View Single Post
Hvis ikke Clas har noe så grovt så byggsjapper.
Det er jo bare en stor skive som er kvadratisk istedenfor sirkulær.