View Single Post
Hvorfor skulle det være spesielt? Det er saken er i seg selv som er spesiell, da må man ta høyde for faglig uenighet.