View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Mercantilen Vis innlegg
Først og fremst. Jeg har ikke forsvart den dømte. Men forstår at det er mye folk som er slik at man enten er for eller imot alt i denne verdenen mens andre bare snakker.
Vis hele sitatet...
Det er irrelevant. Poenget er heller at du har konkludert i ei sak der du ikkje kjenner realitetane: du har konkludert med at grunnlaget domstolen hadde var for tynt, utan å ha lese dommen.
Sitat av Mercantilen Vis innlegg
Jeg har sagt min mening og fått den fint ut etter min standard så er ikke noen vits i å repetere for at jeg skal ha rett i hva jeg har sagt, snakke om egne erfaringer, hva Advokater har sagt til meg eller hva andre har sagt til meg i etterkant av saker.
Vis hele sitatet...
Det er ingen som er usikre på påstandane eller meiningene dine. Men det er... tomme ord. Rettsvesenet må endrast seier du. Vel. Korleis? Å halvere tal tilsette vil neppe forbetre noko som helst. Du har ikkje greidd å forklare korleis du vil reformere domstolane. Kva regelverk skal endrast?

I tillegg får eg inntrykk av at du ikkje har inngåande kjennskap til temaet, og då er det litt underleg å gå så hardt ut og påstå reformasjon.
Sitat av Mercantilen Vis innlegg
Mine meninger er ikke kommet ut av baneheia saken hvor jeg ikke har noen standpunkt pga innhold i saken eller jounalister.
Vis hele sitatet...
Nei, men det er ei dagsaktuell sak der rettsvesenet kjem til å verte diskutert, uansett utfall.
Sist endret av vidarlo; 12. juni 2021 kl. 12:32. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.