View Single Post
Denne Kari som lever seks år i rommet mens det har gått tjue på jorda, vil hun også se ut som en seksåring, slik at hun kommer tilbake som et lite barn?