakte fastlegen.
Vis hele sitatet...
Har dei då forutsetninger for å få sosiale ytelser i heile teke, om dei er så ressurssvake at dei ikkje greier å kontakte helsevesenet? For meg framstår det meir eller mindre som ei konstruert gruppe.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Ette mange år som uteligger, uten fast adresse vet de i det hele tatt hvem fastlegen er? Klarer de å bestille time også faktisk møte opp?
Vis hele sitatet...
NAV må heilt klart vere tilretteleggjar for denne gruppa. Men igjen; det framstår som litt konstruert å anta at folk greier å skaffe seg sosialstønad, men ikkje greier å oppsøke helsevesenet?
Sitat av random67489 Vis innlegg
Å få boplass for en uteligger er ikke ETT møte også er det gjort. Gå ut å snakk med folk som sliter.
Vis hele sitatet...
Nei, det er klart at folk som har totalherpa si fjortande leilighet gjerne ikkje vil få tilbod på dagen. Men det havner litt kategorien av at dei indirekte har valt vekk mogelegheita sjølv, gjennom livsstilen. Dei har krav på hjelp, men ei leilighet vil faktisk ikkje hjelpe; det er større problem enn mangelen på tak over hovudet...
Till og med den siste gruppen som nevnes her de som "har totalherpa si fjortande leilighet" har tilbud. Enten innen psykiatrien, vis det er problemet, eller i døgnbemannede boenheter (hospits).
Sitat av Antimatter08 Vis innlegg
Till og med den siste gruppen som nevnes her de som "har totalherpa si fjortande leilighet" har tilbud. Enten innen psykiatrien, vis det er problemet, eller i døgnbemannede boenheter (hospits).
Vis hele sitatet...
Ja, i teorien. Men med mindre dei er så psykisk sjuke at dei kan tvangsinnleggast kan ingen tvinge dei til å ta imot hjelp. Når hjelpeinstansen har prøvd nok ganger, utan å lykkast, kan det fort ende med apati frå begge sider; det burde ikkje skje frå NAV si side, men eg forstår at det skjer, og det er etiske problemer rundt tvang og.
Jeg vet ikke helt hva mer jeg kan si om dette. Det jeg sier blir jo vridd på og kalt stråmann og slippery slope og føler folk tenker utifra seg selv og friske oppadgående folk når de svarer i tråden. 2% hvor har du det tallet fra? Har du forsøkt å få bolig gjennom nav? Eller har du forsøkt å hjelpe noen å få bolig gjennom nav? Døgnbemannet bolig er et knapphetsgode i de aller fleste kommuner, og det er gjerne ventetid. Kommunale boliger står sjeldent ledig og dermed er det også ventetid. Selv nødhjelp i form av hospits og campinghytter som jo er første runde når krisen oppstår blir enkelte ganger trenert av nav. Og er folk så slitne og nedkjørte at de ikke klarer å stå på krava så faller de fra underveis i prosessen.

Jeg er veldig klar over at jeg taler for en marginal gruppe, og jeg snakker for de aller svakeste. Men de og har krav på medmenneskelighet, forståelse og bistand. På deres premisser.

Mentalmelt, en søknad om livsopphold har for de fleste navkontor vært samme skjema kanskje i 10-20 år. At en som mottar livsopphold evner å få levert et slikt skjema i luka hos nav er ikke det samme som at den personen er godt skikket til å ivareta egne interesser eller hjelpe seg selv. Det har jeg selv sett. Jeg har sett hvordan flere av disse folka går i svart når nav krever oppfølgingsmøter, nye timeavtaler og stadig mer dokumentasjon. Blant de vi hjalp i vinter var det 3 som bodde ute som vi forsøkte å hjelpe gjennom nav slik at de skulle slippe unna den kalde vinteren vi hadde. Ingen av disse 3 sakene endte i konkret bolig. Og litt av skylden tar jeg for jeg viste ikke hva jeg gikk til når jeg sa ja til å forsøke å hjelpe. Men det endte i alle 3 tilfellene med at ette flere timeavtaler så dukket ikke de hjemløse opp mer. Vi fant 2 av dem og de orket ikke mer. Det fantes ikke mer kamp igjen i dem og de brukte heller sine krefter på å overleve.

Det er denne gruppen jeg frykter skal få det vanskeligere. Mennesker som har vært innom systemet en stund. Som ikke har familie eller ressurssterke venner som kan stille opp. Folk som sliter og lider i stillhet. Den gruppen må vi ikke glemme. Jeg blåser i hvor stor prosentandel den gruppen utgjør, for det handler ikke tall, prosenter eller hva sjefen på nav i tromsø sier. Det handler om mennesker. Og menneskeverd. Og vi som samfunn skal ikke gjøre livet dems ennå vanskeligere.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Det er denne gruppen jeg frykter skal få det vanskeligere. Mennesker som har vært innom systemet en stund. Som ikke har familie eller ressurssterke venner som kan stille opp. Folk som sliter og lider i stillhet. Den gruppen må vi ikke glemme. Jeg blåser i hvor stor prosentandel den gruppen utgjør, for det handler ikke tall, prosenter eller hva sjefen på nav i tromsø sier. Det handler om mennesker. Og menneskeverd. Og vi som samfunn skal ikke gjøre livet dems ennå vanskeligere.
Vis hele sitatet...
Greit nok. Men du svarer fremdeles ikke på argumentet mitt innledningsvis. Ser du ikke selv at større krav til aktivitet blant de som skal få stønad er totalt irrelevant for den gruppen du beskriver? Aktivitetsplikten, som nevnt tidligere, har som formål å få de som er kapabel til det tilbake i arbeid så de ikke havner utenfor samfunnet. Dette er fordi de som blir gående uten arbeid lenge ofte ikke kommer seg tilbake, noe som videre fører til økt rate av psykiske lidelser, lavere livskvalitet osv.

Reaksjonene på å ikke følge denne aktivitetsplikten er heller ikke spesielt stor, i verste fall er det reduksjon av sosialhjelp, men de har ikke lov å redusere denne under et forsvarlig nivå. De skal fremdeles få penger til mat, strøm og boligutgifter.
Sist endret av Skepty; 6. september 2018 kl. 18:19.
Skjønner hva du mener random67489. Jeg har opplevd dette fra en annen kant, som pårørende og venn. Men det handler dessverre om tall allikevel, for hvis man gjennom aktivitetsplikt kan sørge for at færre mennesker sklir helt utenfor, så må man veie fordelene ved det opp mot ulempen det medfører for denne lille brukergruppen. Kanskje vurdere utvidet oppsøkende tiltak for de som ikke evner å ta en tur innom fastlegen for å få en legeerklæring? Jeg har ikke svaret, men jeg er ihvertfall ikke umiddelbart kritisk til aktivitetsplikt som hovedregel, selv om det hever terskelen litt for enkelte.
Sist endret av mentalmelt; 6. september 2018 kl. 18:24.
Hele dette aktivitetsplikt tullet er nettopp det, bare noe tull.
Siden denne "plikten" kom, har jeg vært hos 3 forskjellige nav kontorer.
Ingen av de har hatt noe form for ordentlig aktivitet som er brukbar eller relevant.
Går jo på nav for å få hjelp ut i arbeid, ikke for å repetere det vi lærte på skolen med hvordan søknad og cv skrives.
Interessetester, personlighetstester osv osv, det er en skam at det skal kalles for aktivitet i det hele tatt.

Et ville bruke meg som norsklærer for utlendinger som ikke kunne norsk eller engelsk.
Jeg, på den tiden 20 år og hadde droppet ut fra skolen 2 ganger... Jeg skulle lære våre nye landsmenn norsk.
Nektet jo selvfølgelig på det av åpenbare grunner.
Skal også nevnes at dette kontoret var veldig trassige på søknader,
så måtte faktisk ta kontakt med fylkesmannen 3 eller 4 ganger når jeg skulle få utlevert søknad og når jeg skulle levere den inn.

Det andre ville ha meg til å møte opp på "jobbklubb" 3 dager i uken, hvor jeg da skulle sitte hos nav i 2-3 timer.
Der skulle jeg ta tester og søke jobber jeg var ukvalifisert for og som man må ha gått skole for.
For med en god cv og søknad så trenger man ikke kompetanse right?
Samtidig så ble jeg lovet truckførerkurs og diverse jobber som det aldri ble noe av, den ene etter den andre.

Det siste satt som ble satt opp av nav kontoret her nå "gå og sykle turer i skogen 5 dager i uken".
Dette etter at jeg spesefikt sa jeg slet med søvn, rygg, nakke, skuldre, knær og føtter og venter på en legetime og henvisning til fysioterapi for å sjekke hva som er galt.
Aktivitetene burde selvsagt ikke være fordummende eller fornedrende. Hvis de ikke kan tilby noe skikkelig så burde de heller melde pass. Samtidig må man som bruker av slike tjenester passe på at man ikke sitter på sin høye hest og føler seg for fin til å prøve noe nytt som man kanskje ikke umiddelbart har så veldig lyst til. I et stort system vil det alltid være noen som ikke er fornøyd med opplegget. Dermed ikke sagt at hele systemet bare er tull.
Sist endret av mentalmelt; 6. september 2018 kl. 18:52.
Sitat av random67489 Vis innlegg
J
Det er denne gruppen jeg frykter skal få det vanskeligere. Mennesker som har vært innom systemet en stund. Som ikke har familie eller ressurssterke venner som kan stille opp. Folk som sliter og lider i stillhet. Den gruppen må vi ikke glemme. Jeg blåser i hvor stor prosentandel den gruppen utgjør, for det handler ikke tall, prosenter eller hva sjefen på nav i tromsø sier. Det handler om mennesker. Og menneskeverd. Og vi som samfunn skal ikke gjøre livet dems ennå vanskeligere.
Vis hele sitatet...
At dei utgjer ei lita gruppe tilseier at vi ikkje skal tilpasse hovudtrekka i regelverket til dei, men at vi skal ha unntak for dei. Hovudtrekka i regelverket bør baserast på at 95% vil tene på det.

NAV har ein skjønnsmargin for å settje til side aktivitetsplikta. Dei har den mogelegheita på grunn av dei som ikkje kan delta.
Ghettoclown: enig i det med "jobbsøker klubb/kurs. Typisk ett sånt, hva faen skal vi finne på tiltak og som de i tillegg etterpå kan bruke som argumentasjon når du ikke får jobb; "DU har ikke vært flink nok til å benytte det flotte jobbsøker tiltaket vårt.
Att de derimot tilbyr deg jobb som norsk lærer er vell ikke så ille? Heller en tillitserklæring.
Sitat av Antimatter08 Vis innlegg
Att de derimot tilbyr deg jobb som norsk lærer er vell ikke så ille? Heller en tillitserklæring.
Vis hele sitatet...
This. Jeg kan ikke se noen "åpenbare" årsaker til at et sånt tilbud avslås av en i din situasjon.

At du fikk tilbud om en jobb bør du være takknemlig for i seg selv. At du fikk tilbud om en jobb som i aller høyeste grad er givende og respektert, for så å avslå den av åpenbare årsaker, gir ikke så mye mening for meg.

Skjønner at jobbklubb kan virke meningsløst, men gir det mening at du skal motta penger uten å være aktiv jobbsøker i tiltak? Er det slik at tiltaket kommer i veien for effektiv jobbsøking?

Har vært i det løpet der sjøl, og jeg var heller ikke begeistra da jeg stod i det. Men en del i tiltaket(muligens de som gav tiltaket en sjanse) endte faktisk opp med jobb/praksis.
Jeg tror ikke det er noen vits i å la denne tråden gli over i diskusjon rundt en enkels brukers forhold til NAV. Enkelttilfeller kan være fine til å illustrere, men egner seg ikke som tema her. Slike tilfeller er fort for komplekse til at hele situasjonen lar seg fange på et forum.
Jeg er ikke istand til å være lærer, derfor.
Spesielt ikke for noen som hverken ikke prater norsk eller engelsk.
Det er slike ting vi har lærere og tolker for er det ikke?
Kjenner selv folk som jobber med å lære nyankomne asylsøkere norsk uten å ha lærerutdanning. Vi snakker her om å lære dem det mest grunnleggede, ikke transitive og intransitive verb eller komma ved foranstilt og innskutt leddsetning. Jeg vil anta at empati og sosiale ferdigheter er langt viktigere enn lærerskolen eller norsk hovedfag når det gjelder denne typen opplæring. Det er godt mulig du ikke egner det til den type jobb, men det er i så fall ikke fordi du hverken er lærer eller tolk.
Sist endret av kallisti; 7. september 2018 kl. 03:06.
Det er eitt problem til med å bruke aktivitetsplikt til å erstatte lønna tilsette. Det gir staten gratis arbeidskraft, og presser arbeidsmarkedet. Aktivitetsplikta skal få folk i aktivitet, ikkje skaffe staten gratis arbeidskraft. Å stille som lærer i norskopplæring uten kvalifikasjoner er og tvilsomt, reint fagleg.
Om du vikariere for en lærer, får du tilsvarende lønn, nettopp for å hindre missbruk av ufaglært arbeidskraft.
Sitat av Antimatter08 Vis innlegg
Om du vikariere for en lærer, får du tilsvarende lønn, nettopp for å hindre missbruk av ufaglært arbeidskraft.
Vis hele sitatet...
Og i tilfellet stipulert over, der du er i ei rolle i regi av aktivitetsplikt frå NAV?
Nei det har du rett i. Tenkte vell egentlig mere på ett slags opplegg hvor det tilrettelegges for å både å prøve å jobbe mens man fortsatt mottar støtte.
Du blir jo ikke født som uteligger eller rusmisbruker. Enten har du vært i arbeid/gått på skole og kunne kontaktet fastlegen før du ble for dårlig, eller du har omsorgspersoner rundt deg (foreldre f.eks.) som kan tale din sak. Jeg har diverre vanskeleg for å se at folk faller fullstendig utenfor. En ting vet jeg, det er at mange faller utenom fordi de har hund som NAV ikke vil støtte. (lest i avisa hvis noen ønsker kilder).

Fikk du tilbud om jobb som lærer, så ta den. Det viser vilje og interesse. Takler du ikke jobben, vil det fort vise seg og du blir tilbudt noe annet. Du kan ikke vere kresen når du er på tiltak. Jeg har sagt ja til alt NAV har tilbudt meg, og har difor fått støtte hele veien.
Sitat av Skepty Vis innlegg
Greit nok. Men du svarer fremdeles ikke på argumentet mitt innledningsvis. Ser du ikke selv at større krav til aktivitet blant de som skal få stønad er totalt irrelevant for den gruppen du beskriver? Aktivitetsplikten, som nevnt tidligere, har som formål å få de som er kapabel til det tilbake i arbeid så de ikke havner utenfor samfunnet. Dette er fordi de som blir gående uten arbeid lenge ofte ikke kommer seg tilbake, noe som videre fører til økt rate av psykiske lidelser, lavere livskvalitet osv.

Reaksjonene på å ikke følge denne aktivitetsplikten er heller ikke spesielt stor, i verste fall er det reduksjon av sosialhjelp, men de har ikke lov å redusere denne under et forsvarlig nivå. De skal fremdeles få penger til mat, strøm og boligutgifter.
Vis hele sitatet...
Jo jeg sa vel også noe om dette i første post, eller mente å få frem akkurat det. At det er greit med krav for de som fikser at det stilles krav til dem. Og jeg skjønner jo at passivitet er uønsket.

Om det stemmer det du sier at selv de som ikke fikser å møte opp på aktivitetsplikt aldri vil ble utestengt fra sosialhjelp så faller jo mine innlegg i staver og da har jeg reagert i klikksinne helt uten grunn. Har du noe mer informasjon rundt akkurat dette her? Det jeg tenker på er spesifikt noe der det står hva som skjer med de som ikke møter på aktivitetsplikt, at de ikke blir avskåret fra sosialhjelp eller livsopphold.

Sitat av Ghettoclown Vis innlegg
Hele dette aktivitetsplikt tullet er nettopp det, bare noe tull.
Siden denne "plikten" kom, har jeg vært hos 3 forskjellige nav kontorer.
Ingen av de har hatt noe form for ordentlig aktivitet som er brukbar eller relevant.
Går jo på nav for å få hjelp ut i arbeid, ikke for å repetere det vi lærte på skolen med hvordan søknad og cv skrives.
Interessetester, personlighetstester osv osv, det er en skam at det skal kalles for aktivitet i det hele tatt.

Et ville bruke meg som norsklærer for utlendinger som ikke kunne norsk eller engelsk.
Jeg, på den tiden 20 år og hadde droppet ut fra skolen 2 ganger... Jeg skulle lære våre nye landsmenn norsk.
Nektet jo selvfølgelig på det av åpenbare grunner.
Skal også nevnes at dette kontoret var veldig trassige på søknader,
så måtte faktisk ta kontakt med fylkesmannen 3 eller 4 ganger når jeg skulle få utlevert søknad og når jeg skulle levere den inn.

Det andre ville ha meg til å møte opp på "jobbklubb" 3 dager i uken, hvor jeg da skulle sitte hos nav i 2-3 timer.
Der skulle jeg ta tester og søke jobber jeg var ukvalifisert for og som man må ha gått skole for.
For med en god cv og søknad så trenger man ikke kompetanse right?
Samtidig så ble jeg lovet truckførerkurs og diverse jobber som det aldri ble noe av, den ene etter den andre.

Det siste satt som ble satt opp av nav kontoret her nå "gå og sykle turer i skogen 5 dager i uken".
Dette etter at jeg spesefikt sa jeg slet med søvn, rygg, nakke, skuldre, knær og føtter og venter på en legetime og henvisning til fysioterapi for å sjekke hva som er galt.
Vis hele sitatet...

Veldig spesielt å skulle sette en 20 årig skole drop out til å lære nye landsmenn norsk. Veldig tvilsomt mtp kompetanse, og veldig tvilsomt i forhold til å skape mestringsfølelse hos deg som deltaker på aktivitetsplikten.

Aktivitetsplikten bør ikke sees på som en "lenke-gjeng" som kan ta på seg alt det arbeidet kommunen ikke ønsker å bruke penger på. Da er man på ville veier, og da vil jeg si at aktivitetsplikten faktisk misbrukes.

Det må også være et minimum av grunnkunnskap hos den som skal ut i en spesiell aktivitetsplikt, å sette en 20 åring uten utdannelse til å lære utlendinger norsk er ikke innenfor. For da er det ingen kvalitetssikring. Da måtte de heller tilbudt deg å være lærerassistent med ansvar for praktiske oppgaver, som feks skrive ned oppmøte protokoll, kopiere papirer, dele ut papirer etc. Men ikke som lærer helt uten formell utdannelse, og uten fullført videregående.
Sist endret av random67489; 7. september 2018 kl. 10:34. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Om det stemmer det du sier at selv de som ikke fikser å møte opp på aktivitetsplikt aldri vil ble utestengt fra sosialhjelp så faller jo mine innlegg i staver og da har jeg reagert i klikksinne helt uten grunn. Har du noe mer informasjon rundt akkurat dette her? Det jeg tenker på er spesifikt noe der det står hva som skjer med de som ikke møter på aktivitetsplikt, at de ikke blir avskåret fra sosialhjelp eller livsopphold.
Vis hele sitatet...
Reaksjoner ved brudd på aktivitetsvilkår
Sosialtjenesteloven gir adgang til å redusere stønaden ved brudd på vilkåret om aktivitetsplikt. Brudd på vilkåret kan også få andre konsekvenser enn å redusere stønaden. I denne vurderingen skal det tas hensyn til årsaken for brudd på aktivitetsplikten.
Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Dette innebærer at sosialhjelpsmottakeren må ha tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter.
Andre konsekvenser ved brudd på vilkårene kan være kortere utbetalingsperioder, utbetaling av stønad til andre eller å gi stønad i form av varer og tjenester.
Vis hele sitatet...
Regjeringen.no
Sitat av Antimatter08 Vis innlegg
Ghettoclown: enig i det med "jobbsøker klubb/kurs. Typisk ett sånt, hva faen skal vi finne på tiltak og som de i tillegg etterpå kan bruke som argumentasjon når du ikke får jobb; "DU har ikke vært flink nok til å benytte det flotte jobbsøker tiltaket vårt.
Att de derimot tilbyr deg jobb som norsk lærer er vell ikke så ille? Heller en tillitserklæring.
Vis hele sitatet...
Eller er det et eksempel på misbruk av aktivitetsplikten? Hva tilsier at en 20 åring uten fullført vgs bør jobbe som norsklærer? Er det ingen faglige vurderinger som bør komme inn i bildet? Ønsket om integrering er jo i sto grad knyttet til god språkopplæring, da bør man kunne forvente kompetansekrav til de som skal besørge opplæringen.

Sitat av subscribe Vis innlegg
This. Jeg kan ikke se noen "åpenbare" årsaker til at et sånt tilbud avslås av en i din situasjon.

At du fikk tilbud om en jobb bør du være takknemlig for i seg selv. At du fikk tilbud om en jobb som i aller høyeste grad er givende og respektert, for så å avslå den av åpenbare årsaker, gir ikke så mye mening for meg.
Vis hele sitatet...

Om noen sliter med å finne sin plass i arbeidslivet, og ikke har fullført vgs tror du en jobb som norsklærer vil bidra til å bygge ham opp eller ned?

Å skulle gå inn i en stilling der du kanskje ikke noen som helst faglige forutsetninger for å lykkes og hvor din kompetanse får direkte påvirkning på fremtiden til dine elever kan være et tungt lodd å bære.

Jeg vil si at det var svært voksent gjort å takke nei til jobben. Ikke bare bør en slik jobb reserveres for folk som faktisk er utdannet norsklærere, de bør også ha spesialkompetanse på å lære norsk til fremmedspråklige.

Sitat av kallisti Vis innlegg
Kjenner selv folk som jobber med å lære nyankomne asylsøkere norsk uten å ha lærerutdanning. Vi snakker her om å lære dem det mest grunnleggede, ikke transitive og intransitive verb eller komma ved foranstilt og innskutt leddsetning. Jeg vil anta at empati og sosiale ferdigheter er langt viktigere enn lærerskolen eller norsk hovedfag når det gjelder denne typen opplæring. Det er godt mulig du ikke egner det til den type jobb, men det er i så fall ikke fordi du hverken er lærer eller tolk.
Vis hele sitatet...
Huff det var ikke lystig lesing. Vi må og bør kvalitetssikre slike posisjoner. Språkopplæring er så viktig for deltakerne at det er ikke en oppgave som kan fylles av tilfeldige personer med tilfeldige kvalifikasjoner.

På norskopplæring som i annen utdanning, vi må stille krav til lærerne og til at de har nødvendig kompetanse, det er eneste måten vi kan kvalitetssikre prosessen.

Sitat av ivar_oslo Vis innlegg
Du blir jo ikke født som uteligger eller rusmisbruker. Enten har du vært i arbeid/gått på skole og kunne kontaktet fastlegen før du ble for dårlig, eller du har omsorgspersoner rundt deg (foreldre f.eks.) som kan tale din sak. Jeg har diverre vanskeleg for å se at folk faller fullstendig utenfor. En ting vet jeg, det er at mange faller utenom fordi de har hund som NAV ikke vil støtte. (lest i avisa hvis noen ønsker kilder).

Fikk du tilbud om jobb som lærer, så ta den. Det viser vilje og interesse. Takler du ikke jobben, vil det fort vise seg og du blir tilbudt noe annet. Du kan ikke vere kresen når du er på tiltak. Jeg har sagt ja til alt NAV har tilbudt meg, og har difor fått støtte hele veien.
Vis hele sitatet...
Hva er det du sier Ivar? At du ikke tror at det finnes mennesker som ikke har ressurspersoner rundt seg? Eller at du ikke tror det finnes mennesker som har falt så grundig at de har mistet både egenverd og kraften til å ta vare på seg selv? Du tror ikke på det?

Neivel, så da er det friluftsmennesker som er uteliggere? Fordi de trives så forbanne godt under åpen himmel? Eller tror du at de som er uteliggere har valgt det fremfor et ordinært liv fordi det passer bedre deres naturlige rytme?

Er du virkelig så blasert der du sitter omringet av A4 livet ditt at du ikke makter å engang tenke tanken på at ikke alle lever slik du gjør? Og du føler at om noen ikke gjør det så kan de takke seg selv?

Jeg prøver virkelig å tenke nøye gjennom hva du egentlig sier her, jeg prøver å tolke innlegget ditt på forskjellige måter men jeg finner ingen annen måte som passer.

Ifølge deg så får uteliggere enten fikse opp selv eller bare ringe sin far og mor eller en av sine mange venner og be om hjelp, eller så får de bare slutte å klage å klare seg selv for da har de bevist valgt "friluftslivet"?

Sitat av Skepty Vis innlegg
Vis hele sitatet...
Vel med den linken så faller jo mye av grunnlaget for diskusjonen bort. Så får en jo ellers bare krysse fingrene for at saksbehandlerne hos nav faktisk både har lest dette og forstått og tatt innover seg hva dette betyr.

Nå vil jeg likevel benytte sjansen til å undres over denne aktivitetsplikten og hva den egentlig betyr for brukerne og for de lokale nav kontor.

Er det målbar effekt av aktivetsplikt, og er det reelle innsparinger forbundet med aktivitetsplikten eller er aktivitetsplikt en måte å støtte opp under mantraet "alle skal opp om morran"?

Fra linken du la ut:

Reaksjoner ved brudd på aktivitetsvilkår
Sosialtjenesteloven gir adgang til å redusere stønaden ved brudd på vilkåret om aktivitetsplikt. Brudd på vilkåret kan også få andre konsekvenser enn å redusere stønaden. I denne vurderingen skal det tas hensyn til årsaken for brudd på aktivitetsplikten.

Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Dette innebærer at sosialhjelpsmottakeren må ha tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter.

Andre konsekvenser ved brudd på vilkårene kan være kortere utbetalingsperioder, utbetaling av stønad til andre eller å gi stønad i form av varer og tjenester.
Vis hele sitatet...
Er det noen som mottar sosialhjelp som får midler utover det som skal gå til å dekke "de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter"?

Hvilke poster på sosialhjelp er det nav kan trekke om noen ikke møter på aktivitetsplikt? Brukerne får vel i stor grad hjelp til livsopphold og evt. bolig/strøm. Nå står det jo at brukerne skal beholde livsopphold og støtte til bo og strøm. Hva er det nav da kan trekke? Jeg skjønner ikke helt dette.

Er det gjort noen målinger som viser effekten av innføring av aktivitetsplikt? Hvilke innsparinger har det medført? Hvilke økte kostnader har det medført?
Sist endret av random67489; 7. september 2018 kl. 12:18. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av random67489 Vis innlegg

Er det målbar effekt av aktivetsplikt, og er det reelle innsparinger forbundet med aktivitetsplikten eller er aktivitetsplikt en måte å støtte opp under mantraet "alle skal opp om morran"?

Er det noen som mottar sosialhjelp som får midler utover det som skal gå til å dekke "de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter"?

Hvilke poster på sosialhjelp er det nav kan trekke om noen ikke møter på aktivitetsplikt? Brukerne får vel i stor grad hjelp til livsopphold og evt. bolig/strøm. Nå står det jo at brukerne skal beholde livsopphold og støtte til bo og strøm. Hva er det nav da kan trekke? Jeg skjønner ikke helt dette.

Er det gjort noen målinger som viser effekten av innføring av aktivitetsplikt? Hvilke innsparinger har det medført? Hvilke økte kostnader har det medført?
Vis hele sitatet...

I løpet av året innføringen trådde i kraft, mottok 1.026 færre unge under 30 år sosialhjelp enn i 2016. I årene før hadde antallet økt jevnlig.
Vis hele sitatet...
https://www.tv2.no/a/10062731/

Gjennom at de kommer ut i arbeid og ikke passivt mottar penger har staten spart 72 million kroner. (rent regnet ut fra utbetaling og antall som ikke trenger sosialhjelp lengre). Det er selvfølgelig ikke så enkelt, da det ofte kan være kommunale jobber, lønn til de som arbeider med å få de ut i arbeid, osv. (altså merkostnader knyttet til at de skal i arbeid) Men slik jeg ser det er ikke det poenget. Poenget er at dette direkte øker livskvaliteten til disse menneskene og bidrar med å få de ut i arbeid så de deltar i samfunnet.

På spørsmålet om det er noen som mottar sosialhjelp som får midler utover de mest nødvendigste behov så blir det veldig vanskelig å svare på, men igjen er ikke det poenget, poenget er at det er lovfestet at de ikke kan redusere utbetalingene så de ikke har nok grunnleggende behov. I praksis kan jeg tenke meg at det ikke er store forskjellen i utbetaling.
Sist endret av Skepty; 7. september 2018 kl. 12:34.
I løpet av året innføringen trådde i kraft, mottok 1.026 færre unge under 30 år sosialhjelp enn i 2016. I årene før hadde antallet økt jevnlig.
Vis hele sitatet...


Naturlige svingninger i antallet sosialhjelp, hvor stort er det fra år til år? Er det evt. andre ytre faktorer som kan forklare nedgangen i antallet unge under 30 på sosialhjelp? Fant en annen artikkel om den samme saken med noe mer data:Antall unge sosialhjelpsmottakere økte hvert år fra 44 664 i 2013 til 47 721 i 2016.Høyre-statsråden viser til ferske tall som dokumenterer at 1026 færre unge under 30 år mottok sosialhjelp i 2017 enn i 2016.

- Selv om vi ikke entydig kan slå fast at dette skyldes aktivitetsplikten, er det jo definitivt grunn til å tro det, sier hun
Vis hele sitatet...


Hun konkluderer jo ikke med at det faktisk hjelper på antallet mottakere av sosialhjelp.– Drammen kommune for eksempel sparte 30 millioner kroner etter å ha innført aktivitetsplikt for unge, sier hun.
Vis hele sitatet...


Fra Tv2 linken du la til. Her skulle jeg gjerne kunne lest mer om tallene. For det er nyttig lærdom å ta med seg. Hvor mye økte utgiftssiden i forbindelse med aktivitetsplikten, og hvilke type tiltak ble mottakere av sosialhjelp satt til?
Gjennom at de kommer ut i arbeid og ikke passivt mottar penger har staten spart 72 million kroner. (rent regnet ut fra utbetaling og antall som ikke trenger sosialhjelp lengre). Det er selvfølgelig ikke så enkelt, da det ofte kan være kommunale jobber, lønn til de som arbeider med å få de ut i arbeid, osv. (altså merkostnader knyttet til at de skal i arbeid) Men slik jeg ser det er ikke det poenget. Poenget er at dette direkte øker livskvaliteten til disse menneskene og bidrar med å få de ut i arbeid så de deltar i samfunnet.
Vis hele sitatet...


Aktivitetsplikt vil jo gjøre det mindre attraktivt å frivillig leve på sosialhjelp om det faktisk er et problem.
Nå er jo ennå denne aktivitetsplikten relativt ny men kanskje vi i løpet av neste år får ennå bedre tallmateriale og ennå flere undersøkelser som viser effekten av tiltaket.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Hvilke poster på sosialhjelp er det nav kan trekke om noen ikke møter på aktivitetsplikt? Brukerne får vel i stor grad hjelp til livsopphold og evt. bolig/strøm. Nå står det jo at brukerne skal beholde livsopphold og støtte til bo og strøm. Hva er det nav da kan trekke? Jeg skjønner ikke helt dette.
Vis hele sitatet...
De trekker det ifra livsoppholdet.
200kr per dag man ikke møter opp er det vel om jeg ikke husker helt feil.
Det blir ikke trukket såpass mye at du når et "uforsvarlig lavt nivå" men hva nav mener med det kan jo være alt ifra 200kr til 1000kr mnd.
Har vært borte i å få 800kr å leve for + husleien da.

Ser det er mange av dere som sier at jeg burde ha tatt den "jobben" jeg ble tilbudt av nav, hadde jeg hatt kompetanse og utdanning så hadde jeg gjort det. Problemet her er bare det at det har jeg ikke, så derfor faller det helt bort. Uansett om det bare er grunnleggende norsk så kreves det faktisk litt kunnskaper om språket også.
Om Nav hadde satt en av dere midt i et bilverksted for å få beskjed om å skifte motor og bytte girkasse og dere hadde aldri sett en bil før, ville dere ha tatt jobben?
200 i fratrekk per dag av livsopphold? Det virker da svært voldsomt? Livsopphold varier fra kommune til kommune og kanskje også fra person til person basert på individuelle behov. Men la oss si livsopphold utgjør mellom 4-6500 kroner per måned avhengig av bosted og behov. På laveste sats er det i snitt 133 kr dagen i livsopphold. Også trekker de 200? Hvor mange trekk kan de utføre før det ansees som uforsvarlig? 133 kr dagen utbetalt er jo strengt den minste satsen av det som er definert som absolutt nødvendig. En må jo opp i 6000 kr per måned i livsopphold før dagsatsen blir 200.

Håper det er grundige rundskriv og hyppige evalueringer rundt akkurat dette slik at alle saksbehandlere vet når de skal stoppe trekk slik at ikke folk blir gående uten nødvendige midler til mat.

Voksent gjort av deg å takke nei til den lærerjobben. Respekt.