View Single Post
Vis du feks har fått AAP i 4-5 år og får innvilget uføre ( ikke ung uføre ) vil du da få noe etterbetalt / mer utbetalt på første utbetaling av ufør ?