View Single Post
Limited edition
Moff's Avatar
Sitat av Decoy
Nå lurer dere sikkert på hvorfor...
Vis hele sitatet...
Hvor mange ting kan man egentlig bruke en keylogger til? Det lurer jeg mer på.

Du kan gjemme den inni mappa til en anna applikasjon og ordne det slik at nytteprogrammet starter opp keyloggeren samtidig som det starter selv. Da kan du sende nytteprogrammet under cover av at det faktisk er et nytteprogram.