Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  215 49444
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Sitat av Kaizen Vis innlegg
Sagt på en annen måte. Om denne planeten begynte å dannes samtidig med jorden, ville de som nå bor der hatt 4,5 milliarder år på å utvikle seg, eller ville det vært en forskjell ?
Vis hele sitatet...
Du trenger ikke engang å gjøre det så fancy: Dersom du plasserer planeten din i bane rundt et veldig massivt objekt og gir den en dertil høyere hastighet for å forhindre den fra å bli trukket inn, så vil tiden på denne plantene gå saktere enn her. Caeteris paribus kunne vi godt anta at en planet som oppstod samtidig med jorden ikke hadde kommet seg ut av prekambrium ennå.

Nå blir selvsagt slike ting aldri helt like, selv ved likt utgangspunkt: Avstanden til objektet planeten roterer om vil påvirke tidevannseffektene og med det hvor fort planeten blir tidelåst. Månen har for eksempel alltid samme side mot jorda fordi den bruker like lang tid på å rotere om sin egen akse som den bruker på en tur rundt jorda. Det er månen som bremser jordas rotasjon mest, av eksakt samme årsak, men sola bremser oss også - gå langt nok inn i en hypotetisk fremtid, og et døgn på jorda ville vart et år. Det er selvsagt ikke relevant for oss, men planeter som ligger i en beboelig sone rundt hvite dverger antas å bli tidelåst ganske fort, nettopp fordi den beboelige sonen der ligger mye nærmere sola deres.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Når jeg tenker på dette med et perspektiv fra jorden, tenker jeg at siden denne planeten først kommer mot oss, og så reser fra oss igjen vil tidsforskyvningen utjevnes.
Men om man ser på dette med perspektiv fra solen er det to objekter som beveger seg med stor hastighets forskjell.
Vis hele sitatet...
Jeg skjønner hvor du vil, men la oss holde oss til sola og de to like plantene. Den ene går fortere enn den andre - da vil den ikke gå i bane rundt sola særlig lenge; den vil forsvinne ut i rommet. Premisset er således ikke innfridd.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Det jeg egentlig er ute etter er om det kan være sivilisasjoner der ute, grunnet plassering i galaksen, hastighet rundt stjerne osv , kan si at de har hatt f.eks 15 milliarder år på å utvikle seg (Siden big bang), eller gjelder 13,7 uansett ?
Vis hele sitatet...
Så lang tid får du ikke, for i begynnelsen var det altfor varmt og altfor få ulike grunnstoffer til å lage noe. Alle tyngre grunnstoffer oppstår i stellare prosesser, så du må gjennom noen generasjoner med stjerner før du har atomer av kjemisk relevans for komplekse livsformer. Men du kunne absolutt hatt et sted der livet hadde mer tid på seg. Men her må du også se ting litt i perspektiv: Menneskelignende dyr har levd på jorda i bare noen skarve millioner år. Det er 65 millioner år siden dinosaurtiden slutta. Tenk hva som i teorien kunne ha skjedd på den tiden med økosystemene hvis det ikke var for K-T-masseutryddelsen?

Her er en liten oppgave jeg anbefaler deg å utføre! Saumfar wikipedia etter viktige hendelser i jordas historie. Helt fra dannelsen og til nå. Merk av når Hadean slutta, få med begynnelsen og slutten på de 300 millioner år som den huronske istiden varte, legg inn tidspunkter for eukaryotisk liv, og så videre. Kompiler ei lang liste med hendelser sortert etter hvor mange milloner år som har gått. Så oversetter du dette til meter: 1 meter er 1 million år. Du kan nå legge ut på en rusletur på snaue fem kilometer. Gå med en GPS og kryss ut hendelser fortløpende ettersom du passerer de. Du vil da føle hva det betyr at avstanden fra dinosaurtidas avslutning og frem til nå er mye kortere enn avstanden fra dens begynnelse til dens slutt. Det er en fin-fin øvelse for å få litt perspektiv på ting.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Det vil si at jorden er det sted i universet som tiden har gått raskest.
Vis hele sitatet...
Hvorfor det?

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Men det finnes andre steder i universet der tiden har gått saktere.
Vis hele sitatet...
Ja.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Mulig jeg ikke skjønner greia, men det høres lite logisk ut.
Vis hele sitatet...
Det er absolutt logisk, men det er ingenlunde intuitivt. Du kommer ikke langt med intuisjon i teoretisk fysikk.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Så om jorden hadde vært hul/tom (liten eller ingen gravitasjon) hadde klokken på jord overflaten og på gps satellitten gått likt ?
Vis hele sitatet...
Hvordan skulle en satelitt ha gått i bane rundt et objekt uten gravitasjon? Igjen, premisset for øvelsen er ikke innfridd.
Sist endret av Myoxocephalus; 25. mai 2021 kl. 09:30.
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Du trenger ikke engang å gjøre det så fancy: Dersom du plasserer planeten din i bane rundt et veldig massivt objekt, og gir den en dertil høyere hastighet for å forhindre den fra å bli trukket inn, så vil tiden på denne plantene gå saktere enn her. Caeteris paribus kunne vi godt anta at en planet som oppstod samtidig med jorden ikke hadde kommet seg ut av prekambrium ennå.
Vis hele sitatet...
Betyr det at det vil finnes et uendelig antall forskjellige tider samtidig?
For målt fra vårt ståsted så er vel tiden på den tenkte planeten den samme som vår tid. Eller?
Sist endret av vindaloo; 25. mai 2021 kl. 07:09.
Dette med at hastighet får tiden til å sakke er egentlig bare et "optisk bedrag". La oss se på to romskip som passerer hverandre i høy hastighet: Sett fra skip A vil tiden i skip B gå saktere, mens sett fra B er det A som går sakte. Effekten er altså symmetrisk.

Det klassiske tvillingparadokset skyldes ikke hastighet men akselerasjon. Hastigheten er en konsekvens, ikke en årsak.
Fulmen.
Hvis lokal tid går saktere vil det være "mindre tid som ting kan skje på". Så en kan ikke få mer tid enn universets alder, bare mindre.

Kaizen
Det vil si at jorden er det sted i universet som tiden har gått raskest. Men det finnes andre steder i universet der tiden har gått saktere.

Myoxo
Hvorfor det?

Nå er det ikke min påstand, men hva jeg konkluderer ut i fra Fulmen sin påstand.

Her på jorden har vi beregnet universet alder til 13.7 milliarder år.
Vil jo tro man får samme resultat selv om man befinner seg på planeten i eksempelet du har med planeten i høy gravitasjon. (Der tiden har gått saktere)

Altså noen planeter har rukket lite , andre har rukket mye.
Hvorfor er det slik at andre planeter kan ha hatt mindre tid en jorden, men ikke mere ? (Hvorfor skulle jorden være spessiell ?)

Altså drar jeg denne konklusjon ut dette sitatet til Fulmen.
Sitat av Fulmen Vis innlegg
Hvis lokal tid går saktere vil det være "mindre tid som ting kan skje på".
Vis hele sitatet...
Derimot, at man ikke kan få mer tid en universets alder er jeg med på.


Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Hvordan skulle en satelitt ha gått i bane rundt et objekt uten gravitasjon? Igjen, premisset for øvelsen er ikke innfridd.
Vis hele sitatet...
Dette eksempelet var for å få klarhet om det er hastigheten eller om det er Akselrasjon/Gravitasjon som påviker tidsforkyvingen.

Om eksempelet med en hul jord hadde vært at GPS satteliten var bundet fast til den hule kloden, eller at sattelitten hadde motorer som hjalp den med å holde banen.

Ville klokken på satelltten og jordens overflate gått med forskjellig hastiget da?
Sist endret av Kaizen; 25. mai 2021 kl. 13:09.
Sitat av Kaizen Vis innlegg
(Hvorfor skulle jorden være spessiell ?)
Vis hele sitatet...
Det er den ikke. Sammenlikner man "jord-tid" med et punkt ute i fritt interstellart rom vil nok jord-tid gå litt saktere, men det utgjør ingenting i denne settingen.


Om eksempelet med en hul jord hadde vært at GPS satteliten var bundet fast til den hule kloden, eller at sattelitten hadde motorer som hjalp den med å holde banen.
Vis hele sitatet...
Om den er bundet fast vil rotasjonen gi en akselerasjon (sentripetalkraft), det samme vil motorer gi. Da vil også tiden gå saktere.

Essensen i generell relativitet er at hastigheter er relative, akselerasjon er absolutt. Hvis du lukker øynene kan du ikke avgjøre om du beveger deg i 1000km/t eller står stille. Men evt akselerasjon kan du alltid føle.
Les meir Sci-Fi, Kaizen!

T.d. Andy Weir si siste bok, Project Hail Mary tar for seg relativitet og bruker det som plot element. Foundation-serien frå Asimov har det som element. Clarke sin Rama-serie har det som element - også viare. Dei stiller opp paradoksa, og fortel ei forteljing ut frå det.
Det jeg sitter igjen med er spørsmålet/observasjonen at så mange ser ut til å mene at dette spørsmålet skal dreie seg om et ellet annet plink ploink romskip...
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Først en liten oppklaring: Akselerasjon er er, per definisjon, en endring i hastighet, og hastighet er en vektor. Den har både en utstrekning (fart) og en retning. Når vi sier hastighet i det daglige mener vi gjerne fart, ikke hastighet. Det er litt upresist og skaper forvirring. På engelsk brukes termene velocity og speed.

Når et legeme går i bane om et annet, så endrer det hele tiden retning. Altså endrer det hastighet. Derfor er det utsatt for en konstant akselerasjon, selv om farten er uendret.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Her på jorden har vi beregnet universet alder til 13.7 milliarder år.
Vil jo tro man får samme resultat selv om man befinner seg på planeten i eksempelet du har med planeten i høy gravitasjon. (Der tiden har gått saktere)
Vis hele sitatet...
Ah, men hvordan måler vi år? Et år er den tiden planeten vår bruker på en runde rundt sola relativt til fiksstjernene. Selv om tiden oppleves annerledes på et legeme, relativt til en observatør, så vil antall runder rundt sola være den samme.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Altså noen planeter har rukket lite , andre har rukket mye.
Hvorfor er det slik at andre planeter kan ha hatt mindre tid en jorden, men ikke mere ? (Hvorfor skulle jorden være spessiell ?)
Vis hele sitatet...
Jorda har til alle tider vært utsatt for en svært beskjeden akselerasjon, for vår sol er ikke spesielt imponerende. Dersom planeten vår hadde gått i bane rundt et hurtig roterende sort hull ville tiden gått adskillig saktere her. Det er altså ikke jorda som er spesiell, men heller at noen steder i universtet finnes det svært kraftige tyngdefelt.


Slik er det med flere egenskaper. Tenk på trykk - det spenner over ganske mange størrelsesordner! Mesteparten av universet har lavt trykk, mye lavere enn her - men relativt til en nøytronstjerne er både jorda, månen og tomrommet mellom "omlag 0".Når du har ørti-børti gigantillioner på den ene siden, så er liksom ikke forskjellen mellom 0.01 og 1000 lenger veldig relevant.

Sitat av Kaizen Vis innlegg
Om eksempelet med en hul jord hadde vært at GPS satteliten var bundet fast til den hule kloden, eller at sattelitten hadde motorer som hjalp den med å holde banen.

Ville klokken på satelltten og jordens overflate gått med forskjellig hastiget da?
Vis hele sitatet...
Fjern hele planetbanen fra regnestykket ditt. Ta to synkroniserte klokker, plasser én på jorda og én i et romskip. Send romskipet ut i rommet og tilbake til jorda. Det har nå brukt rakettmotoren sin til å akselerere i flere runder. Derfor vil klokka ombord i romskipet ikke lenger være synkronisert med klokka på bakken. Enig? Neste steg: Fjern tyngdekraften fra jorda, sett den synkroniserte klokka i en satelitt. Satelitten kan ikke gå i en bane på naturlig vis, men vi tvinger den til å gjøre det likevel ved hjelp av en rakettmotor. Altså blir satelitten utsatt for en akselerasjon, og du vil nok en gang oppdage at klokkene ikke er synkroniserte når du tar de sammen og sjekker. Neste steg: Skru tyngdekraften på igjen, send satelitten med klokka ut i bane slik vi vanligvis gjør med satelitter. Også denne gangen vil vi oppdage at klokkene ikke lenger er synkroniserte, for satelitten har blitt utsatt for en akselerasjon.

I steden for å konstruere stadig mer innfløkte tankeeksperimenter, gå heller motsatt vei - prøv å gjøre det så enkelt som mulig. Færre antakelser, færre rariteter. Spiss det ned til den ene tingen du faktisk lurer på. Hule planeter uten tyngdekraft er unødvendig kompliserende.
Først å fremst takk til både Fulmen, Mioxo og til og med Vidarlo .

Ut fra det jeg har skjønt av deres forklaringer her.
Siden solen er såpass liten, er påvirkningen i tid fra bing bang til nå såpass liten at der er ikke noe man trenger å ta hensyn. Derimot om en planet ligger nær en Gigant legeme (Sol) så vil en eventuell sivilisasjon hatt kortere tid på å utvikle seg. (Ja, vet at systemet må ha tid på å utvikle tyngre stoffer osv. og det er derfor jeg tenker tid fra big bang)
Ja, selv om liv (slik vi kjenner det) ikke kan eksistere under slike betingelser. Det vil kreve veldig massive legemer som nøytronstjerner eller sorte hull, og miljøet rundt disse er så ekstremt at det er vanskelig å sette ord på det.
Først vil jeg påpeke at jeg med dette ikke mener å si at dette er noe forklaring. Heller ikke noe argument jeg kommer med for å få bekreftet at dette handler om aliens. Altså kun en artig teori.

Aliens er nomader og eksperimenterer på oss mennesker.
Mange av observasjonene ser man ufoene gå fra å stå stille til å akselerere til uante hastigheter.
Som i et laboratorium der forskerne tar noen prøver, setter test tubene tilbake i skapet, for så å komme tilbake et parr uker senere, og gjøre de samme testene på ny, osv.
Aliens har en fordel med at de kan ta seg en runde i space, for så å komme tilbake igjen. For aliensa har denne runden tatt 10 min.
Men her på jorden har den kanskje gått 1 år. Det er klart for alisens å gjøre en ny test.
De er ikke bundet mot en sivilisajon med base på en planet. De lever som nomader og flyr hit og dit rundt i space , men har en nøye kalkulert bevegelse og timing slik at de kan møte opp med sine egene.

Om du ønsker å høre mer rundt dette kan du se på Kevin Knuth, Professor of physics at the University of Albany forteller mer om denne teorien.
Spole frem til ca 51 min.

Kan ikke dy meg. Må linke til en ny video.
I denne ser man hva som skjer på radar unner et slikt ''Alien Encounter''
Sist endret av Kaizen; 29. mai 2021 kl. 00:12. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Min teori er at de er tenåringer som driver med pranks, videoene legges ut på Groxztube for likes.
▼ ... noen uker senere ... ▼
https://www.dni.gov/index.php/newsro...rial-phenomena

Den etterlengtede rapporten.
Har selv ikke rukket å lese igjennom.
TL;DR av rapporten er mer eller mindre "vi har weird shit observert i vårt luftrom og vi vet ikke hva det er, det kan også være en trussel". Har forøvrig også hørt at det er en klassifisert del av rapporten, håper virkelig noen lekker den biten.
Sist endret av Opteryx; 4 uker siden kl. 20:08.
Sitat av Opteryx Vis innlegg
TL;DR av rapporten er mer eller mindre "vi har weird shit observert i vårt luftrom og vi vet ikke hva det er, det kan også være en trussel". Har forøvrig også hørt at det er en klassifisert del av rapporten, håper virkelig noen lekker den biten.
Vis hele sitatet...
Hvor har du hørt det?
Sitat av zoober Vis innlegg
Hvor har du hørt det?
Vis hele sitatet...
Flere steder, men første jeg fant med google var denne artikkelen https://www.theverge.com/2021/6/25/2...eport-congress