Tråd: 2 mg Subutex
View Single Post
Det vil ha ekstremt dårlig effekt ut fra min erfaring, og du ender bare opp med å sløse mesteparten. Jeg ville hvertfall ventet 32-48 timer, kanskje helst 72 eller mer da halveringstiden for hovedmetabolitt er 34 timer (kilde: legemiddelhandboka).