Tråd: Space ut
View Single Post
Tror nok det bare er at du ikke er høy nok til å oppleve det. Så ja, enten røyk mer eller få tak i bedre greier. Evt prøv edibles om du ikke har gjort d.