View Single Post
Selv om man har en håndfull med vise mennesker hjelper det lite når du også har milliarder av idioter.