Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  2574 465046
"Brukstips til Cannabis" Del 2. Gateavisa nr. 176 - 1/2006

4. Ta hensyn til ”set” og ”setting”.

Dette er en hovedlærdom, etter at cannabis (og andre psykedelika) grep om seg i vesten fra midten av 1960-tallet. ”Set” betyr start-sinnstilstanden for når du påfører deg cannabisrusen, og ”setting” betyr omgivelsene og situasjonen du befinner deg i. Økt følsomhet betyr at du finner og får mer av det samme, både det indre og det ytre.

Tenk etter at du er i godt nok humør, i behagelig nok omgivelser, og med planer for de neste timene som ikke vil overbelaste deg under cannabisrusen.
En god cannabisrus gir deg nok av uventede opplevelser og innsikter, om du ikke også skal måtte takle ting som kan være krevende nok uten cannabisens utvalgte vektlegginger i sinnstilstanden. Ikke ”tøff deg” med hvor stein du kan bli, for alle kan klare å bli for steine for seg selv – og det er bare slitsomt.

Forbered deg gjerne praktisk for cannabisopplevelsen. Ha mennesker du har god, avslappet tillit til rundt deg. Ta fram musikk, bilder eller dikt du vet du vil nyte. Ha gjerne musikkinstrumenter, tegne- og skrivesaker klart og prøv hvordan det er å bruke cannabisrusen kreativt. Fridans er også deilig. Gå gjerne en tur ut i natur, og kjenn og tenk på hvordan du henger sammen med den levende planeten du springer ut av (du er faktisk en utvekst på kloden, en slags avansert plante). Harmonisk fysisk aktivitet – spasering, sykling, svømming, skitur – går også ypperlig sammen med cannabis.
Motsatt bør du prøve å unngå VHS – Video, Hasj og Sofa; dvs. fortapelse i tv-titting med godterier til fra sofakroken, eller annen ørkesløs sløving. Det er sløsing med cannabisrusens potensiale. Nettopp fordi de forsterkede opplevelsene gjør det lett å hensynke i en litt overveldet passivitet, så minn deg selv på å holde sinnet aktivt underveis i rusen. Da føler du deg mer vel etterpå også.


5. Hvis cannabisrusen blir for mye av det gode finnes greie taklingsmåter.

Et av de første symptomene på cannabisrus er tørrhet i munnen. Pass på å ha vann eller annet drikkelig klart og lett tilgjengelig, så er det lett å motvirke denne ubehageligheten. (Et annet av de første symptomene er at det blir uvanlig møysommelig og begivenhetsrikt å gå. Det blir uvanlig lett – og fristende morsomt – å avspores. Derfor er lett tilgjengelig drikke en viktig liten forberedelse.)

Under uteksperimenteringen av hvor ofte og hvor mye ens eget nivå for cannabisberuselse ligger på, treffer de fleste før eller senere på sine egne fryktgrenser. – Populært kalt ”å få noia” (dvs. bli midlertidig paranoid). Dette er for en stor del resultat av det kjedelige faktum at cannabisbruk er totalforbudt, selv om det dobbeltmoralsk er svært utbredt og ca. en tredel av det norske folk har prøvd det. Under rusen er man altså i en forbudt tilstand, noe som kan virke negativt inn på tilstanden dersom noe ved situasjonen gjør at det går hull på den beskyttende avstandtagen du har gjort mot dette forbudet. Den økte følsomheten for ytre og indre påvirkninger under cannabisrusen gjør at det helt uventet kan gå hull på den beskyttende motstanden du har mot presset fra forbudet. Også andre påvirkninger eller emner du har motstand mot eller er engstelig overfor til vanlig kan gi ubehag og akutte panikkfornemmelser om du utsettes for dem i cannabisrusen.

Paranoiaens prinsipp er at det man er bekymret for legger man mer merke til mulighetene for. I verste fall kan dette føre til at du uten å mene det direkte henleder egen og omgivelsenes oppmerksomhet på mulighetene du ikke ønsker realisert. Du kan derved helt selvmotsigende aktualisere og kan hende skape nettopp hendelsene du ønsker deg minst. Ved å være seg paranoiaens prinsipp bevisst korrigerer en for det, både automatisk og ved å velge å tenke på bedre muligheter.

Den beste strategien når engstelsen eter seg innpå deg er å snarest mulig trekke deg tilbake til en trygg tilstand – fysisk eller mentalt: Gå til et fysisk eller mentalt sted der du føler deg tryggere. Begynn bevisst å tenke på noe helt enkelt du liker. Gjør enkle, små handlinger som skifter oppmerksomheten over til noe tryggere. Sitter du ned så pass på at du sitter behagelig og puster fritt. Hjertebank (som ofte er en innledende fysiologisk reaksjon på cannabis) går over. I mellomtiden kan du rette oppmerksomheten mot pusten og følge den rolig iiiiiinn og langt uuuuuuuuut. Tell til ti jevne, rolige pusterunder. Begynn på nytt igjen om du vil – kan hende får du raskt positiv lyst til å sitte og nyte den meditasjonen en stund. Slik vendes en negativ impuls til en positiv opplevelse. La langsom pust bære uroen din inn i lugnere strømninger – pust dypt i magen og hengi deg til opplevelsen av pusten, stol på at uroen går over. Det gjør den. Legg etterpå merke til hva som utløste uroen i deg, sånn at du best mulig kan unngå det senere.

Av mer kraftige virkemidler kan sterk fysisk aktivitet skifte stemningsleiet ditt til godt igjen, f.eks. en kjapp joggetur. Er du simpelthen blitt for stein, så er SUKKER en effektiv motgift. Spis sjokolade, drikk en brus på styrten. Eller bare drikk sukkervann – varmt vann irørt maksimalt med sukker. Virkningen kommer etter et kvarters tid. Prisen er at denne måten å komme ned fra rusen på gjør deg sluggete og uinspirert til sinns. Dessuten kaster du bort god cannabis og potensielt god opplevelse. Lær deg heller å dosere omtenksomt.


6. Cannabis bør primært brukes til aktiv utforsking av sinnets og livets muligheter.

Slik har cannabis vær brukt i årtusener av ”sadhuer” – østens hellige menn. Cannabisrusen kan åpenbart brukes til kun rekreasjon, men grensen bør settes før ren sløving.
Oppmerksomheten belastes ved cannabisbruk. Det kan føre til en utsliting av tankene som gir idétørke, der den eneste ideen for noe givende å gjøre blir å lettvint gripe til mer cannabisbruk. DETTE ER DEN STØRSTE FAREN VED CANNABIS. Det kan høres bagatellmessig ut, men det finnes faktisk en god del mennesker som i fravær av gode tips om konstruktiv cannabisbruk ender opp i et blindspor i årevis, der cannabisbruk er hovedaktiviteten i livet mens alt annet blir tillegg. Selv om dette er latterlig er det ingen spøk. Fravær av gode, løpende tips om cannabisbruk fra våre sosiale omgivelser er klart en virkning av totalforbudet: Få våger å åpent dele sine cannabis-erfaringer. Omvendt vet ikke-brukere dårlig hva de kan forvente fra brukere eller bistå brukere med.
Husk alltid på at rus kan være givende som tilskudd til livsutviklingen du holder på med, men at rus er dårlig straks den trer inn til fortrengning for den generelle livsutviklingen din. Overgangen er glidende og full av selvbedrag, så vokt deg. Blir du i tvil om hvor du er i dette terrenget, så la tvilen komme basistilstanden din til gode, og ligg unna rus til du ikke lenger er i tvil om hva du holder på med i livet.

For å få optimalt utbytte bør du generelt bli ordentlig nykter og ha funnet igjen basistilstanden, før du bruker cannabis på ny. I praksis vil dette si å bruke cannabis maks en gang/dag annenhver uke, og gjerne sjeldnere.
Vær oppmerksom på at vår vestlige kultur generelt har et forkvaklet forhold til rusmidler – lovlige eller ikke – og la ikke dette kulturelt dårlig gjennomtenkte forholdet til rus styre ditt eget forhold til rus. Vestlig kultur har ingen konsensus om meningen med livet; den fornekter til og med langt på vei at det finnes noen mening med livet. Dette spiller inn på meningen, og evt. fravær av mening, med bruk av rus. Når du bruker cannabis kommer du fort mye nærmere inn på dine egne spørsmål om meningen med ditt liv. Vennligst vær klar over at du til disse spørsmålene får liten drahjelp utenfra storsamfunnet. Du får snarere motstand, fra den kommersialiserte materialistiske kulturen vår, den som også forbyr cannabisbruk.

Dette utgjør en type tankeforbud, i form av taus, innebygget oppfordring til å avstå fra tanker om mening med livet. Cannabis brukt fornuftig er i stående konflikt med dette tause tankeforbudet. Denne motsetningen gir dessverre rik grobunn for paranoia, så spekuler deg ikke lenger ut enn du har kraft og trygghet til.

Ta imot innsiktene litt etter litt, med et tempo der du makter å sette dem i god sammenheng med resten av verdensbildet og livsførselen din. Bare da får innsiktene funnet og vunnet med cannabis stor verdi, eller verdi i det hele tatt: En innsikt bygget på en tankerekke så skrøpelig at den knapt kan rekonstrueres kan skade heller enn å gavne deg, fordi du tror du har skjønt noe som ved nærmere sjekk kan vise seg å ikke være gyldig. Da blir du overtroisk istedenfor innsiktsrik. Husk å forankre tankene om livsmening fortløpende i konkret virkelighet og omstendigheter.

Det er likevel mange andre som stiller de samme spørsmålene om livsmening, og som du dermed kan stille spørsmålene sammen med. Men dessverre uten at disse spørsmålene har makten i samfunnet, slik de helst burde. For eksempel ligger spørsmålet ”Hva er meningen med samfunnet?” ganske dypt begravd, men det burde naturligvis alltid være det første vi kunne besvare bærekraftig effektivt.

Lærdommene du finner ved hjelp av cannabis kan være veldig personlig berikende, men også til dels ensomme å bære, siden innsiktene som vinnes ikke nødvendigvis er særlig velkomne i den dominerende delen av kulturen vår. I vår verden trenger du styrke for å bære den følsomheten og forståelsesdybden cannabis brukt riktig gir deg. Det kan være greit å vite om.


7. Vær deg bevisst hvem du velger å bruke cannabis sammen med og hvordan.

Ritualet omkring bruken virker sterkt inn på rusen og utbyttet av den. Et kjapt trekk av en joint på gaten på vei inn til et støyende alkoholserverende utested har en helt annen og mindre givende virkning enn en rolig og ærverdig preparert pipe i godt lag av reflekterte mennesker som sammen utforsker tankene og opplevelsene cannabisen åpner mer for.

Når den rolig høyverdige, rituelle forberedelsen til en opplevelse tas hensyn til kan du langt på vei oppleve at cannabisen i hovedsak blir et symbol for opplevelsene, mens de faktiske cannabisvirkningene blir underordnet. Det kan kreve litt å få til og få flere med på. Men det er absolutt å foretrekke. Rusmiddelet blir da nettopp det, et middel som er uvesentlig når målet – gledene og sinnstilstandene – er nådd. Med slik tilnærming vil du etterhvert lære å oppnå de bevissthetsutvidende tilstandene og gledene uten at cannabis lenger er en nødvendig ingrediens.

Det er et pussig påvist statistisk faktum at de fleste cannabisbrukere i vesten helt frivillig og uavhengig av hverandre nærmest slutter å bruke rusmiddelet rundt 26-års alderen. Antagelig har mange lært å oppnå målene – gledene – uten lenger å trenge drahjelpen fra rusmiddelet. Mange inspireres til å gå videre til forskjellige (andre) former for spirituell praksis – såkalte psykoteknologier (meditasjon, yoga, tai-chi, chanting, transedans, osv.) – som tar en hinsides de innsikter og opplevelser cannabis kan bære en til, og som cannabisbruk da, på dette stadiet, heller kan være en hindring eller hemning for å nå. Etter å ha oppdaget din indre verden med cannabisens opplevelses- og tankeflom, kan du ha behov for den typen tankeklarhet man har mer av uten cannabis for å høste innsikter av de tidligere cannabis-induserte tankeflommene. Likevel vil du fortsatt ha behov for en eller annen tilnærmingsstrategi. Det kan være i form av en formell psykoteknologi, f.eks. en meditasjonsteknikk, til å bevege deg i dette psykiske landskapet. Det er en naturlig videreutvikling av god cannabisbruk.


8. Bruk cannabis hensynsfullt overfor andre.

Det at cannabis for tiden er forbudt bør du ikke ta som grunn til se det som at enhver bruk overalt er grei bare du ikke blir tatt av politiet, når du først har krysset forbudet. Tenk deg at bruken er tillatt, og hvordan det da vil være naturlig å ta i betraktning andres stemninger og ønsker. Vær ikke demonstrativ med din cannabisbruk. Unngå å dumme deg ut med overmot og kjekkaseri. Press ikke din cannabisberuselse på andre som kanskje akkurat da foretrekker en nykter stemning. De har like mye rett til sin valgte sinnsstemning som deg. Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg, også i forbindelse med cannabisrus. Vis vanlige hensyn, og gjør ikke noe unntak for cannabis. Tenk over om noen kan synes den kraftige lukten av cannabis er plagsom, f.eks. å få i klærne så det henger igjen uansett hvor og hva de skal.

Bare ved å vise at cannabis kan brukes fornuftig, kan vi håpe å få til fornuftig lovtillatelse for bruk.


9. Uansett hvor spennende du synes cannabis er, så er livet selv mer spennende.

Cannabisvirkningene kan aldri bli mer enn en liten del av livets virkninger på deg. Fortsett å finne deg andre metoder til å bruke din nysgjerrighet på livet ved siden av cannabismetoden. Pass på at du i omgangskretsen din og tiden din til enhver tid er dominert av flere interesser enn cannabis. Om så cannabis på et tidspunkt skulle være hovedinteressen din, så knytt denne interessen til viktigere emner i verden enn cannabis.

Det er en generell sannhet at cannabis gjør deg spirituelt "nærsynt". Det gir fordelene, så vel som ulempene ved middelet. Det ligger i nærsynthetens natur at du ikke har oversikten til å kunne se dette særlig godt fra perspektivet av den nærsyntheten. Likevel kan du vite om det, huske på det, og ta lange nok pauser fra cannabis til at oversiktsperspektivet ditt over livet gjenvinnes og utvides.

Sagt med et bilde: Cannabisperspektivet kan være en av flere briller å se livet gjennom – pass bare på at brillelinsene du velger å bruke holdes tilpasset varieringen i fokuseringsevnen din, sånn at synet på livet holdes skarpt.


10. Lykke til med å finne ut mer om cannabis og andre sammenhenger mellom verden og bevisstheten din om den, og i den.
fin liten artikkel Robbie, men vanskelig å lese i ruset tilstand (ingen bilder)

pump
▼ ... over en måned senere ... ▼
Kom over no hasj via en god kompis av meg kjøpte bare en idag.. Da Han kom tilbake etter å ha henta den så så jeg på den i hånda, den så ganske god ut i midten men oppå så var det på en måte en uvanlig blå/svart farve. Jeg tok den tommelen og presset på reven for å sjekke om den var myk og etter det da reven var vekk fra tommelen så var tommelen ja hehe sånn blå/svart.. Noen som vet hva dette kan være for noe? Har fortsatt 0.4-5 igjen og av det som ble røka ble jeg og 3-5 andre personer skikkelig steine på. Noen som vet eventuelt hva slags type hasj dette kan ha vært? Og hva med denne farven, noen som vet?.. På forhånd takk...

THUG LIFE!
▼ ... over en måned senere ... ▼
noen her som veit om det går og blande hasj og vin altså hvitvin
Sitat av cannabis-manndi
noen her som veit om det går og blande hasj og vin altså hvitvin
Vis hele sitatet...
Syns det er chill å drikke vin og røyke jeg ass, fin form. Men hvis du ikke er så veldig glad i vin fra før av kan det hende du ender med å bli ganske kvalm..
Måtte bare legge denne inn her :P Skulle egentlig skrive et kåseri, men ble vel mere et essay føler jeg. Får sikkert ikke noe bra karakter på den pga total feilbom på oppgaven, i tillegg til at lærern er dønn i mot mye, f.eks. mener hun at abort er mord osv =P. Anyways, here it is


“Hæ? Har du røyka hasj?”
“Ja, æ har faktisk det ja!”
“Jævla narkoman ass!”

Jeg hadde diskutert litt med ei venninne om cannabis. Hun virket ikke akkurat fornøyd med at jeg hadde prøvd cannabis. Ok, tenkte jeg, la meg prøve en ny taktikk.

“Ka kalt du mæ din alkoholiker?”
“Hæ? Æ e da itj nå alkoholiker!”
“Hvis æ, som røyke kanskje maks et par ganga i måneden, e narkoman. Da må jo du som drikk minst to hælga per måned vær en alkoholiker!”

I følge norsk politi er jeg sikkert både rusmisbruker og narkoman, selv om ingen av disse ordene kan brukes om meg hvis vi ser på definisjonen av de. Hvis vi ser på definisjonen av en narkoman er det en person som er sykelig avhengig av et narkotisk stoff. Ser vi på definisjonen av ordet rusmisbruker kan man enkelt sagt si at det er en person som misbruker et rusmiddel for å unnslippe virkeligheten mer enn “vanlig”.

Majoriteten av nordmenn tror at cannabis er et svært avhengighetsskapende narkotisk stoff som kan settes i samme kategori som sterkere narkotika som amfetamin, kokain og extacy. Det er stor enighet om at cannabis er inngangsporten til et liv fullt av all slags narkotika. De fleste tror også at løpet er kjørt i det man tar sitt første trekk av en joint Det er store fordommer i Norge som handler om at cannabisbrukere blir uintelligente, uansvarlige, asosiale og pøbelaktige. Jeg søker litt rundt på nettet om temaet og finner ut hva andre folk mener. Mange mener, som meg, at det burde bli legalisert, mens andre (flesteparten) syns det er roten til all ondskap. Det viser seg også at det er total uvitenhet hos veldig mange. Her er hva en person har skrevet om cannabis.

Konsekvenser av engansbruk av cannabis:
1.Total avhengighet
2.Du er ca. 100kr fattigere
3.Du har ødelagt en del hjerneceller
4.Irritasjon
5.Søvnproblemer
6.Dødsfall

Og tror du ikke de aller fleste sluker dette agnet rått? Jo! Eller, mange gjør det, for ikke alle er totalt hjernevasket som denne tullingen. Ok, nummer èn, man blir ikke avhengig av cannabis mer enn man blir avhengig av en hamburger fordi det er så godt. Nummer to på lista stemmer ganske godt. Nummer tre, cannabis dreper ikke hjerneceller, det bedøver dem. Nummer fire, slik jeg har forstått det bruker man cannabis for å bli rolig og avslappet, ikke for å bli irritert. Nummer fem, det tar ikke akkurat lang tid å sovne etter å ha tatt et drag av en joint, tro meg. Nummer seks, det finnes ingen rapporterte dødsfall på grunn av bruk av cannabis what so ever!
Jeg syns det må bli en slutt på at folk uttaler seg i hytt og gevær om tema de ikke har peiling på. Det finnes for mange bevis for at cannabis ikke er farlig for helsa til at man kan fortsette å si det er farlig. Se på alle foreldrene som sier til barna sine “Du må aldri prøve hasj barnet mitt, det er kjempefarlig, du kan dø av det!”. Men kjære forelder, dette stemmer jo ikke. Se litt på de fakta jeg nå presenter og tenk om igjen! Dette er et utdrag fra Verdens helseorganisasjons rapport om cannabis.
On existing patterns of use, cannabis poses a much less serious public health problem than is currently posed by alcohol and tobacco in Western societies.

Rapporten ble faktisk først nektet å bli publisert pga innholdet (jeg lurer på hvorfor!?), men etter en liten stund ble den (heldigvis) lekket til allmennheten.

Jeg kommer over enda en nettside der forsker og psykiater Igor Grant som leder en gruppe forskere sier dette:
Long-term and even daily marijuana use doesn't appear to cause permanent brain damage, adding to evidence that it can be a safe and effective treatment for a wide range of diseases.

Lester Grinspoon, pykiater og pensjonert medisinsk doktor ved Harvard Medical School støtter oppunder konklusjonen med denne uttalelsen.
It's nothing that those of us who have been studying this haven't known for a very long time. Marijuana is a remarkably safe and non-toxic drug that can effectively treat about 30 different conditions. I predict it will become the aspirin of the 21st century, as more people recognize this.
Er du enda ikke overbevist kjære forelder? Da kan du ta en titt ned til Stortinget, Oslo, og se hva statsministeren har gjort. Ja, du gjettet riktig! Til og med vår egen statsminister Jens Stoltenberg har prøvd cannabis, tro det eller ei. Faktisk har så mange som hver fjerde nordmann eller mer har prøvd cannabis. Så til deg som sier at cannabisbruk fører til sterkere stoffer: Ser det kanskje ut som en fjerdedel av Norges befolkning går rundt og setter sprøyter? Nei!!
Ok, da er det bare en siste statistikk jeg vil at du skal slite deg gjennom lærer. Jack E. Henningfield, PhD for The National Institute on Drug Abuse lagde ut, i fra hans studier der han sammenlignet hvor vanedannende forskjellige rusmidler var, denne statistikken:
http://home.no/noxic/bilder/weedstatistics.JPG

Ut i fra statistikken kan vi se at marijuana eller cannabis, er omtrent like lite avhengighetsskapende som en kopp kaffe og at alkohol er mye mer vanedannende enn de to.

Nå, til det eneste jeg har å utsette for cannabis. Det jeg ser på som er veldig synd er at man, nå som det er illegalt, ofte må i litt harde miljøer for å få skaffet seg det, og i disse miljøene er det en mulighet for at det også selges sterkere stoffer og at man blir kjent med feil personer hvis du skjønner hva jeg mener med det.

Men, før du neste gang rakker ned på en person som nyter cannabis, tenk på dette. Hvert år dør 600.000 europeere av alkoholskader. Én av fire dødsfall for menn under 30 år i Europa skyldes alkohol. Alkoholskader koster EU-landene over 2160 milliarder norske kroner. Alt dette går fram av en rapport som er overlevert Europakommisjonen. Etter å ha lest dette bør du tenke på hvor mange som noen gang har død av cannabis. Null!
A Real Human Bean
Mullah's Avatar
Donor
Du vil nok ikke få en særlig god karakter på denne uansett om læreren elsket marihuana. Faktum er at den ikke er særlig velskreven eller... bra.
Ok, takk for kommentar
A Real Human Bean
Mullah's Avatar
Donor
Jeg bare sier det liksom, så ikke du blir opprørt og setter deg i vranglås når du får karakteren. Jeg hadde selv en tendens til å ikke se mine egne feil når jeg fikk dårlige karakterer på tekster om kontroversielle emner, som gjerne var dårlig skrevne.

Ikke at fitta kommer til å engang se så langt som de 10 første linjene før hun gir deg stryk da.


edit: Jeg vet ikke hvorfor jeg skrev det der om at jeg satt meg i vranglås, i fortid. Jeg er ikke så voksen at jeg ikke forsatt er slik.
Sist endret av Mullah; 15. februar 2007 kl. 01:08.
Hehe, neida. Er fullstendig klar forberedt til å få dårlig karakter :P
Jeg syns det egentlig veldig greit skrevet, du kunne lagt fram bedre hvilke sykdommer og fokusert mer på cannabis som legemiddel for å mildne dama. Hvis lærern min spør meg om jeg er for legalisering, som hun gjorde en gang vi hadde en rusmiddeldiskusjon svarte jeg "ja, som legemiddel" og all mistanke til bruk forsvant.

Men rediger litt, og du kan faktisk få så bra som to
Haha, "Men rediger litt, og du kan faktisk få så bra som to ". Greeeeit, GNI det inn, for all del ^^. Men takk for det positive du sa først
NoXic: Jeg har tro på at med en liberal lærer ville du fått en god karakter for innhold, men med en konservativ bitch, burde du valgt et annet emne som legemiddelindustri og heller trukket det inn i den, prøvd å blande inn på den måten. Men lsik den er nå tror jeg det gjør seg med litt redigering, og helst også ikke innrømme bruk overfor lærer (kan være dumt, si det var en samtale mellom en venn av deg og venninna hans).

Bare gode råd, jeg skriver også veldig ... bastant, står på mitt, og tar ofte opp kontroversielle temaer, og lærerne mine skuler på meg for det.

Men stå på
Altså, jeg driter på en måte litt i hvilken karakter jeg får. Jeg skriver heller slik jeg gjør og får fram akkurat det jeg mener enn å bøye meg etter hva læreren tenker om det. Eneste jeg kan håpe på er at hu ikke beordrer tisseprøve . Ikke at det gjør noe atm, da sist gang var på nyttårsaften. Men hvis hu gjør det om ikke lenge, da jeg har tenkt å ta meg en kveld med røyking kan det bli litt stress ^^. Det er fint å høre at andre også står på sitt og tar opp litt mer kontroversielle tema . Legalize it!
Læreren eller skolen kan på ingen måte beordre pisseprøve (tror jeg). Isåfall har vår totalitære regjering virkelig gått av skaftet!
De kan ikke det. Men de kan kontakte foreldrene dine, og de kan du ikke nekte, egentlig. Med mindre du er over 18.
tror karakteren går i dass fordi det ikke er et kåseri i det hele tatt. fikk selv stryk på det, sjangeren var feil, akkurat som deg skrev jeg essay istedenfor kåseri.
i kommentaren stod det:
hadde det vært essay oppgaven var hadde du fått 4.
Gest^^: Det er ikke no problem. For det første har jeg nettopp fylt 18 og for det andre så innrømte jeg overfor mamma her om dagen at jeg hadde prøvd cannabis opptil flere ganger .

knekken: Ja, tror karakteren går til helvette jeg og. Men hadde faktisk blitt fornøyd bare hun hadde skrevet "hadde det vært en essay-oppgave hadde du fått 4" .
Hadde jo uansett vært synd om lærerinna hadde ringt purken, slik at du blir testet og muligens busta?
Sitat av E=Fb
Hadde jo uansett vært synd om lærerinna hadde ringt purken, slik at du blir testet og muligens busta?
Vis hele sitatet...
Tja, joda. Men tror ikke de ringer snuten pga sånt. Altså, skolen har vel ikke noe med hva jeg gjør på fritiden så lenge det ikke går utover skoleprestasjonene mine og evt. andre elever?
Finnes alltids folk som er ute etter å buste andre.. Mulig jeg er litt paranoid, men bedre føre var enn etter snar (eller noe sånt).

Sitat av E=Fb
Finnes alltids folk som er ute etter å buste andre.. Mulig jeg er litt paranoid, men bedre føre var enn etter snar (eller noe sånt).

Vis hele sitatet...
Joda, men fuck it, står for det jeg mener!
ok, så... raskt spørsmål:

jeg kan komme til å bruke noe hasj i dag, og har sesjon om omtrent en mnd. bør jeg røyke?

jeg er sikkert overparanoid, men jeg må bare være sikker :I

edit: herregud, de tar vel ikke urinprøver engang...
Sist endret av kakemedhår; 16. februar 2007 kl. 16:56.
A Real Human Bean
Mullah's Avatar
Donor
Bør du røyke ulovlige substanser? Nei, aldri. Å oppfordre til bruk av narkotiske stoffer er ikke lov på nFF.
Om du derimot skulle fundere på hva faren for at det skulle oppstå komplikasjoner ved et eventuelt bruk av illegale substanser før sesjon så er svaret nei. De tar urinprøve, men tester ikke for slike ting der, og stoffet ville uansett vært godt ute av systemet ditt etter 1 mnd.
Sist endret av Mullah; 16. februar 2007 kl. 17:13.
nattevakt
møkk's Avatar
Trådstarter
De kan kjapt finne THC i urinen din dersom de sjekker for det, men etter hva jeg har forstått gjør de ikke noe mer "utav" det, når det kun er på sesjon. Kommer du imidlertid igjennom sesjonen, og møter opp med THC i urinen etc når du da blir innkalt igjen, så mener jeg på at standard rutine er anmeldelse + bot.
A Real Human Bean
Mullah's Avatar
Donor
møkk: Les gjerne Myter om Sesjon på mil.no. Det du sier er nemlig feil.
Sist endret av Mullah; 19. februar 2007 kl. 10:46.
▼ ... over en måned senere ... ▼
spankingguru
Worner's Avatar
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=139826

Er det bare meg som synes dette høres temmelig drøyt ut? Bli utestengt for alltid fordi man har røyka
Sitat av Worner
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=139826

Er det bare meg som synes dette høres temmelig drøyt ut? Bli utestengt for alltid fordi man har røyka
Vis hele sitatet...
De kan jo ikke ha folk som bruker og kanskje også selger narkotika på The Gathering. Det er vel ganske åpenbart?
spankingguru
Worner's Avatar
Nå var det snakk om mindre mengder så jeg tviler på at de selger. Det skal være rusfritt der, men jeg har hørt om mange som har hatt med 2-3 øl som det ikke har blitt slått ned på. Det kommer vel helt ann på humøret til vaktene.

Edit: Vet ikke helt hva jeg ville med disse innleggene så det er bare å slette de. Beklager
Sist endret av Worner; 5. april 2007 kl. 13:51.
▼ ... over en måned senere ... ▼
heisann der. jeg er innkalt til militæret og skal møte der 23 juli.

har røyket hasj fast hver dag i et år nå, og er nyskjerrig på hvor lang tid det tar før det er borte fra urinprøver hvis jeg drikker mye vann. evt. tips på hva jeg kan ete/drikke for å få det ut raskere tas med stor takk

djengo

jeg mente blodprøver unnskyld meg
Djengo: Thc er ute av blodet ditt etter 3-5 dager.
Sitat av Hverdagsninja
Djengo: Thc er ute av blodet ditt etter 3-5 dager.
Vis hele sitatet...
takk for svar ninja!


men la oss bare ta urin og hva? hvor lenge har jeg det i pisset etter mitt halvannet røykfylte år?

djengo
Sitat av Hverdagsninja
Djengo: Thc er ute av blodet ditt etter 3-5 dager.
Vis hele sitatet...
Det er det aldeles ikke. Bloodprøver er ca. like nøyaktige som urinprøver, hvis ikke enda mer nøyaktig.
Blodprøver er vel mest nøyaktig ?
Fra Erowid:
"Cannabis is detectable in the blood for approximately 2-3 days after use in an infrequent user. Frequent use can be detected in the blood for approximately 2 weeks."

Jeg har visst lest litt feil, det får jeg bare unnskylde.
Jeg stiller meg skeptisk til påstanden om to uker også. Ved daglig bruk tror jeg det kan være mye lengre.
▼ ... noen uker senere ... ▼
Går det an å ta overdose med hasj?
Sitat av Eiriken
Går det an å ta overdose med hasj?
Vis hele sitatet...
Ja, men det er praktisk umulig. Man må innta flere kilo hasj på en gang for å i det hele tatt være i faresonen.
Edit: Overdose med døden som følge, tenkte jeg på nå. Inntar du for mye vil du nok kjenne ubehag som f.eks kvalme og svimmelhet.
Sist endret av LeChuck; 31. mai 2007 kl. 22:24.
Hvor mye hasj er for mye hasj?
Sitat av Eiriken
Hvor mye hasj er for mye hasj?
Vis hele sitatet...
Spørs jo hvor ofte og hvor lenge du har røyket. Er du godt innrøkt tåler du nok en del (over grammet) før han blir nevneverdig dårlig. Er du ny i gamet føler du deg nok dårlig av, tja, et halvt gram? Kommer vel an på kvaliteten på hasjen.
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
DonorCrew
Sitat av Eiriken
Hvor mye hasj er for mye hasj?
Vis hele sitatet...
Svaret er det samme som hvor mye øl er for mye øl:
Det kommer helt an på personen, men snakker du overdose.

Hvis man tar en rask stygg regning på LD50 tallene,
42 mg/kg (rats) inhalation, la oss se på en person på 70kg, 0,42*70 = 29,4 gram må til for å drepe en person via innhalering.
Oralt: 1270 mg/kg (male rats) 1,270*70 = 88,9 gram må til for å drepe en person.

Disse tallene må man selvfølgelig ikke ta helt seriøse, de er seriøse nok til å bevise at man må opp i store mengder som vil være vanskelige å konsumere for å dø av THC, men man må ikke tro at de metaboliske systemene hos rotter og mennesker er så like at man kan skalere disse tallene opp til mennesker.
Sist endret av Dodecha; 1. juni 2007 kl. 14:00.
Sitat av Zero
Spørs jo hvor ofte og hvor lenge du har røyket. Er du godt innrøkt tåler du nok en del (over grammet) før han blir nevneverdig dårlig. Er du ny i gamet føler du deg nok dårlig av, tja, et halvt gram? Kommer vel an på kvaliteten på hasjen.
Vis hele sitatet...
Ikke enig med deg, en ny i gamet kan lett røyke mye uten å kjenne noe i det hele tatt.
Eller han kan kjenne noe og bli skikkelig stein å ha det gøy som faen eller bare sovne. Noen kan få panikk og bli litt nervevrak å sånt viss det blir for mye men det spørrs på humør og omstendigheter også.

En som er godt innrøykt tåler en GOD del over grammet ja, men likevel kan han lett komme i humør av et trekk som alle andre, men de fleste innrøykte takler det bedre og kan røyke mer og holde seg oppegåene. spørrs på kvaliteten som du sier!

peace.
Jeg som ikke har røykt før, hva syns dere jeg bør begynne med? Joint, Bong? og hvor mye hasj trenger jeg?og hvor mye tobakk som trengs å blande med hasjen?=)?

(nysgjerrig Noob, hehe)
Tror det beste er og begynne med joint.
Hvor mye du trenger kommer an på hvor god tjallen er osv..
Men er jo ikke noen garanti for at du kjenner det første gangen du røyker, selv gjorde jeg det, men kjenner mange som måtte røyke et par ganger før det fikk funk.
Er vel heller ikke noe vits og bruke mer enn en ferdig sigg til et mekk.
Legger til dodecha's post:

Det er her snakk om ren THC, så det vil si at man må klare å spise omtrent 1 kg brunt for å overdose.

Eiriken: Tror faktisk jeg ville gått for bong første gangen, det er vanlig å ikke kjenne noe de første gangene, men kanskje dette kan kompenseres for med noen enorme bongtrekk (ikke å anbefale hvis du ikke røyker vanlig sigg)
Tok meg bryet med å mekke en liten howto:

http://www.youtube.com/watch?v=IdCkKqkp0Wg
The Munchies

Until recently, the munchies were a relative mystery. However, a recent study by Italian scientists may explain what happens to increase appetite in marijuana users. Molecules called endocannabinoids bind with receptors in the brain and activate hunger.

This research indicates that endocannabinoids in the hypothalamus of the brain activate cannabinoid receptors that are responsible for maintaining food intake. The results of the study were published in an April 2001 issue of the scientific journal Nature.
Vis hele sitatet...
Nå gadd ikke jeg lese gjennom 4 sider for å finne ut om dette har blitt sagt, men jeg tviler sterkt på at alkohol dreper hjerneceller. Tenk litt over det; Du drikker 10-15 pils, blir ganske stoned, og dagen etterpå har du kansje litt hangover og hodepine men etter en stund går det over og du er så god som ny..

Vist rusen fra alkohol dreper hjerneceller i så stor mengde at du faktisk ikke klarer stå skikkelig, så tviler jeg på at en kunne produsert nok hjerneceller på et døgn til at du blir helt fin igjen. Jeg vet ikke engang om kroppen i det hele tatt produserer nye hjerneceller(har ikke peil på sånt).

Så jeg må nok bare konkludere med at alkohol ig andre rusmidler bedøver hjerneceller, mens løsemidler dreper dem. Men altså, jeg er 17 år gammel og har ikke noen erfaring så jeg er ikke noen forsker.
Sist endret av snusmisbruker; 13. juni 2007 kl. 21:39.
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
Crew
Sitat av snusmisbruker
Nå gadd ikke jeg lese gjennom 4 sider for å finne ut om dette har blitt sagt, men jeg tviler sterkt på at alkohol dreper hjerneceller. Tenk litt over det; Du drikker 10-15 pils, blir ganske stoned, og dagen etterpå har du kansje litt hangover og hodepine men etter en stund går det over og du er så god som ny..

Vist rusen fra alkohol dreper hjerneceller i så stor mengde at du faktisk ikke klarer stå skikkelig, så tviler jeg på at en kunne produsert nok hjerneceller på et døgn til at du blir helt fin igjen. Jeg vet ikke engang om kroppen i det hele tatt produserer nye hjerneceller(har ikke peil på sånt).

Så jeg må nok bare konkludere med at alkohol ig andre rusmidler bedøver hjerneceller, mens løsemidler dreper dem. Men altså, jeg er 17 år gammel og har ikke noen erfaring så jeg er ikke noen forsker.
Vis hele sitatet...
Dette besvarte jeg på side to. http://www.freakforum.nu/forum/showp...3&postcount=29

Hehe, logikken din er dessuten litt feil. Du sier alkohol gjør ditt, og løsemidler datt - slår det deg ikke at alkohol faktisk er et løsemiddel?
har røyket hasj et par ganger men merker ingenting, noe jeg gjør galt? lenge skal man holde det inne? har pleid å røyke det i flaskebong\tørrbong
er det sånn at det er noen folk det ikke funker på?