Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  22 4370
Høytfungerende idiot
wormhole's Avatar
Fengselsvesenet, rettsvesenet og kriminalomsorgen vi har i Norge er noe vi har all grunn til å være stolte av, og vil forhåpentligvis bidra til at stadig flere land blir åpne for at dette er et bedre alternativ for samfunnets beste. Det å gi tunge kriminelle en human behandling og å fokusere på rehabilitering fremfor hevn er noe jeg alltid har hatt stor tro på, og sett i et globalt perspektiv er det liten grunn til å tro at de mer tradisjonelle formene for avstraffelse vil tjene en bedre funksjon. Nå tenker jeg først og fremst på hvilke virkninger dette har for samfunnet, men tanken om at alle fortjener en ny sjanse er noe jeg generelt forbinder med noe positivt.

Men så finnes det jo unntak. Som dere kanskje har gjettet er det Baneheia-saken jeg har i bakhodet, der begge de dømte allerede har vært på prøveløslatelse, og antakelig er frie menn om ikke altfor lenge. Jeg skal ikke legge meg opp i beviser eller diskutere om de kan være uskyldig dømt eller ikke. Det er bare noe som skurrer med tanken om at mennesker som er i stand til å begå en handling som er så grusom at man såvidt kan forestille seg det nå snart "har gjort opp for seg" og blir ansett som trygge å slippe ut igjen. Har vanskelig for å se for meg at det er mulig å rehabilitere slike mennesker i stor nok grad til at de ikke vil utgjøre mer risiko.

Dette får meg naturlig nok til å tenkte på Breivik. Som de fleste andre har jeg sett det som selvfølgelig at han blir sittende i forvaring livet ut. Har diskutert dette en del med faren min, som derimot føler seg sikker på at han slipper ut en dag (antakelig når de 21 årene er gått), så lenge han "spiller kortene riktig" og fremstår som psykisk frisk og tilregnelig. Og nå begynner jeg å lure på om det kanskje ikke er så usannsynlig likevel. Han sier jo visstnok allerede at han angrer, men samtidig har han jo alltid et nytt PR-stunt på lager, så hvem vet (en "fun fact" for de som ikke vet det, skal han visstnok ha byttet navn til Fjotolf Hansen for å bruke en signatur som matcher med Hitlers (Adolf H)):


Er litt interessert i å høre hva dere tror? Har svært lite juridisk kunnskap, og rettsvesenet er noe jeg aldri har satt meg ordentlig inn i, så dere må gjerne belære meg litt, men det jeg lurer mest på er egentlig hva deres personlige meninger er om å ha en allmenngyldig øvre grense på 21 år? Hva tenker dere kunne vært et alternativ?
Viggo Kristiansen ble dømt til sikring, og den reaksjonen finnes ikke lenger. Forvaring ble innført nettopp for å ha en tidsubestemt straff, selv om du har rett i at den tas opp til vurdering etter minstetiden.
Sitat av wormhole Vis innlegg
Er litt interessert i å høre hva dere tror? Har svært lite juridisk kunnskap, og rettsvesenet er noe jeg aldri har satt meg ordentlig inn i, så dere må gjerne belære meg litt, men det jeg lurer mest på er egentlig hva deres personlige meninger er om å ha en allmenngyldig øvre grense på 21 år? Hva tenker dere kunne vært et alternativ?
Vis hele sitatet...
Det er halve poenget med forvaringsstraffa. Den er tidsbestemt, med ei minstetid. Når minstetida er gått ut kan vedkommande sleppast fri.

Når forvaringstida har gått ut, kan domstolen bestemme å forlenge den med fem år. Dvs. at fortsatt straff skal kontrollerast av domstolen kvart femte år etter utløpet av forvaringa.

Det er ein viktig sikkerhetsventil, samtidig som det i realiteten åpner for livsvarig fengsel. Breivik havner nok i kategorien som antakeleg vert sittjande inne på livstid - eller svært tett opp til det.
For samfunnet er det bedre å basere lengden på straffen ut i fra rehablibitering og ikke hvermansens behov for å få tilfredstilt hevnlysten sin. Da har de dømte et håp om at de en gang skal bli frie borgere igjen. Ved for harde straffer mister du alt håp og det har ingen hensikt å forsøke å bli et bedre menneske.
Sist endret av BAN; 6. desember 2019 kl. 07:59.
Jeg tenker det måtte ha vært en enorm seier for retts og rehabiliteringssystemet vi har i Norge hvis en person som Breivik hadde vært satt fri uten titalls år med forvaring og vise til at til og med folk i hans kaliber lar seg rehabiliteres å intregreres i samfunnet igjen.

Og Nordmenn hadde generelt nådd et nytt nivå i evnen til å tilgi hvis man hadde latt mannen vært i fred/prøvd å inkludere han.
Hva tenker du selv da? Vi har nå potensielt livsvarig fengselsstraff. Det er en ganske enorm inngripen i noens liv, å ta absolutt hele livet i frihet fra dem. Det virker fornuftig at det finnes en form for sikkerhetsventil der med at det faktisk må opp til ny vurdering på noen tidspunkter. Det er lett å tenke på abb og argumentere for alt mulig, men han er ikke normen for hvem som blir dømt til forvaring, vi kan ikke kaste rettsikkerheten overbord og lage et rettssystem basert på den helt ekstreme enkeltsaken.
Sitat av wormhole Vis innlegg
Fengselsvesenet, rettsvesenet og kriminalomsorgen vi har i Norge er noe vi har all grunn til å være stolte av, og vil forhåpentligvis bidra til at stadig flere land blir åpne for at dette er et bedre alternativ for samfunnets beste.
Vis hele sitatet...
Kunne tenkt meg å hørt hva som ligger til grunn for denne meningen.
Etter det jeg har hørt, er fangenes egen vurdering stort sett på nivå med fangene i Storbritannia, og vi går i Norge i retning av større og mindre humane fengsler. De små, rehabiliterende fengslene har jeg inntrykket av er på vei ut, som det meste annet som har blitt bygget opp av særnorsk kriminalomsorg, stort sett drevet fram av nå avdøde Niels Christie og Thomas Matthiesen?

Sitat av wormhole Vis innlegg
Det å gi tunge kriminelle en human behandling og å fokusere på rehabilitering fremfor hevn er noe jeg alltid har hatt stor tro på, og sett i et globalt perspektiv er det liten grunn til å tro at de mer tradisjonelle formene for avstraffelse vil tjene en bedre funksjon.
Vis hele sitatet...
Kan vel kjapt trekke frem to kontraster da, fra en annen tråd:
Jeg ser på dette som en del av at norge importerer amerikansk / britisk politikk på sitt allerede bevist (men økonomisk lønnsomt!) verste, på samme måte som import av polariserings-politikk:
Fattigdomsfella: Etnisitet eller klasse?
Dersom du er fattig i Norge er du enten innvandrer, eller så er det noe alvorlig galt med deg. Denne måten å se lagdeling på, koordinert eller ikke, er importert tankegods fra USA.
Vis hele sitatet...
Så får vi vel gå over til litt synsing, det er jo befriende å mene ting uten at det nødvendigvis skal bli avkravd en kilde for alle meninger man måtte ha:

Sitat av wormhole Vis innlegg
Nå tenker jeg først og fremst på hvilke virkninger dette har for samfunnet, men tanken om at alle fortjener en ny sjanse er noe jeg generelt forbinder med noe positivt.
Vis hele sitatet...
Jeg har selv opplevd psykopater, men uten at jeg har følt meg truet eller blitt utsatt for noe av dem. På det grunnlaget vil jeg mene at mennesker ikke i utgangspunktet er gode eller onde - skjønt vi heller mot samarbeid (og der må jo utgangspunktet være gjensidig tillit som første trekk), som jo er “bra” i den forstand at det er konstruktivt.
Slik sett så ser jeg på det som at oppdragelsen (“de foresatte”) / samfunnet / nærmiljøet / personen selv har sviktet den som da havner så totalt ut at han gjør noe galt mot andre.
Sporer man bare litt tilbake i tid for hva en person har opplevd, så ser man ganske så kraftige traumer tidlig i barndommen (de “formende” årene) som ikke har blitt gjort noe med.
Man velger dessverre hverken sine foreldre, eller å bli født fattig i ei møkka-bøgd som burde fått nakkeskudd for flere generasjoner tilbake, ikke statstilskudd for å holdes kunstig i live.

Sitat av wormhole Vis innlegg
Men så finnes det jo unntak. Som dere kanskje har gjettet er det Baneheia-saken jeg har i bakhodet, der begge de dømte allerede har vært på prøveløslatelse, og antakelig er frie menn om ikke altfor lenge.
Det er bare noe som skurrer med tanken om at mennesker som er i stand til å begå en handling som er så grusom at man såvidt kan forestille seg det nå snart "har gjort opp for seg" og blir ansett som trygge å slippe ut igjen. Har vanskelig for å se for meg at det er mulig å rehabilitere slike mennesker i stor nok grad til at de ikke vil utgjøre mer risiko.
Vis hele sitatet...
Det er flere eksempler på folk som har begått drap (også etnisk “rensing”), og som har blitt vurdert som trygge å undervise barn og ellers fullt ut delta i lokalsamfunnet.
Så for å være direkte - og med fare for å oppfattes som frekk - hvis du har vanskelig for å “se noe for deg”, kanskje du kunne satt deg litt inn i det?
Sånn generelt sett kan man med fordel være litt oppmerksomme på at det kan være underliggende, økonomiske (og politiske) motiver som ligger bak tanker om holde folk i fengsel lengst mulig.

Sitat av wormhole Vis innlegg
Dette får meg naturlig nok til å tenkte på Breivik.
Er litt interessert i å høre hva dere tror?
Vis hele sitatet...
Har også tenkt litt på Breivik, og forsøkt å se det hele ifra utgangspunktet om psykologi og nettopp dette med hva som former folk i oppveksten.
Breivik var skadet allerede som toåring
Historien om Anders Behring Breivik er historien om en varslet katastrofe.

Slik kan man tolke psykolograpportene som ble utarbeidet på 80-tallet om gutten som 27 år senere endte opp som massemorder.

«Det er tragisk at det ikke ble gjort noe ut av omsorgssituasjonen den gangen, fordi Anders utvikling i så tilfelle ville vært en helt annen. Satt på spissen kan man si at det er et ekstremt uttrykk for den prisen samfunnet betaler ved å ha et sviktende barnevern».

Et inkompetent barnevern og morens aggressive advokat stoppet prosessen, ifølge psykologen.
Vis hele sitatet...
Som kjent er det per dags dato rundt fem saker som har gått for domstolen i Strasburg for det norske barnevernet, og det er 29 som venter.

Sitat av wormhole Vis innlegg
det jeg lurer mest på er egentlig hva deres personlige meninger er om å ha en allmenngyldig øvre grense på 21 år? Hva tenker dere kunne vært et alternativ?
Vis hele sitatet...
I norge kunne man ha satset på et mer menneskelig og mindre byråkratisk samfunn.
Jeg ser for meg at det kunne ført til mindre “tredjegenerasjons”-problemer:
Fagfolkene bruker begrepet «tredjegenerasjonshypotesen» når de skal forklare hvordan en tilsynelatende hyggelig gutt fra Oslo vest endte opp som massemorder.

Til etterforskerne i terrorsaken forklarte psykologen:

«Man opererte på den tiden med noe man kalte for tredjegenerasjonshypotesen, for å utvikle skikkelig store problemer. Man har foreldre som har hatt en vanskelig barndom med sine foreldre, og deretter ikke klarer å forholde seg til sine egen barn, og da vil det gå skikkelig gærent med denne tredje generasjonen».
Vis hele sitatet...
Nå er det dessverre slik at det sies at for å løse sosiologiske problemer, kreves det enn psykologisk innsikt på nivå med ekspertise-utdannelsen til en hjernekirurg, med en fullt utstyrt, topp moderne operasjonssal besatt med like dyktige faglig utdannede anestesi-leger, og annet av støttende personell, inngrepet går over mange timer og krever grundig forberedelse og er ikke totalt risikofritt, det koster penger og man gjør det ikke før man er absolutt overbevist om at det er nødvendig.

“Folk Flest™” har en hammer*.

* “If all you have is a hammer, everything looks like a nail”

Se også Incompetence
When you earnestly believe you can compensate for a lack of skill by doubling your efforts, there's no end to what you can't do
Vis hele sitatet...
.
Om de slipper ut Breivik om 10 år så har de I praksis utdelt han en dødstraff.
Sitat av Pornonissen Vis innlegg
Som kjent er det per dags dato rundt fem saker som har gått for domstolen i Strasburg for det norske barnevernet, og det er 29 som venter.
Vis hele sitatet...
Jeg har ikke satt meg inn i disse sakene, men er det ikke stort sett saker med omsorgsovertaking som havner der? Jeg tror unnlatelsessyndene er mange flere, men de skaper ikke overskrifter på samme måte. Jeg er enig i at omsorg for barn er der kan virkelig burde brukt penger hvis man vil redusere sosiale problemer. Det er billigere (økononomisk og menneskelig) å forebygge enn å reparere. Dessverre kommer gevinsten så sent at det er lite politisk interessant.

Sitat av wormhole Vis innlegg
Fengselsvesenet, rettsvesenet og kriminalomsorgen vi har i Norge er noe vi har all grunn til å være stolte av, og vil forhåpentligvis bidra til at stadig flere land blir åpne for at dette er et bedre alternativ for samfunnets beste.
Vis hele sitatet...
Delvis enig. Utviklingen går ikke nødvendigvis i rett retning, og underbemanning gir for dårlig tilbud og i mange tilfeller ulovlig bruk av maktmidler. Jeg har inntrykk av at folk flest har et litt overdrevent syn på hvor fint det er å sitte i fengsel i Norge. Men for all del, det er verre de fleste andre steder.
Sist endret av *pi; 6. desember 2019 kl. 09:47. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av *pi Vis innlegg
Viggo Kristiansen ble dømt til sikring, og den reaksjonen finnes ikke lenger. Forvaring ble innført nettopp for å ha en tidsubestemt straff, selv om du har rett i at den tas opp til vurdering etter minstetiden.
Vis hele sitatet...
Var ikke den dommen litt merkelig? Han som fikk sikringsdom på toppen ble dømt uten fysiske bevis. Han andre som ble felt av DNA fikk lavere straff og ikke sikring. Han med kortest dom fikk rabatt for å vitne mot kompisen. Men utover vitneutsagnet fra den som ifølge DNA uten tvil er skyldig så var det ikke beviser mot han andre.

For meg så skurrer det kraftig at han som beviselig er skyldig i både overgrep og drap på to små jentunger får kortest straff. Helt merkelig at ikke han også fikk lovens strengeste. Retten viste jo han var skyldig. Likevel fikk han ikke strengeste straff.

Om det har med den såkalte strafferabatten å gjøre så tenker jeg vi bruker den feil. Jeg kan ikke se noe som tilsier straff under maksimum, det er ingen formildende omstendigheter og handlingene kan på ingen måte forklares, eller forståes. Den saken er helt grusom og likevel så ble ikke lovens strengeste tatt i bruk. Helt sjukt.

Grusomme handlinger slik som 22 juli og baneheia, nei jeg skulle gjerne sett at slike forbrytere aldri kom ut i samfunnet. De må bare låses ned for evig.

Sitat av BAN Vis innlegg
For samfunnet er det bedre å basere lengden på straffen ut i fra rehablibitering og ikke hvermansens behov for å få tilfredstilt hevnlysten sin. Da har de dømte et håp om at de en gang skal bli frie borgere igjen. Ved for harde straffer mister du alt håp og det har ingen hensikt å forsøke å bli et bedre menneske.
Vis hele sitatet...

Helt ærlig, om han 22 juli endrer tankemønster, eller blir en oppriktig andrende synder det spiller ingen rolle. Han slaktet uskyldige barn og er en massemorder. Hva pokker skal sånne mennesker bli frie borgere for?

Hevn? Ja kanskje. Eller samfunnets rett til å bli skånet for at slike mennesker noen gang får sjansen til å ødelegge andres liv, bryte ned samfunnet eller på andre måter spre hat og ødeleggende tanker.

Slik som han har holdt på med å fortsette å spre sitt hat fra bak murene i korrespondanse med andre hatere så burde det faktisk være en juridisk åpning for at slike mennesker også mistet retten til kommunikasjon.

Sitat av Mekaniker Vis innlegg
Jeg tenker det måtte ha vært en enorm seier for retts og rehabiliteringssystemet vi har i Norge hvis en person som Breivik hadde vært satt fri uten titalls år med forvaring og vise til at til og med folk i hans kaliber lar seg rehabiliteres å intregreres i samfunnet igjen.

Og Nordmenn hadde generelt nådd et nytt nivå i evnen til å tilgi hvis man hadde latt mannen vært i fred/prøvd å inkludere han.
Vis hele sitatet...

Nei! Det ville i mine øyne vært en falliterklæring for både rettssystemet og rehabilitering. Det du sier gir ingen mening for meg. Beklager.
Sist endret av _abc_; 6. desember 2019 kl. 10:21. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av _abc_ Vis innlegg
Var ikke den dommen litt merkelig?
Vis hele sitatet...
Jo, det har jo vært påstått det i ettertid. Jeg har ikke satt meg nok inn i saken til å mene så sterkt om det. Det er forsåvidt litt av grunnen til at en forlenget forvaring faktisk må opp i en domstol med jevne mellomrom. Det er lett å låse folk inne på livstid i blodtåka, men feil kan skje. Og skjer.

Grusomme handlinger slik som 22 juli og baneheia, nei jeg skulle gjerne sett at slike forbrytere aldri kom ut i samfunnet. De må bare låses ned for evig.
Vis hele sitatet...
Sånne grusomme forbrytere som Kristiansen, Breivik og... Fritz Moen f eks? Det er lett å lytte til hjertet og være enig med deg i eksemplene du nevner. Men virkeligheten er komplisert og uperfekt, og vi må ha et system som tar høyde for det. Ikke et vi har snekret sammen i affekt etter en ekstrem enkelthendelse.
Sist endret av *pi; 6. desember 2019 kl. 10:33.
Men systemet vil jo ta høyde for error likevel om forvaring faktisk brukes. I saker der det er muligheter for feilaktig dom vil det jo være mulig å få gjenopptatt saken.

I saker som 22 juli var det ingen tvil om gjerningsmann. Livstid + forvaring. Her er det viktig både for folks rettsoppfatning men også for å skåne samfunnet at forvaringen faktisk brukes aktivt.

Baneheia, igjen. Den som beviselig er skyldig fikk ikke livstid og ikke sikringsdom. Er det noe rettferdighet i en slik dom? Om hvilke signaler sender det? Han som fikk sikring forsøker å få opp saken igjen. Han kan jo faktisk være uskyldig dømt. Men det er jo opptil rette instans å avgjøre om det finnes nye momenter etc.

Jeg tror vi må være så åpen at vi klarer å tenke både på de aller værste sakene og de mindre ille når vi utformer lover og når domfellelse skjer. I svært grove, og alvorlige saker så der det ikke finnes tvil om skyld så bør det være stuerent og sosial aksept for å faktisk bruke lovens strengeste utfall. Vi må ikke bli så "fotformsko" at vår tro på at folk kan endre seg og bli bedre forblinder oss slik at vi faktisk ikke makter å utmåle straff etter lovens bokstav.

Og jeg nevnte jo også kommunikasjonsforbud evt. kraftige restriksjoner. Jeg ser problemet jmfr vår ytringsfrihet etc. Men når en massemorder etter dom forsetter å "verve" eller spre sitt hat i brevs form så åpner det for at andre mennesker kopierer hans handlinger. Hva er viktigst, at individet får "alle rettigheter" - tross i sine grusomme handlinger, eller at vi forsøker å unngå at hatet spres?
Sitat av _abc_ Vis innlegg
I svært grove, og alvorlige saker så der det ikke finnes tvil om skyld så bør det være stuerent og sosial aksept for å faktisk bruke lovens strengeste utfall. Vi må ikke bli så "fotformsko" at vår tro på at folk kan endre seg og bli bedre forblinder oss slik at vi faktisk ikke makter å utmåle straff etter lovens bokstav.
Vis hele sitatet...
Men gjøres ikke det, da? Abb fikk jo lovens strengeste straff. Baneheiadommen er tjue år gammel og dømt etter et straffesystem som ikke finnes lenger. Hva er det du argumenterer for her egentlig? Mener du forvaring idømmes for sjelden? At 21år idømmes for sjelden?

Forvaring er noe man dømmes til kun av samfunnssikkerhetsmessige hensyn. Det er prinsipielt annerledes enn vanlig fengselsstraff. 21 år er maksstraff for en utført handling, en forlenget forvaring er på en måte en straff for noe du ennå ikke har utført. Det synes ganske åpenbart for meg at det må vurderes av sakkyndige og en domstol og ikke kan basere seg på en følelsesladet skjønnsvurdering om hvor fæl vi synes personen er, om vi føler oss klar for å slippe ham ut igjen, eller et mer eller mindre tilfeldig forvaltningsvedtak. Du må ha ganske solid grunnlag for å holde noen innesperret for noe du tror de kan komme til å gjøre.
Sist endret av *pi; 6. desember 2019 kl. 11:56. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Pi det er vel todelt det jeg tenkte. Jeg kommenterte baneheia siden den dommer er så merkelig. Jeg er ikke jurist så jeg vet ikke hva som utløste kortere straff og null sikring for den som beviselig var skyldig. Jeg håper vi ikke ser flere slike dommer.

Lovens strengeste uten forvaring er jo egentlig en relativt kort straff - gitt 2/3 soning osv. Problemet med forvaring er jo at det er såpass nytt at vi egentlig ikke vet hvordan det vil bli i praksis. Eller i det minste så vet ikke jeg det. Ta 22 juli saken igjen da. Åpner lovens strengeste for at alle i praksis kan bli løslatt etter 2/3 soning? Så lenge de ikke blir fysiske under soning? Og hvor lenge vil det bli benyttet forvaring?

For en helt vanlig fyr er jussen vanskelig å få grep om. Feks Nokas ranet. Der ble det vel delt ut 19 år dom som strengeste. Grov sak. Men så var det faktisk politiet som initierte skuddvekslingen. Politiet løsnet skudd først. I min verden formildende da politiet burde hatt bedre vurderingsevne når det ankommer stedet og blir klar over omfanget, hvor tunge våpen som ble brukt etc. Det var tross alt et væpnet ran som gikk galt. Grovt nok i seg selv og det påfører andre mennesker traumer og lidelser. Men strengere dom for ran en for å voldta og drepe to småjenter? Hvordan er det mulig? Flere av nokas-banden fikk jo forvaring på toppen. Bare en ble morder. Mens en som beviselig og uomtvistelig med forsett voldtar og dreper 2 småjenter får kortere straff - og null sikring? Ja sikring finnes ikke lengre, men se på utmålt straff for soning da?

Det er sikkert mange flere dommer som gjør at spriket mellom forskjellige dommer blir ennå tydeligere.
Sitat av _abc_ Vis innlegg
Pi det er vel todelt det jeg tenkte. Jeg kommenterte baneheia siden den dommer er så merkelig. Jeg er ikke jurist så jeg vet ikke hva som utløste kortere straff og null sikring for den som beviselig var skyldig. Jeg håper vi ikke ser flere slike dommer.
Vis hele sitatet...
Dette husker jeg ikke helt, men måtte du ikke ha det man kalte "varig svekkede sjelsevner" eller noe for å få sikring? Hva nå det egentlig innebar. Tror det var noen psykologiske ting du måtte oppfylle i alle fall. Forvaring er det jo tilregnelige mennesker som får, andre kan få tvungen behandling eller omsorg.


Åpner lovens strengeste for at alle i praksis kan bli løslatt etter 2/3 soning? Så lenge de ikke blir fysiske under soning?
Vis hele sitatet...
Det tror jeg ikke, når det er en forvaringsdom, men vet det har vært diskutert.

Og hvor lenge vil det bli benyttet forvaring?
Vis hele sitatet...
Hva mener du, i det enkelte tilfelle? Den kan fornyes når den går ut. Eller du kan overføres til vanlig fengsel om forvaringsvilkårene ikke er tilstede men du ikke har sonet ferdig.


For en helt vanlig fyr er jussen vanskelig å få grep om. Feks Nokas ranet. Der ble det vel delt ut 19 år dom som strengeste. Grov sak. Men så var det faktisk politiet som initierte skuddvekslingen. Politiet løsnet skudd først. I min verden formildende da politiet burde hatt bedre vurderingsevne når det ankommer stedet og blir klar over omfanget, hvor tunge våpen som ble brukt etc. Det var tross alt et væpnet ran som gikk galt. Grovt nok i seg selv og det påfører andre mennesker traumer og lidelser. Men strengere dom for ran en for å voldta og drepe to småjenter? Hvordan er det mulig?
Vis hele sitatet...
Forvaring i NOKAS-tilfellet gikk vel på at det var organisert kriminalitet. Det er som sagt samfunnets sikkerhet mtp gjentakelse som er grunnen til forvaring, ikke hvor alvorlig det du gjorde var. Det har man vanlig fengselsstraff til. Så kan du jo mene at den burde være lenger enn maks 21 år, eller at strafferammen for ulike typer kriminalitet burde vært annerledes. Men det har egentlig ikke med forvaring å gjøre.
Sist endret av *pi; 6. desember 2019 kl. 12:21.
Norge har veldig høyt straffenivå, og om noe burde straffene senkes jevnt over. Dette er noe mange i juss miljøet har skrevet mye om, og har blitt diskutert ofte i media - så der kan man lese seg opp om man ønsker. Her blander jeg ikke inn min mening om den saken, men tallene taler sitt. Er selvsagt stor forskjell på hva høyeste straff er for et lovbrudd, og gjennomsnittstiden som det faktisk blir gitt; er vedt å være oppmerksom på.

Straff burde vel egentlig ikke være basert for mye på subjektive meninger om hva som er rett og rimelig, men heller så mye som mulig være en objektiv vurdering av sammfunnets behov for beskyttelse og stabilitet, i kombinasjon med den som er dømt til fengsels behov for rehabilitering og normalisering.
Norsk (og generelt skandinavisk) kriminalomsorg er jo av reformativ type, er målet med straffen er rehabilitering, utdanning og tilpasning til det vanlige samfunnet og da er 21 års fengsel som høyeste straff ganske passende. For individer som er farlige for andre og har lite utsikter til rehabilitering finnes jo forvaring som kan bli livslang ved behov. En fange i forvaring får etter minstetid søke om vurdering for løslatelse hvert 5. år - der forvaringen forlenges i 5 år av gangen (Breivik slipper nok aldri ut f eks).

Straffenivået i Norge er som Pellementmaker skriver over ganske høyt. Så forleden 2 pers som fikk 10 og 12 år for smugling av noen hundre kilo hasj f.eks. Hårreisende høyt, sammenligna med straffer for voldtekter, overfall, knivstikkinger og annet.

Leste noe sted (har ikke kilde, husker ikke hvor det stod) at fengselsmyndigheter fra New York begynner å se på en mer reformativ modell for delstatens fengsler, da andelen som blir andre gangs lovbrytere i norge etter soning er mye lavere enn USA (De har punitiv kriminalomsorg) så noe er da rett med fengslene.
Ja noen får lange straffer. Som nokas gjengen. Eller den hashbanden du nevnte. Men så er det så mange straffedømte som får forsvinnende kort tid bak murene. Overgrepssaker feks. I forhold til hva de påfører andre mennesker, der noen får livlange problemer som faktisk ødelegger livene deres så er ikke typ 16 måneder særlig til dom.
Sist endret av _abc_; 7. desember 2019 kl. 15:32.
Fengselsvesenet er kriminalomsorgen... Begge har ikke vært på prøveløslatelse. Viggo har nektet å søke om prøveløslatelse mens andre vedkommende fikk ubetinget dom og er idag løslatt. Til info så er lengste straffen i Norge økt til 31 års forvaring.
Sitat av _abc_ Vis innlegg
Men så er det så mange straffedømte som får forsvinnende kort tid bak murene. Overgrepssaker feks. I forhold til hva de påfører andre mennesker, der noen får livlange problemer som faktisk ødelegger livene deres så er ikke typ 16 måneder særlig til dom.
Vis hele sitatet...
Av det jeg har lest ifra stortingsmeldinger om kriminalomsorgen, er det ikke bare utbredt at folk flest mener at det er for lave straffer i norge, men også at folk flest skifter mening når de blir gitt informasjon om hvordan det egentlig er i fengsel.

Så vi kan kanskje lese litt isammen?
Her er noen korte og relativt lettleste greier:
 • Fengselsstraff fungerer
  – Arbeid er nøkkelen. Det vi finner er at arbeidsmarkedsprogrammer i fengsel gir folk muligheter, mens de som ikke idømmes fengsel, antakelig havner tilbake i gamle mønstre siden de ikke får oppfølging, sier Katrine Løken, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen.

  – Stort sett mener vi at fengsel ikke hjelper, sier Johan Lothe i stiftelsen Wayback.
  Wayback er laget av folk som har sonet i fengsel og jobber med å hjelpe fanger med å få et normalt liv etter soning. Lothe håper ikke funnene fører til mer bruk av fengsel.
  – Dette viser ikke at fengselsstraff hjelper. Det viser at utdanning, oppfølging, hjelp til jobb og å bygge nye nettverk fungerer, sier Lothe, som selv har soningserfaring.
  Vis hele sitatet...
 • Hva er et fengsel?
  "Du vil få kunnskaper om bruk av fengsel i forhold til omfang, begrunnelser for å benytte fengsel som straff og erfaringer fra fanger, betjenter og andre ansatte. Du vil lære å se fengsel som del av det samfunnet det inngår i. I tillegg får du kjennskap til aktuelle diskusjoner om fengselsstraffens bakgrunn og virkninger."
  Vis hele sitatet...
 • Om brukermedvirkning og psykisk helse i fengsel
  Artikkelen er basert på en studie av hvordan mannlige innsatte i lukket fengsel opplevde at de fikk medvirke i beslutninger som gjaldt deres egen hverdag, og om denne opplevelsen hadde betydning for deres psykiske helse. Studien hadde en kvalitativ tilnærming, med individuelle intervjuer med seks innsatte fra to lukkede fengsler. Resultatene viser at deltakernes opplevelse av medvirkning hadde sterk sammenheng med hvordan de ble møtt av ansatte. Studien tyder videre på at opplevelse av manglende medvirkning hadde negativ innvirkning på de innsattes psykiske helse. De beskrev mange vonde følelser og manglende arenaer for å håndtere disse følelsene. Dette førte til fremmedgjøring fra eget følelsesliv. Deltakerne opplevde også manglende kontroll over eget liv og begrensede muligheter til å kunne bygge opp selvtillit.
  Vis hele sitatet...
 • Vi vet fremdeles ikke om fengselsstraff virker. Hvorfor er det så vanskelig å forske på?
  Debatten om virkningene av fengselsstraff har pågått i over hundre år. Dessverre er kunnskapsgrunnlaget fremdeles tynt. Det skyldes at det er gjort få solide studier der fengselsstraff har vært sammenlignet med alternative straffemetoder.
  Vis hele sitatet...

Personlig skulle jeg likt å sett følgende scenario:
 1. Hele befolkningen soner i fengsel, en random gang i livet, i ett år med en tilfeldig dom. Alle reelle dommer gis også ett år straff, fra lommetyveri til massemord.

Jeg ser for meg at dette kunne gitt masse god allmenn-nyttig kunnskap om fengsel, og også hatt en reell forebyggende virkning. Ja og også så hadde det klarlagt om fengsel funka eller ei (nei det er bare en industri for å tilfredsstille folkehatet), og selvsagt så hadde folk roet litt ned sine misforståelser om fengsel og til sist sitt behov for å mene at man må straffe hardere, på ren kognitiv refleks.
Sist endret av Pornonissen; 7. desember 2019 kl. 18:16. Grunn: ble ikke ferri'
Sitat av Pornonissen Vis innlegg
Av det jeg har lest ifra stortingsmeldinger om kriminalomsorgen, er det ikke bare utbredt at folk flest mener at det er for lave straffer i norge, men også at folk flest skifter mening når de blir gitt informasjon om hvordan det egentlig er i fengsel.

.
Vis hele sitatet...
Ja, de fleste har et noe glorifisert bilde av norske fengsler, og bruker det mest som et argument i debatten om eldreomsorg.

Så også en undersøkelse om folks oppfatning av straffenivået. De fleste mente straffenivået har for lavt, men når de skulle foreslå passende straff la de seg lavere enn det som er reelt. Så det er mer en allmenn oppfatning folk har av at kriminelle får puter sydd under armene mens de gamle blir stuet levende på et fryselaget, på mildt sagt sviktende kunnskapsgrunnlag.

Når det gjelder voldtekt, er det en vanlig ting å hyle om høyere straffer for. Problemet er at det er jævla vanskelig å få noen dømt for voldtekt, og det blir ikke lettere med høyere straff. Jeg for min del synes det er viktigere å bli trodd og få overgriper dømt, enn om straffen er 6 mnd fra eller til.
Sist endret av *pi; 7. desember 2019 kl. 18:56.
Du om det pi. Vet om tilfelle der det er tatt prøver på overgrepsmottak og disse er lagt fram i retten som bevis. Det ble dom. Men jeg som mange andre reagerte på lengden. Skulle gjerne sett lengre straffer på slikt. Samme på blind vold. Eller psykopater som banker opp kjærester i årevis.
Sitat av _abc_ Vis innlegg
Du om det pi. Vet om tilfelle der det er tatt prøver på overgrepsmottak og disse er lagt fram i retten som bevis. Det ble dom. Men jeg som mange andre reagerte på lengden. Skulle gjerne sett lengre straffer på slikt. Samme på blind vold. Eller psykopater som banker opp kjærester i årevis.
Vis hele sitatet...
Jeg vet selvsagt også om tilfeller av voldtektsforbrytere som blir dømt, jeg sier ikke at det ikke skjer. Men prosenten er begredelig, og det er allerede før du tar inn over deg hvor få som faktisk anmelder. Det er selvsagt vanskelige saker å bevise. Men jeg tror at for strenge straffer (i folk flest sine øyne), eller for unyanserte straffer for ulike typer saker, kan gjøre lekfolk mindre villig til å dømme skyldig eller vitne imot, selv om de mener det har skjedd. Og det du er mest redd for som offer er å ikke bli trodd, så hva er løsningen? Ikke si det til noen, og i alle fall ikke anmeld.

Det kan hende du faktisk ønsker strengere straffer. Men om du er som folk flest, så tror du at du vil ha strengere straff, men undervurderer det faktiske straffenivået. Jeg sier ikke nødvendigvis at ingen strafferammer bør økes heller, men det er noen pluss og minus å ta hensyn til her. Og våre umiddelbare følelser er ikke alltid den beste rettesnoren.