Tråd: 2 mg Subutex
View Single Post
Du bør ikke ta sub en dag så utpå kvelden kan du ta heroin. Altså tatt morgen neste dag null