View Single Post
Fått benzo i både iv og pilleform, det var omtrent likt. Men det var av helsehjelp, da jeg hater benzo og nekter å ta det frivillig. Så tenker jeg fikk små doser i forhold til hva en som tar benzo til vanlig ville tatt.