Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  5 1223
Det har jo vært en pain in the ass i mange mange år for cannabis-røykere som har fått inndratt førerkortet. Jeg vet ikke hvor mange det gjelder på landsbasis men i Innlandet Politidistrikt gjaldt det 19 personer mellom 2015-2017.

Bakgrunn: (Hvis tl;dr scroll ned til saken nå)
Praksisen har pågått fordi politiet lener seg på at virkning av cannabis er lang og i følge dem bryter trafikkparagrafen om edruelighet. Problemet er bare at det er cannabisbrukere som ikke er tatt for trafikkforseelse som også har mistet lappen.

Personer som har innrømmet bruk av cannabis en gang i måneden mot menssmerter, blitt tatt i å røyke på fest eller pågrepet med hasj i lomma utenfor dealeren sin upåvirket av hasj, og personer som heller tar seg en joint eller to hver 14 dag enn et par øl har mistet førerkortet. Enkelte har mistet jobben sin fordi de mistet lappen og en mistet førerretten i så lenge som 7 år. Den mest kjente saken er nok Bjørn Dahl som gikk til sak mot politiet to ganger og vant begge gangene, (link til første dommen). Han har i mange år vært en aktiv samfunnsdebattant og skrevet kronikker og avisinnlegg fra både innsiden og utsiden av fengsel om feilslått narkotikalovgivning og fengslenes overformynderi.

- Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthiniussen har omtalt politiets handlinger som «en historie om grovt maktmisbruk og misforstått avskrekking.» og det har vært reist spørsmål om praksisen er grunnlovsstridig mot retten til privatliv.
- Advokat John Christian Elden har kritisert praksisen i egen blogg og skriver at "Politi og domstoler må slutte å inndra førerkort som et ruspolitisk virkemiddel".
- NORMAL har gått ut mot praksisen "Det er ingen sammenheng mellom sjåfører som kun har besittelse på rullebladet og om de kjører ruset eller ikke."
- Sivilombudsmannen har sett på over 500 klagesaker og funnet saksbehandlingsfeil i flere.

Enda har den sterkt kritiserte praksisen fortsatt i årevis.

I juli i år var Rusreformen oppe til vurdering på Stortinget. Reformen som helhet ble stemt ned men flere punkter i reformen ble stemt for, blandt annet flertall for at "Stortinget ber regjeringen særlig gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn."

Saken nå: I går gikk mediene ut med at også Høyesterett (i tillegg til lagmannsretten som tidligere kjennelser) er uenig i politiets praksis. Høyesterett konkluderer "Bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren ikke er edruelig." Når Høyesterett lukker en ankesak på denne måten har ikke motpart mer å si for å få gjennomslag for sin side. I dette tilfellet er politiet motpart. Jusprofessor mener dommen kan være av viktig betydning for eldre saker og føre til rett til erstatning.

Så, skal vi ta Høyesteretts beslutning som et stort steg i riktig retning og juridisk gjennombrudd for brukere av cannabis eller tror dere vi kan forvente at politiet fortsetter praksisen? Vil politiet påstå at man røyker oftere enn tre ganger i måneden for å komme seg rundt Høyesteretts uttalelse? Å puffe tre ganger i måneden som Høyesterett har satt som limit er ikke mye når man skal sammenligne med andre stoffer, en gjennomsnittsnordmann drikker oftere så generelt bør man fortsatt leve etter det en av de som mistet førerkortet sa: "Det eneste jeg har lært av dette er at man ikke bør være ærlig med politiet."
Sist endret av celtseus; 22. oktober 2021 kl. 15:57.
I avsnitt 54 uttaler Høyesterett: "Samtidig må det da også som et utgangspunkt kunne legges til grunn at bruk ut over tre ganger per måned innebærer bruk i et slikt omfang og med en slik regelmessighet at det tilsier at innehaveren ikke er edruelig, og dermed uskikket til å føre motorvogn. Men også i slike tilfeller kan de konkrete omstendighetene etter en nærmere vurdering føre til en annen konklusjon"

Forstår dette som at bruk over 3 ganger per måned tilsier at man ikke oppfyller vilkåret om edruelighet, men at det kan tenkes et annet utfall, basert på andre omstendigheter.

I avsnitt 53: "Jeg minner her om at lovligheten av å bruke det aktuelle rusmiddelet i seg selv ikke har betydning for edruelighetsvurderingen"

Lovligheten av et rusmiddel er derfor ikke av betydning. Dette betyr nok ikke at alle rusmidler skal vurderes likt utifra edruelighetskravet. Men heller at ulovligheten ikke fører til en strengere tolkning av vilkåret. Man kan nok likevel tenke seg at ved visse rusmidler må det stilles strengere krav til edruelighet, pga måten stoffene påvriker kroppen.

I avsnitt 52 lister Høyesterett opp noen andre moment i vurderingen av edruelighet: "Det er etter mitt syn vanskelig å fastlegge en nedre grense for manglende edruelighet alene basert på antallet tilfeller av bruk per måned. De konkrete forholdene ved bruken og bruksmønsteret vil nødvendigvis måtte vurderes, og ikke minst mengden som inntas. Ved den samlede skikkethetsvurderingen vil også forhold rundt bilbruken spille inn, herunder hvordan og hvor ofte bilen benyttes. Eventuelle holdepunkter for bruk i forbindelse med kjøring vil naturligvis også måtte stå sentralt"

Mengde, bruksmønster, bilbruk (hvor ofte du bruker den) er de viktigste momente jeg trekker ut av den uttalsese. Det er altså en totalvurdering som må gjøres.

Du vil derfor fortsatt kunne oppfylle kravet til edruelighet selv om du røyker mer en 3 ganger i måneden. Men det må gjøres en konkret vurdering, og jeg antar at Politiet vil fortsete å være svært strenge på dette. Men det er hvertfall ikke lengre noe automatikk i at man mister sertifikatet ved rusbruk. HVertfall slik jeg ser det.
Sist endret av iColdman; 22. oktober 2021 kl. 17:56.
Det var synd rusreformen havarerte, men at Høyesterett nå har kommet til denne beslutningen er i mine øyne utrolig viktig og ett klart tegn på at vinden har snudd og at vi går lysere tider i møte. Det vil nok ta ett valg eller to til før vi får full legalisering men jeg gir egentlig faen sålenge det er straffeunnlatelse for brukerdoser og ingen risiko for ekstrastraff i form av tap av førerkort. Dette er en gledens dag!
Jeg tolker det slik at man har manglende edruelighet om man inntar cannabis mer enn 3 ganger pr mnd?
Jeg har fått mitt førerkort inndratt 2 ganger pga manglende edruelighet etter bruk av cannabis. siste gang pga innrømmet bruk 8 ganger pr mnd. Har aldri kjørt i ruspåvirket tilstand.

I Norge er det ganske normalt å kose seg med alkohol Fredag og Lørdag. Kan ikke fatte at man ikke skal kunne bruke cannabis Fredag og Lørdag å ikke være edruelig.

Hvor går grensa for alkohol mon tro? 15 ganger pr mnd?
Sist endret av madmaz; 24. oktober 2021 kl. 21:12. Grunn: Manglet ett ord.
Sitat av madmaz Vis innlegg
Jeg tolker det slik at man har manglende edruelighet om man inntar cannabis mer enn 3 ganger pr mnd?
Jeg har fått mitt førerkort inndratt 2 ganger pga manglende edruelighet etter bruk av cannabis. siste gang pga innrømmet bruk 8 ganger pr mnd. Har aldri kjørt i ruspåvirket tilstand.

I Norge er det ganske normalt å kose seg med alkohol Fredag og Lørdag. Kan ikke fatte at man ikke skal kunne bruke cannabis Fredag og Lørdag å ikke være edruelig.

Hvor går grensa for alkohol mon tro? 15 ganger pr mnd?
Vis hele sitatet...
Har vært tilfeller der enkelte får inndratt førerkort pga helgefyll.
Sitat av madmaz Vis innlegg
Jeg tolker det slik at man har manglende edruelighet om man inntar cannabis mer enn 3 ganger pr mnd?
Vis hele sitatet...
Slik jeg forstår det er det litt mer komplisert. Høyesterett har sagt at siden det ikke finnes noen formell grense, så må det gjøres individuelle vurderinger. Da er hyppighet, mengde og eventuell oppførsel under ruspåvirkning faktorer som kan spille inn. Og i denne saken mener de at tiltaltes cannabisbruk ikke tilsier manglende edruelighet. Presedensen ser ut til å bli at cannabisbruk opptil tre ganger per måned i utgangspunktet ikke medfører manglende edruelighet, men det kan gjøres unntak. Og hva som skjer hvis man sier fire ganger per måned, er udefinert. Her må noen gjerne korrigere, jeg er ikke jurist. Blir spennende å se om det blir en endring i politiets måte å håndtere dette.