Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  38 7229
Hei,

Jeg bor i en studentbolig. Snublet over en mail jeg fikk fredag kl 13; det starter inspeksjon av komplekset jeg leier i mandag kl 09:00. Det bes også om at eventuelle mangler/defekter meldes innen fredag (altså samme dag).

Foran pc-skjermen er det dopapir, butplug, glidemiddel og hasjrester. Jeg hadde store planer for denne natten, men nå må jeg altså kjøre hjem for å hindre ydmykelse og sanksjoner.

Jeg er mildt sagt rasende, og en scene vil utspille seg i morgen tidlig, det er ihvertfall sikkert. Hva har jeg å stille med utover raseri og sunn fornuft? Hvordan ville dere reagert?
Er litt usikker på hva du mener her. Er du ikke i studentboligen, og må kjøre hjem for å rydde opp, eller hva?
Sitat av Amida Vis innlegg
Er litt usikker på hva du mener her. Er du ikke i studentboligen, og må kjøre hjem for å rydde opp, eller hva?
Vis hele sitatet...
Ja.

Altså, de varsler om at de tar seg inn i leiligheten jeg disponerer fredag, 2 HELGEDAGER i forveien. I praksis er det ingen åpning for å komme med innvendinger.

Jeg er en voksen mann som dipsonerer leiligheten jeg leier. At det kanskje finnes hjemler i loven som gir egne føringer for studentsamskipnader ser jeg ikke bort ifra, men dette ville jo vært et soleklart lovbrudd i enhver annen situasjon.

Uansett en jævlig lite kurrant praksis. Spørsmålet er hvorvidt dette bare er totalt uakseptabelt i henhold til sunn fornuft, eller om jeg kanskje har loven på min side i tillegg..

Er det noen instans jeg kan klage dem inn for? Ved avlesnign av strøm har man også "1 uke på seg før vaktmester låser seg inn"... Dette er jo en helt annen sak selvfølgelig, og er det lovlig så er det forståelig praksis. Men synes det er rart at man skal ha helt andre føringer for hvordan studentboliger driftes enn andre tilsvarende leiegårder.
Sist endret av Tøffetom; 18. oktober 2015 kl. 18:57. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Intet nytt under solen at SiB er shitbags... De har lov innen rimelighetens grenser, men jeg er enig at der helt blåst. Klag skriftlig om du gidder, men ikke vent deg noe som helst beklagelse.
Det er standard prosedyre hos sudentsamskipnadene å komme på uavventet besøk, men med boliger vet jeg ikke helt hva man kan forvente. Det med at de sendte mailen, og krever svar på samme dag er jo en god unskyldning for at du ikke har fikset leiligheten opp før de tar seg inn. Syns jo det er surt gjort, men du taper vel ingenting på dette utenom kanskje litt verdighet? (kommer an på hvor mye hasj du har liggende) Hvilken studentsamskipnad snakker vi om?
Sist endret av Amida; 18. oktober 2015 kl. 18:59.
Sitat av nikita Vis innlegg
Intet nytt under solen at SiB er shitbags... De har lov innen rimelighetens grenser, men jeg er enig at der helt blåst. Klag skriftlig om du gidder, men ikke vent deg noe som helst beklagelse.
Vis hele sitatet...
Er ikke SiB, så tydeligvis heller regelen enn unntaket dette her..Men de må jo ha helt spesifikke hjemler i lovverket for å holde på sånn?

Er det virkelig slik i lovverket at man med studentsamskipnad som utleier fraskrives de mest grunnleggende rettigheten hva privatliv angår?

Sitat av Amida Vis innlegg
Det er standard prosedyre hos sudentsamskipnadene å komme på uavventet besøk, men med boliger vet jeg ikke helt hva man kan forvente. Det med at de sendte mailen, og krever svar på samme dag er jo en god unskyldning for at du ikke har fikset leiligheten opp før de tar seg inn. Syns jo det er surt gjort, men du taper vel ingenting på dette utenom kanskje litt verdighet? (kommer an på hvor mye hasj du har liggende) Hvilken studentsamskipnad snakker vi om?
Vis hele sitatet...
Det får være det samme hvilken vi snakker om.

Hvordan studentasamskipnader pleier å gjøre det og hva studenter pleier å finne seg i stiller jeg meg litt likegyldig til.

Nå er det jeg som er leieboren, og jeg finner meg ikke i dette. Det er uansett ikke opp til samskipnadene å sette presedens for lovverket.

Er dette en lovlig praksis?

...Som sagt så er det nok litt hasjrester og bevis på at det røykes inne - jeg akter ikke å få min første narkorelaterte prikk på rullebladet pga dette tøvet.
Sist endret av Tøffetom; 18. oktober 2015 kl. 19:05. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Om det er lovlig praksis? Dessverre, ja.
I forarbeidene til husleieloven § 5-6, som lyder "Leieren skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider." defineres "rimelig tid" til "Tredje ledd første punktum fastslår at leieren skal ha varsel i rimelig tid før det foretas tilsyn [...] Tilsyn bør minst varsles en uke i forveien." Merk at det kun står bør.

Står det noe i leieavtalen din som regulerer dette mer uttrykkelig?
Sist endret av kriss; 18. oktober 2015 kl. 19:07.
Sitat av Amida Vis innlegg
Om det er lovlig praksis? Dessverre, ja.
Vis hele sitatet...
Du vet med sikkerhet at de mest fundamentale delene av husleieloven ikke gjelder for studenter?

Dette er jo lover som ellers er ufravikelige, kan vel ikke engang overstyres med en kontraktsfestet enighet..

Da må loven endres.

Sitat av kriss Vis innlegg
I forarbeidene til husleieloven § 5-6, som lyder "Leieren skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider." defineres "rimelig tid" til "Tredje ledd første punktum fastslår at leieren skal ha varsel i rimelig tid før det foretas tilsyn [...] Tilsyn bør minst varsles en uke i forveien." Merk at det kun står bør.

Står det noe i leieavtalen din som regulerer dette mer uttrykkelig?
Vis hele sitatet...
Skal se om jeg rekker sjekke det før jeg kjører.. Må nå noen ferger
Sist endret av Tøffetom; 18. oktober 2015 kl. 19:10. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Blir litt tullete å si at "det får være samme hvilken samskipnad" når det definitivt ikke er det samme. De har forskjellige kontrakter.... Du må se i kontrakten din hva som står, ofte vil det være henvisninger til annet lovverk. SiT har f.eks rett til å gå inn på fellesarealer og rommet ditt, men skal da helst varsle. Hvis du melder en feil eller mangel gir du dem automatisk rett til å gå inn for å utbedre uten varsel. Videre sier kontrakten
Ved befaring eller utbedring skal utleier ta tilbørlig hensyn til leietakers interesser. Såfremt det er praktisk mulig skal leietaker varsles før utleier går inn i privat arealer.
Vis hele sitatet...
Dvs, de kan ta seg inn når som helst, men skal helst varsle. Les kontakten din nøye(det burde du gjort da du signerte den), så finner du nok en formulering som tillater det de nå gjør.

tl;dr: Ja det er trolig helt lovlig.
Sist endret av stetus; 18. oktober 2015 kl. 19:15.
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
La oss kikke litt på loven, da. Spørsmål 1: gjelder husleieloven for studentboliger?
Sitat av lovadata.no
§ 1-1. Lovens virkeområde m.v.Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.
Loven gjelder selv om bruksrett til bolig har grunnlag i en arbeidsavtale. For øvrig gjelder loven ikke hvor annet enn bruksrett til husrom er det vesentlige i avtaleforholdet.
Loven gjelder selv om vederlaget helt eller delvis er fastsatt til annet enn penger.
Loven gjelder ikke avtaler mellom hoteller, pensjonater og liknende overnattingssteder og deres gjester. Loven gjelder heller ikke avtaler om leie av husrom til ferie- og fritidsbruk.
Med bolig menes i denne loven husrom som fullt ut eller for en ikke helt ubetydelig del skal brukes til beboelse. Med lokale menes i denne loven annet husrom enn bolig.
Vis hele sitatet...
Svar: Ja, husleieloven gjelder i Tøffetom sitt tilfelle. Hvis vi ser på sio sine regler på området, så ser vi at de faktisk henviser til husleieloven der det er relevant (flere referanser i section 8 og utover).

Spørsmål 2: Kan det være noen snurrepipperier i Tøffetoms avtale som gjør at husleieloven ikke gjelder?
§ 1-2.UfravikelighetDet kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her.
Ved leie av lokale kan loven fravikes i avtale, med unntak av §§ 1-1 til 1-4, 4-1, 4-4, 4-6, 9-7, 9-8, 9-10, 12-3 og 12-4 og kapittel 13.
Vis hele sitatet...
Svar: Nei, det kan ikke gjøres unntak fra loven i Tøffetom sitt tilfelle.

Spørsmål 3: Kan huseier komme på inspeksjon på så kort varsel?
§ 5-6.Utleierens adgang til husrommetLeieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn.
Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. Medfører arbeidene ulempe for leieren, kan leieren kreve avslag i leien etter § 2-11 annet ledd forutsatt at ulempen ikke er ubetydelig. Bestemmelsen i forrige punktum gjelder ikke dersom mangelen beror på forhold på leierens side.
Leieren skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. Før arbeider som nevnt i § 5-4 påbegynnes, skal leieren ha melding med frist som nevnt i § 9-6 første ledd. Bestemmelsene i første punktum gjelder ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig, og det ikke er mulig å varsle leieren.
Vis hele sitatet...
Svar: Med mindre det er akutt fare for store skader på bygningen skal leietaker ha varsel i rimelig tid.

Spørsmål 4: Hva er så 'rimelig tid'? Svar: Jeg vet ikke, beklager. Det kommer an på og må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Jeg vil imidlertid påstå at du har en sterk sak her; et saklig minimum må jo implisere at antall virkedagers varsel er mer enn 0! En jurist vil kanskje kunne gi deg et bedre svar, men sikkert får vi ikke vite før Høyesterett har prøvd en slik sak. Jeg vet ikke om de har uttalt seg spesifikt om akkurat dette, men selve frasen 'rimelig tid' har vært innenfor deres lokaler: I denne artikkelen henvises det til en Høyesterettsdom som tar for seg betydningen av 'innen rimelig tid', men da er det avhendingslova det gjelder. Kanskje noe av deres argumentasjon kan overføres til ditt tilfelle. Jeg har dessverre ikke tilgang på lovdata pro, så jeg har ikke sjekka selve dommen. Sorry 'bout that.
Det kan vere ei forklaring til - det er kunngjort gjennom oppslag e.l., også er personleg e-post sendt ut i etterkant. Står det noko i avtalen om oppslagsstader for kunngjeringer? I så fall vil eit varsel der vere ei mogeleg forklaring.

Ikkje blås ting totalt ut av proporsjoner - send ein e-post og be om ei forklaring på det korte varselet, og sei deg ueinig med det.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Er ikke SiB, så tydeligvis heller regelen enn unntaket dette her..Men de må jo ha helt spesifikke hjemler i lovverket for å holde på sånn?

Er det virkelig slik i lovverket at man med studentsamskipnad som utleier fraskrives de mest grunnleggende rettigheten hva privatliv angår?
Vis hele sitatet...
Nei, dette er ikke blant tingene studentsamskipnadene har ikke unntak fra. Fra lovdata:

§ 11-2.Elev- og studentboliger
Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av bolig som etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune eller kommune skal brukes av elever og studenter. Bestemmelsene gjelder bare dersom leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder slik bolig, og at dette gir leieren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.
Det kan avtales at opptak av husstandsmedlem som nevnt i § 7-1 første punktum bare kan skje med utleierens godkjenning. Godkjenning kan i så fall bare nektes dersom forhold knyttet til boligens utforming eller formål tilsier det.
Det kan avtales at opptak av husstandsmedlem som nevnt i § 7-1 annet punktum og framleie av del av bolig som nevnt i § 7-3 bare kan skje med utleierens godkjenning. Godkjenning kan i så fall bare nektes dersom husrommet klart blir overbefolket, eller dersom det er nødvendig på grunn av forhold ved vedkommende person, eller knyttet til boligens utforming eller formål.
Framleie etter § 7-4 ved midlertidig fravær kan nektes dersom utleieren tilbyr seg å disponere boligen under leierens fravær, og leieren gis rett til å ta boligen i bruk igjen etter fraværet.
Uten hinder av bestemmelsene i kapittel 9 om opphør kan det avtales at leieavtalen skal falle bort uten oppsigelse ved endt semester, endt studieår eller endt utdannelse. Uten hinder av § 9-3 kan partene også inngå en tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år. Er leieavtalen ikke inngått for bestemt tid, har leieren før fraflytting alltid krav på varsel med frist som nevnt i § 9-6.
Uten hinder av § 3-5 tredje ledd kan det avtales at rentene av konto for depositum skal godskrives utleieren.
Uten hinder av § 3-2 første ledd annet punktum kan det avtales forskuddsbetaling for inntil tre måneder.
Vis hele sitatet...
Har sendt mail om at det går greit for denne gang, men dersom det gjentar seg så venter jeg på dem for å fysisk hindre adgang samt dokumentere og anmelde.

Forøvrig veldig gode svar her på slutten.. Takker og bukker
Sist endret av Tøffetom; 19. oktober 2015 kl. 11:11. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
▼ ... over en uke senere ... ▼
"et å ta seg inn i noen sitt hjem er et alvorlig inngrep i den private sfære, noe jeg har et sterkt prinsipielt forhold til. I den forbindelse vil jeg minne om at den adkomst utleier gis i forbindelse med nødvendig vedlikehold er forbeholdt "varsling i rimelig tid", noe som etter loven bør tilsi minst en ukes varsel (ref § 5-6). Dette en ufravikelig del av husleieloven (ref § 1-2) som heller ikke er blant unntakene for studentboliger (ref § 11-2).

At man da sender ut varsel 0 virkedager i forveien, særlig når man har med studenter å gjøre (som svært ofte reiser hjem i helgene), er overhodet ikke akseptabelt. En skulle tro dette var innlysende uavhengig av lovverket, men det kan ikke ha vært tilfellet.

Denne saken er nå glemt for min del - gitt at prosedyren utbedres til neste gang. Dersom dette skjer igjen vil jeg sørge for å være hjemme slik at adgang kan nektes og overtrampet rapporteres. "
Vis hele sitatet...
Utdrag fra mailen jeg sendte.

Mandag, 26 oktober, ble målerstand av strøm etterspurt avlest. Med frist 28 - dvs at vaktmester låser seg inn.

Det slo meg først som et direkte angrep på meg som den selvsentrerte kisen jeg er, men ser at forhenværende etterspørsel ble gitt med 3 dagers varsel også.

Men er kanskje strøm ikke helt det samme? Jeg er jo fortløpende orientert om at strøm skal sjekkes? Trenger råd: Ville dere kjørt nå, eller ventet på en mer vanntett anledning?

Dette kan jo bli en diskusjon vedrørende hvorvidt strømavlesningen er formildende og taler deres sak. Tar jeg dem på noe tilsvarende det som utløste reaksjonen min så har jeg jo dem rundt lillefingen. Samtidig er jeg usikker på om jeg driter meg ut ved å vente.

Faen irriterer meg dette her. Forpult frekt.

...Forøvrig ikke fått noe svar på mailen jeg sendte, både til ansvarlig person for respektive avdeling i studentsamskipnaden og med kopi til samskipnaden sentralt. Har ikke mottatt svar, så forventer utbedring av prosedyren.

Hadde besøk i uken så funket dårlig å skulle ha prinsipp-stand akkurat da.
Sist endret av Tøffetom; 30. oktober 2015 kl. 01:44. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Har sendt mail om at det går greit for denne gang, men dersom det gjentar seg så venter jeg på dem for å fysisk hindre adgang samt dokumentere og anmelde.

Forøvrig veldig gode svar her på slutten.. Takker og bukker
Vis hele sitatet...
Lol. Du har altså varslet om at du i fremtiden kommer til å nekte de å gjøre noe de etter loven har har rett til? Patetisk. Liker du å krangle bare for krangelens skyld?

Du får slutte å legge dine sexleketøy fremme for å blir oppdaget ved slike inspeksjoner. Dop er de vel klar over at du bruker.
Sitat av Saerdna Vis innlegg
Lol. Du har altså varslet om at du i fremtiden kommer til å nekte de å gjøre noe de etter loven har har rett til? Patetisk. Liker du å krangle bare for krangelens skyld?

Du får slutte å legge dine sexleketøy fremme for å blir oppdaget ved slike inspeksjoner. Dop er de vel klar over at du bruker.
Vis hele sitatet...
Det ble varslet om at hvis det i fremtiden ikke var i henhold til gjeldende regelverk, så skulle det nektes inngang. Når det ikke er etter reglverket så har de vel strengt talt ikke rettigheter i loven til å gjennomføre dette? Hvorfor er det da patetisk? At man velger å stå på rettighetene sine?

Det er her maktmisbruk kommer fra! man må stå på de rettighetene man har, ellers forsvinner de.

Og hvorfor skulle de vite om en persons rusbruk? Det kommer vel helt an på om personen er åpen ovenfor skolen om dette? Hvilket jeg heller tror ikke er tilfelle.
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Jeg synes det hele blir overdrevet. Du reagerer voldsomt på noe som i realiteten er en filleting, men blir noe stort fordi du har ting du vil skjule. Studenter flest vil jeg tro har lite problemer med kort varsel om at noen skal låse seg inn i en leilighet for å foreta en eller annen sjekk.

"ta seg inn i noen sitt hjem er et alvorlig inngrep i den private sfære" og "Det slo meg først som et direkte angrep på meg...". Wow?

Men har du loven på din side, og rætt ska værra rætt.. jaja..
Sist endret av bipbapbop; 30. oktober 2015 kl. 14:52.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Trenger råd: Ville dere kjørt nå, eller ventet på en mer vanntett anledning?
Vis hele sitatet...
Ville personlig ha ventet. Jeg har null erfaring med studentboliger, men generelt er det bedre å vente med det meste så lenge man er opphisset. Synes ikke du gikk for langt i mailen nå, men et tips til deg og allmenheten er å vente til du har roet deg totalt ned før du reagerer.
Dessuten, etter å ha lest tråden sitter jeg igjen med et inntrykk av at dette er mer enn en uheldig enkelthendelse, så anledningen til å gjøre noe senere kommer nok. Og innen da har du nok fått sortert tankene litt og greier forhåpentligvis å ta det rette valget med én gang.

Jeg får følelsen av at det å buste folk i din situsjon er hensikten med hele opplegget. Greier ikke å se en eneste god grunn til at de skal komme busende slik. Det med strømmen synes jeg høres litt fucked ut også. Det regimet du beskriver hadde ikke orket å bodd i hvertfall.

Sitat av Saerdna Vis innlegg
Lol. Du har altså varslet om at du i fremtiden kommer til å nekte de å gjøre noe de etter loven har har rett til? Patetisk. Liker du å krangle bare for krangelens skyld?

Du får slutte å legge dine sexleketøy fremme for å blir oppdaget ved slike inspeksjoner. Dop er de vel klar over at du bruker.
Vis hele sitatet...
Kanskje du skal lese tråden! Det juridiske har blitt gjennomgått ganske grundig er synes jeg. KP til folket.

Det er du som prøver å lage en krangel. At du gidder å skrive det innlegget der fatter jeg ikke, spesielt det siste synes jeg er noe som ikke hører hjemme noe sted.
Hadde eg skrive det same hadde det nok truleg kome ein liten advarsel i innboksen min.
Sist endret av TrippyKing; 30. oktober 2015 kl. 15:18.
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Sitat av aricz Vis innlegg
Jeg synes det hele blir overdrevet.
Vis hele sitatet...
På hvilken måte er det overdrevet? TS var misfornøyd, lurte på hva lovverket sa, fikk svar og klagde på noen han oppfattet som et overtramp av hans privatliv. Ja, det er et lite overgrep. Det er formodentlig derfor han nøyde seg med å sende en epost der han informerte om at det gikk greit denne gangen, men at det ikke burde gjenta seg. Jeg kan ikke se at det er hverken overdrevet eller usaklig.

Sitat av aricz Vis innlegg
Du reagerer voldsomt på noe som i realiteten er en filleting, men blir noe stort fordi du har ting du vil skjule.
Vis hele sitatet...
Å reagere voldsomt vil vel innebære noe mer enn å sende en epost? Jeg kan ikke snakke for TS, men personlig hadde jeg blitt akkurat like sur - selv uten sexleker og dop liggende fremme. Utleiere er i en maktposisjon, da synes jeg det er rimelig å kreve at de føyer seg etter lovverk, utviser sunn fornuft og behandler de de utøver makt mot med respekt. Studentsamskibnaden til TS har feila på alle punkter og da er det rimelig å reagere. Prinsipper og sånt, vet du. Noen av oss bryr oss om slikt.

Sitat av aricz Vis innlegg
Studenter flest vil jeg tro har lite problemer med kort varsel om at noen skal låse seg inn i en leilighet for å foreta en eller annen sjekk.
Vis hele sitatet...
Å? Hvorfor tror du dette? Har du undersøkt saken? Jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg hadde ikke likt det.

Sitat av aricz Vis innlegg
"ta seg inn i noen sitt hjem er et alvorlig inngrep i den private sfære" og "Det slo meg først som et direkte angrep på meg...". Wow?
Vis hele sitatet...
Vel, ja og ja? Når du leier en hybel, så bor du der. Det er ditt hjem. Og ditt hjem er din private sfære enten det er en villa som slekta di har eid i generasjoner eller en knøttliten hybel du leier. Loven er skal være lik for alle, uavhengig av hvor mye penger de har eller hvordan de bor. Og når TS skriver en såpass krass epost og ber dem rydde opp, og han isteden opplever at gjentar det samme kort tid etter, så skjønner jeg jo at han blir provosert. Enten gir utleier totalt faen i hva han mener og turer frem uten å ense at folk reagerer, eller så er det et bevisst forsøk på å vise muskler. Ingen av delene er greit.

Sitat av aricz Vis innlegg
Men har du loven på din side, og rætt ska værra rætt.. jaja..
Vis hele sitatet...
Eh, ja. Han har det. Det er liksom poenget her.
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
På hvilken måte er det overdrevet? TS var misfornøyd, lurte på hva lovverket sa, fikk svar og klagde på noen han oppfattet som et overtramp av hans privatliv. Ja, det er et lite overgrep. Det er formodentlig derfor han nøyde seg med å sende en epost der han informerte om at det gikk greit denne gangen, men at det ikke burde gjenta seg. Jeg kan ikke se at det er hverken overdrevet eller usaklig.

Å reagere voldsomt vil vel innebære noe mer enn å sende en epost? Jeg kan ikke snakke for TS, men personlig hadde jeg blitt akkurat like sur - selv uten sexleker og dop liggende fremme. Utleiere er i en maktposisjon, da synes jeg det er rimelig å kreve at de føyer seg etter lovverk, utviser sunn fornuft og behandler de de utøver makt mot med respekt. Studentsamskibnaden til TS har feila på alle punkter og da er det rimelig å reagere. Prinsipper og sånt, vet du. Noen av oss bryr oss om slikt.

Å? Hvorfor tror du dette? Har du undersøkt saken? Jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg hadde ikke likt det.

Vel, ja og ja? Når du leier en hybel, så bor du der. Det er ditt hjem. Og ditt hjem er din private sfære enten det er en villa som slekta di har eid i generasjoner eller en knøttliten hybel du leier. Loven er skal være lik for alle, uavhengig av hvor mye penger de har eller hvordan de bor. Og når TS skriver en såpass krass epost og ber dem rydde opp, og han isteden opplever at gjentar det samme kort tid etter, så skjønner jeg jo at han blir provosert. Enten gir utleier totalt faen i hva han mener og turer frem uten å ense at folk reagerer, eller så er det et bevisst forsøk på å vise muskler. Ingen av delene er greit.

Eh, ja. Han har det. Det er liksom poenget her.
Vis hele sitatet...
Holy.. jaja, jeg tviler på at jeg ville reagert like sterkt som han gjør i dette tilfellet. Og jeg tror de fleste studenter tenker det samme. Tror du den samskipnaden ville fortsatt med å bryte loven (hvis det er det de faktisk gjør) hvis de ville møtt en shitstorm fra mange studenter? Derfor tenker jeg i mitt stille sinn at de fleste ikke bryr seg om dette.

Jeg har bodd på studentleiligheter gjennom samskipnader før, der de har låst seg inn mens jeg har ligget og sovet etc. Nå fikk jeg beskjed om det vel og merke, og visste at de ville komme i løpet av den dagen/uka. Har ingen problemer med dette. De må nesten få se over brannsystem og alt annet dem nå måtte være på utkikk etter.

Hvis du ser hans reaksjon ut i fra kun mailen, kan jeg godt forstå at du ser på reaksjonsmønsteret hans som rolig og behersket.

Ut i fra mitt ståsted er dette fortsatt en overdreven reaksjon, og går kun ut på at han faktisk hadde noe å skjule i dette tilfellet. Og ja, har han loven på sin side, og gidder å bruke energi på svada som dette, go for it.

Svar på det faktiske spørsmålet til Tøffetom. Jeg hadde ikke giddet å reagere i det hele tatt.

Bæ.
Sist endret av bipbapbop; 30. oktober 2015 kl. 17:10.
Hvordan kan du mene at det å bli tatt for besittelse av hasj er "svada", når han i tilegg ville blitt tatt via at noen andre brøt regelverket?
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Det jeg mener er svada, er sakens kjerne. At han fikk varsel om en inspeksjon som skulle skje på en mandag, fredagen før. For de fleste av oss som ikke har en shaite å skjule, betyr ikke dette en dritt. Men fordi det var litt av hvert inn i bildet, ble dette plutselig en sak. Og jeg antar også at fordi denne karen vil fortsette med ulovligheter i sin leilighet, gjorde denne saken enda større av den grunn. Han vil jo selvfølgelig vite når neste inspeksjon er, og det med god tid til å rydde opp etter seg. Denne antakelsen kan være feil, men også en antakelse det kan være vanskelig å innrømme for seg selv, og ovenfor andre.

Og forresten, er man blitt enig under enhver tvil, at denne samskipnaden faktisk brøt regelverket? "Rimelig tid" er en luring. Selvfølgelig, får han en beklagelse fra dem, GG.
Jeg synes det er rart at folk tydeligvis synes det er OK at andre bare skal kunne gå inn i din leilighet - på kort varsel. I mine øyne er mitt bosted noe av det mest private og om folk skal inn der skal det være på mine prinsipper. Altså enten at jeg inviterer de, eller så må utleier spørre i så god tid. Og fredagen før helga, når du skal komme på mandag er ikke lang tid. Det er 1 virkedag - og det kan godt være man er bortreist den helga. Minst 1 uke i forveien burde være å forvente.

Om det er krise, altså ting som ikke kan vente. så har man jo forståelse. Men om det bare er for enkle inspeksjoner og lignende burde kan forvente at de klarer å planlegge såpass at de kan gi varsel i god tid.

Dette "det er greit, for jeg har ingenting å skjule" forstår jeg meg ikke på. Det er jo samme argument folk bruker for å si det skal være greit at staten overvåker folk. Føler det er like teit i begge senarier. Retten til privatliv er viktig, og om vi faktisk ønsker å beholde privatlivet vårt må vi tydelig si ifra at vi ikke finner oss i at andre krenker dem.
Ikke bare et dyr
Dyret's Avatar
Donor
Sitat av aricz Vis innlegg
Det jeg mener er svada, er sakens kjerne. At han fikk varsel om en inspeksjon som skulle skje på en mandag, fredagen før. For de fleste av oss som ikke har en shaite å skjule, betyr ikke dette en dritt.
Vis hele sitatet...
Det er da massevis av lovlige greier som man kan ha egeninteresse av å skjule også. Kanskje du har sensitive dokumenter liggende framme (ikke uvanlig for masterstudenter) eller skjøre kunstverk liggende framme? Det finnes også grunner som gjør at man må vite om inspeskjoner i forveien. Hva om du f.eks. har en fugl, som helt lovlig får fly rundt i et rom du disponerer? Da er du avhengig av at personer som tar seg inn tar forbehold og lukker dører / gjemmer bort huskatten osv. I det minste bør man kunne få frem en beskjed til de som skal ta seg inn. For studentsamskipnader kan dette være en vanskelig affære om de holder stengt i helgene - spesielt om de tar helg rett etter de har fyrt av gårde eposten om inspeksjon.

Saken er at man, med rette, burde kunne anta at bostedet er ditt private tilholdssted, uavhengig av hvorvidt du leier eller ikke. Loven er ganske klar på hvordan dette skal være, og gir deg som leietaker mange viktige og ufravikelige rettigheter. Det er tydelig at de færreste i studentbyen har problemer med denne praksisen, så da er det bra at noen tør å stå på rettighetene de faktisk har. Hva om gjeldende praksis var å finne på unnskyldninger for å beholde depositumet, og ingen andre enn deg så på tap av penger som noe problem? Det er minst like ille i mine øyne.
Sist endret av Dyret; 30. oktober 2015 kl. 23:03.
For å si det åpenbare: du kan jo bare nekte de adgang.

Si at du motsetter deg definisjonen på 3 dagers frist som "rimelig", og de be sende nytt varsel med minst 1 ukes frist - så går det fint for deg.

Hva skal de gjøre? Kaste deg ut? Nei, det gjør de ikke. Skrive et sint brev til deg? Nei, det gjør de heller ikke. De kommer bare til å sende deg et nytt brev med 1 ukes frist.
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Retten til privatliv er såklart viktig. Ikke fordi man nødvendigvis skal ha tid til å utføre ulovligheter i sitt eget hjem, men heller det at det man kan foreta seg ting som kanskje ikke er så akseptert av den generelle masse. Man skal ha rom til å utføre disse handlingene, synes jeg. Og der tror jeg de fleste av oss er enige.

Men her er det snakk om en studentleilighet. Leid gjennom en samskipnad. De gir deg en leiekontrakt du skriver under på. Nå aner ikke jeg hvilken samskipnad Tøffetom er gjennom, men han bør/burde lese gjennom den kontrakten. Viser det seg at den leiekontrakten fra samskipnaden han leier gjennom, er i mot hans prinsipper, bør han finne seg en annen plass å bo. Står det ingenting om varsel for inspeksjon, må han jo bare se på husleieloven. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Det som er problemet med lovverket til husleieloven er jo den vage antydningen til "rimelig tid". Det er en lov som er laget for å tøye til enhver sin fordel. Jeg er fortsatt usikker på om samskipnaden Tøffetom leier gjennom, har gjort noe ulovlig.
Sitat av aricz Vis innlegg
Retten til privatliv er såklart viktig. Ikke fordi man nødvendigvis skal ha tid til å utføre ulovligheter i sitt eget hjem, men heller det at det man kan foreta seg ting som kanskje ikke er så akseptert av den generelle masse. Man skal ha rom til å utføre disse handlingene, synes jeg. Og der tror jeg de fleste av oss er enige.

Men her er det snakk om en studentleilighet. Leid gjennom en samskipnad. De gir deg en leiekontrakt du skriver under på. Nå aner ikke jeg hvilken samskipnad Tøffetom er gjennom, men han bør/burde lese gjennom den kontrakten. Viser det seg at den leiekontrakten fra samskipnaden han leier gjennom, er i mot hans prinsipper, bør han finne seg en annen plass å bo. Står det ingenting om varsel for inspeksjon, må han jo bare se på husleieloven. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Det som er problemet med lovverket til husleieloven er jo den vage antydningen til "rimelig tid". Det er en lov som er laget for å tøye til enhver sin fordel. Jeg er fortsatt usikker på om samskipnaden Tøffetom leier gjennom, har gjort noe ulovlig.
Vis hele sitatet...
"Rimelig tid" er naturlig nok skjønnsmessig. Da jeg skriver fra telefon er det litt knotete å undersøke forarbeidene til husleieloven, men én ting er sikkert, og det er at "rimelig tid"-begrepet brukt i rettsregler aldri vil være én virkedag.
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Hehe.. vel.. hvor har du det fra?
Sitat av aricz Vis innlegg
Det jeg mener er svada, er sakens kjerne. At han fikk varsel om en inspeksjon som skulle skje på en mandag, fredagen før. For de fleste av oss som ikke har en shaite å skjule, betyr ikke dette en dritt. Men fordi det var litt av hvert inn i bildet, ble dette plutselig en sak. Og jeg antar også at fordi denne karen vil fortsette med ulovligheter i sin leilighet, gjorde denne saken enda større av den grunn. Han vil jo selvfølgelig vite når neste inspeksjon er, og det med god tid til å rydde opp etter seg. Denne antakelsen kan være feil, men også en antakelse det kan være vanskelig å innrømme for seg selv, og ovenfor andre.

Og forresten, er man blitt enig under enhver tvil, at denne samskipnaden faktisk brøt regelverket? "Rimelig tid" er en luring. Selvfølgelig, får han en beklagelse fra dem, GG.
Vis hele sitatet...
Den initielle irritasjonen oppstod som følge av at jeg måtte reise før planlagt, og ja, den var relatert til sexleketøy og hasjrusk. Narkotika pleier jeg ikke å ha der, men forøvrig har det ingenting med noenting å gjøre.

Den gangen var det hasj, neste gang er det kanskje konfidensielle dokumenter som ligger fremme - dokumenter jeg har signert på at ingen andre skal se. Hva om det er en med litt teknisk kompetanse som bare tar seg et lite bilde av det som ser litt interessant ut??

Personen som låser seg inn er alene, han har ikke gjennomgått noen form for sikkerhetsklarering eller annen garanti for skikkethet. Det er simpelthen en helt vanlig dimling som like gjerne kunne sittet bak kassa på kiwi. Men nå er han altså i mitt hjem, uten at jeg har hatt mulighet til å rydde.

"Rimelig" tid er vel og merke en luring, men så "lur" er den ikke. Det er INGEN virkedager mellom tidsrommet, det er helg imellom, og informasjonen er ikke formidlet på en måte som forsikrer om mottakelse av beskjeden. Samtidig blir 1 uke anbefalt i loven, så her er det som du sier: "GG".

Dette er et lovbrudd, enkelt og greit. Hvor lite alvorlig du måtte mene at det er, eller hvor mye studenter pleier finne seg i det, det driter jeg faktisk litt i.
Jeg vet at det er praksis at studenter finner seg i disse overtrampene, på samme måte som jeg vet at det er praksis at snørrunger finner seg i at politiet ransaker bilen deres fordi dem ser shady ut. Det betyr ikke at jeg trenger finner meg i noen av delene.

Og selvfølgelig handler ikke dette om at jeg skal ha narkotika der! Hvis jeg ville ha narkotika der så gjør jeg selvfølgelig ikke meg selv så interessant som jeg gjør ved å sende en slik mail. Nå kommer de vel til å komme ved første anledning, og om det hender at vedkommende snoker - da snoker h*n definitivt på neste besøk.

Foreslår forøvrig at dere som ikke ser problemet med at noen skal låse seg inn til dere på vilkårlig tidspunkt venter med å uttale dere til etter å ha flyttet ut av gutterommet. Det finnes andre ting enn knark som krever privatlivets vern. Forhåpentligvis har dere begynt å gjøre dere kjent med begrepet "prinsipper" innen den tid også

Sitat av aricz Vis innlegg
Hehe.. vel.. hvor har du det fra?
Vis hele sitatet...
Dette vil være innlysende for enhver person i ovennevnte kategori (ute av gutterommet).

Men; Tusen takk for utrolig mange gode svar her i tråden! Går i samme fellen som så mange andre, henger meg opp i idiotene og lar tråden utvikle seg til å forklare snørrvalper hvordan verden henger sammen.
Sist endret av Tøffetom; 31. oktober 2015 kl. 02:44. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av aricz Vis innlegg
Studenter flest vil jeg tro har lite problemer med kort varsel om at noen skal låse seg inn i en leilighet for å foreta en eller annen sjekk
Vis hele sitatet...
Går vel stort sett greit, men en kan ikke regne med at det alltid er det

Sitat av aricz Vis innlegg
Jeg har bodd på studentleiligheter gjennom samskipnader før, der de har låst seg inn mens jeg har ligget og sovet etc. Nå fikk jeg beskjed om det vel og merke, og visste at de ville komme i løpet av den dagen/uka. Har ingen problemer med dette. De må nesten få se over brannsystem og alt annet dem nå måtte være på utkikk etter.
Vis hele sitatet...
Det her vil jeg se på som ikke greit. Om noen hadde sagt til deg at de skulle komme i løpet av en måneds tid, hadde det vært det samme? Hvem i alle dager er det som ikke er i stand til å dunke/ringe på en dør?

Sitat av aricz Vis innlegg
For de fleste av oss som ikke har en shaite å skjule, betyr ikke dette en dritt.
Vis hele sitatet...
At du driter totalt i ditt privatliv får nå være din egen sak, men skremmende er det å lese. Når det kommer til ett eller annet punkt i privatlivet så har alle og enhver noe å skjule, noe som en ikke vil dele med alle og enhver. Selv om en kanskje ikke vil innrømme det..

Det handler ikke om prinsipp men om å verne om privatlivet. Det er særdeles viktig at disse rettighetene blir ivaretatt.
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Det at jeg ikke ser denne saken på samme måte som Tøffetom og flere av dere, betyr ikke at jeg driter totalt i mitt privatliv. Jeg ser bare ikke det store problemet med at det ble sendt ut varsel på mail fredag der de forteller om inspeksjon som skal foregå mandag over helgen. Hadde de ikke sendt ut varsel i det hele tatt, ville saken vært en helt annen. Men her er varsel blitt sendt, noe sent, men allikevel ikke nok til at jeg ville reagert. Derfor synes jeg reaksjonen blir voldsom, fordi jeg ser saken ut i fra mitt synspunkt. Intet mer, intet mindre.

Og til Tøffetom. Tål at folk er uenig med deg, uten at du skal begynne med navnekalling.
Sist endret av bipbapbop; 31. oktober 2015 kl. 11:06.
Sitat av aricz Vis innlegg
Hehe.. vel.. hvor har du det fra?
Vis hele sitatet...
Et femårs masterstudium i rettsvitenskap og påfølgende arbeidserfaring.
Sitat av aricz Vis innlegg
Men her er varsel blitt sendt, noe sent, men allikevel ikke nok til at jeg ville reagert. Derfor synes jeg reaksjonen blir voldsom, fordi jeg ser saken ut i fra mitt synspunkt. Intet mer, intet mindre.
Vis hele sitatet...
Poenget er at ein skal ha tid til å innrette seg etter varselet. Det kan vere å endre planer til å vere heime om ein vil det, eller rydde om ein vil det. Ei helg til det er snaut med tid, og oppfyller neppe føremålet med varselet.
The Lone Deranger
bipbapbop's Avatar
Sitat av ps3 Vis innlegg
Et femårs masterstudium i rettsvitenskap og påfølgende arbeidserfaring.
Vis hele sitatet...
Ok. Når man bør ha minst 1 ukes forvarsel, vil det si 7 virkedager? Eller 5 virkedager + helg? Og når man sender varsel, står det noen plass at helg ikke inngår? Er det slik at det må være virkedager? Prøvde å google dette, men fant ikke noe.
Poenget er at det ikke er et definitivt svar, utover at det ikke vil si en virkedag. Virkedag utelukker også helg.
En uke kan ikke bli noe annet enn en uke.
Sitat av aricz Vis innlegg
Ok. Når man bør ha minst 1 ukes forvarsel, vil det si 7 virkedager? Eller 5 virkedager + helg? Og når man sender varsel, står det noen plass at helg ikke inngår? Er det slik at det må være virkedager? Prøvde å google dette, men fant ikke noe.
Vis hele sitatet...
Det vil komme an på kor inngripande tiltaket er, og vil nok vere ei vurdering. Om det er innom døra for å lese av straummåler vil det krevje mindre varsel enn om huseigar vil flytte fram sofa for å sjekke etter mugg langs ytterveggar. På motsatt ende av skalaen er akutt vasslekkasje, der det ikkje vil vere krav til varsel. Det må ikkje nødvendigvis vere yrkesdagar, det kjem igjen an på situasjonen.
Som slashdot er inne på: "Rimelig" er en subjektiv størrelse; som vil avhenge av den konkrete situasjonen. Det er derfor loven bruker termen "rimelig" og IKKE angir noen absolutt frist.