View Single Post
Det er ikke MULIG å røyke amfetamin, virkestoffene bare fordamper eller brenner bort.. Metamfetamin kan røykes, det samme kan kokain.