View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Crew
Du omgår ei 'effektiv' teknisk sperre. Det er brot på åndsverkslova. Det er ikkje ulovleg å ha eit kubein, men det er ulovleg å bruke det på naboen si ytterdør. Så sjølv om ingen av komponentane er ulovlege, kan samansettjinga bryte lova.