View Single Post
Sitat av BrageP Vis innlegg
Eg begynner å tru at dei første sakkunnige psykiatrane hadde rett, og at domstolen let seg påverke av opinionen (som frykta at han kunne sleppe fri etter nokre år i psykiatrien).
Vis hele sitatet...
Jepp. Alle ville se han fengslet men for han ville utilregnelighet vært den største straffen. Han får alt som han ønsker.

Det er jo litt spesielt at aktor Stein Holden fortsatt i 2021 er overbevist om at han skulle vært utilregnelig i intervju med Krimpodden 17 juni 2021. Interessant intervju og det er 3 delt, Holdens største saker.