Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  13 2057
Jeg har nettopp flyttet inn i ny leilighet uten å ha betalt depositum enda, og i leiekontrakten står følgende:

Denne leieavtalen er ikke bindende for Utleier med mindre avtalt sikkerhet er etablert. Dersom avtalt sikkerhet ikke er i orden før overtakelse innebærer det vesentlig mislighold av kontrakten, og kontrakten kan heves med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Siden jeg ikke har betalt depositum enda, vil det si at jeg potensielt kan heve kontrakten og flytte ut, eller evt. bli tvunget av utleier til å flytte? Det jeg også la merke til er at det spesifiseres at kontrakten ikke er bindende for utleier, men den nevner ikke leietaker.
Sist endret av Nysgjerrigpern; 2. august 2020 kl. 19:13.
Hvis du vil bo der så er det sikkert lurt å betale inn depositum. Og leie som avtalt.
Sitat av dggr Vis innlegg
Hvis du vil bo der så er det sikkert lurt å betale inn depositum. Og leie som avtalt.
Vis hele sitatet...
Og hvis jeg ikke vil bo her?
Da hadde jeg ikke betalt inn depositum, men dialog er nok det beste så snakk med utleier. Du vil uansett være skyldig leie osv, det er sikkert en oppsigelsestid i kontrakten ?
Sitat av dggr Vis innlegg
Da hadde jeg ikke betalt inn depositum, men dialog er nok det beste så snakk med utleier. Du vil uansett være skyldig leie osv, det er sikkert en oppsigelsestid i kontrakten ?
Vis hele sitatet...
I kontrakten er det spesifisert 12 mnd bindingstid. Jeg betaler gledelig leie for tiden jeg har bodd her, men spørsmålet er om kontrakten er ugyldig siden depositum aldri ble betalt, og evt. om jeg har loven på min side dersom jeg velger å flytte før det har gått 12 mnd.
Sist endret av Nysgjerrigpern; 2. august 2020 kl. 19:40.
Sitat av Nysgjerrigpern Vis innlegg
I kontrakten er det spesifisert 12 mnd bindingstid. Jeg betaler gledelig leie for tiden jeg har bodd her, men spørsmålet er om kontrakten er ugyldig siden depositum aldri ble betalt, og evt. om jeg har loven på min side dersom jeg velger å flytte før det har gått 12 mnd.
Vis hele sitatet...
Ja, kontrakten er tvilsomt gyldig uten betalt depositum.

Du har tydeligvis en utleier som liker å skrive egne punkter. 12 måneders bindingstid er svært tvilsomt.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1...-17#KAPITTEL_9
Sitat av Dough Vis innlegg
Ja, kontrakten er tvilsomt gyldig uten betalt depositum.

Du har tydeligvis en utleier som liker å skrive egne punkter. 12 måneders bindingstid er svært tvilsomt.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1...-17#KAPITTEL_9
Vis hele sitatet...
Takk for svar. Jeg tror 12 mnd bindingstid er innenfor, men er fortsatt usikker på hva jeg har rett på ift. manglende depositum. Det at utleier kan heve kontrakten hjelper ikke meg?
Er ikke 12 mnd bindingstid på bolig. Det er ikke lov å forhandle seg til dårligere kår enn det som står i loven. 3 mnd er mer realistisk.
Sitat av Mozzie Vis innlegg
Er ikke 12 mnd bindingstid på bolig. Det er ikke lov å forhandle seg til dårligere kår enn det som står i loven. 3 mnd er mer realistisk.
Vis hele sitatet...
Jeg håper du har rett, men hvor finner jeg informasjon som sier at det ikke er lov med 12 mnd bindingstid av leilighet?
Sitat av Nysgjerrigpern Vis innlegg
Jeg håper du har rett, men hvor finner jeg informasjon som sier at det ikke er lov med 12 mnd bindingstid av leilighet?
Vis hele sitatet...
Husleieloven §9 jeg linket til over.

Bindingstid er heller ikke et begrep brukt. Det er snakk om tidsbestemt og tidsubestemt. I ditt tilfelle tidsbestemt.
Paragraf 9-3 sier at du ikke kan ha tidsbestemte kontrakter under 3 år, på noen betingelser. Jeg vet ikke nok om bosituasjonen din til å kunne si om dette er aktuelt (er det egen bolig, sokkelbolig eller annet?) Ellers sier paragraf 1-2 at utleier ikke kan gjøre avtaler som er mindre gunstige for leier enn det loven spesifiser.

Som en sidenote er dette dog ikke spesielt uvanlig. Har opplevd særlig i studentbyer at det er utleiere som har egne hus de eier, uten å bo der selv, hvor de har alle kontrakter på ett års basis fordi de prøver å få full betaling også gjennom sommerferien.
Takker så mye for info. Det er dog snakk om kjellerleilighet hvor utleier bor i etasjen over, så da ser det lovlig ut.

Men tilbake til hovedspørsmålet: Mener dere at jeg kan heve kontrakten når jeg ikke har betalt depositum?
Sist endret av Nysgjerrigpern; 3. august 2020 kl. 10:04. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av Nysgjerrigpern Vis innlegg
Takker så mye for info. Det er dog snakk om kjellerleilighet hvor utleier bor i etasjen over, så da ser det lovlig ut.

Men tilbake til hovedspørsmålet: Mener dere at jeg kan heve kontrakten når jeg ikke har betalt depositum?
Vis hele sitatet...
Nei, ikke så lenge det er du som har brutt kontrakten. Da er det utleier som kan "heve" den.

Normalt sett så får du ikke nøkler uten å ha betalt depositum. så her er det ikke bare inngått en avtale men du har også fått tilgang til boligen.

For tidbestemte leieavtaler så er det ikke oppsigelse med mindre det er bestemt i kontrakten. Hvis det er oppsigelse er det normalt 3 måneder.

Det beste du kan gjøre er å snakke med utleier. Les husleieloven, den er som nevnt ufravikelig som beskrevet.

Worst case scenario her er at du har bundet deg til en husleie for ett år.
Sitat av Bl4derunner Vis innlegg
Paragraf 9-3 sier at du ikke kan ha tidsbestemte kontrakter under 3 år, på noen betingelser. Jeg vet ikke nok om bosituasjonen din til å kunne si om dette er aktuelt (er det egen bolig, sokkelbolig eller annet?) Ellers sier paragraf 1-2 at utleier ikke kan gjøre avtaler som er mindre gunstige for leier enn det loven spesifiser.

Som en sidenote er dette dog ikke spesielt uvanlig. Har opplevd særlig i studentbyer at det er utleiere som har egne hus de eier, uten å bo der selv, hvor de har alle kontrakter på ett års basis fordi de prøver å få full betaling også gjennom sommerferien.
Vis hele sitatet...

Den første setningen i loven sier det. Hadde du tatt deg tid til å lese setning nr 2 så hadde du sett at 3 år gjelder bolig som utleier ikke bor i selv. TS leier en kjellerleilighet med utleier i overetasjen, da er det helt innafor med 1 års kontrakt.

"Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus"
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§9-3

TS: Du kan i teorien bli kastet ut på dagen, så ville snakket med utleier i går. Du er også erstatningspliktig for tapt husleie. Dette kan bli dyrt.

§ 9-9.Utleierens hevingsrett
Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Vesentlig mislighold foreligger dersom:
a)
leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen,
b)
leieren tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige brukere,
c)
leieren uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør,
d)
leieren uten å ha rett til det bruker husrommet på annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller
e)
leieren for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør.
En erklæring om at utleieren hever leieavtalen, skal være skriftlig. Den kan pålegge leieren straks å flytte og levere husrommet tilbake. I erklæringen skal grunnen til å heve leieavtalen oppgis.
Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l. etter bestemmelsene i § 5-8.
Sist endret av mr.roundtree; 3. august 2020 kl. 13:52.