Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  8 1257
Hei freaks!

Lurer på om noen her kan hjelpe meg i situasjonen jeg har havnet i. Stikkord - bindingstid.

- Jeg jobber på en institusjon i en kommune i Norge.
- For fem år siden søkte jeg sammen med min gamle sjef om refusjon av lønn for relevant utdannelse innen feltet jeg jobber i.
- Dette er en veldig fin avtale for meg, hvor jeg får permisjon fra jobben med lønn for å gå på skole i x-antall dager i løpet av et skoleår (ikke nok til å dekke alle dager og praksisperioder, vel og merke, men en meget god avtale).
- Det ble muntlig nevnt av min gamle sjef at det «kunne være en bindingstid», hvor jeg forpliktet meg til å jobbe i kommunen en stund etter endt utdannelse.
- Det eneste dokumentet jeg har skrevet under på er denne søknaden om refusjon av lønn (la oss kalle det dokument X), hvor jeg med min underskrift bekrefter å «ha lest og forstått» et annet dokument det refereres til (la oss kalle det dokument Y), hvor det blant annet står «Søkeren må forplikte seg til bindingstid på tilvist tjenestested, jft. Personalhåndboka kapittel X».
- I denne personalhåndboka, i kapittelet og paragrafen det refereres til står det følgende «I de tilfeller kommunen yter vesentlig økonomisk støtte til en arbeidstaker, kan det avtales en bindingstid for den ansatte til arbeidsplassen på inntil to år, jf. HTA kapittel 1 § 14 punkt 14.3.».
- Jeg har aldri inngått noen muntlig eller skriftlig avtale om å binde meg til hverken kommunen eller tjenestestedet. Det eneste dokumentet jeg har signert er dokument X, søknad om refusjon av lønn.
- I dokument Y står det blant annet også; «Søkeren må inngå skriftlig avtale med forpliktelse om å tilbakebetale tilskuddet ved ulegitimert avbrudd på utdanningen.». Jeg har aldri inngått noen spesifik avtale om dette. Igjen, det er kun dokument X jeg har signert i forbindelse med denne avtalen. Og for ordens skyld, utdanningen har gått fint, og jeg har ingen planer om å avbryte denne.
- Tjenestestedet jeg jobber på mener nå at jeg er pliktig å jobbe der i to år etter endt utdannelse, noe jeg selv ikke ønsker, ettersom jeg har jobbet der lenge, og rett og slett er lei og ønsker nye utfordringer. Min nåværende leder har blant annet uttalt at «kommunen pleier å være ganske strenge på dette med bindingstid», uten at det har blitt utdypet noe mer hva som legges i dette.

Hvilken juridisk rett har de her til å «holde meg igjen» på dette tjenestestedet? Jeg har blitt fortalt at jeg kan risikere å måtte tilbakebetale pengene kommunen har lagt ut for meg om jeg ikke overholder bindingstiden, men kan ikke se hvordan de juridisk sett kan kreve det av meg. De har skrevet at jeg kan være pliktig å tilbakebetale tilskuddet om jeg avbryter utdannelsen (forutsatt at jeg har underskrevet en avtale om dette), men det står ingenting om konsekvenser av brudd på en bindingstid.

Nå skal det sies at jeg forstår at kommunen vil ha noe igjen for sin investering i meg, og jeg føler meg for så vidt moralsk forpliktet til å gjenyte tjenesten jeg har fått fra kommunen, som jeg har satt (og setter) veldig pris på. Mitt hovedankepunkt er at jeg ikke ønsker å måtte jobbe på tjenestestedet jeg nå jobber på i ytterligere to år etter endt utdanning, ettersom jeg rett og slett er drittlei av å jobbe der, etter å ha jobbet der i snart seks år. Jeg kan fint finne meg en annen jobb i kommunen og jobbe der et par år som en gjenytelse for støtten jeg har fått, og føler meg på en måte moralsk forpliktet til å gjøre det.

Dette ble langt, men jeg har prøvd å ta med alle relevante sider i saken. Både dokument X og dokument Y innholder flere punkter som ikke er relevant for dette, men bare spør om flere opplysninger om det er noe som virker uklart.

Hovedspørsmålene mine er egentlig:

- Hvilken juridisk rett har kommunen/tjenestestedet til å holde meg til en bindingstid på stedet jeg jobber nå i to år etter endt utdannelse?
- Hvilken juridisk rett har kommunen til å holde på meg overhodet etter endt utdannelse?

Setter pris på alt av feedback!
Sist endret av loopertrooper; 27. oktober 2018 kl. 10:48.
Hvilken juridisk rett har kommunen/tjenestestedet til å holde meg til en bindingstid på stedet jeg jobber nå i to år etter endt utdannelse?

- Hvilken juridisk rett har kommunen til å holde på meg overhodet etter endt utdannelse?
Vis hele sitatet...
Dette er ikke upløyd mark, det har vært liknende saker tidligere og det virker å være en godt innarbeidet praksis at kommunene kan gjøre det slik. Du har skrevet under på avtalen. At du sier du ikke har lest det dokumentet fritar deg ikke fra avtalen du signerte. For din underskrift bekrefter jo faktisk at du har lest dokument Y som du sier.

Om du selv var så sløv at du underskrev en avtale der du også muntlig fikk beskjed om at det kunne foreligge bindingstid og du likevel valgte å ikke lese dokument Y så må du nesten ta det på egen kappe, og bare sette det på kontoen for "lesson learned".

Kommunen har ingen rett til å "holde på deg". Men de har rett til å kreve tilbake de pengene du har fått ekstra ihht til avtalen.
Sitat av random67489 Vis innlegg
Dette er ikke upløyd mark, det har vært liknende saker tidligere og det virker å være en godt innarbeidet praksis at kommunene kan gjøre det slik. Du har skrevet under på avtalen. At du sier du ikke har lest det dokumentet fritar deg ikke fra avtalen du signerte. For din underskrift bekrefter jo faktisk at du har lest dokument Y som du sier.

Om du selv var så sløv at du underskrev en avtale der du også muntlig fikk beskjed om at det kunne foreligge bindingstid og du likevel valgte å ikke lese dokument Y så må du nesten ta det på egen kappe, og bare sette det på kontoen for "lesson learned".

Kommunen har ingen rett til å "holde på deg". Men de har rett til å kreve tilbake de pengene du har fått ekstra ihht til avtalen.
Vis hele sitatet...
Ok, takk for svar! Vet du hvor jeg kan finne informasjon om lignende saker?

Jeg har for så vidt ingen problemer med å måtte forholde meg til en viss bindingstid, så lenge denne binder meg til å jobbe i kommunen, og ikke på selve tjenestestedet. Bindingstiden har dog aldri blitt spesifisert (det står i dokumentet at det kan avtales en bindingstid på inntil to år - det gir seg vel ikke nødvendigvis selv at jeg da er bundet i to år?). Jeg forstår som sagt at kommunen vil ha tilbake for investeringen sin, men jeg kan ikke se at det tjener verken dem eller meg å holde meg på tjenestestedet jeg ikke er motivert for å jobbe på - når jeg fint kan bidra mange andre steder i samme kommune (det er behov flere steder for folk med min utdannelse).
Jeg har fått betalt utdanning av arbeidsgiver.(privat bedrift) Da var praksis like lang bindingstid som utdannelsen, i mitt tilfelle 2 års utdanning= 2års bindingstid.
Ved brutt bindingstid var det klausul om tilbakebetaling prosentvis tilvarende gjenstående tid.

I alle tilfeller er det vel kommunen som er arbeidsgiver, og ved intern bytte burde det ikke være noe problem. Særlig hvis det ikke er signert avtale om bindingstid. Det du henviser til personalhåndboken viser til praksis, men det krever avtale der bindingstid er avklart
Jeg har hatt en lignende kontrakt når jeg tok traineeutdanning gjennom jobben. Denne varte i fem måneder, og jeg forpliktet meg til å jobbe for bedriften i 12 måneder etter endt utdannelse. Dersom jeg brøt denne bindingstiden måtte jeg refundere 150 000,-, og denne summen minket med 1/12-del for hver måned.

Vil tro at både beløp og bindingstid skal være spesifisert i enten kontrakten din eller personalhåndboken for at det skal være gyldig. Hvis ikke kan jo kommunen bare påstå det de vil i henhold til hva de "kan gjøre"..
Jeg har nå vært i kontakt med en som kjenner til praksis i kommunen gjennom en som har vært fagforeningsleder. Det har visstnok vært presedens i tidligere lignende saker å ikke tvinge arbeidstaker til å holde seg til ett sted, så lenge han jobber i kommunen i bindingstiden.

Så håper og tror at dette skal løse seg. Takk for svar. tar dog gjerne i mot flere innspill om noen har erfaringer eller betraktninger å komme med.
"KAN det avtales".. Jeg hadde bedt om å få se den avtalen. Den skal spesifisere summer og gjennomføringstid, bindingstid osv. Siden du ikke har skrevet en egen avtale, bør du kunne regne med å slippe unna,

Angående tilbakebetaling VED BRUDD angår ikke dette deg så fremt du har fullført utdanningen. Er det ikke vist til avtalebrudd med kommunen? (Den avtalaen du vel å merke ikke har inngått)

Når det gjelder "arbeidsplassen" er det rimelig å anta at du kan flyttes innad i systemet uansett. Men nå har du altså ikke laget en avtale som binder deg, så...

Be om å få se avtalen de viser til.
Sitat av severinus Vis innlegg
"KAN det avtales".. Jeg hadde bedt om å få se den avtalen. Den skal spesifisere summer og gjennomføringstid, bindingstid osv. Siden du ikke har skrevet en egen avtale, bør du kunne regne med å slippe unna,

Angående tilbakebetaling VED BRUDD angår ikke dette deg så fremt du har fullført utdanningen. Er det ikke vist til avtalebrudd med kommunen? (Den avtalaen du vel å merke ikke har inngått)

Når det gjelder "arbeidsplassen" er det rimelig å anta at du kan flyttes innad i systemet uansett. Men nå har du altså ikke laget en avtale som binder deg, så...

Be om å få se avtalen de viser til.
Vis hele sitatet...
Hei! Takk for svar, jeg så ikke denne før nå.

Avtalen er veldig vag. Som nevnt over nevner den ikke noe om eventuelt brudd av bindingstid, ei heller sum som evt må tilbakebetales. Det eneste som nevnes er at det kan avtales en bindingstid på inntil 2 år, og at penger må tilbakebetales om utdannelsen avbrytes.

Likevel, det har jo blitt gitt en betydelig økonomisk støtte her, så jeg kan ikke se annet enn at jeg er forpliktet til å tilbakebetale dette i en eller annen form - jeg ser bare ikke argumentet for hvorfor det må skje ved at jeg jobber et sted jeg ikke trives i to år. Det gagner jo ingen! Det vil jo være win/win for alle parter om jeg får søke meg til et sted jeg (forhåpentligvis) trives, at min gamle arbeidsplass får inn en mer motivert arbeider enn meg med min stilling (som de jo uansett må ha budsjett for), og at kommunen får tilbakebetalt sin investering i meg ved at jeg jobber for de.

Det eneste jeg kan se for meg at er casen her, er en eller annen avtale tjenestestedet eventuelt kan ha med kommunen, om at de får et større lønnsbudsjett om de utdanner og holder på folk - men jeg har ikke hørt noe om en slik avtale, så aner ikke om det er en realitet.

Uansett, takk for svar! Flere svar mottas med takk.
Kan du ikke bare kontakte kommunen å sjekke ut dette? Bør være en smal sak å finne ut av, og da vet du helt sikkert hvor du står og får du svaret du håper på kan du straks gå igang med å søke andre mer spennende og bedre betalte stillinger i kommunen.