View Single Post
01.06.2019 skrev jeg kontrakt i nye-jobben min. I kontrakten står det at jeg har 2 måneders prøvetid med 14 dagers oppsigelsesfrist.

Jeg må på grunn av private, umiddelbare årsaker si opp jobben min.
Sjefen har tatt helg og prøvetiden min går ut i dag.

Dersom jeg ber om et møte med sjefen på mandag (første mandag etter prøvetiden), vil jeg kunne ende opp med 3 måneders oppsigelse, i steden for 14 dager som gjelder under prøvetiden?

Eller må jeg ringe sjefen ikveld for å være sikker på å kunne forlate selskapet etter 14 dager?

Arbeidsgiver burde vel innkalt til en samtale før prøvetiden er gått ut for og høre hvordan det har gått og hvordan jeg ser for meg veien videre?