Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  33 18144
Korrupsjon og maktmisbruk er et langt større problem i Norge enn det man får inntrykk av gjennom å følge media eller den partipolitiske debatten. Den beste måten å få et visst første overblikk over alvorlighetsgraden er kanskje å se på noen få saksforhold som hver for seg er alvorlige nok, men som til sammen gir et enda sterkere bilde av et samfunn hvor ikke-rettsstatlige forhold florerer.

- Bygdepost-saken. I år 2000 publiserte lokalavisen Bygdeposten (midtre Buskerud) en rekke artikler, ledere og leserinnlegg om forhold som ikke hører hjemme i et demokrati. Høsten 2000 ble redaktøren oppsagt, og det ble satt en stopper for disse publiseringene. I Rapporten Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge (www.fampo.info/ytringsfriheten.pdf) dokumenterer Dag Hiåsen, leder for organisasjonen Fampo, misbruk av rettsapparatet for å gi Bygdeposten AS medhold i at oppsigelsen var saklig. Slik sørget norsk rettsvesen for å sette en stopper for avslørende journalistikk.

- Wiborg-saken. Jeg vil anbefale Knut Lindhs bok "Hvem drepte Jan Wiborg?". I boken presenterer forfatter Knut Lindh gode grunner for at Smith-kommisjonen (som var nedsatt av Stortinget) ikke har rett i at varsleren Jan Wiborg begikk selvmord. Jeg vil også anbefale denne artikkelen, som har fått altfor liten oppmerksomhet i media ellers: http://www.abcnyheter.no/nyheter/201...ermoen-varsler

- Det har forekommet mange stygge justismord i Norge. Ikke alle sakene er blitt gjenopptatt. En sak som kan nevnes spesielt, er saken mot Fredrik Fasting Torgersen. En grunn til å nevne denne saken spesielt er hvilke personer som har vært involvert. I en rapport om saken påviser jusprofessor Ståle Eskeland at Gjenopptakelseskommisjonen har gjort en rekke grove feil når de har avslått Torgersens begjæring om gjenopptagelse. Blant de involverte medlemmene av Gjenopptakelseskommisjonen finner vi tidligere politidirektør Øystein Mæland og tidligere PST-sjef Janne Kristiansen.

- I boken Vår korrupte hovedstad tar Erling Folkvord for seg hvordan beløp som i alt kommer på milliarder, har havnet på gale hender. En smakebit finner man her: http://www.dagbladet.no/2012/03/13/k...aver/20667837/

Som om ikke alt dette var nok, har Herman Berge bidratt med sterke avsløringer på nettstedet RettsNorge. Les gjerne de to seneste artiklene (http://www.rettsnorge.com/artikler/2...d_en_glipp.htm og http://www.rettsnorge.com/artikler/2..._limes_inn.htm) og tenk over følgende spørsmål: Hvorfor kaster ikke media seg over dette? Hva blir konsekvensene for det norske samfunn av taushet omkring disse forholdene?
En må heller ikke glemme en tjeneste for en tjeneste. Vanskelig å avsløre og har vært brukt og avslørt både i stat og kommune.
Sist endret av frtoretang; 28. juni 2015 kl. 16:40.
Jeg antar det er fordi alle kommer til å anse det som konsirasjonsteorier uansett. Mye av det høres jo ikke akkurat "believeable" ut. Som vedlegget jeg la til under - "forklaringene" hans i gult ser ikke akkurat til å komme fra en oppegående person. Jeg prøvde halvhjertet å google andre ting fra artiklene du la ut for å finne andre kilder på det, og det viste seg å være særdeles vanskelig å finne. Jeg LIKER å tro på sånne ting. Det skaper mer spenning i hverdagen, men jeg klarer ikke å bli helt overbevist.

Det er lett å miste perspektiv når vi snakker om et land som helhet. Selvfølgelig er det et utall ikke-helt-allreite saker som kan rotes opp til enhver tid i enhver stat av en viss størrelse, uansett hvor utopisk den måtte være.

Hvis en 15 år gammel sak er det du har å skilte med som eksempel i ditt poeng vil jeg si vi er særdeles godt stilt her til alnds.
Tja, hvor mye som er kameraderi og korrupsjon, og hvor mye som bare er pur udugelighet kan jo man spørre seg om. Ikke de beste eksemplene dog. Uansett så er vi et lite land. Selv i Oslo er det vanskelig å navigere innenfor en bransje eller næring uten å støte på de samme folkene gang på gang.
Trådstarter
10 7
Vedlegget Boo-Boo la til, kan leses her. Så kan hver og en gjøre seg opp sin mening.

Om man finner andre kilder på nettet, andre som har skrevet om en sak, behøver ikke være den beste testen for hvorvidt en fremstilling av en sak holder vann. Hvis vi tar Bygdepost-saken som eksempel, bygger denne nettopp på kilder som bl.a. offentlige dokumenter og det som stod på trykk i avisen. Flere av disse dokumentene finnes som vedlegg til papirutgaven av rapporten.

Så til Tøffetom. Jeg skrev da vitterlig om mere enn en femten år gammel sak. Det finnes i tillegg mere enn nok av stoff om maktmisbruk i Norge i tillegg til det jeg nevnte. Man har for eksempel denne samlemappen om barnevernssaker.

Jeg valgte imidlertid å skrive om Bygdepost-saken fordi saken så godt viser hvordan omtale av forhold som ikke tåler dagens lys, ikke kommer frem i media. I denne saken ble rettsvesenet brukt for å stanse avslørende journalistikk. Dette kan så suppleres med nyere eksempler på at avisene ikke slipper til omtale av visse ting. Her er for eksempel en oppsummering av hvordan avisene i Buskerud refuserte og delvis slettet innlegg fra undertegnede om disse forholdene under valgkampen 2013. I tillegg slettet VG Debatt et innlegg jeg skrev om et åpent møte om korrupsjon og maktmisbruk i Tønsberg i mai i år. Jeg fikk aldri noen forklaring på hvorfor innlegget ble slettet.
Det er mange problemer her. For det første er rapporten eit makkverk av påstander. Den er einsidig skreven, og ikkje kvalitetssikra av eksterne. Det er lite dokumentasjon av at hendelsesforløpet er slik som påstått, og eventuelt alternative forklaringer er ikkje undersøkt. Rapporten tar kun for seg eit syn; nemleg at det har foregått korrupsjon. Det er eit gammalt ordtak som seier Never attribute to malice what can be sufficiently explained by incompetence. Mange småaviser er ikkje profesjonelle, og feil kan skje.

Rapporten har ingen kjeldehenvisninger, den har relativt lite informasjon om kor påstandane kjem frå, og dokumenterer i realiteten ingenting. Den er verdilaus slik den ligg i dag. I tillegg framstår det som om den er skreven med ein agenda i bakhovudet: det skal ha foregått noko korrupt. Det er ikkje innhenta tilsvar frå involverte aktører, og det er ikkje ein gong henvist til saksnummer for domstolsbehandlinga som er påstått!

Så alt i alt : det kan tenkast at du har rett, men det du lenker til underbygger på ingen måte påstandane dine på ein truverdig måte. Eg synst ikkje det er spesielt oppsiktsvekkjande eller alvorleg at ei avis vel å ikkje ta inn eit innlegg basert på den konstruksjonen.

Edit: etter å ha lest litt om Dag Hiåsen så verkar fyren rablande gal, så eg trekkjer tilbake påstanden min om at det kan tenkast at du har rett. Fyren greide eigenhendig å tape saka i Bygdeposten-oppseiinga. Kva Herman Berge angår så er han rablande gal: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/...et-journalist/ er eit godt døme...

Kort sagt er påstandane dine verdilause, all den tid dei ikkje er underbygd.
Sist endret av vidarlo; 30. juni 2015 kl. 13:03.
Eg har lest igjennom dommen i bygdepost-saka ettersom eg kjeda meg i ferien.

Det som er åpenbart, er at framstillinga til Hiåsen i rapporten han har skreve er gal. Dommen er neppe spesielt kontroversiell, og Dag Hiåsen er nok ekstremt sterkt medvirkande til at redaktøren fekk sparken, gjennom å opptre som prosessfullmektig for vedkommande. I eit prosesskriv om ei oppseiing av ein redaktør, greier Hiåsen å vase inn eigne tvangsinnleggjingar i psykiatrien, menneskerettsdeklarasjon m.m.

Retten konkluderte med at redaktøren hadde latt seg påverke utilbørleg av Hiåsen, og neppe hadde den sjølvstendigheit ein redaksjon burde ha lenger. Ved å la Hiåsen vere prosessfullmektig underbygde redaktøren det synspunktet.

Kort sagt finst det ingen grunn i verden til å ta Hiåsen eller fampo seriøst. Det er i beste fall ekstremt einsidig framstilt, men eg haller mot at store delar av det i tillegg er fri fantasi. Det er ingenting som tyder på at nokon forsøkte å kneble redaktøren i bygdepostsaka; det var bare det at det ho skreiv stemte ikkje, og var utanfor profilen avisa skulle ha.

I motsetning til Folkvord utgjer ikkje Hiåsen & co ein trussel for det etablerte. Avsløringane han og fampo kjem med er ikkje avsløringer; det er makkverk utan rot i realitetane. I motsetning til Folkvord, som kun er femten år for seint ute, men i det minste ser ut til å ha rimeleg rett i mange av sine påstandar.

Viare så kan det leggjast til at det ikkje er ny informasjon for Erik Strand eg kjem med her. Det vart påpeikt for omlag tre år sidan, på skepsis.no, utan at Erik Strand eller Fampo ser ut til å ha tatt det innover seg i nevneverdig grad. Det samme materialet vert lagt fram på nytt, i eit nytt forum, utan å reflektere over den svært saklege kritikken som kom i ved forrige korsveg.

Så eg håpar at Erik Strand tek seg tid til å svare på innvendingene som har komt, men eg er redd det vert metadiskusjon, eller stillhet frå den kanten. For misjonering ser ut til å vere viktigare enn diskusjon.
Sist endret av vidarlo; 1. juli 2015 kl. 19:05.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Hvis en 15 år gammel sak er det du har å skilte med som eksempel i ditt poeng vil jeg si vi er særdeles godt stilt her til alnds.
Vis hele sitatet...
90% av slike saker kommer aldri ut i offentlighet, akkurat som om noen begår selvmord. Som slashdot påpeker kan ikke slike saker kvalitetssikres så lett, mye på grunn av ømfintligheten deres.

Dersom man er interessert i riketstilstand faktiske kan man lese om dette i bøker som f eks Sov mitt lille Norge.
Sist endret av nudo; 2. juli 2015 kl. 03:31.
Sitat av nudo Vis innlegg
90% av slike saker kommer aldri ut i offentlighet, akkurat som om noen begår selvmord. Som slashdot påpeker kan ikke slike saker kvalitetssikres så lett, mye på grunn av ømfintligheten deres.

Dersom man er interessert i riketstilstand faktiske kan man lese om dette i bøker som f eks Sov mitt lille Norge.
Vis hele sitatet...

Sitat av Forlagets omtale av boken
Landet Norge var en vakker illusjon som ennå holdes oppe ved hjelp av hykleri, løgn og skjulte handlinger. Mektige krefter utenfra er i ferd med å erobre oss innenfra, med hjelp fra norske medløpere. Vi er utsatt for kjemisk krigføring: chemtrails fra fremmede fly, bestråling fra NATO-anlegg som svekker befolkningens helse og våre lederes dømmekraft[...]
Vis hele sitatet...
Nei, den boken er åpenbart søppel og ikke noe du kan lære noe som helst av, annet enn hvor ille det kan gå når man ikke har noen rundt seg som sier "nei" når man oppfører seg lettere sinnssyk..
Sitat av nudo Vis innlegg
Som slashdot påpeker kan ikke slike saker kvalitetssikres så lett, mye på grunn av ømfintligheten deres.
Vis hele sitatet...
Nei, det er ikkje det eg påpeiker. Det eg seier er at arbeidet fampo har gjort ikkje er marginalt kvalitetssikra, og er fri fantasi om ein samanliknar det med andre, langt meir etterettlege kjelder, t.d. lagmannsrettsdommen. Og Hiåsen har aldri påstått at domsutskrifta er falsk.
Hvis man skal ta stilling til om noen er (rablende) gal, er det flere ting det kan være aktuelt å se på. En av dem er virkelighetsforståelse. Så la oss se på de faktiske forhold som diskuteres her.

Det er en påstand i Slashdots første innlegg her i tråden som sier det meste om seriøsiteten: "Rapporten har ingen kjeldehenvisninger, (...)".

Ja vel? La meg gi følgende eksempler på kildetilhenvisninger i rapporten, med sidetall i parentes:
- Telefonsamtale med journalist i Drammens Tidende, tatt opp på tape (s. 6)
- Saksøktes tilsvar til redaktørens stevning (s. 9)
- Artikkelen "No skulle Kåre ha levd" i Sunnmørsposten 17.07.01 (s. 11)
- Telefonsamtale med byrettsjustitiarius Karlsrud, tatt opp på tape (s. 15)
- Lagmannsrettens kjennelse (s. 25)

I tillegg finner vi følgende kilde (s. 130 flg): Diverse innlegg på Talerstolen, som den gang var Venstres debattforum på internett. Her presterte flere tillitsvalgte på ulikt nivå i partiet Venstre å fremsette usanne påstander om Bygdepost-saken, påstander om psykiske problemer mv. Vi har sørget for å ta utskrift av disse innleggene. Man kan lese mere om de ulike påstandene som ble satt frem utover i 2004, på www.fampo.info/v.html.

Blant annet presterte Venstres daværende organisasjonssjef Runolv Stegane å gi følgende oppsummering av Bygdepost-saken:

"Dette er en trist historie som kunne vært unngått dersom hun [Bygdepostens redaktør] ikke hadde latt seg hjernevaske av personer som opptrer som relegiøse fanatikere med monopol på den rette lære. Det er trist at Erik Strand, cand. scient (ifølge Hiåsen) går i samme fella." I tillegg kom Venstres organisasjonssjef med følgende fantasifulle påstander - at Hiåsen skulle ha opptrådt som prosessfullmektig og advokat i saken, og at han ikke hadde møtt opp i retten.

Det er interessant å se hvorledes denne saken også i ettertid får diverse debattanter til å sette frem merkelige påstander. Det gjelder både ulike fremstillinger på Talerstolen og Slashdots påstand i denne tråden om at Hiåsens rapport ikke har kildetilhenvisninger.

En slik påstand fra Slashdot sier i grunnen det meste, men jeg velger å ta for meg noe av det andre Slashdot skriver, også. Det gjøres et poeng av at det ikke engang er tatt med saksnummer til saken det gjelder. Saken er lett identifiserbar, og utdrag fra rettens dokumenter finnes som vedlegg i papirutgaven til rapporten. Dersom noen skulle være interessert i å se disse vedleggene, kan de sende en e-post til .

Når det gjelder påstanden om at redaktøren skulle ha latt seg påvirke av Hiåsen, kan det være på sin plass å gjengi hva Borgarting lagmannsrett skrev:

"I denne saken fremstår det som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO i den grad at det kan reises berettiget mistanke om ikke denne påvirkning har hatt innvirkning på hennes redaksjonelle linje og dermed på hennes uavhengighet."

Lagmannsretten gir ingen begrunnelse for at redaktøren er blitt påvirket, annet enn at det er "åpenbart". Hvordan har så påvirkningen kommet til syne? Jo, lagmannsretten viser til redaktørens redaksjonelle linje. Og hva er så en redaktørs redaksjonelle linje, annet enn det som blir publisert i avisen. Mens Hiåsens rapport inneholder en rekke kildetilhenvisninger, kan jeg ikke se at lagmannsretten (under "lagmannsretten bemerker" har en eneste tilhenvisning til noen av de aktuelle artiklene, lederartiklene og leserinnleggene som stod på trykk i Bygdeposten. Et interessant spørsmål er hvordan man kan bedømme om en redaktørs redaksjonelle linje er blitt påvirket, uten å drøfte noe av det publiserte. En annen sak er at når det avisen publiserte, hadde kildegrunnlag, blir det en tvilsom påstand at redaktøren lot seg påvirke. La seg påvirke til å publisere artikler om maktmisbruk man har belegg for å skrive om ... Eksempelvis hadde artikkelen "Tvangsinnlagt uten grunn" med faksimile av brev fra Blakstad sykehus til kontrollkommisjonen.
Sist endret av Erik Strand; 2. juli 2015 kl. 11:38.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Det er en påstand i Slashdots første innlegg her i tråden som sier det meste om seriøsiteten: "Rapporten har ingen kjeldehenvisninger, (...)".

Ja vel? La meg gi følgende eksempler på kildetilhenvisninger i rapporten, med sidetall i parentes:
- Telefonsamtale med journalist i Drammens Tidende, tatt opp på tape (s. 6)
- Saksøktes tilsvar til redaktørens stevning (s. 9)
- Artikkelen "No skulle Kåre ha levd" i Sunnmørsposten 17.07.01 (s. 11)
- Telefonsamtale med byrettsjustitiarius Karlsrud, tatt opp på tape (s. 15)
- Lagmannsrettens kjennelse (s. 25)
Vis hele sitatet...
Ingen av dei kjeldene eg har sjekka er spesielt interessante, og underbygger heller ikkje det som er framlagt i rapporten. Tvert imot teiknar t.d. lagmannsrettskjennelsen eit bilete som går i diamentralt motsett retning av det Hiåsen prøver å teikne.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
I tillegg finner vi følgende kilde (s. 130 flg): Diverse innlegg på Talerstolen, som den gang var Venstres debattforum på internett. Her presterte flere tillitsvalgte på ulikt nivå i partiet Venstre å fremsette usanne påstander om Bygdepost-saken, påstander om psykiske problemer mv. Vi har sørget for å ta utskrift av disse innleggene. Man kan lese mere om de ulike påstandene som ble satt frem utover i 2004, på www.fampo.info/v.html.
Vis hele sitatet...
Fleiper du med oss? For det første er det stortsett Hiåsen sine eigne skriverier, og tilsvara (t.dxdette) er svært saklege. Det er Hiåsen som kjem med løgner og pissprat i svara sine. Ikkje nokon andre.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Blant annet presterte Venstres daværende organisasjonssjef Runolv Stegane å gi følgende oppsummering av Bygdepost-saken:
Vis hele sitatet...
Og les vi dommen frå lagmannsretten så er det åpenbart at skildringa has stemmer. Ho nekta å kommunisere med sitt eige styre gjennom andre enn Hiåsen. Ein redaktør har ei plikt til å samarbeide med styret. Ikkje vere einige, men i det minste snakke med dei. Det gjeld forsåvidt alle arbeidstakarar. Om eg nektar å snakke direkte med sjefen min får eg sparken.

Les vi partsinnlegget til Hiåsen så ser vi at han kjem med mange underlege påstandar, som underbygger det faktum at han har hatt litt for stor påvirkningskraft på redaktøren.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
"I denne saken fremstår det som åpenbart at Mjøseng er blitt påvirket av Dag Hiåsen og/eller FAMPO i den grad at det kan reises berettiget mistanke om ikke denne påvirkning har hatt innvirkning på hennes redaksjonelle linje og dermed på hennes uavhengighet."

Lagmannsretten gir ingen begrunnelse for at redaktøren er blitt påvirket, annet enn at det er "åpenbart". Hvordan har så påvirkningen kommet til syne? Jo, lagmannsretten viser til redaktørens redaksjonelle linje.
Vis hele sitatet...
Med respekt å melde er det himmellysande åpenbart om ein les dommen.
-Hiåsen kjem med eit 28 siders partsinnlegg.
-Redaktøren nekter å kommunisere direkte med styret, men går gjennom Hiåsen.
-Redaktøren insisterer på å ha Hiåsen som prosessfullmektig, trass i at vedkommande ikkje er utdanna jurist.

Så beklager, men det er faktisk åpenbart, og redaktøren besegla eigen skjebne ved å nytte Hiåsen som prosessfullmektig. Så for alle utanom FAMPO som gidd lese dommen så er det himmelropande åpenbart at retten har fullstendig rett i sine vurderinger. Om du ikkje greier å innsjå det så er det beklageligvis ditt problem, og vanskeleg for oss å gjere noko med.

Hadde redaktøren hatt ein oppegåande advokat, som kunne elementær juss, så hadde Bygdeposten tapt saka mest truleg. Men fordi ho valde Hiåsen som prosessfullmektig understreka ho nettopp det at ho ikkje var fri og uavhengig, men lot seg påverke.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Mens Hiåsens rapport inneholder en rekke kildetilhenvisninger, kan jeg ikke se at lagmannsretten (under "lagmannsretten bemerker" har en eneste tilhenvisning til noen av de aktuelle artiklene, lederartiklene og leserinnleggene som stod på trykk i Bygdeposten.
Vis hele sitatet...
I ei sivil sak bryr lagmannsretten seg om det partane presenterer. Så lenge ingen av partane har presentert noko slikt, så skal normalt ikkje retten dra det inn, så det er ein litt underleg kritikk å komme med. Om retten gjorde si eiga etterforskning ville vi hatt ein mogeleg rettsskandale.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Et interessant spørsmål er hvordan man kan bedømme om en redaktørs redaksjonelle linje er blitt påvirket, uten å drøfte noe av det publiserte.
Vis hele sitatet...
Det gjer forsåvidt ikkje retten heller. Dei konkluderer med at det som er framlagt (og hovedsakleg dei 28 sidene frå Dag Hiåsen!) tyder på at redaktøren ikkje har redaksjonell uavhengigheit lenger. Merk her at motparten kjem med ei setning som motsvar! Dei gidd ikkje sparke nokon som greier å ta krokfot på seg sjølv.

Det heile er oppsummert usedvanleg grundig her, og Hiåsen sitt svar er stor humor.
Sist endret av vidarlo; 2. juli 2015 kl. 12:37.
Jeg skjønner ingenting.

Er dette samme dame?

"Et eksempel er tvangsinnleggelsen av en ung kvinne og hennes protest mot denne med krav om bistand fra menneskerettsorganisasjonen FAMPO. Kvinnen avviste tilbud om å klage til kontrollkommisjonen. I pasientjournalen til kvinnen kan man lese følgende: «Etter at hun fikk forklaring på at hun kunne klage til kontrollkommisjonen, nekter hun for at hun vil gjøre dette fordi hun ikke stoler på det offentlige, men vil få adressen til en privat organisasjon som kan forsvare hennes interesser». "

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/05/05/534401.html
Pga media er kjøpt opp (som svar på spørsmålet ditt)
Jeg har hørt litt av hvert foregår i "lions-klubb" om jeg ikke tar helt feil? og div av politi osv er med der og at de greier å lyve seg ut av en god del saker. Jeg har så dårlig hukommelse så husker ikke alt jeg har blitt fortalt.
Og dermed kan ikke jeg gjøre noe for å bevise min påstand heller.

Men korrupsjon i norge er i et stort tall, og det er ikke mange sivile som tør å åpne øynene og innse fakta..
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Hvis man skal ta stilling til om noen er (rablende) gal, er det flere ting det kan være aktuelt å se på. En av dem er virkelighetsforståelse. Så la oss se på de faktiske forhold som diskuteres her.
Vis hele sitatet...
Kan du forklarer litt om hvordan rablende gal skal ha noe med virkelighetsforståelse å gjøre? En gang trodde verdens befolkning at jorda var flat...
Sitat av nudo Vis innlegg
Kan du forklarer litt om hvordan rablende gal skal ha noe med virkelighetsforståelse å gjøre?
Vis hele sitatet...
Hvis virkelighetsforståelsen ikke er helt i vater kan dette føre til oppførsel som andre vil oppfatte som galskap. Hvis en person bruker en kjele som hodeplagg og leser avisen høyt for en busk så ville nok de utenomforstående tenke at personen var gal.

Sitat av nudo Vis innlegg
En gang trodde verdens befolkning at jorda var flat...
Vis hele sitatet...
De finnes fortsatt.
Sitat av druesukker Vis innlegg
Men korrupsjon i norge er i et stort tall, og det er ikke mange sivile som tør å åpne øynene og innse fakta..
Vis hele sitatet...
Kanskje, men du avdekker ikkje korrupsjon ved å bable om lions club og høyre på fampo. Du avdekker korrupsjon ved å målretta etterforske om korrupsjon skjer. Eva Joly er prima døme på ei dame som har gjort nettopp det, og fekk fleire i oljeselskapet Elf dømde.
Jeg tror den korrupsjonen vi har mest av er av typen "hverdagskorrupsjon". Det kan være tildeling av stipender, løyver og tillatelser eller andre områder der det er greit å klø hverandres rygger. Eksempler på trenering i skjenkeløyver til løyvesøker konker, stipender fra feks kommuner går til "de riktige" søkerne. Jeg vet om noen saker blant annet en anbudssak som nå skal opp i retten, tillatelse til ombygg og omdefinering av næringseiendom. Slikt er det nok endel av men det er vanskelig å avdekke for det er ikke engang alltid at slikt er uttalt. Det kan være kameraderi eller ansettelser av nær familie, venner eller bekjente. Nå har det jo vært noen store saker som også er avdekket de siste årene. Både i oljå og samferdsel. Men det er nok i mindretall. Men med nesten 450 kommuner spredt rundt kan det være store lokale variasjoner på feks habilitet, kameraderi og nepotisme.
På generelt grunnlag stiller jeg på lik linje med Boo-boo, jeg LIKER å tro det, men er ikke nødvendigvis overbevist.
Jeg er dog overbevist om at korrupsjon foregår, også i feilfrie Norge. Barnevernet er nok ett ganske greit eksempel på en scetchy buisness med alt for mye penger involvert.
Til de som er interesserte anbefaler jeg å følge Marius Reikerås på Facebook
Jeg har følgt han over noen år nå, og han kommer uten tvil med diverse veldig overbevisende og gode argumenter/innlegg til tider.
Sitat av frtoretang Vis innlegg
Jeg tror den korrupsjonen vi har mest av er av typen "hverdagskorrupsjon". Det kan være tildeling av stipender, løyver og tillatelser eller andre områder der det er greit å klø hverandres rygger. Eksempler på trenering i skjenkeløyver til løyvesøker konker, stipender fra feks kommuner går til "de riktige" søkerne. Jeg vet om noen saker blant annet en anbudssak som nå skal opp i retten, tillatelse til ombygg og omdefinering av næringseiendom. Slikt er det nok endel av men det er vanskelig å avdekke for det er ikke engang alltid at slikt er uttalt. Det kan være kameraderi eller ansettelser av nær familie, venner eller bekjente. Nå har det jo vært noen store saker som også er avdekket de siste årene. Både i oljå og samferdsel. Men det er nok i mindretall. Men med nesten 450 kommuner spredt rundt kan det være store lokale variasjoner på feks habilitet, kameraderi og nepotisme.
Vis hele sitatet...
Ja, og ikke minst "hverdagssaker" i arbeidslivet. Veldig mange egentlig betydelige beslutninger, relativt til hva som eksempelvis omtales i agurktiden, gjøres unna med en kjapp telefon til en gammel bekjent innen bransjen - om alvorlig en halvtimes tid med møtevirksomhet.

Voksne, kompetente mennesker løser problemer på en effektiv og ikke helt lovlig måte. Men hvem er tjent med å snakke om det? Om noe videreformidles så blir det stående som løse, anekdotiske påstander på et anonymt forum uten noen som helst dokumentasjon eller kredibiliet forøvrig

Ingen er tjent med byråkratisk regelrytteri, faktum er at i de fleste yrker er det oppegående personer med mer eller mindre gode intensjoner som arbeider for å få ting til. Disse kan stort sett løse ting innen sin bransje langt bedre enn regelverket kan, samtidig som at resultatet selvsagt må være i henhold til det. Samtidig er det ikke til å unngå at samme kanaler kan nyttes i ikke så edle egeninteresser sitt navn, og avslørt foran moralpoliti-juryen kan det virke svært så alvorlig. I realiteten er det stort sett bagateller, en uunngåelig bakside ved å ha kompetente personer med evne til å ta egne avgjørelser og tenke selv i næringslivet.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Jeg skjønner ingenting.

Er dette samme dame?

"Et eksempel er tvangsinnleggelsen av en ung kvinne og hennes protest mot denne med krav om bistand fra menneskerettsorganisasjonen FAMPO. Kvinnen avviste tilbud om å klage til kontrollkommisjonen. I pasientjournalen til kvinnen kan man lese følgende: «Etter at hun fikk forklaring på at hun kunne klage til kontrollkommisjonen, nekter hun for at hun vil gjøre dette fordi hun ikke stoler på det offentlige, men vil få adressen til en privat organisasjon som kan forsvare hennes interesser». "

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/05/05/534401.html
Vis hele sitatet...
Nei, det er ingen grunn til å anta at det er samme person. Men det er all grunn til å tru at kontrollkommisjonen har rett i at:
Denne kommisjonsoppnevnte advokaten rettet et sterkt angrep – mot FAMPO. Advokaten skrev følgende: «Hun har etter vår samtale på ny konferert med organisasjonen FAMPO, og skal der ha fått beskjed om at hun ikke skal la seg bistå av advokater som er oppnevnt av de ’som arbeider for systemet’». Advokaten la til: «For egen regning og med min erfaring fra ulike former for arbeid med mennesker med psykiske lidelser, har jeg fått det bestemt inntrykk at klienten er viljeløst manipulert og feilinformert fra nevnte organisasjon».
Vis hele sitatet...
Det hadde vore interessant å lese kva Hiåsen skreiv i klageskrivet sitt, for alt anna han skriv er på ville vegar. Vill gjetting tilseier at det kan vere denne saka, men det vert gjetning. Det viser iallefall argumentasjonen FAMPO nyttar...

Kort sagt kan det tenkast at dei har eit reelt poeng, men det drukner i svada, og ingen tar dei seriøst fordi dei er langt på bærtur.
Sitat av slashdot Vis innlegg
Nei, det er ingen grunn til å anta at det er samme person. Men det er all grunn til å tru at kontrollkommisjonen har rett i at:

Vis hele sitatet...
Ingen grunn?

EDIT: Det er ment som et oppriktig spørsmål, ikke hersketeknikk eller retorikk (ser det kan se sånn ut)

Fra dagbladet (linken min):
"
Et eksempel er tvangsinnleggelsen av en ung kvinne og hennes protest mot denne med krav om bistand fra menneskerettsorganisasjonen FAMPO. Kvinnen avviste tilbud om å klage til kontrollkommisjonen. I pasientjournalen til kvinnen kan man lese følgende: «Etter at hun fikk forklaring på at hun kunne klage til kontrollkommisjonen, nekter hun for at hun vil gjøre dette fordi hun ikke stoler på det offentlige, men vil få adressen til en privat organisasjon som kan forsvare hennes interesser». Fire dager seinere ble det rapportert følgende i journalen: «Hun vil ikke klage til kontrollkommisjonen, fordi de er en del av samme systemet som resten av oss». "

"


Fra linken din:
"
Hiåsen hadde fått redaktøren til å gi ham fullmakt til å
representere henne i etterhvert de fleste av livets områder, han var hennes fullmektig. Dermed
var han med henne på møter og skreiv brev på hennes vegne i kjent stil.
"

"
Advokat skulle hun ikke ha. Sjøl om hun etter loven kunne velge fritt den advokat hun ville,
var det ingen jurist i verden, visstnok, som kunne gjøre jobben like bra som Hiåsen. Alle
jurister er onde. Hva han da ville oppnå med å legge hennes sak fram for juristene i domstolen
må fuglene vite"
Sist endret av Tøffetom; 7. juli 2015 kl. 02:28.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Ingen grunn?
Vis hele sitatet...
Nei, ingen grunn til å anta at redaktøren på noko tidspunkt vart tvangsinnlagt i psykatrien. Ingen av skribleria til Hiåsen nevner noko om tvangsinnlegging, og det er ikkje tema i dommen frå lagmannsretten.

Det du siterer gjeld og ei sak i domstolen, ikkje for kontrollkommisjonen. Så eg ser ingen grunn til å anta at det er samme person. At ein kan ane eit vist mønster er eg rett nok einig i...
Sitat av slashdot Vis innlegg
Nei, ingen grunn til å anta at redaktøren på noko tidspunkt vart tvangsinnlagt i psykatrien. Ingen av skribleria til Hiåsen nevner noko om tvangsinnlegging, og det er ikkje tema i dommen frå lagmannsretten.

Det du siterer gjeld og ei sak i domstolen, ikkje for kontrollkommisjonen. Så eg ser ingen grunn til å anta at det er samme person. At ein kan ane eit vist mønster er eg rett nok einig i...
Vis hele sitatet...
Ja skjønner, han har vel operert på samme måte og lagt frem de samme resonnementene i flere sammenhenger.

Faen ikke god han der Hiåsen
Sist endret av Tøffetom; 7. juli 2015 kl. 02:34.
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Ja skjønner, han har vel operert på samme måte og lagt frem de samme resonnementene i flere sammenhenger.
Vis hele sitatet...
Jepp, og eg vil oppfordre Strand til å legge ut den omtalte dommen her. Den er verkeleg interessant lesing, og sparker langt på veg bein under argumentasjonen Strand kjem med i tråden. Samtidig seier jo fampo at det er berre å ta kontakt...
▼ ... over et år senere ... ▼
Om folk faktisk vil lese dommen så er den tilgjengeleg her.

Eg trur ikkje spesielt mange vil vere ueinige i at saka er ukontroversiell. Prosesskrivet til Hiåsen er vel prikken over I'en i så måte...
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Korrupsjon og maktmisbruk er et langt større problem i Norge enn det man får inntrykk av gjennom å følge media eller den partipolitiske debatten. Den beste måten å få et visst første overblikk over alvorlighetsgraden er kanskje å se på noen få saksforhold som hver for seg er alvorlige nok, men som til sammen gir et enda sterkere bilde av et samfunn hvor ikke-rettsstatlige forhold florerer.

- Bygdepost-saken. I år 2000 publiserte lokalavisen Bygdeposten (midtre Buskerud) en rekke artikler, ledere og leserinnlegg om forhold som ikke hører hjemme i et demokrati. Høsten 2000 ble redaktøren oppsagt, og det ble satt en stopper for disse publiseringene. I Rapporten Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge (www.fampo.info/ytringsfriheten.pdf) dokumenterer Dag Hiåsen, leder for organisasjonen Fampo, misbruk av rettsapparatet for å gi Bygdeposten AS medhold i at oppsigelsen var saklig. Slik sørget norsk rettsvesen for å sette en stopper for avslørende journalistikk.
Vis hele sitatet...
Dette FAMPO-greiene du bruker som kilde virker særdeles tvilsomt. Jeg ser at de blant annet driver og angriper barnevernet noe voldsomt, og de som gjør det er som regel ikke helt i vater.

Edit: Ser det er en gammel tråd som er vekket ja... Beklager.
Sist endret av hemmeligegreier; 8. september 2016 kl. 19:56.
Det var jo også en måte å begrunne at Fampo er en tvilsom kilde - at organisasjonen angriper barnevernet. For interesserte har Fampo samlet materiale om barnevernet her. Og grunnen til at det å angripe barnevernet (noe voldsomt) medfører at man blir en tvilsom kilde, er at de som gjør det, "som regel" ikke er helt i vater.

For de av oss som ikke er tilhengere av Protagoras' tese om at mennesket er alle tings mål, fremstår det som et tvilsomt resonnement. Fampos artikler om barnevern må bedømmes etter bl.a. kildebruk, ikke hva slags andre personer som måtte kritisere barnevernet.

For øvrig er det ikke dumt at tråden blir vekket igjen. Siden sist har blant annet Knut Lindh gitt ut en bok om Wiborg-saken. Den beste måten å få et overblikk over omfanget av korrupsjon og maktmisbruk i Norge på, er antagelig å se på flere alvorlige saker. En slik tilnærming finner vi her.

For øvrig bra at vidarlo legger ut lenk til dommen med partenes anførsler. Det passer godt opp imot det vidarlo skrev i denne tråden 02.07.15. Vidarlo peker helt korrekt på at i en sivil sak (Skal man være være helt korrekt, gjelder det ikke alle sivile saker, men saker hvor partene har fri rådighet. Det har imidlertid ingenting å si i denne sammenhengen) bygger retten kun på partenes påstander og anførsler. Og vidarlo legger til at dersom retten hadde gjort sin egen etterforskning, hadde vi hatt en virkelig rettsskandale. La oss derfor igjen se på påstanden om at redaktøren lot seg påvirke av Fampo/Hiåsen.

Som man ser av lenken til dommen (vidarlo 8. september), kom saksøkte, Bygdeposten AS, kun med et kort tilsvar. Jeg ser derfor ikke at lagmannsretten har fått påstanden derfra. Og ser vi på byrettens dom, ser byretten bort fra spørsmålet om påvirkning: "Det tas ikke stilling til om saksøkeren har foretatt de aktuelle handlinger som følge av et eventuelt avhengighetsforhold til fullmektigen Dag Hiåsen eller av egen interesse". Det vi står igjen med, er at lagmannsretten har gjort nettopp det vidarlo påpeker at den ikke skal gjøre - ta utgangspunkt i anførsler som ikke kommer fra partene.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Som man ser av lenken til dommen (vidarlo 8. september), kom saksøkte, Bygdeposten AS, kun med et kort tilsvar. Jeg ser derfor ikke at lagmannsretten har fått påstanden derfra. Og ser vi på byrettens dom, ser byretten bort fra spørsmålet om påvirkning: "Det tas ikke stilling til om saksøkeren har foretatt de aktuelle handlinger som følge av et eventuelt avhengighetsforhold til fullmektigen Dag Hiåsen eller av egen interesse". Det vi står igjen med, er at lagmannsretten har gjort nettopp det vidarlo påpeker at den ikke skal gjøre - ta utgangspunkt i anførsler som ikke kommer fra partene.
Vis hele sitatet...
Dei trengte ikkje ta stilling til det, fordi det, gjennom saksøker sin oppførsel, var åpenbart at vedkommande var så påverka av Hiåsen at det var grunn til å stille spørsmål ved om vedkommande var uavhengig.
Sitat av Erik Strand Vis innlegg
Det var jo også en måte å begrunne at Fampo er en tvilsom kilde - at organisasjonen angriper barnevernet. For interesserte har Fampo samlet materiale om barnevernet her. Og grunnen til at det å angripe barnevernet (noe voldsomt) medfører at man blir en tvilsom kilde, er at de som gjør det, "som regel" ikke er helt i vater.

For de av oss som ikke er tilhengere av Protagoras' tese om at mennesket er alle tings mål, fremstår det som et tvilsomt resonnement. Fampos artikler om barnevern må bedømmes etter bl.a. kildebruk, ikke hva slags andre personer som måtte kritisere barnevernet.
Vis hele sitatet...
Beklager, men Fampo driver med feilinformasjon og god, gammeldags propaganda. Jeg bedømmer dem etter ensidigheten og feilinformasjonen de står for.
Sitat av hemmeligegreier Vis innlegg
Beklager, men Fampo driver med feilinformasjon og god, gammeldags propaganda. Jeg bedømmer dem etter ensidigheten og feilinformasjonen de står for.
Vis hele sitatet...
Jeg ville kalt det dårlige forsøk på propaganda - all den tid
påstander om og henvisninger til "maktmisbruk" og "sensur"
stort sett er skrevet av TS selv, i regi av FAMPO/Kystpartiet.

Når til og med sletting av et foruminnlegg her blir omtalt som
"sensur"
- da må man spørre seg om evnen eller viljen til å
avsløre virkelig korrupsjon og maktmisbruk er til stede.
▼ ... mange måneder senere ... ▼
Trådstarter
10 7
Svaret fra Vidarlo 13.06.16 er interessant. Hvis saksøker åpenbart var påvirket, hva var hun da påvirket til? Det saken dreier seg om, er om hun lot seg påvirke med tanke på hennes redaksjonelle linje. Det dreier seg med andre ord om det som stod eller ikke stod på trykk i avisen. Et eksempel på hva som stod på trykk, er artikkelen "tvangsinnlagt uten grunn", med faksimile som underbygger det som kommer frem i artikkelen. Ingen har gjort noe forsøk på å tilbakevise det som stod på trykk. Det man får servert, er påstander om at hun "åpenbart" var påvirket.

Så kommenterer PVestlandia det jeg har skrevet om foruminnlegg som blir slettet. Nå handlet den tråden om korrupsjon som andre enn undertegnede (trådstarter) har skrevet om, nemlig Herman Berge. Det kan være en ide å tenke gjennom hva konsekvensene blir av at slikt som det Herman Berge tar opp, ikke kommer frem.
Vel, påverka til å ikkje snakke med arbeidsgjevar. Det er greit omtalt i dommen. Det står at vedkommande redaktør nekta å samarbeide med styret. Sjølvsagt har ein redaksjonell fridom, men det vil ikkje sei at redaktøren står fritt til å velje tema for ein publikasjon.

Når det gjeld Hermann Berge er han strengt tatt veldig uinteressant. Han kan i stor grad oppsummerast med at sjølv blind høne kan finne korn. Det er plenty med jurister i Noreg som kjem med knallhard og rettmessig kritikk av staten, m.a. Joly, Wessel-Aas og fleire andre. Berge er ikkje av dei. Berge er i eit mildt sagt konspiratorisk landskap.