Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  13 2013
Jeg og ei venninne leier en bolig, og det har siden dag 1 vært problemer. Vi ønsker nå å si opp og finne en ny leilighet. Vi har klaget tidligere. Vi har bodd her siden november 2019.
Når vi nå sendte Mail til huseier om oppsigelse får vi beskjed om at vi uansett må betale leie til januar 2021. Legger ved mer info ved spørsmål! Vi har også begrunnet oppsigelsen, og skal sende dette som rekommandert brev da Mail i følge loven ikke er gyldig. Har vi saken på vårt rette? Og at vi før dette ikke kan si opp kontrakten vår. I vår kontrakt står ingen av punktene for tidsbestemmelser huket av. Det står datoen som han nevner i mailen som er i januar 2021. Og at vi før dette ikke kan si opp. Men boksen er ikke huket av. Boksen med oppsigelsestid er blank. Stemmer det at vi er pliktige til å bo her til januar 2021 når boksen for punktet ikke er huket av? Vi er begge 21 og dette er første gang vi leier. Vi tenker å kontakte advokat da vi ikke vet helt hva vi går til. Noen som kan hjelpe?
I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre.
Så hvis ikke dette er tilfelle gjelder oppsigelsestid på 3 måneder.
Det står « A. og opphører uten oppsigelse den
Leieforholdet kan i leietiden ikke sies opp av noen av partene.» boksen vedsiden av dette punktet er ikke krysset av. Samme med punkt B og C. Når jeg leser på huseierne.no står det at det må hukes av på punktet som er bestemt på kontrakten. Det er bare krysset av på hva slags bolig det er og div med strøm og lignende. Men ingen av boksene for varighet er krysset av. Vil det si at det ikke er bestemt noen av punktene da?
Ta bilete og last opp her.

Standarden det er tidsubestemt med 3 mnd oppseiing frå leigetakar. Leigetakar treng ikkje grunngje oppseiing.
Send oppseiing skriftleg. Ikkje grunngje, berre konstanter at du seier opp, utflyttingsdato og slikt.

Gjer det på eit vis slik at du får kvittering. Enten rekomandert, eller be vedkommande signere på mottak av eit skriv du gir han.

Generelt sett tilfell risikoen for utforminga av avtalen den som utformer avtalen, og når den er uklårt utforma, og i tillegg antakeleg på kanten av husleigelova har du rimeleg sterke kort.
Du har en tidbestemt avtale uten oppsigelse til Januar 2021. At den ikke er huket av blir flisespikkeri da det er ganske opplagt at det er den delen som er utfylt som gjelder.

Spørsmålet her er om han kan inngå tidsbestemt avtale under 3 år. Som teksten under i avtalen beskriver og https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§9-3

Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus.

Resten utgår da han ikke har fylt ut.

Er det ugyldig avtale under 3 år gjelder 3 måneder oppsigelse.

Det finnes mye rare huseiere/utleiere. Men å ikke lese kontrakten når man signerer og flytter inn er ganske dumt.

Ser jo nå det står at A øverst. Loft/Sokkel osv.


Du har en tidbestemt avtale uten oppsigelse.
Sist endret av Dough; 30. januar 2020 kl. 19:21. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av Dough Vis innlegg
Du har en tidbestemt avtale uten oppsigelse til Januar 2021. At den ikke er huket av blir flisespikkeri da det er ganske opplagt at det er den delen som er utfylt som gjelder.
Vis hele sitatet...
Det er tilstrekkeleg stor pengesum til at det er verdt å krangle. Den generelle regelen er at den som skriv atalen tar risikoen for eventuelle feil, og manglande avkryssing er slik feil.

Det kan sjølvsagt vere annan kommunikasjon som underbygger den eine eller andre sida i saka, men slik den er lagt fram her ville eg krangla på avtalen. Den er uklår, og det er den som skriv avtalen som må ta risikoen for det. Dvs. at den skal tolkast til beste for den som ikkje skreiv avtalen.
Sist endret av vidarlo; 30. januar 2020 kl. 19:34. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Jeg er ikke uenig i det. Uansett greit å avklare hva man har å forholde seg til.
Vi har vært i kontakt med mange ang denne saken. Foreldre og kollegaer som også leier ut. INGEN forstår kontrakten og den fremstår som uklar. Vi har gratis advokathjelp så vi kommer til å ta dette videre om saken ikke løses. Vi har også oppdaget nå at underskriftsdatoen vår er fra forrige leietaker. Vi har nå også reagert på at mailen vi fikk med kontrakten er merket som utkast. Men dette er kontrakten han ba oss skrive ut og ha med da vi skulle skrive under på den med han. Han driver ett firma men det er han som privatperson som vi har vært i kontakt med.
Bur han i samme hus som de gjer?
Nei det gjør han ikke
Sitat av Unghusleier Vis innlegg
Nei det gjør han ikke
Vis hele sitatet...
Då er det punktet i avtalen åpenbart ugyldig, og du har i utgangspunktet ei tidsubestemt kontrakt med tre månaders oppseiing.

Send oppseiing. Om du sender den i dag vil den telje fra 1. februar, og utflyttingsdato vil vere 30. april. Då må du ha vaska ut og alt slikt, og vere klar til å overlevere nøklane. Realistisk sett bør du sikte på 25. april eller noko i den duren, så du har rom for ein ekstra vaskerunde.
Sist endret av vidarlo; 30. januar 2020 kl. 19:53. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Tusen takk for hjelp! Vi skal få til å sende oppsigelsen som rekommandert i morgen