Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  5 2090
Hei medfreaks!

Om en snau to måneders tid er det på tide å begynne å skrive bacheloroppgave om et relevant tema innenfor sykepleie.

Jeg har så langt bestemt meg for at jeg vil basere oppgaven på temaet rus. Hensikten i mitt hode, er å belyse en side av rusomsorgen som er veldig tabu i dagens samfunn, men som sakte men sikkert løsner seg opp (les: vi skal ikke lenger behandle brukere av rus som kriminelle, men som pasienter).

Det her er problemstillingen min dukker opp: er alle som bruker rus helsevesenets ansvar? Hva med de som har et kontrollert bruk, men som ikke velger å ta i lovlige rusmidler (alkohol, tobakk og reseptbelagte legemidler).

Jeg har ikke diskutert denne problemstillingen opp med veileder enda, og jeg føler at jeg må komme opp med gode argumenter for å kunne gå dypt i denne problemstillingen uten å bli stemplet som pro-narkotika. Oppgaven skal jo tross alt være faglig begrunnet, og ikke minst komme fra et sykepleiefaglig ståsted. Det vil si at alle dimensjonene mellom etikk, sykepleieteorier og fagkunnskap skal knyttes sammen.

Jeg mener at helsevesenet er langt på sikt moden for å ha fagpersonell som ikke tar i bruk sin moral i møte med slike mennesker, men heller møter de med en forståelse av at enkelte mennesker velger å leve et annet liv (merk at jeg ikke snakker om misbruk, men bruk). Dilemmaet er at så lenge narkotiske stoffer er ulovlige, så vil de som bruker falle mellom to stoler.

Er det noen som vil komme opp med noen tanker og idéer i forhold til dette? Jeg håper gjerne at det er noen som er utdannet innenfor helsevesenet vil være med å brainstorme litt.

Idealet vil jo være å utføre en kvalitativ studie av mennesker med en minst tre årig bachelor eller høyere, som lever et velfungerende liv, der de brukes som eksempler på at ikke alle som bruker rus er rusmisbrukere.

Takk på forhånd!
Sitat av Denzel Vis innlegg
Det her er problemstillingen min dukker opp: er alle som bruker rus helsevesenets ansvar? Hva med de som har et kontrollert bruk, men som ikke velger å ta i lovlige rusmidler (alkohol, tobakk og reseptbelagte legemidler).
Vis hele sitatet...
Det er viktig at du tar stilling til hvilken arena du møter pasientene, og det må komme tydelig frem i oppgaven om du har ett pasientorientert fokus eller om du skriver ut fra ett sykepleieperspektiv.

Det vil da bety at du skal redegjøre for hvordan pasienten opplever sin behandling, stigma rundt egen diagnoser og evt. utfordringer knyttet opp mot denne eller hvordan man best kan yte pleie for å best bedre pasientens situasjon (generelle behov, mestring.. ), fordommer osv.


Sitat av Denzel Vis innlegg
Jeg mener at helsevesenet er langt på sikt moden for å ha fagpersonell som ikke tar i bruk sin moral i møte med slike mennesker..
Vis hele sitatet...
Hvis du leser litt nøyere i de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere og annen relevant lovdata så kommer det tydlig frem at forskjellsbehandling ikke skal forekomme, og at personlig overbevisning ikke skal ha noen betydning for utøvelsen av sykepleie.

Det som kunne vært interessant og drøftet er hvordan dette foregår i praksis knyttet opp mot stigmatiserte grupper. Det blir litt svakt å påstå at man "tar i bruk sin moral" uten at du begrunner det med relevant faglitteratur, og jeg tror du burde trå litt varsomt.

Sitat av Denzel Vis innlegg
Idealet vil jo være å utføre en kvalitativ studie av mennesker med en minst tre årig bachelor eller høyere, som lever et velfungerende liv, der de brukes som eksempler på at ikke alle som bruker rus er rusmisbrukere.
Vis hele sitatet...
Denne gruppen du beskriver anser jeg som lite relevant for en bacheloroppgave i sykepleie.

I hvilken arena vil du møte disse, når de ikke er innlagt som pasienter eller har andre problemer knyttet opp mot sitt rusbruk? Hvordan skal du kunne redegjøre for eller yte evt. sykepleie til denne gruppen?

Dette blir heller en samfunnsdiskusjon rundt rusbruk, enn noe som vil kunne være sykepleiefaglig relevant etter min mening.

Rus(mis)bruk er knyttet opp mot en forhøyet risiko for psykiske lidelser og annen somatisk sykdom. Det er vel strengt tatt denne gruppen (pasienter) som vil ha behov for pleie og behandling, og som vil være relevant for deg som sykepleier.
Jeg synes det er en veldig god idé. Jeg er medisinstudent selv og fronter aktivt et mer nyansert bilde av rusbrukere og rusomsorg. I tillegg jobber jeg på akuttpsykiatrisk, og har der mye kontakt med tunge rusbrukere. Det er mange kommende leger som bruker ulovlig rus, det er sikkert og visst. Jeg ble veldig overrasket over hvor akseptert cannabis er i mange akademiske kretser. Jeg forsker ved siden av studiet, og spesielt i forskermiljøet er det mange som viser bred og god forståelse for rekreasjonell rus, selv om de ikke bruker selv.

Som argument ville jeg ha vektlagt paradigmeskiftet vi ser internasjonalt nå, med hovedvekt på cannabis. Cannabis har gått fra å være djevelens gress til å bli tatt i bruk medisinsk og rekreasjonelt over hele verden, noe som medfører at folk er nødt til å aktivt se på det ruspolitiske bildet. Det har vel vært fremmet et forslag i Norge der man skal se på straffetiltak mot rekreasjonelle brukere, noe som i seg selv er et godt argument for behovet for forskning på rusrelaterte temaer.

Kanskje i stedet for å vektlegge rekreasjonell bruk i seg selv kan du fokusere på de negative aspektene med et helsevesen som ikke viser forståelse for det? Da med tanke på pasienter som ikke tør å være ærlig med helsepersonell i frykt for represalier, og tilfeller der leger fordømmer pasienter til lidelsestilstander fordi de ikke ønsker å bygge opp under rusbruket deres uavhengig av om det er "sunn" eller "usunn" bruk det er snakk om. Jeg tenker at hvis du bruker noen generelle argumenter i åpningen av oppgaven eller prosjektbeskrivelsen danner du et grunnlag til årsaken for at du spisser til akkurat den problemstillingen du velger. Samtidig er det lett å flette inn holdningsetikk, og du har en solid grunn til å intervjue f.eks høytstående akademikere. Hvis du for eksempel forsøker å finne en veileder som er rusforsker kommer du garantert i kontakt med flere som er villige til å være intervjuobjekter.

For selve sykepleierdelen kan du vektlegge omsorgsbegrepet. Manglende forståelse resulterer i manglende omsorg. En vesentlig del av å bli tatt vare på er å føle seg akseptert og behandlet som likeverdig, noe som (personlig erfart) vanskelig kan sies å være tilfellet for mange rusbrukere i helsevesenet. Jeg har tenkt mye over denne typen problemstillinger, så send meg gjerne en PM hvis du vil prate.
Takk for utfyllende svar, Tihi! Akkurat det jeg var ute etter. Som sagt, er ingen konkrete idéer som har blitt fastsatt enda.

Som du selv sier, så blir det nok mer en samfunnsdiskusjon rundt rusbruk, enn noe som er sykepleiefaglig relatert. Jeg tror jeg henger meg litt fast opp i hvor mye ressurser som allerede som må bespares, og hvis det nye lovverket gjør at mild form rusbruk karakteriseres som en sykdom så blir helsevesenet enda mer presset.

Samtidig, må jeg kverulere litt. Rus(mis)bruk som du nevner er knyttet opp mot en forhøyet risiko for psykiske lidelser. Det er ikke noe tvil om det, men poenget er at uansett vil folk finne en form for å ruse seg uansett. Sånn kommer det alltid til å være. Vi kommer heller ikke til å bli kvitt problemer knyttet til overdreven alkoholbruk samt bruk av tobakk som fører til en rekke lidelser. Selv med forebyggende helsearbeid fra barneskole årene så er problemene fortsatt der.

Misforstå meg rett, jeg er ikke uenig i det du sier. Jeg ser for meg et samfunn der vanlige borgere kan få lov til å velge å leve et annet liv, så kan vi som helsepersonell ta av oss av pasienter som har et virkelig rusproblem. Dette går jo hovedsakelig på ressurser, og det er jo noe også yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere er inne på. Å bruke ressursene på en fornuftig måte.

Sitat av Nether Vis innlegg
Jeg synes det er en veldig god idé. Jeg er medisinstudent selv og fronter aktivt et mer nyansert bilde av rusbrukere og rusomsorg. I tillegg jobber jeg på akuttpsykiatrisk, og har der mye kontakt med tunge rusbrukere. Det er mange kommende leger som bruker ulovlig rus, det er sikkert og visst. Jeg ble veldig overrasket over hvor akseptert cannabis er i mange akademiske kretser. Jeg forsker ved siden av studiet, og spesielt i forskermiljøet er det mange som viser bred og god forståelse for rekreasjonell rus, selv om de ikke bruker selv.

Som argument ville jeg ha vektlagt paradigmeskiftet vi ser internasjonalt nå, med hovedvekt på cannabis. Cannabis har gått fra å være djevelens gress til å bli tatt i bruk medisinsk og rekreasjonelt over hele verden, noe som medfører at folk er nødt til å aktivt se på det ruspolitiske bildet. Det har vel vært fremmet et forslag i Norge der man skal se på straffetiltak mot rekreasjonelle brukere, noe som i seg selv er et godt argument for behovet for forskning på rusrelaterte temaer.

Kanskje i stedet for å vektlegge rekreasjonell bruk i seg selv kan du fokusere på de negative aspektene med et helsevesen som ikke viser forståelse for det? Da med tanke på pasienter som ikke tør å være ærlig med helsepersonell i frykt for represalier, og tilfeller der leger fordømmer pasienter til lidelsestilstander fordi de ikke ønsker å bygge opp under rusbruket deres uavhengig av om det er "sunn" eller "usunn" bruk det er snakk om. Jeg tenker at hvis du bruker noen generelle argumenter i åpningen av oppgaven eller prosjektbeskrivelsen danner du et grunnlag til årsaken for at du spisser til akkurat den problemstillingen du velger. Samtidig er det lett å flette inn holdningsetikk, og du har en solid grunn til å intervjue f.eks høytstående akademikere. Hvis du for eksempel forsøker å finne en veileder som er rusforsker kommer du garantert i kontakt med flere som er villige til å være intervjuobjekter.

For selve sykepleierdelen kan du vektlegge omsorgsbegrepet. Manglende forståelse resulterer i manglende omsorg. En vesentlig del av å bli tatt vare på er å føle seg akseptert og behandlet som likeverdig, noe som (personlig erfart) vanskelig kan sies å være tilfellet for mange rusbrukere i helsevesenet. Jeg har tenkt mye over denne typen problemstillinger, så send meg gjerne en PM hvis du vil prate.
Vis hele sitatet...
Tusen takk for utfyllende svar!

Jeg har selv ett inntrykk at det er flere i de akademiske miljø de siste årene som har et mer liberalt forhold til bruk av rusmidler, som igjen vil være en fordel for mange av pasientene. Dette med å faktisk tørre å bruke "street-knowledge" i møte med pasientene, har jeg sett at oppleves som en trygghet, og automatisk opprettes et tillitsforhold mellom den profesjonelle og pasienten. Det er så utrolig behagelig å være vitne til dette. En kan jo bare tenke seg hvis det var en selv som var i en sårbar situasjon, og blir møtt av en fordomsfull lege/sykepleier.

Jeg sender mer enn gjerne en PM! Takk igjen.

Jeg må i tillegg legge til. Det er svært interessant å se hvordan medisinere har et mer reflektert, nyansert bilde vedrørende rekreasjonelt bruk av rusmidler enn sykepleiere. Diskusjonen med dette ville jeg aldri turt å ta blant mitt kull, bortsett fra et par gode studievenner.

Det er rett og slett skremmende å høre hvordan holdninger mange sykepleiere har i forhold til dette. Og det er sykepleiere som bruker mest tid på pasientene.
Sist endret av Denzel; 8. februar 2018 kl. 18:44. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Edit: Ser ut til at det har kommet noen poster samtidig som jeg skrev, så beklager hvis det blir litt overlapping.

Idemylding/tankestrøm fra meg:

Det å starte med typ. "Trenger velfungerende og moderate brukere av illegale rusmidler behandling?" eller "er alle som bruker rus helsevesenets ansvar?", hvis du setter det opp slik virkere det fort kontroverielt og meningsrettet. "Hvilken behandling er det behov for til moderate brukere av illegalerusmidler?", en bedre måte å sette det opp der du i bunn og grunn har nært til samme utgangskpunkt som de førstnevnte problemstillingene.

Jeg tenker at du må ta utganspunkt i å fremme helse for pasienter, ikke det motsatte. Du skriver ikke en oppgave innen filosofi, bruk ikke for mye plass på etisk drøfting.

Du kan jo noe inne i oppgaven bevege deg litt lengre mot ytterkantene. Du kan kanskje bevege deg videre mot "Hvor ligger forskjellen mellom legale (alkohol) og illegale rusmidler?". Her vil det nok bli nødvendig med et litteratursøk av en betydelig størrelse, muligens smart å gå etter metastudier for å spare inn litt arbeid. Det å gruppere forskjellige illegale rusmidler kan kanskje gjøre ting litt mer strukturert.

Du må huske på at du er studerer sykepleier og ikke sosiologi, pass på at du ikke går for langt i den retningen. Hva er de medisnske konsekvensene av moderat bruk av illegale rusmidler? Finnes det noen psykososiale konsekvenser? Hva definerer man som moderat bruk av illegale rusmidler? Kan man i det hele tatt definere moderat bruk av illegale rusmidler?

Så til de du ønsker å intervjue. Hva ønsker de? Hva tenker de om sitt egen bruk? Hva er deres tanker om skadeomfanget av deres egen bruk? Stemmer det i så fall med studier som er gjort? Du må også intervjue rusbehandlere, kanskje vise til de rusbrukerene du har intervjuet og kartlagt, hva mener de om det?

Oppsumering: Du må endre utgangspunkt. Ikke prøv å bevis at disse rusbrukerene ikke burde behandles, prøv det motsatte og du burde uansett klare å ende opp med en nær lik konklusjon.

Moderate brukere av illegale rusmidler er en skjult gruppe som sjeldent belyses, der har du et knall argument for å utforske den gruppen videre. Sorry hvis det som er skrevet kan virke litt krast, men jeg tar meg rett og slett ikke tiden til å utforme det på en bedre måte. Virker uansett som at det kan bli en kul oppgave Heier på deg!
Sist endret av omba; 8. februar 2018 kl. 18:55.
Takk for at du tok deg tid til å svare utfyllende, omba!

Helt enig det du sier om at jeg burde ta utgangspunkt i å fremme helse, og ikke omvendt. Det er jo noe av essensen i sykepleiefaget.

Jeg ser også at jeg må få en skikkelig oversikt i hvordan selve problemstillingen og besvarelsen skal foregå, det er jo der utfordringen ligger. Må få samlet tankene og se hva jeg finner av forskningslitteratur som er relevant å trekke med i et sykepleipeerspektiv.

Det er et stort garnnøste her jeg sitter som jeg føler må få nøstet opp sånn at jeg ikke roter meg inn i et feil spor. Tenker at i mellomtiden får jeg søke opp forskning og litteratur som baserer seg hovedsakelig i et sykepleieperspektiv i første omgang og se hva jeg finner. Har i hvert fall avtalt et møte med emneansvarlig i faget på onsdag neste uke for å lufte ut tankene mine om oppgaven. Håper hun kan bidra med noe konstruktivt.