View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
er at man holder ikke folk fengslet i Norge på grunn av politisk tilhørighet.
Så hadde han ellers fremstått på en måte som hadde gjort at gjentagelsfaren ikke var tilstede ville ikke
ideologien hans stått i veien for løslatelse.
Vis hele sitatet...
Og hvis ikke den politiske tilhørigheten var den direkte årsaken til at han allerede har drept 77 personer. Det er litt vanskelig å tro at han har innsett sine feil og lagt om kursen, når han fortsatt sverger til samme ideologi som fikk ham på den kursen. Men nei, ideologien i seg selv er ikke nok til å anta at du er potensiell massedrapsmann.

Nå er ikke dette så veldig aktuelt uansett all den tid han fremstår som han gjør.
Nå som jeg har fått litt avstand til det han gjorde og kan se han, ikke bare handlingen hans, så fremstår han egentlig bare syk.
Vis hele sitatet...
Syk, åpenbart. Utilregnelighet, ikke nødvendigvis. Det er mer et juridisk enn psykologisk begrep.