Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  4 811
Samboer jobber i eldresektoren og er kritisk til hvordan kommunen prioriterer med stadige nedbemanninger og feilaktige opplysninger ut i media.

Hun har blitt kontaktet av en avis som ønsker å ha et intervju med henne. Arbeidsplassen har gitt beskjed pr mail til de ansatte at de ikke har lov til å uttale seg kritisk om arbeidsplassen eller sektoren generelt, uten å snakke med lederne først.

Har de lov til å kneble ytringsfriheten på denne måten? Det er ikke kontraktsfestet at de ikke har lov til dette, og det er selvfølgelig ikke snakk om å dele sensitive pasientopplysninger, men å belyse kommunens feilprioriteringer og feilopplysninger til media.

Hun er veldig engasjert i dette, og er lei av at ledere i kommunen legger lokk på de store utfordringene som er ift eldreomsorg.

Personlig syns jeg det er rart at de kan nekte folk dette, og true med sparken dersom noen uttaler seg kritisk. Men samtidig så vet jeg at taushetsplikten står sterkt blant helsepersonell, derfor spør jeg dere 😊
Taushetsplikten dreier seg vel om å dele informasjon om pasienter, ikke om det å prate om egen arbeidsplass. Tror dette er ren skremselstaktikk fra leder. De kan vel ikke nekte noen å uttale seg så lenge det ikke er sensitiv informasjon om personer.
Dersom sjefen er kjip nok kan det få konsekvenser på arbeidsplassen, slik som å bli bedt om å ta de 'kjipe' oppgavene osv, så det er greit å ta i betraktning før man snakker med pressen.

Slik jeg ser det er det greit å få det ut i offentligheten hvis man ønsker endring. Problemet er at endring ofte skjer med krampetrekninger og motvilje.
Kinky det her.
Man skal jo ikke sette arbeidsgiver i dårlig lys. Det kan oppfattes som illojal og kan i ytterste konsekvens føre til avskjed.

Men så er det jo dette med arbeidsgivers ansvar om et godt og faglig arbeidsmiljø.

Men er noen trinn her.
Først er avviksrapport altfor mange dropper disse, disse er det viktigste av alt. De dokumenterer problemene. Standarder, kopier en til leder og en til lagring. hvert minste avvik skal med.

Hvis nærmeste leder ikke tar dette videre, så kan man etter en stund ta det opp med neste leder. Igjen dokumenter.

Hvis det ikke blir tatt videre, så sender man det til politikerene.

Hvis man fremdeles ikke får gehør, så ville jeg sendt det til fylkesmannen.

Nå kan man vurdere media, det beste er å gjøre det felles, eventuelt velge talsperson som snakker for alle. Går man ut alene så blir det fort illojalt.

Men kan ikke understreke hvor viktig det er å skrive avvik, hvis man ikke gjør det, så finnes det ikke.

Og kopiene er like viktig da mange har en lei tendens til å forsvinne.

Men til slutt vil jeg okke anbefale å gå til media alene, det er tøft og hardt å stå i noe slikt. Å kan føre til at man bare blir sett på som en bråkmaker.
Ta et anonymt intervju. Hun har all rett til å snakke om arbeidsplassen så lenge det ikke står i kontrakten. Taushetsplikten gjelder pasientene
Dersom det er snakk om grove brudd eller omlegging som gjør arbeidsdagen vesentlig verre for arbeidstakere, eller de eldre får dårligere omsorg vil jeg tro at hun kan påberope seg krav om vern som varsler. Det er dog ikke gitt at det å gå ut i media er rette veien å gå for å belyse saken og dermed kan hun i worst case miste vernet som varsler, se mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/

Det sagt vil de fleste aviser helt sikkert kunne tilby kildevern. At saken skrives basert på informasjon fra anonym kilde. Det er ikke like sexy for journalisten, og ekstra lønn de ellers ville fått feks med å bruke foto i saken faller jo da bort. Men om saken i seg selv er såpass alvorlig at avisen tenker det er av allmenn interesse å lese om så skriver de sikkert en sak likevel.

Ville vært veldig varsom med å stille opp med fult navn på en slik sak, det vil være svært lett for ledelsen å skvise hun så hardt at hun slutter selv. Gi henne drittvakter, sette henne til å gjøre meningsløst tøv, eller prakke mest mulig ugunstig arbeidstid på henne eller frata henne ansvar etc. Det å ta en slik sak til avisen med fult navn bør nok ikke skje før rådene til tearz83 er fulgt, avvik og rapportering.